stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   BÁN ANDRÁS

ARC + KÉP

BOROS GYÖRGY, NAGY TAMÁS, SÍRÓ LAJOS, SOLTÉSZ ISTVÁN FOTÓI


  Szökő. A történet ekkor kezdődött. A szökőnapon, az 1996-os esztendőben. Négy fiatal fotográfus hívott Nyíregyházára, hogy közös kiállításukat nyitnám. Futólag ismertem korábbról majd' mindegyiket. A szökőnapra időzített, némiképp csoportalapító kiállításuk anyaga meglehetősen erős volt: próbáltam többet mondani a zenepavilon februári didergő közönségének, mint az udvariasság fecsegő szavait. S a nyitó utáni feszengést oldani megállapodtunk a fotósokkal: majd leírva, máskor, máshol többet.
  Ez lenne az alkalom. Azóta húztam az időt. Egyre határozottabban tudva: fotográfusról írni reménytelen vállalkozás. Okait bátortalanul megfogalmaztam korábban. A művészeti írás a mi hagyományunkban a teremtőerő sajátos pályájának értelmező krónikája. Az életmű elemeinek keresése, személyes egészbe szerveződésük... Valahogy így. Fotográfusnak pedig - ebben az értelemben - nincs életműve. Az ikonográfia alig megkötötte témák túlságosan erősen jelenlévők a képeken. A stílus pedig némi mesterkéltség révén képes egyénivé válni.
  Ha mindez, téma és mód, a képzőművészet felé hajlik, az írás műfaja viszont adott, lásd fent. A kiállításra szánt fotók ezen legutóbbi évtizedben egyre inkább ezen utat választják: a művészetét. Márpedig "a művészet - ahogy Joachim Schmid épp itt, a Lettre-ben megfogalmazta - olyan, társadalmilag megtűrt 'szabad zóna', amely nem jelent veszélyt" (majd a maga keményen német társadalomkritikájával politikai következmények megfogalmazásával folytatja a szöveget. Ahogy valójában nekem is ezzel kellene folytatnom:) hogyan lehet fotográfiát művelni ma, itt, az összes meghatározó szakmai és társadalmi körülményben megkavarodván.
  Itt van ez a négy fotós Nyíregyházán. (Pontosabban három - mert Síró Lajos Tiszaújvárosban él. Pontosabban még három - mert Soltész István egyre határozottabban fontolgatja, hogy jobb lenne visszaköltöznie Tibolddarócra.) Egy vagy két évtizede világos lett volna a helyzetük: amatőrök. Kedvtelésből, a fénykép örömeiért fotografálnak, s nem ebből élnek. Részesei egy mozgalomnak - pontosabban kettőnek -, klubba szerveződve (az egyik legerősebb, Kenyeres Imrének, majd Boros Györgynek hála, épp Nyíregyházán működött), és veszekedve az útszéli amatőr esztétikával. Kiállításokra küldve, és röstelkedve az ott szereplő többiek képei miatt. Hasonló gondolkodású máskéntlátókat keresve, a Fiatal Művészek Klubjában, az Esztergomi Fotóbiennálén, a Fotóstúdióban. Csinálni, annak ellenére... Megélni valahogy, kicsit távolabb, vagy a majdnem fotó mentén, és sötét képeikkel részesei lenni a keskeny-felhős 'szabad zónának'.
  Most a helyzet - pláne Nyíregyházáról nézvést - alig értelmezhető. Az európai és fővárosi apróbb elmozdulások onnan alig látszanak. Írás nincs. A képek pedig... A képek között viszont mintha alig lenne különbség Párizsban, a pesti Gromek/Bolt galériában vagy Nyíregyházán. Kézművesség, a felület teljes uralma, filozofikus telítettség, a meditáció témái, átjárás a személyesen belátható világképekbe... ilyesmi.
  Ami a valódi különbség - ez meg Pestről nézve érthető nehezen -: az átéltség.
  Boros György (1958) az, aki - talán életkorából adódik - a legtöbbet megőrzött az "amatőr" magatartásból, azaz a kedvtelésből, a megfigyelésből, a fényképezőgép "klasszikus" használatából. Számára van még jelentése a kamera alaptulajdonságának, a kitüntetett pillanatnak. Max Weberrel: "Ez olyan, mintha az ember egy gondolatot rögzítene, vagy egy tökéletes pillanatot állítana meg, vagy egy tér testszerűvé válásában működne közre, vagy levegőt merevítene ki, vagy színes fényt formálna éjszakává." Ez az "analóg photoshopja", amelyből néhány kockát közlünk, tele humorral és keserűséggel: a helyzet értelmezhetetlenségének beismerése - és a legjobb, ami ebből kihozható.
  Nagy Tamás (1969), a legfiatalabb négyük közül, aki nagyon is érti a jelen helyzet érthetetlenségét. Olyan szélsőséges - képben, eszközökben és hangsúlyokban -, amennyire csak lehetséges ebben a képzőművészet-típusú fotóban. Féktelenül ura a kamerájának, belőle bizonyosan profi lesz, a mai értelemben. S e mögött fogalmazódik képfilozófiája is, talán René Crevel mottójával: "A festészet nem fotográfia, mondják a festők. De a fotográfia sem fotográfia."
  Síró Lajos (1964) a fotográfiából tisztán képzőművészetet csinál: ugyanúgy kezeli a fotópapír finom szürke tónusait, mint a kitörölt rézlemez árnyalatait vagy a litókő alig-egyenetlen felületét. Szó nincs kísérletről: sokáig mérlegel, s képi kijelentéseit végleges érvényűnek szánja.
  Soltész István (1967) - róla a legnehezebb írnom. Akkor, a Szökő kiállításnyitó után egy pizzériában rossz pillanatok adódtak: megpróbáltam megfogalmazni számára, hogy négyük közül miért az ő képeivel vagyok némiképp távolságtartó. Akkor magyarázkodtunk - mára barátok lettünk, s nagyon is sok közöm van már a képeihez. Annyira, hogy nem is tudom látni őket. A fotográfus fontosabbá vált.
  Ebben a történetben közben mindkettőnknek egyre jelentősebb lett egy harmadik személy, szintén Soltész István, az édesapja, aki 1983-ban halt meg Tibolddarócon, negyvenöt évesen. Édesapja sokat fotózott, de nem volt fotográfus. Hogy is lehetne ezt pontosabban megfogalmazni... Végezte a munkáját, a kamera pedig mindig vele volt, hétköznapokon is, ünnepeken is. Mellesleg? Nem, nem ez a jó szó rá. Talán így: vele volt, mert képekben is megpróbálta átélni az életét. Akár a legegyszerűbb helyzeteket is. S maga sem volt tisztában vele, mit hozott létre: életművet fotókból. Úgy, ahogy - így kezdtem - ez nem is lehetséges. Nem elegendő az a válasz, hogy szeme volt a képekhez, mint a legnagyobbaknak. A fényképezés számára nem megörökítés volt, és nem komponálás, hanem a megélés része.
  Soltész István, a fiatalabb, rendbetette apja képeit, kiállította azóta Miskolcon és Pécsett, közben újra és újra nézegeti a felvételeket. Azóta alig-alig fotóz: inkább tépelődik. Azt gondolja, hogy lehet jó fényképeket csinálni (tudom: képes is rá), de valahogy nem ez az értelmes kiindulópont. Azt gondolja, ha sikerül megértenie apja képeit, akkor sikerül megértenie valamit a fotográfia lényegéből. Így gondolom én is.


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következő címre: lettre@c3.hu


     

Tartalomjegyzék [Lettre 26. szám (1997. Ősz)] Kezdőlap

stílus 1 (fehér) stílus 2 (fekete) stílus 3 (epa)

+ betűméret | - betűméret