Leszek Kolakowski

A nem kertészkedés általános elmélete

Akik nem szeretnek kertészkedni, azoknak szükségük van egy elméletre. Az elmélet nélküli nem kertészkedés sekélyes, értéktelen életmódot jelent. Az elméletnek meggyőzőnek és tudományosnak kell lennie.
Az emberek különbözőségének megfelelően különböző elméletek meggyőzőek és tudományosak. Így hát több elméletre von szükségünk. Az elmélet nélküli nem kertészkedés alternatívája a kertészkedés. Habár sokkal könnyebb elméletet gyártani, mint éppenséggel kertészkedni.

Marxista elmélet

A kapitalisták próbálják elzülleszteni a dolgozó tömegek tudatát és megmérgezni azt reakciós "értékeikkel". Meg akarják "győzni" a munkásokat arról, hogy a kertészkedés nagy "élvezet", ily módon sajátítják ki szabad idejüket is, meggátolva őket a proletárforradalom. véghezvitelében. Ugyanakkor el akarják velük hitetni azt, hogy szánalmas kis föld-darabkájukkal ők is igazi "tulajdonosok", és nem bérmunkások, így állítva őket a birtokosok oldalára az osztályharcban. Tehát aki kertészkedik, az részt vesz a tömegek ideológiai megtévesztését szolgáló nagy összeesküvésben. 
Ne kertészkedj. Q.E.D.

Pszichoanalitikus elmélet

A kertészkedési mánia jellegzetes angol vonás. Könnyű belátni, hogy miért az. Anglia valósította meg először az ipari forradalmat. Az ipari forradalom elpusztította a természetes környezetet. A természet az Anya szimbóluma. A természet megölésével az angolok anyagyilkosságot követtek el. Tudatalattijukban él a bűntudat, s e bűnük alól pszeudo természetes kertjeik művelésével és tiszteletével próbálnak szabadulni. Aki kertészkedik, az ebben a gigantikus önmegtévesztésben vesz részt. 
Óvakodj a kertészkedéstől Q.E.D.

Egzisztencialista elmélet

Az emberek azért kertészkednek, hogy emberivé tegyék a Természetet, hogy civilizálják azt. Még akkor is, ha ez csak reménytelen, és hiábavaló próbálkozás az önmagában való önmagáért valóvá formálására, Ez nem csak ontológiailag lehetetlen, de félrevezető és morálisan is megengedhetetlen. menekülés a valóságból, mivel az önmagában való és az önmagáért való közti különbséget nem lehet áthidalni. Kertészkedni, vagyis azt képzelni, hogy a természet "humanizálható", csak próbálkozás e különbség megszűntetésére, és reménytelen. tagadása az egyén megváltoztathatatlan ontológiai helyzetének. Kertészkedni annyit tesz, mint rosszhiszeműségben élni. 
A kertészkedés káros. Q.E.D.

Strukturalista elmélet

A primitív társadalmakban az élet a munka/pihenés ellentétpárjára osztott, ami megfelel a föld/ház ellentétnek. Az emberek a földön dolgoztak és a házban pihentek. A modern társadalmakban ezen ellentét tengelye megfordult: az emberek házakban (irodákban, gyárakban) dolgoznak, és a szabad ég alatt (kertekben, parkokban, erdőkben, folyók partján. stb.) pihennek. Az ilyen ellentétek döntőek azoknak a fogalmi kereteknek a kialakításánál, amelyek szerint az emberek az életüket strukturálják. A kertészkedés összemossa a ház és a föld, a pihenés és a munka közötti különbséget, elhomályosítja, valójában szétrombolja gondolkodásunk ellentéteken alapuló rendszerét. 
A kertészkedés hiba. Q.E.D.

Analitikus filozófia

Megannyi próbálkozás ellenére sem. sikerült a kert és a kertészkedés megfelelő meghatározását megtalálni Az összes létező definíció nagy bizonytalanságot hagy afelől, hogy mi micsoda. Egyszerűen nem tudjuk, hogy pontosan mi is a kert és a kertészkedés. Ezért intellektuálisan felelőtlenség volna e fogalmakat használni, de még inkább az volna kertészkedni. 
Így hát ne kertészkedjünk. Q.E.D.

(Fordította: Csonka András)