Orbán: a remény XXI. százada

Bízom abban, hogy a megpróbáltatások XX. századából felépíthetjük a remény XXI. századát - mondta Orbán Viktor az új évezred köszöntésére rendezett parlamenti ünnepségen. A miniszterelnök újévi köszöntőjében arról is beszélt, hogy a múlt század tapasztalataira épülhet egy boldogabb élet minden magyar családnak.

Évezredköszöntő ünnepségre került sor január elsején a Parlament kupolatermében. "A köszöntő a Szent Korona előtt az egész országnak szól" - olvasható a szervező Magyar Millenniumi Kormánybiztosság meghívóján. A rendezvényen részt vettek a közjogi méltóságok, a határon túli magyarok, a tizenkét tájegység és tizenöt önkormányzat képviselői is. Az ünnepség végén újévi köszöntőt mondott Orbán Viktor. A miniszterelnök beszédében kifejtette: bár a jubileumi év a világ legtöbb országában véget ért, "mi éppen most lendülünk bele", hiszen a magyar millennium 2001. augusztus 20.-án ér véget. Felemelő és szép pillanatokat éltünk át együtt, emberemlékezet óta nem volt ilyen szép és nagy ünnep Magyarországon - fogalmazott a kormányfő. Úgy vélte: a millenniumot mindenki a sajátjának érezte, "ezért emelkedett mindannyiunk közös ünnepévé". Hozzátette: azért is Szent István koronája mellett tartják ezt a megemlékezést, hogy így is kifejezzék köszönetüket őseinknek. 

Orbán Viktor leszögezte: az évszázad utolsó estéjén az ország eljutott egy magaslatra. "Sokat dolgoztunk azért, hogy ide eljuthassunk. A mai napon új távlatok nyílnak előttünk, mintha jobban kibontakoznának a jövő körvonalai" - mondta a kormányfő. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy szilveszter napján búcsúpillantást vetettünk a XX. századra. "Sok bajunk volt abban a században, de a mi életünk is volt. Akármilyen sok bajt is zúdított ránk, a mi lelkünk egy darabja is benne foglaltatott" - vélekedett Orbán Viktor. Hozzáfűzte: ez a lebukó-alámerülő század több értékes tapasztalatot is itt hagyott a számunkra. "Ezeket a tapasztalatokat érdemes magunkkal vinnünk ebbe a századba, ahol egy boldogabb életet remélünk minden magyar család számára" - jelentette ki a kormányfő. "Mi magyarok megtanulhattuk: a bajból, a ránk zúduló problémákból képesek vagyunk lehetőséget teremteni. Ez a legfőbb tudás, ezért bízom abban, hogy a megpróbáltatások XX. századából felépíthetjük a remény XXI. századát" - hangsúlyozta a miniszterelnök. Megtanultuk azt is, hogy minél többet teszünk, annál többet vagyunk képesek megtenni és magunkban kell bízni, s nem abban, hogy könnyű az élet - tette hozzá. 

A XXI. század generációjában bízva Orbán Viktor mindenkinek azt kívánta, hogy a remény XXI. századában legyen boldog családja, megértő társa, jó szomszédja és munkája, amelynek "haszna, értelme és gyümölcse van". 

Isten éltesse a világ összes magyarját - zárta beszédét a miniszterelnök.

Összefogásra szólított fel az államfő

Mádl Ferenc szerint a magyar lakosság jelenleg sokkal bizakodóbb, mint az elmúlt néhány évben, Magyarországnak pedig nagy az elismertsége külföldön. A köztársasági elnök a TV2-nek adott újévi interjújában elmondta: nem teljesen elégedett a politikai életben uralkodó hangnemmel, de szerinte ennek kritikáját sem kellene eltúlozni. Hangsúlyozta: célja, hogy a jelenleginél lehetőleg nagyobb politikai béke és nagyobb konszenzusra való törekvés hassa át a politikai és a társadalmi életet. 

Az államfő jelezte, hogy végzetes helyzetet eredményezne, ha belpolitikai viták miatt nem sikerülne csatlakoznunk az Európai Unióhoz. A pártok általában támogatják az európai integrációt, de a csatlakozáshoz kétharmados törvények és az alkotmány módosítása is szükséges, és ez együttműködést feltételez a politikai erők részéről. 

A köztársasági elnök a közszolgálati televízióban december 31-én éjfél előtt kifejtette: a társadalom és a gazdaság gyors átalakulása milliókat fosztott meg hagyományos szerepétől és kényszerítette őket újak vállalására vagy hagyta őket szerep híján tartósan magukra. "Az erősek törnek előre, nem törődnek eléggé a többivel, a bírvágy korrupciót nevel" - fogalmazott az államfő. Nagy Szilvia. Magyar Hírlap

Dr. Németh Zsolt Argentínában

nemeth.jpg (12469 bytes)Január 16-án érkezik Buenos Airesbe Dr. Németh Zsolt a Külügyminisztérium politikai államtitkára. Látogatásának célja tárgyalni Adalberto Rodriguez Giavarini külügyminiszterrel és Susana Ruíz Cerrutti államtitkárral az argentin-magyar kereskedelmi kapcsolatok bővítéséről. A kísérő delegáció tagjai: Gansberger Gyula, az ÁPV (Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.) elnök-vezérigazgatója; Molnos Dániel a Generali-Providencia Rt. ügyvezető igazgatója; Répás Zsuzsanna a Külügyminisztérium főosztályvezetője, Németh Zsolt tanácsadója; Barcsi Gyula a KM főosztályvezetője, a latinamerikai ügyek felelőse; Módos Márton az ÁPV kommunikációs igazgatója; Nagy Szabolcs a KM gazdasági tanácsadója és Veress László a KM nemzetközi jogi tanácsadója. A gazdasági szakemberek a Gazdasági Minisztériumba is ellátogatnak. 

Németh Zsolt 1963-ban született Budapesten. Családja részben a Felvidékről, részben a Székelyföldről származik. Édesanyja Kriza János unitárius püspöknek, a székely népköltészet gyűjtőjének, leszármazottja volt. Édesapja, Németh Géza református lelkész.

A középiskolát a Radnóti Miklós gimnáziumban végezte, 1982-ben érettségizett. Közgazdász-szociológus diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1987-ben, szerezte meg. Ezután a Magyarságkutató Intézetben a nacionalizmus politikai elméletét kutatta, majd 1988-ban –a Soros Alapítvány ösztöndíjával– Oxfordban politikaelméleti tanulmányokat folytatott. 

A Fidesz alapító tagja. Egyike a harmincheteknek, akik 1988 március 30-án aláírták az –akkor még csak– ifjúsági szervezet megalakuló nyilatkozatát. 1989 december 24-én a Hősök terén a romániai forradalom áldozatainak emlékére tartott ökumenikus istentisztelet egyik fő szervezője. 

A rendszerváltás óta országgyűlési képviselő. Az első parlamenti ciklusban a Fidesz frakcióban külügyekért felelős frakcióvezető-helyettes. Az elmúlt években az Emberjogi, Kisebbségi, Vallásügyi Bizottság tagja, majd elnöke. 1993-tól a Fidesz-Magyar Polgári Párt alelnöke. 1998-óta a Külügyminisztérium politikai államtitkára. Feladatkörének súlypontja a regionális politika és a nemzetpolitika; ebben a minőségben felügyeli a Határon Túli Magyarok Hivatalát. 1994-óta nős. Felesége felvidéki származású bölcsészdiplomás. Rövid itt-tartózkodása ellenére alkalmat ad a Magyar Hírlap munkatársainak egy beszélgetésre; erről következő számunkban tudósítunk. (Tóth Endre)
 
 

"Engedjétek hozzánk jönni testvéreinket!"

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnökének "biblia-ihletésű" újévi köszöntője

Amikor ezer évvel ezelőtt, a második évezred első napján, István király elfogadta a II. Szilveszter pápa által küldött koronát, Európa és Ázsia, valamint Róma és Bizánc között kellett választania. Ezer éves európai államiságunk fényes igazolása az akkori döntés bölcsességének, a magyar nemzet életerejének. De igazolja mindezt az eleink által teremtett egyetemes értékek és maradandó alkotások sora is: a szárazföldi Európa első alkotmánya, II. Endre Aranybullája 1222-ből, a személy sérthetetlenségét kimondó és a testi fenyítést eltörlő Udvarhelyi Constitutio 1509-ből, avagy a legfőbb emberi szabadságot, a hit szabadságát a világon elsőként törvényerőre emelő erdélyi országgyűlési határozat, mely 1568-ban Tordán született. 

A déli harangszót hozó nándorfehérvári győzelem, a tiszta életű és a szentté avatott nagy személyiségek sora, a Bolyai János nem-euklideszi geometriájától a Nobel díjakig vezető tudományos felfedezések azt is igazolják, hogy ez idő alatt a magyarok életében erő, erkölcs és tudás teremtő egyensúlyban volt. 

Ezer évvel ezelőtt a döntést megkönnyítette az a körülmény, hogy egy életerős, rettegett haderejű, és ősi hitét elhagyóban is kellő lelki erejű nemzet számára kellett új utat választani. Mi tehető ezzel szemben a ma mérlegtányérjába? Szétszaggatottság, vészesen apadó lélekszám, a mindennapok gondja és a nagyvilág végtelen lehetőségeit ígérő csábítás között egyre atomizálódó közösségek tétova tévelygése. Ezer évvel ezelőtt a magyarságnak a helyét kellett megtalálnia Európában. Ma előbb önmagát kell megtalálnia ahhoz, hogy új otthont teremthessen ugyanott. 

Önmaga megtalálásához fel kell tárnia az útközben elveszített értékeket, meg kell keresnie az egységesülést lehetővé tevő eszközöket, és gyarapodnia kell. Ezer évvel ezelőtt Rómáért fel kellett adni Bizáncot. Ma, miután 2000. augusztus 20-án kihirdettetett, hogy Konstantinápoly is befogadta szentjei sorába államalapító Szent István királyunkat, aki ezáltal az 1054-ben bekövetkezett nagy egyházszakadás óta Róma és Bizánc első közös szentjévé vált, felsejlik, hogy egyiket nem kell a másikért mindenáron feladni. 

Ezer évvel ezelőtt Európáért le kellett mondani Ázsiáról. Ma talán haladhatunk tiszta lelkülettel az integrálódó Európa felé úgy is, hogy szívünkbe visszafogadjuk Ázsia minden elvesztett zöngését. Össze kell szednünk a világban szétszórt testvéreinket, és lehetővé kell tennünk számukra a lelki-, a szellemi- és a jogközösség megélését. De ki kell tárnunk szívünket, a hozzánk ragaszkodó, minket testvérnek, rokonnak tekintő százmilliók felé Lengyelországgal és Finnországgal kezdve, majd átkarolva a világot Japántól Írországig és a Fokföldtől az Északi Sarkkörig. Mindezt nem csak az egymásra találás öröméért kell megtennünk. Az egységesülés, a gyarapodás és a növekedés a jövőt építők számára korparancs! 

Végül bíznunk kell az Isteni gondviselésben. Amikor a kétezredik, jubileumi évben, a magyar nemzeti zarándoklat idején II. János Pál pápa az egész emberiséget Szűz Máriának ajánlotta fel, tettével emlékezetünkbe idézte államalapító királyunk óvó gesztusát, aki Magyarországot Máriának, a magyarok Napba Öltözött Asszonyának ajánlotta fel. Legyen ez az egybeesés biztató jel, valamint megerősítése ezredfordulós üzenetünknek és köszöntésünknek: engedjétek hozzánk jönni testvéreinket!

Patrubány Miklós
a Magyarok Világszövetségének elnöke

Az új évezredben javul a magyarok hangulata

Minden évben sor kerül a Gallup International hálózat tagvállalatai és a hálózattal együttműködő más kutatócégek által lebonyolított év végi közvélemény-kutatásra, amely az egyes országok lakosságának következő évvel kapcsolatos várakozásait elemzi. 2000 végén minden eddiginél több, összesen 71 ország kutatóintézetei vettek részt a kutatásban. 

A rendszerváltást követően egészen 1997-ig a magyarok többsége mindig borúlátóan tekintett a következő év elé. Volt olyan esztendő, amikor a részt vevő országok közül Magyarországon volt a legmagasabb a pesszimista lakosok aránya. Ez a tendencia először 1997-ben tört meg, ekkor fordult elő először, hogy az emberek többségét nem a pesszimista várakozások jellemezték. 

Az elmúlt évek kedvező gazdaságfejlődési jellemzői, az életszínvonal lassú javulása, az a körülmény, hogy 2000-ben a lakosság életkörülményei átlagosan újra elérték a rendszerváltást megelőző utolsó év szintjét, együttesen további javulást eredményeztek az emberek hangulatában. Igaz, hogy az egyértelműen optimista reményeket megfogalmazó emberek aránya csak kismértékben nőtt, s összességében még mindig 30% alatt marad, kedvezően változott azonban a pesszimista válaszok aránya. Amíg 1999 végén még csaknem a lakosság 40%-a tekintett pesszimistán 2000 elé, ez az arány egy év alatt viszonylag jelentősen csökkent. 2000 végén a lakosság egyharmada tekinthető borúlátónak a következő évre megfogalmazott várakozásait tekintve. 

Az átlagosnál lényegesen nagyobb az optimista várakozású emberek aránya a szellemi dolgozók, különösen a felsőfokú végzettségűek között. A 30 év alatti korosztály esetében 33% az optimista, s 28% a pesszimista válaszok aránya. A fővárosi lakosok között: a budapestiek egynegyede tekintett pesszimistán 2001 elé, igaz, közöttük a változatlan évre számítók aránya nagyobb az országos átlagnál - lényegében minden második fővárosi lakos gondolta így. Az 50 év feletti korosztályban a pesszimista válaszok aránya eléri a 40%-ot, a 60 év feletti korosztályban a 46%-ot. 

A gazdasági helyzet várható alakulását tekintve a lakossági vélemények megoszlása egy árnyalattal kedvezőtlenebb, de itt is pozitív irányú elmozdulás tapasztalható 1999-hez képest. Míg 1999 végén a legnagyobb arányt a következő évben gazdasági nehézségekre számító pesszimista várakozású emberek jelentették, 2000 végén többen voltak olyanok, akik 2001-től is ugyanolyan évet vártak, mint 2000 volt. 

A legborúlátóbbak az emberek Kelet-Magyarországon. Itt lényegében minden második (48%) megkérdezett számít a gazdasági helyzet romlására 2000-hez képest. Az átlagosnál nagyobb a pesszimista válaszok aránya a Dél-Dunántúlon (43%) és Nyugat-Dunántúlon is (41%). Az átlagosnál alacsonyabb ezzel szemben a pesszimista várakozások aránya a Dél-Alföldön (30%), Észak-Magyarországon (30%) és Közép-Magyarországon (34%). 

Közép- és Kelet-Európa

A polgárháborúk befejeződését követően a balkáni térségben elő emberek jelentős részére az optimizmus jellemző. Külön kiemelendő Koszovó, ahol a háború befejezte után az emberek túlnyomó részére a jövő kilátásainak derűlátó megítélése jellemző. Koszovót 2000 végén akár az "optimizmus világelsőjének" is nevezhetjük. Egyetlen más országban sem ért el ilyen nagyságrendet azoknak az embereknek az aránya, akik 2001-től jobb évet vártak, mint amilyen 2000 volt: a megkérdezettek 89%-a válaszolta ezt. 

Derűlátóan ítélte meg az emberek többsége 2001 kilátásait Szerbiában is. A szerb lakosság csaknem kétharmada (65%) várt jobb évet 2001-től, s csaknem fele (47%) számított gazdasági fellendülésre az idei évben. Ha nem is ilyen mértékben, de inkább az optimizmus jellemzi a korábbi Jugoszlávia romjain létrejött többi állam lakosságát is. Bosznia-Hercegovina lakosságának 47%-a, a horvát lakosság 45%-a várt jobb évet 2001-től, mint amilyen a tavalyi év volt. Macedóniában ugyan kisebb a derűlátó emberek aránya, de még itt is ők képezik a legnagyobb csoportot (35%). 

A Szovjetunió volt utódállamai közül Észtország lakossága a leginkább optimista: a lakosság 58 %-a tekintett bizakodóan 2001 elé. A legnagyobb lélekszámú országok közül Oroszországban a változatlan helyzettel számoló lakossági csoport van viszonylagos többségben (az általános kilátások tekintetében ezek aránya 37%, a gazdasági kilátásokat tekintve pedig 40%). Ennél pesszimistább Ukrajna lakossága: itt az emberek egynegyede (25%) várt jobb, ezzel szemben 37%-a rosszabb évet 2001-től. 

A korábbi években többször bizonyult a cseh lakosság optimistábbnak, a lengyel lakosság pedig pesszimistábbnak mint a magyar, a szlovák lakosság véleményének megoszlása pedig az utóbbi években nagyon hasonló volt a magyar adatokhoz. A Visegrád együttműködésben érdekelt e három ország közvéleményének alakulása az elmúlt év végén nem különbözött érdemlegesen attól, amit a magyar adatok esetében láthattunk. 

Az Európai Unió

Az Európai Unió 15 országának nagy többségében meglehetősen alacsony, általában 20% alatt van a pesszimista várakozásokat megfogalmazó emberek aránya. Ez alól négy ország képez kivételt: Görögország, Portugália, Franciaország és Spanyolország. Franciaországban az emberek 47%-a, Spanyolországban a megkérdezettek 45%-a jobb évet vár, s a franciák 26%-a, a spanyolok 22%-a számít rosszabb évre 2001-ben. A francia és a spanyol közvélemény alakulása így összességében alapvetően optimistának tekinthető a pesszimista válaszok viszonylag jelentős aránya ellenére. Görögországban és Portugáliában most már közel 10 éve erős megosztottság figyelhető meg a várható kilátások megítélésében: az optimista és a pesszimista várakozású emberek aránya egyaránt magas. 

Az Európai Unió tagországainak jelentős részében a lakosság határozottan optimista. Ide azok az országok tartoznak, ahol csaknem minden második állampolgár tekintett derűlátóan az idei év elé: Dánia (45%), Németország (47%), Olaszország (43%), Svédország (49%). Az inkább optimista országok közé sorolható az Egyesült Királyság, ahol a lakosság 36%-a volt optimista, az országon belül Észak-Írországban pedig ez az arány még magasabb, 45%. 

A szomszédos Ausztriában és Hollandiában tartózkodtak az emberek leginkább az optimista vagy pesszimista véleménynyilvánítástól. Hollandiában az emberek 68%-a, Ausztriában 64%-a ugyanolyan évre számít az idén is, mint amilyen 2000 volt. 

Hosszú időn keresztül a nemzetközi helyzettel kapcsolatban külön kérdés vonatkozott a világháború kitörési esélyének a megítélésére. A két világrendszer konfrontációjának megszűntével ez a kérdés már nem szerepel az év végi várakozásokra irányuló Gallup International-kutatásban.

 

Feszültségekkel terhes vagy békés év?

Az elmúlt évek ugyanakkor sajnos sok szemléletes példáját adták annak, hogy egyáltalán nem felesleges az arra irányuló kérdés, mit gondolnak az emberek: csökken vagy növekszik a nemzetközi konfliktusok száma. A nagyhatalmi konfrontáció megszűnte egyáltalán nem teremtett feszültségektől mentesebb, békésebb nemzetközi viszonyokat. 

A magyar lakosság zöme (54%) arra számított 2000 végén, hogy 2001-ben sem lesz sem jobb, sem rosszabb a helyzet, az elmúlt évhez képest. A nemzetközi feszültségek csökkenésére az emberek 6%-a számított, további romlást tartott valószínűnek a megkérdezettek 29 százaléka. 

Munkanélküliség: a fővárosban többen bizakodnak

A hivatalosan regisztrált munkanélküliek száma évek óta csökkenő tendenciát mutat Magyarországon. Ennek ellenére a magyar lakosság egy része továbbra is a munkanélküliek számának - igaz, nem nagymértékű - emelkedésére számít, s még mindig csaknem fele-fele arányban oszlanak meg a munkanélküliség növekedésével vagy a helyzet változatlanságával (valamint a kisebb mértékű csökkenéssel) számoló vélemények. 

Kelet-Magyarországon, a Dél-Dunántúlon az átlagosnál magasabb, Budapesten az átlagosnál alacsonyabb azok aránya, akik növekvő munkanélküliségre számítanak. Az átlagosnál pesszimistábbak a foglalkoztatási helyzet megítélésében az alacsonyabb iskolai végzettségűek, a 40 év fölöttiek, valamint a fizikai dolgozók. Ezzel szemben az átlagosnál lényegesen optimistábbak a felsőfokú végzettségűek. 

Fokozatosan, de határozottan javult ugyanakkor a saját munkahely biztonságának a megítélése. Míg 1997 végén például az állásukat biztosnak tartó dolgozók részaránya valamivel 50% alatt maradt, 1999 végére ez az arány már valamivel 50% fölé emelkedett (53%). 2000 végén ezzel szemben a megkérdezettek csaknem kétharmada gondolta úgy, hogy jelenlegi állása biztonságos. 

A legkisebb a jelenlegi állást biztonságosnak tartó dolgozók aránya Kelet-Magyarországon, itt mintegy 10%-kal marad el az országos átlagtól (53%). Nagyobb a bizonytalanok aránya a legfeljebb 8 általános végzettek körében (41% az országos 32%-kal szemben). Ezzel szemben a felsőfokú végzettségűek közül érzik a legtöbben stabilnak munkahelyüket: 82%-uk szerint jelenlegi állásuk biztonságos. 

A megkérdezettek véleménye erősen megoszlik annak megítélésében, gyorsan, vagy lassabban tudna új állást találni a munkahely elvesztése esetén: a megkérdezettek 40%-a úgy ítélte meg, hogy gyorsan tudna új álláshoz jutni, ezzel szemben 51%-uk szerint ez hosszabb időt venne igénybe. A legalacsonyabb iskolai végzettségűek és a fizikai dolgozók ítélték meg kedvezőtlennek munkaerő-piaci pozícióikat a legnagyobb arányban.

Az argentin-magyar külügyi és kereskedelmi kapcsolatok fejlődése

November végén Budapestre látogatott Dr. Adalberto Rodriguez Giavarini, Argentin külügyminiszter, és január 17.-én Németh Zsolt, a magyar KÜM (Külügyminisztérium) politikai államtitkára meglátogatja Argentínát. Az argentin miniszter igen részletes beszédben ismertette Budapesten az utolsó évtizedben a MERCOSUR keretein belül kialakult latinamerikai integrációs folyamatot, valamint Argentína jelen gazdasági helyzetét és kilátásait. Kitért az Európai Unióval eddig elért kereskedelmi keret-megállapodásokra, valamint más nagy kereskedelmi tömbökkel (Ázsia, Afrika, Közép-Amerika) kötött egyezményekre is. 

Bár a magyar-argentin kereskedelmi mérleg igen szerény méretű volt eddig, a bővítéshez már adott a megfelelő jogi alap, és kiaknázatlan lehetőségek sem hiányoznak, ezért reményét fejezte ki, hogy a jövőben komoly fejlődésnek indul, kihasználva mindkét ország stratégiai lehetőségeit saját környezetükben. A 234 milliós délamerikai kereskedelmi övezet nem megvetendő piac még egy ilyen távoli országnak sem, mint Magyarország. 

A KÜM-ban Dr. Kraft Péter közreműködésével tárgyaltak a jeles vendéggel, aki Horacio Antracit Chalian budapesti argentin nagykövet társaságában jelent meg a megbeszélésen. Kraft jelenleg az újra megnyitandó perui magyar nagykövetség várományosa; az eddigi információk alapján kb. 2001. áprilisban v. májusban foglalja el új posztját. Többek között erről is megkérdezzük majd Németh Zsoltot, mikor Buenos Airesbe látogat (lesz itt még sok más kérdés is számára...). (kp)

Az MVSZ Elnöki Kollégiumának közleménye

MDF-es és FIDESZ-es képviselők javaslata alapján, az Országgyűlés kormánypárti többségi szavazattal 0-ra állította be a Magyarok Világszövetségének 2001-2002 évi költségvetési támogatását. Az indítványt 182-en támogatták, 153 fő ellene szavazott, 7-en pedig tartózkodtak. Ezzel a magát nemzeti színekben feltüntető kormánykoalíció megpróbálja ellehetetleníteni a világ legnagyobb magyar civil szervezetét. E drasztikus költségvetési megvonás összefügg azokkal a mesterkedésekkel, amelyekkel az elmúlt napokban megpróbálták a Magyarok Világszövetségét a Magyar Állandó Értekezletről kirekeszteni. E lépésnek a háttere komplex és több érdek formálja. Az üzenete azonban egyértelmű: 

Azt, aki nem éri be az álmokkal, hanem tervezni is mer - azt lefejezzük! 

Így azok, akik nem érik be álmokkal, színes ígéretekkel és kedvezmények helyett magyar állampolgárságot mernek kérni, azokat a nemzeti színű magyar kormánykoalíció megbünteti. 

Nem felel meg a valóságnak az állítás, miszerint a Magyarok Világszövetségének rendezetlenek lennének ügyei, hiszen a december 1-i küldöttgyűlés a Magyarok Világszövetsége minden testületét működőképessé tette, és ma a Magyarok Világszövetségében rendezettebb és érdemibb munka zajlik, mint valaha az elmúlt 8 esztendőben. Bizonyítékként álljon a külhoni magyar állampolgárságról négy éves, következetes munkával elkészített törvénytervezet és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának új, a nyilatkozat üzenetéhez és anyanyelvünk szelleméhez méltó magyar nyelvű fordítása. 

A Magyarok Világszövetsége gazdálkodásáról és költekezési fegyelméről példát vehet, megannyi költségvetési forrásból élő intézmény. 

Az Illyés Közalapítvány, amely az Magyarok Világszövetségétől megvont támogatás haszonélvezője, semmivel sem illetékesebb a Magyarok Világszövetségénél, legitimitása pedig össze nem mérhető. 

A Nyugati Magyar Tanács legitimitása egyszerűen nem létezik: Budapest által kiválasztott emigráns magyarok gyülekezete. A felülről kinevezett helyi vezetők gondolata nem új, hiszen ez a javaslat 2000-ben már megjárta a Magyarok Világszövetségét, Duray Miklós előterjesztésében, és megbukott. A nyugati magyar egyesületek kivétel nélkül elutasították azt. 

A Magyarok Világszövetsége bízik abban, hogy Magyarország állampolgárai és a külhoni magyarok közösségei értékelni fogják önzetlen szolgálatát. 

Patrubány Miklós az MVSZ költségvetési támogatásának megvonásáról

- A világ legnagyobb magyar nemzeti jellegű szerveződésének költségvetési támogatását a magát nemzeti színekben feltüntető kormánykoalíció pártjai szavazták nullára - jelentette ki Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. 

Patrubány Miklós élesen bírálta az Országgyűlés keddi döntését, amelynek értelmében a következő két éves költségvetésből csaknem 237 millió forintot csoportosítottak át a Magyarok Világszövetségétől az Illyés Közalapítványhoz. 

Az MVSZ elnöke szerint a döntésnek az az üzenete, hogy aki nem éri be ígéretekkel és kedvezményekkel, hanem állampolgárságot mer kérni, azt a koalíció megbünteti. 

Tőkés László az MVSZ költségvetési támogatásának megvonásáról

Tudatos döntés áll a mögött, hogy a magyar Országgyűlés megfosztotta a költségvetési támogatástól a Magyarok Világszövetségét, mert a kormány nem tudta megemészteni a Magyarok Világszövetsége májusi tisztújító közgyűlésén született választási eredményt - nyilatkozta Tőkés László, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke szerdán az MTI-nek. 

A Magyar Állandó Értekezleten (Máért) tartózkodó Tőkés László elmondta, hogy a döntés következtében teljes a bizonytalanság a világszövetségben, el kell bocsátani az MVSZ munkatársait. Mint fogalmazott, fájlalja, hogy a határon túli magyarok kedvére való nemzeti kormány ezen intézkedése miatt előre borítékolhatóan népszerűtlen lesz. 

Tőkés László közölte: a Máért nyitóértekezletén nem kívánt konfliktusba keveredni a miniszterelnökkel vagy a kormány más tagjaival. Ezért csak egyet tehetett: visszamondta előadásának megtartását. 

Az MVSZ tiszteletbeli elnöke úgy vélekedett: a világszövetség egyik vezetőjeként joggal várhatta volna el, hogy már konzultatív jelleggel tudomást szerezzen egy ilyen költségvetési fordulatról. 

- A költségvetési fedezet nélkül maradt Magyarok Világszövetségét agyoncsapták - értékelte a helyzetet. 

Tőkés László megítélése szerint a döntés nem jelenti a világszövetség feltétlen megszűnését, de az bizonyos, hogy árnyékéletre kárhoztatják és a továbbiakban már nem tudja folytatni sokrétű tevékenységét. 

Az MVSZ elnökségi tagjai lemondanak tiszteletdíjukról a szervezet javára

A Magyarok Világszövetsége elnökségének több tagja lemond tiszteletdíjáról, s az összeget az MVSZ-t sújtó országgyűlési döntés következményeinek enyhítésére ajánlja fel - tájékoztatta a hét végi döntésről Patrubány Miklós, a világszövetség elnöke. 

Közlése szerint Király Zoltán, az MVSZ elnökhelyettese, Borbély Imre, az MVSZ Kárpát-medencei régiójának elnöke, valamint Léh Tibor, az MVSZ nyugati régiójának elnöke 2001. január 1-től követi példáját, s tiszteletdíját felajánlja a Magyarok Világszövetsége működtetésére. 

Patrubány Miklós - aki eddig sem vett fel tiszteletdíjat - elmondta, hogy felajánlásukkal évente 10,5 millió forintot takarít meg a világszövetség. Az elnök tiszteletdíja havi bruttó 250 ezer forint, az elnökhelyettesé pedig 200 ezer forint. 

A régióelnökök tiszteletdíja 100 ezer forint, ám a szűkös anyagi helyzetre való tekintettel ez évben csak 60 ezer forint bruttó tiszteletdíj járt nekik, amelyből az adózás után havonta 34 ezer forintot vehettek kézhez. 

Patrubány Miklós kijelentette: "sem megérteni, sem elfogadni nem tudja a Magyarok Világszövetsége a vezető kormánypártok döntését, amely egy csapásra megfosztotta költségvetési támogatásától a világ legnagyobb magyar civil szervezetét." 

- Ha a költségvetés végszavazásáig nem változik meg az Országgyűlés szándéka, akkor tudomásul vesszük az új realitásokat - tette hozzá. 

Fut a pénze után az MVSZ

A költségvetési támogatás nélkül maradt Magyarok Világszövetsége minden jogi lehetőséggel élni kíván annak érdekében, hogy az Országgyűlés megváltoztassa döntését. 

Azonnali takarékossági intézkedések léptek életbe a Magyarok Világszövetségénél (MVSZ) – jelentette be Patrubány Miklós tegnapi sajtótájékoztatón. Két héttel az új költségvetési év kezdete előtt teljesen váratlanul érte az MVSZ-t, az az országgyűlési döntés, mely 256 millió forintnyi teljes járandóságától megfosztotta a szervezetet. Patrubány szerint figyelemre méltó, hogy a kormány minden tagja a javaslat ellen szavazott, sőt maga az indítvány előterjesztője sem értett egyet a javaslattal. 

Az okok hátterét felvázolva, az elnök arra is kitért, hogy az elnökség munkáját bojkottáló ",tizenkettek" mindvégig képtelenek voltak elfogadni a tisztújítás eredményét, és a szervezet körül gerjesztett botrányokkal eleve arra játszottak rá, hogy az Országgyűlés megvonja a szervezet költségvetési támogatását. 

Az MVSZ vezetősége első körben a működési költségek drasztikus lefaragása és a kinnlevőségek azonnali behajtása mellett döntött. Hozzátette: a későbbiekben elképzelhető, hogy munkatársakat is el kell bocsátanunk. Az elnök annak a lehetőségét sem zárta ki, hogy a meglévő ingatlanok jobb hasznosítása érdekében az MVSZ tulajdonában álló Benczúr utcai székház egy részét bérbe adják a későbbiekben. Az MVSZ tisztázatlan jogi helyzetét bíráló kijelentéseket kommentálva Patrubány Miklós 1996 előtti időkre emlékeztetett: az akkori elnök, Csoóri Sándor az Erdélyi Híradó Kft.-nek a mai napig be nem hajtott mintegy 3 millió forintos kölcsönt folyósított. Ezért a világszövetség megbízásából a Pax Pannoniae Kft. mindent elkövet, hogy a tartozást immár kamataival együtt visszaszerezze. 

A Magyar Állandó Értekezlet tanácskozásának részvevői az MVSZ-ben kialakult helyzet miatti aggodalmuknak adtak hangot az értekezlet záródokumentumában, Patrubány Miklós azonban úgy vélekedett, hogy ilyen alapon a MÁÉRT záródokumentuma egyik vagy másik kormánypárt korrupciós botrányait is rögzíthetné.

A Nyugati Magyar Tanács kezdeményezőinek állásfoglalása

az 1098/2000. (XI. 29.) Kormányhatározatról

I. A Kárpát-medencén kívül Európában, Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában, Ausztráliában és Afrikában közösségi szigetek és szórványok lakosságaként élő, magát magyarnak, magyar származásúnak valló több milliós magyar nemzetrésznek (a továbbiakban: a nyugati magyarság) a magyarországi és a Kárpát-medencében kisebbségi közösségekben élő nemzetrészekkel való intézményesített integrálása érdekében a rendszerváltozás óta egyre
erősödő szándéknak, egyre növekvő igénynek adott hangot világszerte egyre több felelős magyar gondolkodó, vezető egyén és csoport. 

A jelenlegi kormány hivatalba lépése évében, 1998 folyamán többtucatnyi nyugati - helyileg főleg az Egyesült Államokban, de működésében világszerte számos más ország magyar közösségeivel is közösen munkálkodó - magyar szervezet, egyesület, egyház, fórum, tudományos, kulturális, társadalmi, oktatói testület vezetője több javaslatot dolgozott ki, írt alá, nyújtott be és hozott nyilvánosságra, a fenti integrálás intézményesítésének gyakorlati megvalósítására. 

II. Ezért mi, alulírott kezdeményezők örömmel üdvözöljük Magyarország Kormányának elhatározását, miszerint "a rendszeres kapcsolattartás érdekében konzultatív fórumként... létrehozza a Nyugati Magyar Tanácsot" (1098/2000. XI. 29. Kormányhatározat). 

III. A Kormányhatározat 2. pontja utolsó mondatának megfelelően miszerint "A Tanács működési rendjét... maga állapítja meg" a következő szempontokat tartjuk alapvetőnek a Nyugati Magyar Tanács legitimitásához, és ezért javasoljuk elfogadásra a Miniszterelnöki Hivatal illetékes államtitkárának és a Külügyminisztérium politikai államtitkárának.

A kormánytámogatással, de pártsemleges, autonóm intézményként alakuló Nyugati Magyar Tanács tanácsadó, konzultáló, valamint önálló programokat szervező feladatokat vállal. Célirányos szakminisztériumokkal, tudományos, kulturális, társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal együttműködő munkacsoportoknak ad nyitott és befogadó keretet arra, hogy dolgozzanak ki terveket és szervezzenek, koordináljanak programokat a nyugati magyarság demográfiai felmérésére, Magyarország EU csatlakozásának, a külföldi magyar kulturális központoknak, a nyugati magyar ifjúság magyar nyelv- és kultúra oktatásának hatásos támogatására, a nyugati magyar hagyatékok gondozására, és egyéb közérdekű feladatok szolgálatára. 

A Nyugati Magyar Tanács alapító okiratát és szervezeti szabályzatát közösen hozzák létre és fogadják el a Nyugati Magyar Tanács felkért tagjai, a Miniszterelnöki Hivatal illetékes államtitkára és a Külügyminisztérium politikai államtitkára. 

A Nyugati Magyar Tanács munkacsoportjainak tagjait és tisztségviselőit, valamint a Tanácsnak a Magyar Állandó Értekezlet szakértői bizottságaiban és üléseiben résztvevőit a nyugati magyarság valamennyi közössége figyelembevételével közösen határozza meg és javasolja miniszterelnöki kijelölésre, illetve felkérésre a Miniszterelnöki Hivatal illetékes államtitkára, a Külügyminisztérium politikai államtitkára és a Nyugati Magyar Tanács felkért nyugati magyar tagjai. 

A Nyugati Magyar Tanács sikeréhez elengedhetetlen, hogy elsősorban az egyes munkacsoportok által javasolt programok kapjanak költségvetési támogatást. Kívánatosnak tartjuk, hogy a Tanács tagjai együttesen vitassák meg és döntsék el a költségvetés elosztását, aminek legnagyobb része az egyes munkacsoportok által előirányzott programokat kell támogassa. A programok sikeressége és a munkacsoportok elért eredményei legyen a mércéje annak, hogy a kormány milyen mértékben kívánja támogatni a Tanácsot. 

A Nyugati Magyar Tanács költségvetése céljaira egy Alapítványt kívánunk létrehozni. Az Alapítvány a Parlament, a Kormány támogatása mellett elfogadna nyugati magyar, illetve más forrásból származó adományokat is. 

Bika Júlia, Böjtös László, Cseh Tibor, Dózsa György, Előd László, dr. Éltető Lajos, Fülöp László, dr. Füzesi István, dr. Gulyás Balázs, Györgye Klára, Hámos László, Haynalné-Kesserű Zsuzsánna, dr. Kovalszki Péter Latkóczy Emese, Lauer Edit, dr. Árpád von Lázár, Lendvai-Lintner Imre, Lipták Béla, Lomniczy József, Magyar Kálmán Megyesy Jenő, Mózsi Ferenc, dr. Nagy Károly, dr. Némethy Judit, dr. Óváry Zoltán, Papp László, dr. Somogyi Balázs, Szekeres Zsolt, Vámossy Károly, dr. Várdy Huszár Ágnes, dr. Várdy Béla, Várallyay Gyula és Veres András.

A Református Egyház közleménye

Az Argentínai Magyar Református Egyház örömmel tudatja, hogy november 25.-én Marosvásárhelyen felavatták a Diakóniai és Tanulmány Központot. Csiha Kálmán erdélyi püspök álma megvalósulásához az argentínai magyarság néhány nagylelkű adakozója is hozzájárult – köztük Dr. Garamvölgyi Tibor és Dr. Balla Imre – amiért ezúton is hálás köszönetet mondunk, és Isten áldását kérjük rájuk. 

A Reformáció megemlékezése

refhirek.jpg (18828 bytes)Október 29.-én a Reformáció megemlékezése alkalmával az Argentínai Magyar Református Egyház a belgranói templomban ünnepi istentiszteletet tartott úrvacsoraosztással. A templomot megtöltő hívek és vendégek örömmel vették és élvezték a Coral Hungaria szereplését, Sylvia Leidemann karnagy vezetésével. Az istentiszteletet és az úrvacsoraosztást Nt. Sütő Gyula tartotta, Rev. David Calvo evangélikus és Rev. Gabriel Miraz református lelkészek közreműködésével. Az ünnepi szertartáson és az azt követő közös ebéden megjelent Bardócz Béla nagykövet és Scherczer Károly feleségükkel, Papp Jenő a Hungária elnöke, Emődy Csaba az AMISZ elnöke és többen a magyar intézmények vezetői. Az ebéden a késő délutáni órákig barátságban, jó hangulatban maradtak együtt a hívek és meghívottak Nt. Sütő Gyula lelkész, Pataky László főgondnok

Karácsony az Egyházakban

Éjféli mise a Hungáriában

Katolikus magyar pap híján a hagyományos katolikus szentesti éjféli mise helyett Nt. Sütő Gyula református lelkész tartott karácsonyi áhítatot a Hungáriában. Az előre meghirdetett, és bensőségesnek bizonyult évezredfordulós, ökumenikusnak számító karácsonyi elmélkedésre sajnos a két testvéregyház hívei nem reagáltak kellőképpen a református tiszteletes valóban dicséretes áldozatára. Kevesen, nagyon kevesen látták meg az alkalmat annak bizonyítására, hogy a hit tartja össze a kolóniát függetlenül az egyházi hovatartozástól. 

Magyar karácsonyi nagymise a Mindszentynumban

Az idén karácsonykor Jézus Krisztus születésének 2000.-ik, első szent királyunk István megkoronázásának ezeréves évfordulóján az Argentínai Katolikus Magyarok Székházában Gáspár Miklós Budapestről látogatóba érkezett kanonok tartotta az ünnepi karácsonyi nagymisét. A két, nemcsak évezredek forgása miatt, de a keresztény hitélet és magyar államalapítás szempontjából is kiemelkedően jelentős egyházi ünnepen a hívek feltűnően kevés számban jelentek meg. A méreteiben kis Szent István kápolna is nagynak bizonyult nemcsak a vezetőség, a hívek, de még az élenjáró katolikus templomlátogatók érthetetlen távolmaradása miatt. Gáspár kanonok, misét bevezető, ékesszóló elmélkedésében Szent István államalapító és a kereszténységet választó politikai érzékéről és államvezető képességeiről értekezett, majd a magyarszármazású diakónus testvér koncelebrálása mellett mondotta el az ünnepi szentmisét. Prédikációja a kétezer éve született Megváltó Jézusról szólt. Gáspár kanonok szentbeszédében különösen kiemelte, hogy az Úr tanításainak megszívlelésére, kétezer év után, ma nagyobb áldozatot kíván, mint valaha is az Egyház története folyamán. 

A bensőséges szertartás után, a lezárt ebédlő miatt, az irodában (marokbaszolgált), finom (névtelen adakozó jóvoltából), karácsonyi mákos és diós beigli fogyasztása mellett, sidrával koccintottak az ünnepekre és a közelgő újesztendőre. 

Karácsony a Református Templomban

Karácsony ünnepén a Református Egyház, belgranoi templomában december 25.-én a 10 órakor kezdődő istentisztelettel emlékezett a kis Jézus születésére. Nt. Sütő Gyula lelkész a templomot megtöltő hívekhez a tőle megszokott áhítattal fohászkodott szószéken és az otthoni karácsonyi hangulatot felidézve, szeretettel kívánt Karácsonyi Ünnepeket a rekkenő hőségben is szép számban összejött híveknek.

Könyvbemutató

Múlt számunkban tudósítottunk Bonczos Zsuzsánna "Állj meg és menj tovább! Miért? Hová?" c. könyvének magyarországi bemutatójáról. Mialatt ezt az igen érdekes – egyébként semmiféle pontos irodalmi műfajba nem sorolható – előadás-gyűjteményt kiadta a Debreceni Református Kollégium, a szerző családi és baráti köréből felkért két személyt (Zomboryné Jándy Katalint és Kiss Pétert) az előadások lefordítására, és a könyvet spanyol nyelven is kiadta "Stop and Go! Detente y sigue adelante! -Hacia dónde? -Para qué?" címmel. Saját bevallása szerint erre azért volt szükség, hogy magyarul már nem beszélő unokái, valamint kiterjedt argentin baráti köre számára is elérhető legyen ez a remek gyűjtemény. 

A spanyol kiadás bemutatója november 24.-én volt a buenos airesi magyar evangélikus templomban, ahol az összegyűjtött előadások is elhangzottak 24 év alatt. A könyvet Fóthyné Dr. Balogh-Kovács Judit ismertette, akit szakmai rátermettsége mellett a szerzőhöz személyes barátság is fűz. Nagy lelkesedéssel ismertette Zsuzsi néni sok megpróbáltatáson keresztül megtett, nemes életútját, és azt a lelki fejlődést, amely a könyvben időrendi sorrendben publikált előadásokon keresztül nyomon követhető. 

A templom szépen megtelt a hallgatókkal, akik négy nemzedéket képviseltek, és lelkesen megtapsolták az érdekes ismertetést, valamint a szerző hol humoros, hol meghatódott hangvételű megjegyzéseit, vallomásait és anekdotáit (amelyekről szintén könyvet lehetne írni). 

A bemutató után a szerző fia, menye és unokái (a jóhírű Sebess-szakácsiskola tulajdonosai és vezetői) gazdagon megvendégelték a lelkes hallgatóságot, akik mindjárt megvásároltak egy csomó példányt a bemutatott könyvből, és mindnyájan melegen gratuláltak Bonczos Zsuzsannának. Mi is csatlakozunk. (kp)

Szent Margit emlékmise a Segélyegyletben

Január 21.-én 11 órakor a chilaverti Öregotthonban Szent Margit emlékmisét mond a Magyarországról báró Rubidó-Zichy Senta meghívására Buenos Airesben tartózkodó Gáspár Miklós kanonok. A szentmisére és az azt követő családi asadóra szeretettel hívja a vezetőség tagjait és az érdeklődő honfitársakat családjaikkal. Kérjük jöjjön el és győződjön meg személyesen a közös munka, akarás és áldozatvállalás eredményeiről! 

Köszönetnyilvánítás

Erdélyből és annak egyik legszebb világából, Gyergyó vidékéről, a Gyilkos tón épülő Szent Kristóf kápolna hálás köszönetet mond Kemenes Edith és barátainak, Bonczos Zsuzsanna és Zombory Katalin jó testvéreinknek. Isten fizesse minden felénk fordított segítségüket, és ha útjuk erre vezet, erdélyi és székely vendégszeretettel várjuk és fogadjuk. Hajdó István főesperes-plébános Gyergyószentmiklós.

Volt egyszer egy Világszövetség ?

Már jó pár órája repül a nagy gép Európa felé, rendezgetem irataimat. Észreveszem hogy ellentétes érzelmeim vannak: bár közreműködni kívánok a Magyarok Világszövetsége problémái elrendezésében, de semmi kedvem látni és hallgatni a veszekedéseket és hasonlókat, melyek sajnos annyira jellemzik nemes magyarjainkat, pláne a Világszövetségben. Dehát megyek elnökhelyettest választani, póttagokat megerősíteni, elfogadni a 2000 évi költségvetést s elindítani egy nagyon szükséges megújulást. 

Sao Paulo, Frankfurt, Budapest s már Balatonszéplakon vagyok, már itt az első rossz hír: a Szlovákiai Tanács bejelenti írásban hogy küldöttei nem vesznek reszt a rendkívüli küldöttgyűlésen. 

Az est első beszédét Tőkés László mondja. "nem engedhetjük, hogy miközben az utódállamokban elvérzünk, a Magyarok Világszövetsége ne végezze munkáját", s kiemeli hogy az elnök mindent megpróbált a válság megoldására, indokoltnak tartja a rendkívüli közgyűlés összehívását. A turáni átok a hagyományos magyar viszálykodás kifejezése. Egy kívülálló az MVSZ-t viszálykodó egyesületnek láthatja, de el kell dönteni kinek van igaza: azoknak, akik nem végzik, vagy azoknak, akik nem tudják munkájukat végezni. Tőkés a rendkívüli közgyűlést mint kegyelmi lehetőséget látja hogy megint jó útra térjen az MVSZ. De a gyűlés nem mehet tovább: nincs quórum; holnap folytatjuk, az alapszabály megengedi hogy másnap a közgyűlés megtörténjen akármilyen küldöttszámmal. 

Másnap a közgyűlés az Elnökhelyettes választásával kezdődik. Jelöltek a budapesti Király Zoltán, Maczó Ágnes, Papp László és Somorjai Ágnes. 

Az első fordulón 205 küldött szavaz, Király 113 szavazatot kap, Papp 46-ot, Maczó 21-et és Somorjai 20-at. A második fordulón Király és Papp futnak; Király 155 szavazatot kap, Papp 50-et, ez kétharmados többség, tehát a MVSZ új elnökhelyettese Király Zoltán. 

Folytatódik a közgyűlés, a következő pont az elnökségi póttagok megerősítése: a Nyugati Régióból a finn Tanító Béla és a venezuelai Kunckelné Fényes Ildikó. Utána látható többség megerősíti a 2000 évi költségvetést következik, ami szerintem a legfontosabb: az Újrakezdés Bizottság beszámolója. A bizottság célja a MVSZ szerkezeti megújulása, új alapszabály kidolgozása és egy, a MVSZ-ről szóló törvény tervezet előkészítése. A Bizottság bejelenti, hogy 2001 januárjáig kidolgozza, mint első pontot, a MVSZ célkitűzéseinek meghatározását, ezt elküldi a megyei, ill. országos tanácsoknak megvitatásra. Ugyanezt az eljárást csinálják majd a többi pontokkal is. Látható többség erősítette meg az Újrakezdés Bizottság munkáját, de 80-an tartózkodtak és 10-en ellenszavaztak. Ekkor az az érzésem támadt, hogy mégis érdemes volt utazni, tényleg úgy látszik hogy végre, majdnem 10 esztendő után, mégis beindul a Magyarok Világszövetsége s megteszi azokat a szükséges lépéseket, hogy egy dinamikus, szolgáltató szervezetté alakuljon, mely képes lesz az összmagyarságot képviselni és a nyugati magyarságot fenntartani. 

Végre béke? Nem, rögtön a küldöttgyűlés után olvashattuk Duray Miklós kijelentését: "Ma a Világszövetség a jóhiszemű naivak, az őrültek valamint a gazemberek világszövetsége." Tehát nem tudom hogy én jóhiszemű naiv, őrült vagy gazember vagyok-e, s főleg nem tudom hogy Duray tudja-e, milyen bántó szavak ezek nekem s küldött-társaimnak.. 

És az események felgyorsulnak: a MÁÉRT konferencián a nyugati magyarságot nem a MVSZ fogja képviselni, hanem egy rögtönzött, kormány által kinevezett "Nyugati Magyar Tanács", ami minket képviselne, de mi semmit sem tudunk róluk. Azt hiszem, a tanács sem rólunk. Kérded, ki vállalna el egy ilyen szerepet? Nem lesz nehéz találni színészeket erre a szerepre kik talán nem is veszik észre hogy az MVSZ lejáratásával a nyugati magyarságot osztják meg. 

És az utolsó, halálos döfés: MDF-es és FIDESZ-es képviselők javaslata alapján az Országgyűlés kormánypárti többségi szavazattal 0-ra állította be a Magyarok Világszövetségének 2001-2002 évi költségvetési támogatását. A szavazás szoros volt, az indítványt 182-en támogatták, 153 fő ellene szavazott - főleg MSZP és SZDSZ képviselők, 7-en pedig tartózkodtak. 

"Tudatos döntés áll a mögött, hogy a magyar Országgyűlés megfosztotta a költségvetési támogatástól a Magyarok Világszövetségét, mert a kormány nem tudta megemészteni a Magyarok Világszövetsége májusi tisztújító közgyűlésén született választási eredményt" - mondta ki azt az igazságot Tőkés László, melyet most mindannyian megértettünk. Amikor Boross Péter – figyelem: MDF-es politikus és a kormány (FIDESZ) által támogatott jelölt – elvesztette a választást, Balogh László MDF-es képviselő azzal fenyegetőzött, hogy nem lesz pénze az MVSZ-nek, de akkor nem hittem, hogy egy demokráciában ilyen diktatórikus dolog megtörténhet (hol vagy, Aczél György?...), ilyen goromba módon. De megtörtént. S kik adták be a javaslatot? Herényi Károly, az MDF-től és Pósán László, a FIDESZ-től. Csak el kell olvasni itt és ott a pártok nevét s megértjük a történetet. 

Milyen kihatással lesz a nyugati magyarságra ez a tragikus (és sajnos komikus) eset? Azt hiszem tovább éljük kis nyugati magyar életünket mint eddig, mert eddig semmilyen fontosabb befolyása vagy szolgáltatása nem volt a Magyarok Világszövetségének felénk. De lehetett volna, ha az Újrakezdés Bizottság elérte volna céljait. S ez fáj: eddig legalább álmodhattunk egy Világszövetségről, mely szellemi segítséget nyújt a nyugati magyarság fennmaradásához. Most már nincs miről álmodni. 

S jobban megismertük a magyar politikusokat. Addig főleg azokat a pártokat támogattuk kik lobogtatták felénk a nemzeti színeket mint a FIDESZ és az MDF, s távolságot tartottunk az MSZP-től és az SZDSZ-től, támadván, mint az új elnökhelyettes, a liberális post-kommunista erőket. Hát most megtanultuk hogy a nemzeti lobogó lehet csupán marketing fogás, és nem szabad senkit sem elítélni világnézete miatt, s hogy a világszövetség szó azt jelenti, hogy mindenkit befogad, nem csak konzervatív keresztény világnézetűt, hanem azt is, aki nem vall vallást, vagy nem keresztény, vagy esetleg liberális, vagy szocialista. 

És most várnunk kell és figyelni az eseményeket. Miután a por leszállt, biztosan tenni fog a kormány lépéseket irányunkban, vagy egy új világszövetséggel, vagy egy nyugati tanáccsal, vagy ki tudja milyen más ötlettel, mert érezheti hogy a nyugati magyarság közvéleménye jelentős részben ellene fordult. De most már tudjuk: a segítő kéz mögött politikai szándék is áll, mint a régi jó időkben. Tehát legyünk és cselekedjünk bölcsen. 

U.I.: két kis gyerekem van; a történtek után, látván az embereket, látván mire képesek, látván a harcot a hatalomért és a presztízsért, s látván hogy mióta eszemet tudom, a magyarok között ez így megy, igen megkérdőjelezem, hogy kívánok e nekik egy magyar örökséget. Szabó László Sao Paulo

(A szerk megjegyzése.) Szabó László Brazil küldött beszámolójának U. I. előtti két bekezdésére csak ennyit: A Világszövetségben minden magyarnak ott van a helye, politikai, világnézeti álláspontjától függetlenül. Éppen ez volt a bökkenő Csoóri szerepében, és az utolsó elnökválasztáskor is; pártpolitikai manipulációk tárgyává, kirostált politikusok és klientúrák búvóhelyévé próbálták ki(át)képezni ezt a szervezetet. Patrubány programjának az volt a lényege, hogy ezt megakadályozza, és emiatt talált ilyen nagy ellenállásra, volt ilyen hálátlan szerepköre előző mandátuma alatt is. A MÁÉRT alapszabálya világosan meghatározza, hogy ki képviseli ott a nyugati szórványt. A Nyugati Magyar Tanács nem a mi képviseletünkre felállított szervezet, hanem a jelenlegi politikai garnitúra által (nem lehet még tudni, milyen célból) összehívott tanácsadók csapata csupán. Sajnálattal figyeljük, hogy ezek a rendes, értelmes emberek hogyan hagyják magukat politikai célokkal így manipulálni. 

Ami magyar örökségünket illeti: ebben eddig is jóformán mindig magunkra voltunk utalva, és azt is hozzáteszem, amit nemrégen mondott nekem egy Pestről hozzánk látogató fiatal karnagy-hölgy: "ti jobb magyarok vagytok, mint mi". "Természetesen" – feleltem neki "Pesten nem nagy szó magyarnak lenni: ott mindenki (?) magyar".

Saját ügyben

Új évezredbe lépve ismét "Saját ügyben" fordul előfizetőihez a szerkesztő. Nem panaszként, de elvitathatatlan tényként meg kell állapítani, hogy évek múltával nemcsak az újság helyzete válik egyre nehezebbé, de általánosságban is, egyre romló gazdasági viszonyokkal kell megküzdenünk. Ehhez járulnak még a korral járó, természetesnek mondható jelenségek, ami arra késztet, hogy a sok éve egyedül vállalt szerkesztési, kiadói, adminisztratív és egyéb munkákat megosszam kolóniánk egy fiatalabb nemzedékéhez tartozó két vállalkozó szellemű tagjával. Az ő bekapcsolódásuk új korszakot jelentene a Délamerikai Magyar Hírlap történetében, ami immár 72.-ik évfolyamában megszakítás nélkül állja a sarat idegenben a magyar öntudatot, és a nyelvet is – ezt különösen – szigorúan őrző, egyre fogyó intézmények és sajtótermékek sorában. 

Kiss Péter, akit nem kell bemutatni olvasóinknak, mint szerkesztő veszi át a lap irányítását, amiben Tóth Endre munkatársként lesz segítségére. A koloniális életben eddig is jelentős szerepet játszó és az újság hasábjairól is régismert két, tollforgatásban jártas honfitárs garancia arra, hogy továbbra is a kijelölt úton haladjunk az egyre nehezebbnek tűnő cél: nem csak megmaradásunk, de gyarapodásunk felé is. A magam részéről továbbra is vállalom – kiadó-szerkesztő minőségben – az újság technikai előállításának munkáját, abban a reményben, hogy a gyorsan múló idő meghozza a lap teljes átadását. 

Rátérve a lap gazdasági helyzetére, arra kérjük előfizetőinket és az egész magyar kolóniát, hogy Délamerika egyetlen megmaradt újságjának további fenntartása érdekében előfizetéssel, hirdetésekkel támogassák a lapot. A jelen helyzet tudjuk, hogy nem rózsás, de talán éppen azért kellene nagyobb erőfeszítéssel – mondjuk ki: áldozattal – honorálni, ma egy idegenben – a Dél Keresztje alatt – még mindig megjelenő magyarnyelvű sajtótermék, ha nem is távoli, de közeli jövőjét. A DMH egyetlen írott kapcsolat a kolónia szétszórtságában. Nem a szerkesztők, hanem a közösség tulajdona, éppen ezért minden észrevételt, ötletet és konstruktív kritikát szívesen veszünk. Olvasólevélben, telefonon, személyesen is állunk minden honfitárs rendelkezésére. Kezdjük el a harmadik évezredet egy közösségi kollaborációval. Ebben a reményben köszönti a kolóniát: Czanyó Adorján

Családi Szilveszter a Hungáriában

A tavalyi "megabuli" színrevitelénél és hangszerelésénél szerényebb rendezés mellett, de szintén nagyon jó hangulatban, az idén is szép számban jöttek össze magyarok és barátaik, hogy együtt búcsúztassák a tripla nullás esztendőt. 

A fiatalabb korosztály már Sao Pauloban mulatott; másnap onnan indultak a Jubileumi Cserkésztáborba. Ezért a disc-jokey mélyen meríthetett a 60-as évek rock-zenéjéből, amitől több nosztalgikus fiatal nagymama is táncra perdült. A decibelek ilyenfajta korlátozása még az asztali beszélgetést is lehetővé tette. 

Az ezredváltás pillanatában mindenki megragadta poharát; hosszú percekig tartó általános koccintás, puszizkodás és ölelkezés kezdődött, úgy mint ahogy ez ilyenkor illik. Ezalatt a teniszpályán kigyúltak a tűzijáték fényei és robbantak a petárdák százai, úgy mint ahogy ez ilyenkor szintén szokásos. A jó hangulat hajnalig tartott, a szervezés érdeme a HUMUSZ-é. (te)

Életmű-kitüntetést kapott Dr. Benedek Ágnes

November 10.-én a délutáni órákban került sor az "Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales" évi ünnepélyes nyilvános ülésére, ahol a számtan, az elméleti fizika, a csillagászat, a hidrológia, a szeizmológia (földrengéstan), a vegyészet, a növényi ökofiziológia, a paleobiogeográfia és a mikrobiológia területén idén kimagasló eredményt elért tudósokat és kutatókat kitüntette az Akadémia elnöke, Dr. Eduardo G. Gros. Idén az Orlando Villamayor-ról elnevezett számtan-kitüntetést Dr. Panzonené Dr. Benedek Ágnes matematikus, az Universidad del Sur rendes tanára, a CONICET kutatója kapta, életműve méltó elismeréseként. A nyilvános ülésen tartott köszönő beszédében Benedek Ágnes felsorolta azokat, akik ritka tehetségét felismerték, majd pályáján irányították és támogatták. Itt elsősorban a közismert és nagy tiszteletben tartott néhai Szabó Sári néni szerepére tért ki. Az idős tanárnő, aki még Fejér Lipótnál doktorált "summa cum laude" Budapesten, kifogyhatatlan energiájával Argentínában is több nemzedéket nevelt fel az itteni UBA Műszaki Egyetem matematikai tanszékén (ahol még e cikk írója is találkozott vele a hatvanas évek közepén), valamint a Magyar Református Egyház hétvégi iskolájában is. 

A szimpatikus hölgy (néhai Benedek László "Cala bá" mérnök húga), már több mint 30 éve Bahía Blanca-ba költözött, mikor az Universidad del Sur katedrájára lépett, ahonnét most nyugdíjazták. Előtte két évig végzett kutatómunkát az University of Chicago Fourier-Intézetének híres matematikus csapatával, mint a CONICET ösztöndíjasa. Doktori értekezését is ott készítette el, Dr. Alberto Pedro Calderón irányításával. 

Azt is meg kell jegyezni itt, hogy derék honfitársunk a katedra és a kutatómunka mellett (több mint 50 szaktanulmányt publikált eddig) négy gyermeket is felnevelt, és férjével, Dr. Rafael Panzone-val együtt már számos unokával dicsekedhetnek. Nemrégen tudósítottunk a legfiatalabb gyerek, Inés Panzone Benedek zongoraművésznő esküvőjéről. Sajnos e jeles eseményről csak utólag értesültünk, de mindenesetre melegen gratulálunk a magas kitűntetéshez.(kp)

Búcsú Dr. Dezső Lászlótól

Kedves Laci! 

Rövid ideig voltam Madridban, akkor még a spanyol kormány elismerte a nem kommunista magyar követséget. Te kultúrattasé voltál, Gábor (Jebi) a tanácsos. A háború utáni Magyarországról frissen érkezett diák, ámulattal hallgattam a köztetek folyó órákig tartó eszmecseréket. Többet tanultam Tőled, mint az összes diákéveimben. Hálám már ott kezdődött. Aztán, már Argentínában, következtek a kezdet nehéz évei. Nem, mint egyetemi tanár indultál útnak... mégis, ismereteid bősége hamarosan katedrára állított. Előadtál a Szabad Fórum estéin és a Zrínyi Ifjúsági Kör idősebb tagjainak, a "Szabadegyetem" keretében. Mindig élvezetes, mindig tanulságos volt, amit hallottunk. 

Életed fordulóponthoz érkezett, mikor lemondtál az egyedüllétről, mert megtaláltad Mártát. Gondozott, szeretettel vigyázott Rád és kedvesen támogatta kultúr-munkádat. Aztán idővel megcsappantak az egyetemi színtű előadásokra vonatkozó igények. (Ez sajnos csak a magyarra vonatkozik, hiszen Mar del Platan az egyetemen, hosszú évekig rendes tanár voltál!) Mégsem álltál félre. Tovább tanítottad a középiskolásokat. Bármikor valami kétségünk volt, bármikor bizonytalanok voltunk valamiben, önzetlenül, készségesen kisegítettél. Fiataljaink "erőpróbáit" a számukra izgalmas "érettségiket" kedves figyelemmel kísérted, egyikről sem hiányoztál. Miután olivosi "barlangodat" felcserélted Cordoba örök tavaszával, hamarosan nagy bánatot okozott Márta távozása. Nehéz egyedüllétedet néhány magyarországi utazással enyhítetted. Buenosba is gyakran látogattál. Mindig meleg szeretettel érdeklődtél a Z. I. K. munkája iránt. Olyannyira, hogy felismerted a fiatalok magyarországi ösztöndíjazásának az értékét. Felismerésedet tettekkel bizonyítottad: örökséged egy részét a Zrínyi Kör javára hagytad. Tetted óriási segítséget jelent az egész argentin diaszpórának!

Jóságodért életed végső napjaiban a jó Isten egy rendkívül önzetlen és kedves lelket állított melléd. Gondos keze ápolása nagyban enyhítette szenvedésedet. Még néhány nappal távozásod előtt megkérted, hogy legyen a feleséged. A Teremtő másképpen akarta...Búcsúzom Tőled és köszöntelek, (mintha még itt volnál) a Z. I. K. nevében, a sok fiatal nevében, akinek annyi szellemi értéket ajándékoztál, és végül magam is odaállok a sorba. Isten Veled! Megszerezted a jogot, hogy békében nyugodjál. Lomniczy József

EMESE Karácsonyi vásár 2000

mikulas.jpg (22518 bytes)Az EMESE 2000-ben is megrendezte a Hungáriában az évvége egyik hagyományos eseményét, a karácsonyi vásárt. 

Ez alkalommal már több mint hetven stand –már nemcsak a nagyteremben és a MIK szobában, hanem a teniszpályán és a Cserkészházban is– kínálta csábító portékáit három napon át. 

A tiszta haszon –mind az EMESE mind a Hungária részéről– legalább is kielégítőnek mondható. Különösen akkor, ha tekintetbe vesszük hogy a környékben több hasonló rendezvény végződött kudarccal a nyomasztó gazdasági helyzet miatt. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a vásár több tucat mikro-vállalkozásnak adott alkalmat év végi bevételének gyarapítására. 

A "Feria de los Húngaros"-nak már van hírneve, amit érdemes tovább kiaknázni; átgondolt, odaadó munkával a közösség javára gyarapoztatni.(te)

A HUNGÁRIA HÍREI

A Hungária Egyesület december 21.-én tartotta évi utolsó választmányi gyűlését a tagok szépszámú érdeklődése mellett. Papp Jenő tárgysorozat előtt kegyeletes szavakkal emlékezett meg Dr. Dezső László, özv. Székely Zoltánné Ottilia és Háden László elhunytáról. A jelenlévők egy percig néma csendben áldoztak meghalt tagtársaik emlékének. 

A hivatalos titkári (Lomniczy Mátyás) és pénzügyi (Pataky László) jelentések megbeszélése, majd egyhangú elfogadása után, Pataky László az Bame bérlőjének egyre nehezedő helyzetére mutatott rá. Az ott működő vendéglő, a szomszédok feljelentése szerint, zavarja éjszakai nyugalmukat, ami a hivatalos városi engedély megadása elé gördít akadályt. Remete Tamás számolt be az egyre népszerűbb és a fiatalság körében nagy érdeklődést keltett, vívószakosztály működéséről, amit a gyűlés megelégedéssel és örömmel vett tudomást. Zombory István díszelnök e gyűlésre halasztott, BAME épületének eladása irányában tett javaslatának megtárgyalását és döntését – egyhangú határozottal - levették a napirendről. Általános vélemény szerint a jelenlegi gazdasági helyzet és különösen a pangó ingatlan piac miatt ma nem indokolt az épület értékesítése. Dr. Imrédy Tamás az egyesület volt jogi tanácsosának kora és egészségi állapota miatt lemondott tisztségéről. Papp Jenő elnök köszönte meg az egyesület alakulása óta napjainkig működött jogi szakértő önzetlen munkásságát. A Hungária új jogi tanácsadójának a gyűlés Dr. Zöldi Viktóriát kérte fel. Más tárgy nem lévén az elnök karácsonyi és újévi jókívánságaival zárta be a gyűlést.

HALLOTTUK,

hogy a kolónia külföldre/Magyarországra tovább-, vagy visszatelepült tagjai közül az ünnepekre sokan jöttek látogatóba Buenos Airesbe. Teleki Gábor és Natasa három gyerekkel Svájcból, Luraschiné Földényi Jutka Bécsből, Zombory Tomi, Major Tamás Honfi Ági, Kasza István Fóthy Erzsébettel családostól Magyarországról, Gorondi István feleségével Haynal Editthel és kislányukkal, dr. Monostory Zsolt, Hanne a gyerekekkel és apóssal pedig az USA-ból jöttek az északi félteke kemény tele elől forró Karácsonyt és reményteljes Új Évezredet ünnepelni.. A családi és rokoni kötelékek megerősítése után, a hosszabb-rövidebb tartózkodás alatt, idő jutott a baráti kapcsolatok felújítására is. Kővágó Norma és férje Zalezsák Tibor is Buenos Airesben töltötték az Újesztendő első napjait. Programjukban szerepelt a Hungária szilveszteri mulatsága, kirándulás a deltai szigetvilágba, tango-show és mindenek fölött a híres-hírhedett Attila őrs összejövetele. A Dél-Keresztje alatt töltött Karácsony és Újév különösen a gyerekeknek volt élmény. 

hogy a Zrínyi Ifjúsági Kör idei fali naptára elkészült. Ez alkalommal a magyar konyha-kultúra megismerése és ismertetése a cél. Receptek és a kulináris tudományok fejlesztése képben és szövegben 12 hónap alatt. Rajzolták, írták és ötlötték: Beisné, M. Anni, Gáspárné Z. Tücsi, Honfi Katica, Kerekesné G. Mónika, Lajtaváryné B. Zsuzsi, Lindqvist Pia, Lomniczyné H. Alexandra, Lomniczy Mátyás, Müller Zsófi, Szalayné H. Éva, Zaháné. L. Alexandra és Zólyomi Kati. Kapható csekély költségmegtérítésért a ZIK tagoknál és a Hungária titkárságánál. 

hogy dr. Farkas Árpád fogorvos leánya Paula Irene, decemberben elvégezte egyetemi tanulmányait és a fogorvosi fakultáson elnyerte a doktori címet. Az új fiatal akadémikus a papa nyomdokain készül az évtizedek óta a kolóniában közkedvelt Farkas fogorvosi rendelő családi kézben tartására. Szeretettel gratulálunk a fiatal doktornőnek.. 

hogy Ózdy András leánya, Luciana a Florida Day-School angol iskolában érettségizett decemberben. A jónevű angol tanintézet történetében még eddig soha el nem ért magas pontszámmal és természetesen az ezzel járó kitüntetéssel végezte el Luciana a középiskolát. Gratulálunk! Csak így tovább! 

hogy december 4.-én megszületett Kádár Károly és Corrales Gabriela kisfia Gregorio. Az újszülött és mamája a legjobb egészségben vannak. December 28.-án pedig Monti Maxi és Zöldi Veronica Agustin kisfia látta meg a napvilágot. Sok szeretettel gratulálnunk a fiataloknak és a boldog nagyszülőknek. 

hogy a Hungária Egyesület vendéglőjének bérlője Omar február 12-től, március elsejéig lesz szabadságon. Ez idő alatt az étterem nem működik, de hogy ennek ellenére esténként Béres Gyurka, vagy Bakos Baba kinyitja-e a Klubot az elmaradhatatlan törzstagok kérésére, ez még kérdés. Február 12 és március 1 között, a Könyvtár működése is szünetel. Zumpf Guszti február 12-től 28.-ig, Botka Erzsébet pedig január 8.-tól február 5.-ig van szabadságon. 

hogy január 8.-án érkezik Buenos Airesbe Emődy Csaba az AMISZ elnöke, és a 15.-én este 7 órára, a Református Székházba, közgyűlést hívott össze, amely hivatva van a hatóságok által reklamált elmaradt közgyűlések legalizálására. A vezetőség kéri a tagegyesületek elnökeinek, illetve megbízottainak teljes számú megjelenését. 

hogy Dőry Ilcsi Chilében lakó unokájával, Zahorán Pali – a sikeresen végzett érettségi jutalmául – többhetes európai túrán vettel részt. Bejárták Skóciát, Angliát, Amsterdamot és természetesen Magyarországon Somogyban az ősi birtokon megismerkedtek a rokonsággal is. Pali az utazás végén gondolkodás nélkül kijelentette, hogy a legjobban tetszett neki Magyarországon, ott érezte magát a legjobban. 

hogy Kosik Ágnes 41 éves független tanárnő, társkereső irodát nyitott Budapesten. Keresi a kapcsolatot hasonló korú hölgyekkel és urakkal, akikkel szívesen levelezne. Címe: 1329 Budapest, Postafiók 28. Hungary. 

hogy Hann Hedi kerekszámú születésnapját kiterjedt baráti köre ünnepelte. Florida házuk, szép kertjében garden-partyt rendeztek, ahol a tőle megszokott finomságokkal látta el vendégeit, akik vidáman pezsgővel köszöntötték a korát meghazudtoló életerős Hedit. Csatlakozunk a jókívánságokhoz.

Két erdélyi fiatalember munkát keres

Okos Sándor (22) és Kismihály Zsolt (23), mindkettő erdélyi születésű fiatalember azt hallották Argentínáról, hogy itt könnyű munkát szerezni, és jól lehet keresni. Kölcsönpénzből repültek ide (otthoni többévi keresetük) és a szomorú valóságot már megtapasztalták. Okos Sándor fafeldolgozási szakiskolát végzett kárpitos, vállal kőműves munkát és profi sofőr igazolvánnyal is rendelkezik. 

Kismihály Zsolt turisztikát végzet, pincérként dolgozott, mielőtt kijött egy építkezési vállalatnál dolgozott és a kertészetben is van gyakorlata. 

Mindkét fiatalember szakmáján kívül bármiféle alkalmi munkát is vállal, gyerekekre vigyáznak, házat őriznek, és segítenek a házkörüli munkákban is. Megtalálhatók Rawson 3597. La Lucila, tel: 4794-6521.

Széljegyzetek

Az évezred, az argentínai politikai élet legnagyobb és legérthetetlenebb botrányával fejeződött be. Fiatal, második hazánk rövid története, meghaladja az sokévszázados, vagy éppen ezeréveket is számoló országok, kultúrák viszontagságos kialakulását, de ilyen, még hasonló helyzet sem hiszem, hogy valaha ezen a földgolyón megtörtént volna. A demokráciák még ma is elég zavaros értelmezése sem talál arra magyarázatot, hogy a megvesztegetés, "coima", csúszópénz alkalmazása miként juthatott olyan magaslatokra, hogy egy szenátor bevallott korrupciós pere – jól figyeljünk – a hiányos és fel nem deríthető bizonyítékok hiányában még tárgyalásra se kerül. A bíró pedig, aki a döntést hozta párezer Pesos fizetéséből, nyugodtan nyaral másfélmilliós palotájának úszómedencéjében. Azt hiszem ez a mondat elég is kommentárnak az ügyről. Így indulunk neki a harmadik évezrednek, ami az egyébként is elég borongó kilátások miatt jókedélyünk egyre süllyedő tendenciáját még sietteti is. 

Nem tudom kinek jutott eszébe a karácsonyesti tipikusan katolikus liturgiába tartozó éjféli misét megreformálni, de a minden szempontból dicséretreméltó és meg is hirdetett, ökumenikus kezdeményezés több testvéri gesztust érdemelt volna mindkét felekezet hívei részéről a nagytiszteletű úr, valóban szeretetteljes áldozatára.

Ami pedig a Katolikus Magyarok Székházának Szent István kápolnájában megtartott, két millenniumot ünneplő karácsonyi nagymisét illeti, ezt is korunk és vele kolóniánk, egymás iránti, részvétlenségét hitelesen bizonyító tényként kell megállapítani. Munkájában és a helyi magyar katolikusok lelki életének 40 éves szolgálatában eltöltött , nyugdíját otthon élvező, öreg páterünk bizonyára még álmában sem gondolhatta, hogy pár évvel távozása után, magyar karácsonykor, a kétezer éve született Krisztus és Szent István első királyunk ezer éves koronázásának jubileumán, a nap jelentőségéhez mérten, a vezetőség csaknem teljes távollétében, üresnek mondható templomban misézett és prédikált a jubileumokról két magyar pap. Elismerjük a kolóniában mesterségesen felfújt kifogások és rendkívüli alkalmak jogosságát, a nagy meleg sem segített a templomba járóknak, de milyen szép lett volna, ha a sok külföldről érkezett, argentin kötődésű, egymást ritkán látó, kontinens távolságban lakó családtag, rokon, barát és honfitárs a Mindszentynumban ünnepelte volna a nagy familiáris találkozókat. Ünnepi szentmisével és a szociális és társadalmi életre is berendezett székházban. És a jövőt látva, szomorúan eszembe jutott, visszament fiatal páterünk mementója... 

A reformátusok pedig – kevesen vannak – de akik még vannak, mind ott vannak a templomban. Nem szeretem ezt a kifejezést, de úgy látszik a "magyar vallás" kitétel, legalább is erre a kis közösségre ráillik, mert tiszteletesük, a két egymásután következő ünnepen, de általában minden vasárnap összgyülekezet előtt tartja az istentiszteleteket. Ők be tudják tölteni a rájuk mért, vállalt és nehéz feladatokat?

Végezetül pedig, a lapban történt változásokról csak annyit, hogy kapcsolódva a feladatokhoz, nekünk is van feladatunk a kolóniában. Ahogy az egyházak a hívők, úgy a lap az olvasókat szolgálja, Ha nincs hívő, nincs egyház, ha nincs előfizető, nincs lap. Ezen gondolkozzunk és próbáljuk a harmadik évezredet optimistán és vidáman kezdeni...

 


INTÉZMÉNYEINK

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE. Embajada de la República de Hungría. Cnel. Díaz 1874, Buenos Aires (C1425DQR). Nagykövet: Bardócz Béla. Helyettese: Balogh Ferenc tanácsos. Konzul: Serfőző Adrienne. Konzuli fogadóórák: kedd és csütörtök 10-13 óráig. Tel.: 4822-0767, 4826-4132. Fax: 4805-3918. E-Mail: hungría@escape.com.ar

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉG KERESKEDELMI OSZTÁLYA Embajada de la República de Hungría, Departamento Comercial. Paraguay 577, 9 "A". Buenos Aires (C1057AAE). Tel.: 4313-0210, 4311-2518, 4311-3567. Fax. 4311-0639. E-mail: depcomhu-@teletel.com.ar Ügyfélfogadás az irodai órák alatt.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KONZULÁTUSA. Consulado de la República de Hungría. Santiago 1266 (S2002QHJ) Rosario. Tiszteletbeli konzul: Ádám Rózsa. Tel.: 0314-421-4988 . Fax: 0341-439-3351 - E-mail: rosadam@arnet.com.ar

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KONZULÁTUSA. Consulado de la República de Hungría. Calle Pangue 12465, Nahuel Malal, (R8401BEC) Bariloche. (Cas.de Correo 1233 (R8400WAM) Bariloche, Rio Negro. Tiszteletbeli konzul: Halbritter Ferenc. Tel/Fax: 02944-401374. Movil: 1560-8724. E-mail: halbri@bariloche.com.ar

ARGENTIN-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARI KAMARA. Camara Argentino-Húngara de Comercio e Industria. Elnök: Kalpakián Ervin. Av. R. Saenz Pena 720 p. 9."E". Buenos Aires (C1035AAP). Tel/Fax: 4326-5107.

ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE. Federación de Entidades Húngaras de la Argentína. Pers. Jur. No. 1604303. Moreno 1666 Olivos (B1636DCF), Bs. As. Elnök: Emődy Csaba. TelFax.: 4799-5044/6141.

HUNGÁRIA. Asociación Húngara en la Argentína. Pasaje Hungría (ex-Juncal) 4250, Olivos (B1636ADD). Prov. Bs. As. Elnök: Papp Jenő. Hiv. órák: keddtől péntekig 19,30-22,30-ig, szombaton 18-22,30-ig, vasárnap 12,30-17 óráig. Tel.: 4799-8437/711-0144.

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Círculo Juvenil Zrínyi. Monteverde 4241. Olivos (B1636AEY). Prov. Bs. As. Elnök: ifj. Zombory István. Tel.: 4742-6168. Igazgató: Fóthy Zsuzsi. Tel.: (4791-7698).

MAGYAR SEGÉLYEGYLET - SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON. Asociación Húngara de Beneficencia - Hogar de Ancianos "San Esteban". Pac. Rodriguez 1162 (6258). V. Ballester , Chilavert (B1653BLH). Prov. Bs. As. Tel.: 4729-8092. Elnök: Molnár László. Félfogadás telefon-megbeszélés szerint.

VALENTIN ALSINAI MAGYAR DALKÖR. Coro Húngaro de Valentin Alsina. Av. Gral. Viamonte 2635. V. Alsina (B1822CHC). Prov. Bs. As. Elnök: Szénási Pál. Tel.: 4244-1674. Hiv. órák minden pénteken 21 óra.

WILDEI MAGYAR EGYESÜLET. Sociedad Húngara de Wilde. Pers. Jur. No. 3620. Victor Hugo 58. Wilde (B1875ERB). Prov. Bs. As. Elnök: Heckmann Dezső, telefonszáma: 4252-0390. Hiv. órák minden pénteken 21 óra.

SZENT ISTVÁN KÖR. Círculo de San Esteban. Moreno 1666, Olivos (B1636DZF). Prov. Bs. As. Elnök: Dra. Terek Zsófia. Tel.:4783-6462.

SZENT LÁSZLÓ KOLLÉGIUM. Colegio San Ladislao. Moreno 1666, Olivos (B1636DZF). Prov. Bs. As. Tel.: 4799-5044/6141. Igazgató: Arq. Redl Erzsébet.

MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE ARGENTÍNAI FŐCSOPORT. Comunidad de Camaradería de los ex-Combatientes Húngaros en la Argentína. Martin Coronado 722, (B1641BOJ) Acassuso. Bs. As. Főcsoportvezető: vitéz Ferenczy Lóránd. Tel. 4743-3879. Összejövetel minden hónap 3. szombatján 17 órakor a Szent István Körben.

VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT. Orden de los Caballeros "Vitéz". Délamerikai törzskapitány: vitéz Ferenczy Lóránd, Martin Coronado 722 , (B1641BOJ) Acassuso. Tel.: 4743-3879.

MAGYAR IRODALMI ÉS KULTÚRTÁRSASÁG. Asociación Literaria y Cultural Húngara. F. J. Segui 2490. Buenos Aires (C1416BYB). Elnök: Hohenlohené dr. Toronyi Etelka. Tel.: 4583-9979.

ARGENTÍNAI MAGYAR MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK EGYESÜLETE. Asociación de Ingenieros y Arqitectos de Origen Húngaro. Ignacio Warnes 1378. Florida (B1602BXJ). Prov. Bs. As. Elnök: ing. Balogh-Kovács Antal. Tel.: 4795-8223.

ARGENTÍNAI KATOLIKUS MAGYAROK SZÖVETSÉGE. "MIND-SZENTYNUM". Asociación de los Húngaros Católicos en la Argentína. Pers. Jur. No.: 6741-1975/1976. Aráoz 1857. Buenos Aires (C1414DQK). Hiv. órák: kedd és péntek 16-19 óráig. Elnök: Honfi János. Tel.: 4 864-7570.

PLATANOSI MAGYAR ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE. Colegio "Maria Ward" . Calle 43 No. 5548, Platanos (B1861AWH). Prov. Bs. As.Tel.: 4215-1052.

MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ. Iglesia Reformada Húngara. Ramón Freire 1739, Buenos Aires (C1426AWI). Tel.: 4551-4903. Lelkész: Nt. Sütő Gyula. Főgondnok: Pataky László.

"KRISZTUS KERESZTJE" MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET. Iglesia Evangélica Húngara "Cruz de Cristo". Amenabar 1767. Buenos. Aires. (C1426AKG). Főgondnok: Sebess Péter. Lelkiszolgálat: Nt. Demes András és Rev. David Calvo. Hiv. órák: minden szerdán 16-19 óráig.

EMESE KULTÚR ÉS CSERKÉSZFENNTARTÓ EGYESÜLET. Asociación Cultural Emese. R. Freire 1739, Bs. As. (C1426AWI). Elnök: ifj. Zaha Sándor. Tel.: 4794-4986. Cserkészház: Monteverde 4251. Olivos (B1636AEY). Prov. Bs. As. Argentínai Cserkészkörzet parancsnok: Szilvássy Lőrinc. Brazíliai körzetparancsnok: Tóth Eszter.

SANTA FÉ-i MAGYAROK "SZENT ISTVÁN" EGYESÜLETE. Asociación Húmgara San Esteban de la Prov. Santa Fé. Santiago 1266. Rosario (S2008FOB). Prov. Santa Fé. Tel.: 0341-4214988. Fax: 0341-4484086. Elnök: Ádám Rózsa.

BARILOCHEI MAGYAR KÖR. Círculo Húngaro en Bariloche. Beschtedt 136, Bariloche (R8400GWB), Prov. Rio Negro. Elnök: Halbritter Ferenc.

Copyright © Délamerikai Magyar Hírlap 2001