A nagykovácsi általános iskola

Egy általános iskolai kísérleti oktatás bevezetéséről kérdeztük Nagy Szilárdné pedagógust. Kertészkedés, kertrendezés, biológia, erkölcsi és fizikai tartás fogalmai hogyan találkoztak ebben a kísérletben? Íme.

Most hétköznap délelőtt van, és egy általános iskola mellett állunk, végül is egy kertben, ha úgy tetszik, ahol gyerekek dolgoznak. Hogyhogy ilyesmivel foglalkoznak?

-- Kertészeti óránk van. Bevettük a tantervbe a kertészetet. Ez egy környezetvédelmi tagozat része. Az ötödikesek heti három órában, a hatodikosok heti két órában, a hetedikesek heti egy órában dolgoznak kint, a kertben.

--Azt mondta, hogy környezetvédelem keretében. Ez azt jelenti, hogy valamilyen speciális kerti munkát végeznek itt?

-- Igen, speciális kerti munkával, biogazdálkodással foglalkozunk. Hiszen ha a környezetünkben körbenézünk, láthatjuk, hogy ez egy szigorúan tájvédelmi körzet, ahol nagy vétek lenne vegyszereket használni.

-- Mit kezdenek az itt megtermelt biotermékekkel?

-- Többnyire értékesítjük őket, különböző betegségekben szenvedők a vásárlóink.

-- Szívesen foglalkoznak a gyerekek ilyen fajta kertészkedéssel?

-- Igen, többségük szívesen. Tetszik nekik, főleg az, hogy a szabad levegőn töltenek több órát is.

Scherer József grafikája
-- Nem zavaró, hogy ők otthon is végeznek ilyen kerti munkát?

-- Nem zavaró, sőt most már oda jutottunk, hogy tanácsokat adnak a szülőknek, hogyan kellene a kertben dolgozni. A gyerekek egy része befolyásolni tudja a szüleit, hogy ne használjanak vegyszert.

-- A szülők is elfogadják ezt, tehát jó szemmel nézik, hogy az iskolában a gyerekek kertészkednek?

-- Hát, a fogadtatás eléggé vegyes, de többnyire jó szemmel nézik.

-- Mitől lesznek mások a gyerekek, ha így kertészkednek?

-- Szemléletbeli változást jelent, attól is, hogy tudják, hogy a terményeinket beteg embereknek adjuk el. A gyerekek közvetlen kapcsolatba kerülnek az idejáró beteg emberekkel. Tudják, hogy segíthetnek nekik, ami erkölcsi tartást ad nekik. Amellett fizikai erejük, kitartásuk is növekszik a munkától. És valahogy teljesebben látják a világot.

-- Túl ezen, van-e anyagi haszna is ebből az iskolának?

GAIA Magazin videofelvétele
-- Van, bár nagyon kevés, mert gyakorlatilag majdnem önköltséges áron értékesítjük ezeket a zöldségeket. A hasznot azonban az osztályok visszakapják, osztálykirándulásra fordíthatják. Sokszor olyan tájvédelmi körzetekbe is eljuthatnak, ahova egyébként nem tudnának, ráadásul ennek az anyagi fedezetét is maguk teremtik elő. 

-- Kinek az ötlete volt mindez itt, az iskolában? 

-- Az igazgatóhelyettes-nővel ketten találtuk ki. 

-- És könnyen keresztül lehetett vinni egy ilyen. plusz tantárgyat?

-- Nem, nagyon nehéz volt. A minisztériumtól is engedélyt kellett kérni mint kísérleti oktatásra. A többi tantárggyal integrált tanmenetet kellett készíteni. Ez egy nagyon komoly munka volt, amit most már harmadik éve csinálunk, de még mindig nem vagyunk teljesen készen.

GAIA Magazin videofelvétele-- Három év tapasztalatai alapján mennyiben tekinthető sikeresnek ez a kísérlet?

-- Kollégáimmal együtt megállapítottuk, hogy a gyerekek a különböző gyakorlati dolgokat, mint például a területmérés, hosszúságmérés, a súlyarányok átváltása, sokkal jobban értik, mióta a gyakorlatban is foglalkoznak vele. Másrészt sokkal könnyebben fogják föl a biológiai folyamatok különböző elemeit is: a növényi növekedést, a talajerőt, a talajbaktériumoknak az életét, szóval egy egységes egészet több oldalról látnak meg. Könnyebben értik meg, könnyebben fogják fel, és ezáltal könnyebben is alkalmazzák az ismereteiket. 

--Az idén milyen növényeket termesztettek? 

GAIA Magazin videofelvétele-- Az idén céklánk volt, ezt a gesztonkórosok le is kötötték, valamint csemegekukoricánk is volt, amit a gyerekeknek adtunk az iskolában megfőzve. A sárgarépánkat eltároljuk, és majd az influenzás időszakban szétosztjuk a gyerekek között az iskolában. A borsónkat szintén a gesztonosok vitték el.

-- Egy kiskert is van itt a közelben. Az mi célt szolgál? 

-- A kiskertünk szintén egyfajta biogazdaság. Azok a tanulók dolgozgatnak itt, akik nem a kertészetet tanulják, hanem a technika b ágazatát. Ez egyébként a nyári iskolások bázisa, valamint a szabadtéri oktatás is itt zajlik.