Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 1995. 8.sz.
 Finta László 
Otthon
 

Sok ácsorgás után az eresz alatt
amikor eső hűtötte az amúgyis hülő szívet
az eső csíkos kupolája alatt
amikor a cseppek azt táncolták
műveld a földet a talpad alatt
sáros lépések nehezítette álldogálás után
pattogó gerinccel ívnek görbülő vállal
mezítelenül akárha igás barom türelmetlenül
szemed sarkából piciny örvényeket lesve
hátha
az eső buborékait mohón lesve hátha
a sarat kézügyességgel legyűrni akaró
palánk deszkáin csorgó patakot felfogni akaró
kihívás nélkül esőnek háttal dölő
villám - pergette filmkockák után kapkodó
megnyúlt arcú idegen latolgató érdemes nem érdemes
egyszerre egyszerre egyszerre egyszerre
helyedben sem vagy ott is vagy a földön
eső sem esik de sár vesz körül rémlátomással
otthon vagy

Örvény örvény végre otthon
otthon teljesen értelmetlen tetteiddel
statisztikába nem illő tépett habitusoddal repülve
lágy tapadó mélybehúzó valóság felett szállva
keringve a semmiben bravúros mutatványokat repülveÚ
tested nélkül amely számtalanszor cserben hagyott emelkedve
nyomorult földnek szegezett tested nélkül mégis
meleg zugot találva biztonságot
ismerős mozdulatokkal nem ügyelve ki sikolt
szép szóra suttogott igéretekre nem hallgatva
venyigeként hajló termő férfiak
hordó-hátú nők szavára
Bíztató párás gyermeki szavak elől kitérő kitérő
örvénybe térő megtért idegen
meleg falainak bemutatott arrogáns idegen
aki testével érzi nem komoly dolog az élet
csak jelszavakkal kelő
örvényből örvénybe vándorló tékozló emberi kép
halállal bizalmasan suttogó társas játékot játszó
s őt shimmy-táncra felkérő béna
örvénylő parazitákat ajnározó
otthonában izzó az örvényben izzó igazi gyermek

Pihentető pillanat
cikázó sablonok ablakán kitekintő
fekve hogy mozgás ne gátoljon oldalra fordulva
jázminkert páráiban úszva
térképek szélrózsák felett elhúzva
egyszerre legmesszebb dorombol dobolva
a katlan rézoldalán
otthon

Szabadság
házioltár előtt főbenjáró
mámor okozta szabadság rablás okozta nagy ünnep

Tönkre váró dühödt embergyűrűre váró halálos szorításra
örvény szabadság otthon kalandnak szánt piócaetető tor
halotti maszk szája sarkában végső egyszereggyel
mosolyszabadság csalogányszabadság szabadsága az ábécének
zárt ajtóké szabadsága a lejárt naptárnak
adakozásé sörényszabadság de csörték feladása
hang a legsötétebb éjből fejekre zúdított olaj
otthon

Végre
végre otthon itéletotthon közönyotthon bennotthon
alsó felső király ászotthon guruló golyók otthona
a csorba sarló otthona úgysemleszotthon fájotthon
kényszerzubbonyotthon ezer tágranyílt repedéssel
egyotthon az egész világ otthona
egy pillanatra sem állhatsz meg otthona
mindent úgy rendezel el otthon
pánik otthon araszolj a sírba otthona beleszólás
nélkül
leköpködve csapdák előtt röhögve bohockodó otthon
guillotine otthona az élére fekszel éjjelente
otthon

Örvény legközepén Scylla hajósa albérlője
zseb - Kharübdisznek hiábavaló
hálátlan őse önmagadnak spirálban nyugodj hátad
ne esőnek tengernek vesd
játssz