Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 1995. 10.sz.
Szemethy Imre
Angródiász
(-ból kivont gőznudli-epizoda)

 

--------------------------------------- 

A prehistória Ulászlót járató éveiben különérdekű borkőtapasz tetézte a sujtónyelv alapismei kurzusát, üstőkereke majd'hogy Budát súrolgatá.
     Polszki Vida, egy helyben almozó mímjátékrendező, hogy borzos kósza kélt, korlátozással fogadta a hírt: ős Telegdi frizurája török kézen újra ? Tempei góréja padlatszegélyén körözvényi tónusban hézagolta bizomány-Tassóját s apátsági baromneveldéből kiszármazott hites, ám serdülő kontójára nagyokat orkánjubilált. Idomrealista rezsóját spórodi topogással locsolgatva képtermő katedrára emelte a témazsindelyző tábori Gwelfet, ki nemrég tán Pízát bombázta futólag.
     Jóvégre kifejtett héjában kicsinyég prímáltatta magát, majd hosszmérvű osztályán a hevített abrosznak felnégyelte a bazi fürjet.
     Kopjás fenyítékű kéjtörekvés rúnálta homlokát. Néptánci jelekkel hozta saját tudomására, hogy Mózervölgy honnosa mávagrádlin zördül s öntvényi alakja a kiskerten posztol.
     - Riadalomba évült  csónakfoltozó legyek, ha ez nem a jó Dudófi Rambald !  - cserkelte a vendég méretlen öltönyét.
     A kétes kivitel, mely a környéki tárgyak hadcsoportjait jellemezte, némileg veszékessé tette a belépést a cikkurátba. (Bár hatvánnyal bírt az újféle gazdálkodásra.)
     Okszerűen tempózó targoncai sebességgel érkezett, azonba' tekintőn sikálva megállott.
     - Szeglik a födém ! -
     Ezen szófejtvény alá rejtett buzgató üdvözlettel illetvén vészvihar-cihálta vendéglátóját, beköltözött a nappaliba.
     (A bátrak porhüvelye, kit úton talál a gördülő hámor.)
     A sarjú világítás nemzetségtábláit filézve kenyérmetsző dalt vélt csúcsívelni a pohárszékből. - Mintha a Kazintum selypegő szélzsákjai, vagy a három tenor ? - olybá -
     - Némi iránysugár és virítozó sámfajegy az ön rőmercumpfján, barátom, s a szerénységbe hajló műgond akár aszpikba vegyeztethetné tüneményes másodkezét ! A Minervakámpoló bizottságot is kilelné a makranc liánzás e tárnokszenvedélytől, node Canto Obscenato, oda se neki!
     (Valamelyikük) jámbusait szegve eliramlott s meghágva az amatőr Alpokat, iromázón dédelte lankadt gőzeit.
     Félszegző-merülten tárult elénk, hajde' kifeselve!
     Ezenközön a Plaxus idejében játszó attikum-román tágas feszmértékével bízlalt jószágdirektor szállás és morzsa reményében eljárta a Lóbibe Regéjét. Finoman veszejgő élrajzából kitetszett a kalózpapság mintapéldánya: fejállása főpásztori túlságát valami vizsgáztató modorral leplezte, mely ránk nézve a főidényben fontossággal nem bír. ( - Hová lett a zágrábi káptalan helynökség?)
     Az ősmezőn bábolygó úti írnok najgebajdi kisdolgozata amolyan modernos beszédnek tetszett a nyugvó divat értelmében. A kukázó képzelet vámszabad körzetein a tájművi tényállással még legtávolabbról ismerős előtt sem szenvedhet kétséget, hogy a belkormányzat és népfürdő közötti viszály pápai irányadás nélkül is rendezhető. (Volt veleje.)
     Emlékezetére nézve a gregárius bíbic járványfokozó áldomásától kevésbé hindu magiszter a klokováczi lugas sajátképp'regényes termoklasztrumából klarinézta:
     - Korán buzdult idén a kása!
     A Rustoma-nemzetség csődpéldánya álcázatlan irányban kezdé firtatni az újnemű mozdonybarátságot, közelébb áttért a tömbházatyák dorgálására, kik nem restellnek az ivarűző lét dús szegletein rívódni. (Az elgerjedt biblia stílpozőri kezekben tutul kamatozni!)
     Megannyi plusz egy majtényi síkidom közül a nyíretni vágyó dacbeszédű főnök zrínyijét leoldva, parlagán süllyezve, susnyóját pálcával tűzdelte, szemlézte:
     - Monaszteralja kévedi! Te, kik előtt a kiszámlált mulandóság ott hever, a hagyakozó hitet kellető szépszer s a nagyszibér' áradás rávont tenyérrel, átgörbélkedvén az Atlasz bércein, törezd magad szánakodón a tolakvó hiéna bakterpesze alá!
     A későbben háromra vált haza erről mit sem tudott, noha deklinát' punktumai mód alatt feszegették.(1995)
----------------------------------------

(folyt. köv. epizoda: a hidegen hengerelt eretnek jajfuvalma)