NYUGATI HÍRLEVÉL
függetlenelektronikus újság

Szerkesztő: Bika Julianna
Email: BikaJuli@aol.com
Efax: 508-437-2661

33. szám 2001. október 1

MÓZSI FERENC: LÉTSZOMJASAN...

(szánalom és szégyen)

felesleges halál
felesleges pusztítás
ítélet de kinek a nevében
kárhozat de kinek a javára
kinek van mersze kezébe venni
a nemlétező törvényt és
betontáblákat törni
emberek százai ezrei
önként soha fel nem ajánlható
fejére

cserébe
MIÉRT is
?

mit kaphat az aki magával
ragadja az ártatlanok seregét
és a szörnyűség felismerhetetlen
martalékává válik

megbántott Isten
kigúnyolt vallás
megnyomorított szándék
kamikázé lovagjai
milyen szánalmas érdek
kificamodott felbujtói

emlékeztető gyász
egyesíthetetlen föld
eltörött múlt
meggörbült jelen
kierőszakolhatatlan jövő
ki kinek a vérét követelheti

létszomjasan...?

Csikágó, 2001. szept.12.


HARMADIK VILÁGHÁBORÚ?

Papp László írása

Thomas L. Friedman írja a New York Timesban, hogy megkezdődött a III. világháború. Nem valószínű, hogy igaza van, de ha mégis, egy biztos - ez nem olyan háború lesz mint az első és a második volt. Talán leginkább a hidegháborúhoz lehet majd hasonlítani. Egy amorf, sok szempontból meghatározhatatlan, idegölő konfliktus lesz, amely sok fronton, éveken keresztül folytatódik majd. Az amerikai nép, legalább is pillanatnyilag, vissza akar ütni a terroristákra és azok támogatóira. Henry Kissinger felhívja a figyelmet arra, hogy ez az amerikai földön végrehajtott támadás veszélyezteti nemcsak életformánkat, de az egész társadalmunk szabadságát is. Ezért méltányosnak tartja azt, hogy megsemmisítsék a terrorizmusnak egész támogató rendszerét is. Az amerikai társadalom vállalni látszik azt amit Kennedy elnök a Hidegháborúra vonatkozóan mondott: " Minden árat megfizetünk, minden nehézséget vállalunk".

Annak ellenére, hogy a magyar nép és a törvényalkotók nagy többsége kifejezte együttérzését az amerikai néppel, sajnos voltak olyan megnyilvánulások Magyarországon, amelyek az amerikai magyarokban a szégyen érzését keltették. Csurka István szerint " a világ elnyomott népei nem tűrhették válaszcsapás nélkül a globalizmus által rájuk rótt megalázásokat, a kizsákmányolást..." Fel, fel ti rabjai a földnek - dúdolja Csurka nosztalgiával, nem ismerve el azt, hogy a terrorakció végrehajtói működtek a legglobálisabb szervezetként. Rálapátolt erre a MIÉP állásfoglalása, amely szerint "Az elrendelt gyász, a műsorrá, üzletté tett gyász nem tartozik a mi szertartásaink közé." Még messzebb ment a Magyar Rádió Vasárnapi Újság című programjában Lovas István, aki egy új Matuska Szilveszterként Bicske környékéről címzett írásában magát a terroristák vezetőjével azonosítja. Az ő dühödt kirohanására írott válasz az alábbi UZENET.

ÜZENET EGY TERRORISTÁNAK.

(Lovas István címén / Magyar Nemzet, Vasárnapi Újság)

A könnyek még nem száradtak meg szemeinken, a harag még nem szelídült szíveinkben, a gyász halottainkért még nem enyhült, keressük a szavakat, amelyek kifejeznék érzéseinket. Azt vesszük észre, hogy a kétségbeesés jajkiáltását elnyomja a harag és a gyűlölet, amelyet az iránt a vadállatias, bujkáló gonosztevő ellen érzünk, aki habozás nélkül küldi halálba fanatikussá nevelt kommandóival együtt ártatlan emberek ezreit.

Te elvetemült gazember!

Azt hitted, hogy ezzel az Amerikát szimbolizáló épületek elleni támadással megleckéztetsz bennünket? Azt hitted, hogy az elpuhult, anyagias amerikaiakat móresre tanítod? Tévedtél !

Azt akartad, hogy tiszteljük néped ügyét? Éppen hogy megátkoztad azt.

Azt akartad, hogy féljünk tőletek? Éppen, hogy megacéloztad eltökéltségünket.

Azt akartad, hogy megriadtan egymás ellen forduljunk? Éppen összekovácsoltál bennünket.

Nem ismered az amerikai népet. Mi egy sokszor veszekedő, vegyes érdekekkel átszövődött nagy család vagyunk. Mindenféle eredetű, fajú, vallású, politikai felfogású, kultúrájú nép. Azt hitted, hogy felületes pop-kultúránk nem véd meg bennünket egy ilyen támadás hatásától. Hogy elpuhultan csak anyagi veszteségünket fogjuk siratni. Hogy egy papír-tigrist büntetlenül ingerelhetsz. Hogy ezt a csatát te fogod megnyerni. Tévedtél !

Mi amerikaiak, bárhonnan is jöttünk erre a földre, egyszerű, becsületes, dolgos és békeszerető nép vagyunk. Tesszük a dolgunkat, sokszor nem törődünk a világ más részeivel, de ha bajban vannak mi vagyunk az elsők a segítésben. Nem csak amikor földrengés, tűzvész, árvíz pusztít. Akkor is amikor az ordas eszméktől megvadult diktátorok igájától az amerikai fiatalok vérével kellett megmenteni Európa és Ázsia népeit és civilizációját. Akkor is, amikor a legyengült és elszegényedett országokat újra talpra kellett állítani, függetlenül attól, hogy velünk, vagy ellenünk küzdöttek a háborúkban. Akkor is, amikor az üldözötteknek, a menekülteknek, a hontalanoknak hazát, otthont kellett adni. Sokan, nyilván te is, azt hiszik, hogy azért tesszük ezt, mert ostobák, gyávák és gyengék vagyunk. Megint tévedtél !

Igen, az amerikai nép békeszerető, türelmes és sokszor naiv jóindulattal szemléli a világ folyását. Amikor azonban megtámadják, amikor megrendítik bizalmában, amikor úgy érzi, hogy visszaélnek a bizalmával rettenetesen elszánt, erős és eredményes tud lenni. Nemsokára a bőrödön tapasztalod majd ennek az elszántságnak a következményét. Akkor megcsúfolt istened sem tud majd megvédeni haragunktól.

Az egyszerű amerikai emberek gondolatait tolmácsolva:

Papp László
építész


SZOLIDARITÁS A TÖMEGGYILKOS TERROR ÁLDOZATAIVAL

1. Szolidaritásunkat, részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a szeptember 11-iki New York-i, Washington-i és Pennsylvania-i tömeggyilkos terror több ezer ártatlan áldozata családtagjainak.

2. Az amerikai magyarság évtizedek óta küzd a kisebbségbe kényszerített magyarság emberi jogaiért az etnikai alapú gyűlölet támadásaival szemben. Tapasztalatból tudjuk tehát, hogy nincs és nem lehet jogos igazolása, legitimálása az emberi szabadság, jogok, integritás, élet ellen elkövetett erőszaknak.

3. Mélységesen elítéljük azokat a gonosztevőket akik szeptember 11-én New York-ban, Pennsylvania-ban és Washington-ban több ezer ártatlan embert gyilkoltak meg, akik ezt az emberiség elleni bűncselekményt lehetővé tették, elősegítették, támogatták, valamint azokat is, akik bárhol a világon e tömeggyilkos terror igazolóiként, legitimálóiként, tehát bűnpártolóiként, cinkosaiként nyilvánulnak meg.

USA, 2001. szeptember.

Magyar Öregdiák Szövetség - Bessenyei György Kör
Magyar Emberjogi Alapítvány - HHRF
Magyar Baráti Közösség
Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete
PEN Exil Írók Amerikai Központja
New Yorki Magyar Ház
MVSZ Amerikai Tanács.

*

A Nyugati hírlevél mély megrendüléssel csatlakozik az amerikai magyar társszervezetek nyilatkozatához.


1956 -OS FORRADALOM EMLÉKÜNNEPSÉGEI

Észak-Amerika minden nagyobb magyarlakta városában megemlékezéseket tartanak az 1956-os forradalom és szabadságharc 45. évfordulója alkalmából.

Kiemelkedő esemény lesz az "István, a Király" sarasotai premierje, egyben Egyesült Államok-beli ősbemutatója. Szörényi Levente és Bródy János nagysikerű történelmi tárgyú zeneműve húsz évvel ezelőtt elemi erővel hatott a magyar közönség nemzettudatának felébresztésére. A művet a Budapesti Vasutas Musical Stúdió mutatja be amerikai turnéja első állomásaként Sarasotában október 13-án. Az előadás színhelye a Pine View Iskola előadóterme, díszvendégük Pongrátz Gergely, a Corvin Köz volt főparancsnoka. Dr. Kisvarsányi Géza előadása "Magyarország és Európa 45 évvel 1956 után-történelmi visszapillantás." címmel hangzik el a Kossuth klub tagjai számára. (evakis@prodigy.net)

Október 14. du. 3 órakor - emlékünnepséget tartanak a Philadelphiai Magyar Otthonban, (magyarclub@abac.com)

Ugyanezen a napon a Magyar Szabadságharcosok Szövetsége megemlékezése lesz West Virginiában, a Cacapon Park éttermében, az ünnepi műsor befejeztével díszőrség kíséretében vonulnak koszorúzni az Alba Regia Kápolna emlék parkba. (hfff@hungaria.org-on)

Colorado Állam 2001 október 23-át a Magyar szabadságharcosok napjának nevezte ki, mely Megyesy Jenő coloradói tiszteletbeli magyar konzul áldozatos munkájának eredménye. A Coloradói Magyar Klub a Magyar Parkban rendezi október 21-én délután 3 órakor a megemlékezést és koszorúzást.(MEGYESG@duffordbrown.com)

Chicagóban október 21-én a Szent István templomban tartják az ünnepséget, ahol Magyar Kálmán kaposvári történész professzor tart előadást. (framo@interaccess.com)

Los Angelesben a forradalom és szabadságharc évfordulójának megemlékezését a McArthur parkban rendezik. A rendező bizottság elnökei Szörényi Éva és Petrovay Szabolcs. Az ünnepi szónok Lipták Béla Connecticutból (liptakbela@aol.com)

A Massachusetts-i Magyar Társaság 1956-os forradalom és szabadságharc 45. évfordulójának emlékünnepélyén Molnár László nagykövet, a New York-i magyar főkonzul mond ünnepi beszédet, s egy 1956-os forradalmi dokumentum filmet mutatnak be. A főkonzul megkoszorúzza Gyuri Hollósynak a Liberty téren felállított az 1956 emlékművét. (XanthorLX@aol.com)

New Yorkban rendezendő október 21-i központi ünnepségen Robert Wagner Iskola Színháztermében (220 East 76th Street, NYC) az ünnepi szónok: Jeszenszky Géza nagykövet lesz, majd az István, a király rockopera bemutatására kerül sor. (magyarhaz@magyarhaz.org)

New Brunswick-i Magyar Öregdiák Szövetség-Bessenyei György Kör és az Amerikai Magyar Alapítvány az Alapítvány múzeumában fénykép és dokumentum kiállítást rendezett, a megnyitó előadást Jeszenszky Géza nagykövet tartotta. Ugyancsak New Brunswickon a Magyar Egyházak és Egyesületek Szervezete a Magyar Amerikai Atléta Klubban emlékünnepélyt rendez, az ünnepi beszédet Dr. Nagy Károly tartja. (Ktnagy@aol.com)

A washingtoni Kossuth Házban a forradalom alkalmából Téglás Csaba építész tart előadást (teglas1@aol.com).

A washingtoni Magyar Nagykövetség 2001 október 25-én megrendezett konferenciával ünnepli és emlékezik az 56-os Forradalom és Szabadságharc 45-ik évfordulójáról. A tanácskozás címe: "A vasfüggöny megrepedése, avagy a kommunizmus halálos sebe? A Magyar Forradalom hatása." A résztvevők megvitatják 1956 és 1989/90 közötti összefüggéseket.

A konferencia két szekciójában magyar és amerikai történészek és politológusok vitatják meg az 1955 és 1956 eseményeit, az osztrák békeszerződést, a szovjet változásokat, az amerikai ígéreteket a rabnemzetek felszabadítására, a suezi krízis hatását, az amerikai választás közbejöttét és általában a forradalmat megelőző és követő eseményeket.

A konferencia bevezető előadását Lukács János tartja. A résztvevő előadók részére Jeszenszky Géza nagykövet ad vacsorával összekötött fogadást.

A konferencia iránt érdeklődők forduljanak a Washington-i Magyar Nagykövetséghez.

(Huambassad@aol.com)

Kanadában Torontói Magyar Házban az 56-os megemlékezés főszónoka dr. Szakály Sándor lesz(magyarsag@wellerpublishing.com).


KANADA

Montreal

Fődíjat kapott a magyar film

Egy magyar és egy iráni film osztozott az idei, 25. Montreali Filmfesztivál fődíján - írta a Toronto Star. A cikk beszámolt róla, hogy a Sopsits Árpád rendezte Torzók című alkotás egy kisfiúról szól, akit szülei válásakor apjának ítélnek. Az 1956-os forradalom bukása után az apa bentlakásos iskolába küldi a fiút, ahonnan az néhány barátjával megszökik


Toronto

Spiegel: Szabó a grandseigneur

Szabó István úgyszólván predesztinálva volt annak az anyagnak a megfilmesítésére, amelynek tárgya Wilhelm Furtwängler karmester 1945 utáni vesszőfutása. Az európai film grandseigneur-je nem először ülteti át érzékeny kézzel a tegnapi világot a mába - írja legújabb számában a Der Spiegel. Szabó István Taking Sides című új filmjének világpremierje nemrég volt a torontói filmfesztiválon. A főszereplők: a híres német dirigens, aki - más művészekkel ellentétben - nem hagyta el hazáját a nácik hatalomra jutása után, és az őt kihallgató amerikai tiszt, akinek szemében minden otthon maradt német prominens személy a hitleri rezsim szekértolójává vált.

A tiszt, Steve Arnold őrnagy persze fiktív figura: személyében Szabó azt a mentális felfogást rajzolja meg, amely a 40-es évek Amerikáját jellemezte, Egyesült Államok mindenkit kollaboránsnak minősített, aki nem vonult emigrációba a náci rezsim elől. Egy olyan filmpiacon, amelyet az amerikai stúdiók banális győztesekkel árasztanak el, egy ilyen film már-már provokációnak számít - írta Carlos Widmann, a Der Spiegel riportere. "Bizony, a fiatalok már csak az olyan győztes alakokat szeretik, mint amilyenek az amerikai filmekben teremnek - jegyzi meg melankolikus mosollyal Szabó. - Én közép-európai vagyok, számomra Európa ma is kicsit olyan, mint egy élő múzeum, amelyben csupa vesztes látható. A mi hőseink."


USA

Florida

Amerikai Magyar Orvosszövetség

Amerikai Magyar Orvosszövetség évi rendes októberi, CME pontokat is

biztosító, Sarasota Floridában megrendezendő 33. tudományos konferenciáját rendezik október 28-november 2 között.

Az évi konferenciáiról hírek a www.hmaa.org honlapon illetve E-posta útján Bodnár Esztertől ebodnar@qosi.net címen


Kalifornia

A RECSKI SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYE

A Magyar Köztársaság elnöke, Dr. Mádl Ferenc közbenjárására és a vonatkozó rendelet értelmében a Szabad Magyarországért Emléklapot mindazok számára ki kell adni, akiket 1945 és 1956 között legalább három esztendei börtönbüntetésre ítélték és ezt később megsemmisítették. Az érdekeltek az ítéletet igazoló okmány kíséretében a következő címre küldjék el igényüket:

Politikai Elítéltek Közössége
H-1051 Budapest
Nádor utca 36. V. em. 510

A fenti szervezetnek kötelessége az igényt igazolással ellátva, haladéktalanul a Miniszterelnökséghez továbbítani.

Sztáray Zoltán


Illinois

Magyar mozi minden szerda este 7 órakor westside-i Magyar Református Egyház,
8260 W. Forest Ave.
Norridge, IL
Info tothpl@cs.com

Október 6-án szombat este 7 órakor szüreti bál lesz a Délvidéki csoport rendezésében Szent István templom. Chicago


New York és környéke

Bnai Zion Magyar Klub

Bnai Zion Magyar Klubban október 14-én du. 2 órakor Hon Erdős André a Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott ENSZ Nagykövetével beszélget Dr. Hámori Péter.

Bnai Zion Ház 136 East 39th St. NYC

Szponzorok Mimi Mautner, Carole Roth és Commissioner Livia S. Sylva. A bevétel a Bnai Zion visszamaradt gyermekek izraeli otthonának javára szolgál.

Helyfoglalás : 212-725-1211

CONNECTICUTI MAGYAR KULTURÁLIS TÁRSASÁG
JÓTÉKONYSÁGI EST

Szeptember 30-án Connecticut-i Magyar Kulturális Társaság (HCSC) jótékonysági estet rendezett Stamford, Connecticut-ben. A bál témája Budapest Anno volt. Az ételek Gundel Károly receptjei szerint készültek. A jótékonysági vacsora bevételét, több mint $10,000 t humanitárius célokra a szeptember 11-i terrortámadás áldozatainak hozzátartozói részére, erdélyi árvaházak támogatására és a marosvásárhelyi Teleki-Bólyai Könyvtár megsegítésére fordítják.

Információ: Dr. Somogyi Balázs (203) 272-3345 vagy Kata József: (203)634-0602.

Adóból levonható adományokat következő címre lehet küldeni:

HCSC P.O.Box 2026 Cheshire, CT 06410

Tánc

Október 20-án, szombaton, 8-kor, a Duquesne Egyetem világhírű Tamburitzans együttes kelet-európai tánc és zeneelőadása lesz a Fashion Institute of Technology Haft Auditóriumában 227 West 27 th St.
Információ: Az Amerikai Magyar Folklór Centrum Tel: (201) 836-4869 vagy E-posta: magyar@magyar.org

New York és környéke magyarok számára érdekes rendezvényekről, magyar nyelvű rádió és televízió programokról friss információt szerezhet a New Yorki Magyar Ház honlapján magyarul www.magyarhaz.org és angolul www.hungarianhouse.org címen.


Ohio

ZÁRÓKÖZLEMÉNY

A Magyar Baráti Közösség 2001-ben augusztus hó 11 és 18 között 30-ik alkalommal rendezte meg a Magyar Hetet az Ohio államban levő Lake Hope-nál, a Reménység Tavánál.

A konferencia vezérgondolata idén a Határtalan Haza volt, az előadók és a hozzászólók ezt járták körül, keresve és felmutatva azokat az erős kötéseket, amelyek a szétszórtságban élő magyarságot a múltban összetartották és minden bizonnyal a jövőben is együtt fogják tartani.

Az előadások hangsúlyozták, hogy az elmúlt évtizedekben az anyaországi, a kárpát-medencei és a nyugati magyarság az elszigetelésükre irányuló törekvések ellenére megtalálta a kapcsolattartás módozatait és olyan tapasztalatokra tett szert, amelyek nemcsak az egyűvétartozás tudatát erosítették, hanem közvetlenül is hozzájárultak az anyaország határain kívül létező intézmények működéséhez és az információk kicseréléséhez.

A konferencia értékeli, hogy az Országgyűlés által nagy szavazattöbbséggel elfogadott státusztörvény valós segítséget kínál a nemzetiségisorban élő magyaroknak önazonosságuk tudatában való megerősödésében. Biztosak vagyunk benne, hogy a státusztörvény összhangban áll a mérvadó nemzetközi intézmények törekvéseivel. S reméljük sikerül eloszlatni a környező országokban olykor kormányszinten is megfogalmazott gyanakvást a státusztörvénnyel kapcsolatban.

A Magyar Baráti Közösség továbbra is következetesen feladatának tekinti a magyar kisebbségekkel szembeni jogtalanságokra felhívni a nyugati fórumok figyelmét. A konferencia résztvevői - megbízható és megalapozott információk ismeretében - továbbra is határozottan tiltakoznak a nemzetiségek által lakott területek etnikai arányainak hol erőszakos, hol fondorlatos megváltoztatása ellen. Követeljük az egyházi ingatlanok maradéktalan visszaszolgáltatását, az államilag támogatott magyar egyetemi oktatás visszaállítását Erdélyben és feltételeinek megteremtését a Felvidéken és a Délvidéken.

Támogatjuk a Collegium Hungaricum Juventutis Occidentalis és hasonló magyarságismereti intézmények törekvéseit. Továbbá az MBK a jövőben is biztosítja erkölcsi és szervezeti támogatását a magyar iskolák, a magyar templomok és a szétszórtsági magyar cserkészet munkájához. Az MBK ifjúság Reménység Bálja, mely jövőre újra megrendezésre kerül, bevételét változatlanul kisebbségi sorsban élő magyar fiatalok segítségére szánja. Változatlanul sürgetjük a Duna TV hálózatának kiterjesztését az észak-amerikai kontinens fölé. Folytatjuk parabola-antenna telepítő akciónkat - kiterjesztve a Délvidékre és Kárpátaljára.

Megismételjük felhívásunkat a Határontúli Magyarok Hivatala felé: támogassa a diaszpórában élő magyarok regiszterének elkészítését, a szétszórtságban élő magyarok szervezeteinek és intézményeinek tényleges számontartását, ugyanakkor felhívjuk a nyugati szervezeteket, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt, kezdeményezvén szervezeteik keretén belül a felmérések beindítását.

A Magyar Baráti Közösség
Lake Hope, OH. 2001 augusztus 18


Washington és környéke

Kossuth Ház programja

Október 27-én este 7 órakor Budapest Exit a Memoir of Fascism, Communism and Freedom (Texas A&M Univ. Press) című könyvéről - a rabságból a szabadságba címmel Téglás Csaba, New Yorkban élő várostervező a fasizmus, a második világháború és az 1956-os forradalomról szóló memoár könyvéről tart előadást.

Az író visszaemlékezései, amely számos értékes kritikát kapott az amerikai és európai sajtótól különösen ajánlható a mai fiatal nemzedéknek.

2001 Massachusettes Ave, NW Washington, DC 20036

E-posta: hrfa@erols.com, wedit@usa.net

Tel: (202) 328-2630 #13, www.kossuthhouse.org/khsc,

Magyar Piknik

Október 28-án, vasárnap 11 órától a washingtoni magyar fiatalok félévenkénti piknikje Rock Creek Park, Washington, DC., rendező American Hungarian Educators' Association . Adóból levonható támogatás adható:

AHEA
Picnic Fall 2001
4515 Willard Ave 2210 S
Chevy Chase, MD 20814
Info: picnic-list@hungaria.org
honlap http://hungaria.org/projects/picnic/

Washington és környéki magyar eseményekről a www.kossuthhouse.org/washington honlapon olvashatnak.


Amerikai turné

ISTVÁN, A KIRÁLY

Szörényi Levente és Bródy János rockoperáját több nagyobb magyarlakta amerikai és kanadai városban adják elő október 13 és november 11 között. Érdeklődni lehet Pongrátz András 520-742-4400 E-posta:apong@flash.net

Kodály Vonósnégyes amerikai körútja

Liszt Ferenc Zeneakadémia hegedűsei először 1982- ben jártak Amerikában.

Az október végén kezdődő öthetes turné állomásairól érdeklődni lehet

E-posta: rwam@mcimail.com vagy telefonon 212-581-8478

Fax: 212-581-8479 Raymond Weiss Artist Management.

http. //kodalyquartet.org


MAGYARORSZÁG

Budapest
Művészeti központ nyílt a Józsefvárosban -

A legújabb budapesti művészeti központ az Atelier Pro Arts, APA szeptember 26-án nyitotta meg kapuit. John Warren Gotsch magyar származású amerikai üzletember egy éve, hazatelepülése után határozta el, hogy egy olyan művészeti központot nyit Budapesten, amelynek a fiatal magyar képzőművészek megsegítését tűzte ki céljául. A gyönyörűen felújított Mikszáth Kálmán tértől alig pár száz méterre, a belső józsefvárosi Horánszky utcában áll a Patyolat Vállalat egykori épülete, melyet Gotsch úr csaknem százmillió forintos beruházással újíttatott fel. Az A.P.A.! nemcsak elősegíti új művek születését (és tervei szerint hazai és nemzetközi szinten is menedzseli majd az itt alkotókat), hanem be is mutatja a már meglévő művészeti alkotásokat. Az ünnepélyes "házavatóval" egy időben nyílt meg a ház négyszáz négyzetméteres emeleti kiállítóterében az első tárlat, Érintés címmel. Birkás Ákos lett a ház művészeti vezetője.


SZLOVÁKIA

A Posonium Irodalmi Díj útnak indul...

A Madách-Posonium Kiadó pozsonypüspöki székházában szeptember 19-én került sor első ízben a Posonium Irodalmi Díj kiosztására. A díjat mintegy fél éve alapította a Madách Egyesület, valamint az amerikai magyar Lauer Edith és férje, John Lauer.

A 30 ezer koronával járó fődíjat Lanstyák István kapta A magyar nyelv Szlovákiában című munkájáért.

Életműdíjat (35 ezer korona), kapott Ozsvald Árpád költő, valamint Ág Tibor népdalgyűjtő több évtizedes munkásságukért.

Szűcs Enikő költőnő az elsőkötetes szerzőnek járó díjat (10 ezer korona) nyerte el.

Két különdíjat (20 ezer korona) ítélt a kuratórium Csehy Zoltán Hárman az ágyban című műfordításkötetéért, és Rákos Péter Nemzeti jelleg, a miénk és a másoké című kötetéért.

Az összegyűlteket üdvözlő beszédében Dobos László, a kiadó igazgatója hangsúlyozta, a kuratórium célja az volt, hogy a díjak odaítélésekor ne az irodalmi szekértáborokra, a generációs törésvonalakra, hanem az értékekre legyen tekintettel. A Díj alapítója, Lauer Edith bevezető szavaiban egy Japánban tapasztalt hagyományt említett példaként, amely "nemzeti kincsnek" nyilvánítja a japán művészet kiváló értékeit, alkotóit. Ebben a szellemben indul útra a Posonium Irodalmi Díj is - a szlovákiai magyar írásbeliség legjobbjainak évente ismétlődő elismerése céljával.


INTERNET

1956-os Forradalom története

Az 1956 Magyar Forradalom történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány honlapján az 1956-os forradalom története, intézeti kiadványok, tanulmányok, rendezvények jelenkor-történeti adatbázis található.

www.rev.hu

CSÁNGÓ HONLAP

Új csángó honlap!

www.csango.hu

Magyar nyelvű istentisztelet

A Washington-i Magyar Református Egyház lelkészei Nt. Bertalan Imre és Osváth Csaba, aki a debreceni Református Teológiáról érkezett Washingtonba.

Web-oldalukról megtudható, mikor vannak magyar nyelvű istentiszteletek. http://www.hrfa.org/church/

NÉMETORSZÁGI MAGYAR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE BUOD honlapján http://www.buod.de található a Németországi Magyar Eseménytár - MEET

Tagegyesületeik rendezvényeiről. A pontos időpont, hely és egy rövid ismertető mellett

kapcsolatfelvételre ill. érdeklődésre alkalmas cím is található.

MAGYARONLINE.NET SZERKESZTőSÉG

Novemberben tervezik indítani egy új honlapos kommunikációs fórumot, melynek információ szolgáltatása kiterjedne a külhoni nyugati magyar - gazdasági / szervezeti adatbázisra, a közérdekű információk mellett, szervezetek, kiadványok részére térítésmentes bemutatkozási lehetőségeket biztosítanak. A tartalom kialakításával kapcsolatos információkat vár esetleges kérdéseket, javaslatokat.

Simon Hunor
E-posta:magyaronline@yahoo.com

Fiatal Magyarok Napja

A philadelphiai Magyar Klubban megrendezésre került az "Internet Chat Bulival" összekötött Fiatal Magyarok Napja.

1125 Southampton Road - Philadelphia, PA 19116

Tel.: 215 969-9446

http://www.magyarclub.com

Képek a legutóbbi buliról: http://www.magyarclub.com/page6.html

www.nemzetekeuropaja.hu

Iskolák, könyvtárak, külhoni magyar intézmények térítésmentes példányokat igényelhetnek erről a honlapról, magyar, német és olasz dalokat, híradórészleteket tartalmazó kazettákat és CD-ket rendelhet. Érdekességek olvashatók a magyar katonazene és katonanóta történetéről, a híresebb előadókról együttesekről.

MAGYAR SZERVEZETEK A VILÁGBAN

A Magyar Távirati Iroda Rt. honlapján: Magyar szervezetek a világban című kiadványukra 2000 márciusa óta szerepel http://magyarsag.mti.hu, illetve a http://www.mti.hu és a honlapon belül a "magyarság" gomb alatt. Címgyűjteményük öt földrész mintegy 140 országából ma már több ezer magyar szervezet, külföldön megjelenő magyar sajtótermékek, magyar rádiók és televíziók, tiszteletbeli konzulok, külföldi egyetemek magyar tanszékeinek címlistáját tartalmazza. Amennyiben a címgyűjteményben szereplő adataikban bármi változás történt az alábbi E-posta címen jelezni kérik itoth@mti.hu.

Tóth Ágnes
Sajtóadatbank


KÖNYV

CORVINISTÁK

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

Októberben, az 1956-os forradalom 45.évfordulójára jelenik meg az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány két kiadványa: Eörsi László: Corvinisták 1956. A VIII. kerület felkelő-csoportjai és

Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc . Ez utóbbi művet az Oktatási Minisztérium 1956-os középiskolai segédkönyv elkészítésére kiírt pályázatára adta be az intézet, amelyben a forradalom és az azt követő megtorlás elemző bemutatása mellett számos forrás és visszaemlékezés található. Összesen mintegy 400 oldal lesz, képekkel bőségesen illusztrálva (100 "zsánerkép", és portré a mintegy száz önálló életrajzzal rendelkező szereplőről).

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

1074 Budapest Dohány u. 74. II.em.
H-1410 Budapest, Pf.: 218
Tel: 322-5228, Fax: 322-3084
E-posta: h11336sza@helka.iif.hu (Szakolczai Attila)


KOSSUTH MONOGRÁFIA

How and Why Iowans Named Kossuth County in 1851?

Miért és hogyan választotta 1851-ben Iowa állambeli Kossuth megye a névét?

ISBN 1- 931646-03-01

Beaver Pond Press, Edina, MN Kiadásában a júliusi Algona városbeli Kossuth szobor avatására jelent meg a monográfia, melyben a szerző történelmi összefoglalót ad a francia és az osztrák illetve magyar 1848-as forradalomról és a szabadságharcról, majd Kossuth amerikai útjáról. Kossuth képek , dokumentumok

http://www1.minn.net/~graczar

E-posta: graczar@minn.net
Megrendelhető az írótól
Ralph Gracza
5151 Victor Lane
Minnetonka, MN 55345


Jazz szótár

Jazzoktatási és -Kutatási Alapítvány gondozásában. Ittzésné Kövendi Kata magyar-angol, angol-magyar zenei szaknyelvi szótára amatőrök és zenekedvelők, zenetanároknak és gyakorló muzsikusoknak.

Megrendelhető $80.00 USD-ért (+ postaköltség).

Akadimpex Co.Ltd., Győri út 20, H-1123 Budapest,

Tel:36 1 458 3800, 458 3852 Fax: 36 1 458 3811, 458 3851

E-posta: ax@akadimpex.hu


LEHET-E MÉG EGYSZER KEREK A VILÁG ?

Krúdy-álom Amerikában

Charles Fenyvesi 1956-ban hagyta el Magyarországot. Újságíró lett a Washington Postnál és a U.S. News and World Reportnál. 1990-ben megjelent és most újra kiadott Mikor kerek volt a világ című könyvében családtagjairól ír, akik földet művelő, zsidó birtokosok voltak Szabolcsban. Most, ugyancsak a budapesti Európa Kiadónál megjelent második kötete - Mikor az angyalok túljártak a világ eszén - azokról szól, akik zsidókat mentettek a háború idején.

Info: kozmaeva@europakiado.hu


ÖSZTÖNDÍJ

A Collegium Hungaricum Juventutis Occidentalis pályázati felhívása magyarországi tanulmányokra

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség kezdeményezésére életrehívott Collegium Hungaricum Juventutis Occidentalis célja, hogy a nyugati világban élő, Magyarország iránt érdeklődő fiatalokat megismertesse a magyar néppel, nyelvvel és kultúrával.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma pályázatot hirdet 2002. januárban és szeptemberben induló, a CHJO által kezdeményezett és együttműködésével lebonyolított két szemeszteres programokra a Magyar Nyelvi Intézetben. A részképzés magyar nyelvi és hungarológiai (Hungarian Studies) tanulmányokat tartalmaz, emellett lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is.

A program magyar nyelvből az intézet akkreditált vizsgahelyén letett államilag elismert közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával, a hungarológiai tanulmányokból záródolgozattal és záróvizsgával fejeződik be. Azoknak a legkiválóbb hallgatóknak, akik az első szemeszter végén sikeres felsőfokú nyelvvizsgát tesznek, lehetőséget kapnak, hogy intézeti elfoglaltságuk mellett vendéghallgatóként egy budapesti egyetemen egy vagy két kurzust vehessenek fel.

A pályázatra elsősorban magyarul beszélő egyetemista korú fiatalok jelentkezését várják, de elfogadják más, magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődők pályázatát is.

A pályázat benyújtási határideje folyamatos. A beküldött pályázatok egy évben kétszer: októberben és áprilisban kerülnek elbírálásra.

Cím: Collegium Hungaricum Juventutis Occidentalis
P.O. Box 57 Garfield, New Jersey 07026 USA
: www.magyar.org/ahea/chjoc/
Dr. Tarján Gábor
E-posta: CHJOCollegium@aol.com


Copyright © Nyugati Hírlevél - 2001