Nyolcadik évfolyam, 1909    |   Harmadik szám    |    p. 197.    |   Facsimile
 

 

PAPIRSZELETKÉK

 

SZABADSÁG

Aki az önkényt és a képzeletet meg akarja vonni a szépművészetektől, az orgyilkos módjára tör azok becsületére és életére.

Johann Georg Hamann.

*

A művészet első létfeltétele a szabadság; erre szüksége van, ezt meg is követeli és minden törvényt visszautasít.

R. Gudden.

*

Az a kormányforma, mely a művésznek a legmegfelelőbb : a semmi kormányforma. Hatalmi erőszak ő fölötte és a művészete felett, kész nevetség.

Oscar Wilde.

*

Az állam és a művészet házassága bárhol inkább köttetett, mint az égben.

Magnus von Wedderkop.

*

Művészet dolgában az állam nem illetékes. Mikor arra vállalkozik, hogy jutalmazzon, visszaél a közönség ízlésével. Az ő közbenjárása teljesen demoralizáló ... Az ő számára csak a tartózkodás okos. Abban a pillanatban, amelyben bennünket szabadjára ereszt, teljesíti irántunk minden kötelességét.

Gustave Courbet.

*

Courbet-nak odaítélték a becsületrend keresztjét. Ő a következő szavakkal küldte vissza: "Én most ötven éves vagyok és mindig mint szabad ember éltem. Engedjétek, hogy úgy is fejezzem be életemet. Ha meghaltam, hadd mondhassák el rólam: ez az ember semmiféle iskolához, egyházhoz, intézményhez, akadémiához és mindenekelőtt semmiféle uralomhoz nem tartozott, a szabadságét kivéve".

*

Earl of Granville, az angol miniszter egyízben felköszöntőt mondott az akadémiára: "Az egyetlen kérés, melyet az akadémia a kormányhoz intézhet az, hogy ne törődjék vele".

*

A művészeti oktatásnak olyan szabadságra és függetlenségre van szüksége, mely az államszervezetben nélkülözhetetlen bürokratikus formákkal teljességgel nem fér össze. Annak az ősrégi elnevezésnek: "szabad művészet" meg van a maga mélységes jelentése.

F. G. Waldmüller.

*

Egy képnek a megrendelése már szinte megmérgezése a művésznek, mert érinti a kezdeményezését.

Alfred Stevens.

*

Mi kezdeményezők vagyunk és nem szolgák.

Eugene Carriére.

*

A művészet nem szolgája a tömegnek.

Aug. Graf v. Platen-Hallermund.

*

Szabadság a művészet kezelésében és gyakorlásában, a tárgy megválasztásában, a feldolgozás módjában, szabadság a hozzá nem értők ízlésével, a divatok és irányok által való befolyásoltatással szemben, szabadság abban, hogy műkereskedői kívánságokat és művészietlen megrendeléseket visszautasítsunk, szóval: munka a maga gyönyörűségére és tekintet semmi egyébre, mint a természetre, e nagy Istennőnkre - - olykor esetleg kedvesünkre. Csak az ő keblén és csak ő általa lehetünk művészekké.

Albert von Keller.

Közli: T. H.
 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003