Tizenkettedik évfolyam, 1913    |   Első szám    |    p. 25.    |    Facsimile
 

 

TÁRCA - PAPIRSZELETKÉK

IRÁNYOK

 

Az emberek az olyan jelszavakat, mint az impresszionizmus és a többi, amelyek mögött sok tehetetlenség, képzelgés és önimádás rejtőzik, nagyon is megtisztelik. Becsületes művészet a legjobb művészet.

Menzel Adolf

*

Akár realizmus, akár idealizmus, célzatainak a túlzásaiban minden irány túlmegy a kép keretein. Úgy az idealista, aki a transzcendentálishoz, mint a realista, aki az életről való szociologikus elmélkedésekhez akar az alkotásaival vezetni, csak pro forma fest.

Klinger Max

*

Egyáltalában nem kellene oly sokat beszélni "irányok"-ról, mintha az irányok csinálnák a művészeket és nem megfordítva... Az irány csak külső köntöse a művésznek, ha legény a talpán, aki mögötte van, úgy az irány jó. A művészetben sem a ruha teszi az embert.

Liebermann Max

*

Az impresszionizmus nem irány, mint ahogy naponta halljuk és olvassuk, hanem világnézlet.

Liebermann Max

*

A realista voltaképen sohase lehet igazságos az idealistával szemben, mert sohasem értheti meg őt.

Schiller

*

Ha jól megfontoljuk, a művészet is voltaképen csak egy: az, amely a természetben lelt örömből fakad, s amely nem akar egyebet, mint színben, formában, szóban vagy hangban ezt az egy érzést kifejezni. Mind a különlegességek és a tudatos irányok, mind a realizmus, idealizmus, impresszionizmus és a többi, nem egyebek, mint a hanyatlás kitalálásai. Minél tovább tűnődöm rajta, annál kevésbbé értem, hogy az ilyen osztályozásnak egyáltalában mi köze a művészethez. Kiki a természetéhez képest egyénileg érez és fejezi ki magát, de minden nagy művész ugyanazt mondja, csak a maga nyelvén.

Stauffer-Bern Karl

*

Izé úr dicsekszik:

"Nem szítok irányhoz!
Nincsen élő mester,
Ki engem kormányoz ;

S mondhatom, azok is,
Akik immár holtak,
Tanítóim nekem
Bizony ők se voltak..."

E beszédnek én így
Fogom fel tartalmát:
"Magam szakállára
Járom a bolondját,"

Goethe

Közli: T. H.

LIGETI RÉSZLET KMETTY JÁNOS RAJZA
LIGETI RÉSZLET
KMETTY JÁNOS RAJZA

A GYÜMÖLCSÖSBEN NAGY VILMOS RAJZA
A GYÜMÖLCSÖSBEN
NAGY VILMOS RAJZA

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003