EPA Budapesti Negyed 45. (2004/3) Forog az idegen < > utcanevek
Az antológiában szereplő könyvek bibliográfiája

 

[TOBOLD, Johann] Die Stadt Pesth und ihre Gegend in Briefen von einem Fremden. Hrsg. von Leyrer. Pest, Trattner, 1803. 171. old. 9. t.

[GAAL György] A tudós palótz avagy Furkáts Tamásnak Mónosbélbe lakó sógor-urához írtt levelei. Hat kötet. Buda, ill. Pest, Hartleben, 1803-1804. 48, 48, 48, 48, 35, 37-62. old. (Fakszimile-kiadás: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest, 1975.)

[RÁTH Pál] Wegweiser durch Pesth. Oder Nachweisung aller Gassen, Märkte, Plätze, Kirchen, öffentlicher Gebäude, und anderer Denkwürdigkeiten in Pesth Pest, Patzkó, 1804. 30. old. 1. térk.

SCHAMS, Franz: Vollständige Beschreibung der königlichen Freystadt Pest in Ungern. Pest, Hartleben, 1821. XVIII, 501. old. 1. t.

SCHAMS, Franz: Vollständige Beschreibung der königl. freyen Haupt Stadt Ofen in Ungern. Ofen, Univ. Dr., 1822. VI, 672, 66. old. 3. t.

DORFFINGER, Joseph Andr.[eas]: Wegweiser für Fremde und Einheimische, durch die königl. Ung. Freystadt Pesth, in Hinsicht auf Geschichte, Oertlichkeit, Kultur, Kunst und Gewerbe Pest, Trattner, 1827. VIII, 648. old. 1. térk.

Buda-Pest, a magyarok fővárosa vagyis ezen testvér-városban létező minden nevezetességek és látni méltó dolgok leírása. Vezéd vidékiek és benszülöttek számára. Pest, [Landerer és Heckenast], 1845. 116. old. 6 t. 1. térk.

NAGY Ignác: Budapesti Hírharang. (Megjelent: Budapesti Híradó, 1844. július-1848. március.) In: NAGY Ignác: Uracsok, arszlánnők. Szerk. Szigethy Gábor. Bp., Magvető, 1980. 14-40. old.

VAHOT Imre: Budapesti kalauz... Pest, Vodianer, 1864. 95. old.

HEVESI Lajos: Budapest és környéke. Bp., Ráth, 1873. XIII, 268. old. 1. térk.

ÁGAI Adolf: Porzó tárcza-levelei. Két kötet. Bp., Athenaeum, 1880. XVI, 395; 421. old.

GELLÉRI Mór: Budapest a kiállítás alatt. Fővárosi kalauz és tájékoztató mindenki számára. Bp., Dobrowsky és Franke, 1885. 110. old. 3 mell. 23 t. 1 térk.

KERÉKGYÁRTÓ Árpád: Budapest. (Kárpátoktól-Adriáig. Kirándulási útmutatók.) Bp., Magyar Földrajzi Intézet Részvénytársaság, 1914. 74. old. 2érk.

Wien und Budapest. Handbuch für Reisende. Leipzig, Baedeker, 1931. 228. old. 8. térk.

DR. MÁTÉKA Béla: Filléres Budapesti Kalauz. Budapest történelmi és művészeti emlékeinek népszerű ismertetése. Bp., Vajna, 1933. 65. old.

HUMPHREY, Grace: Come with me through Budapest. Bp., G. Vajna, 1933. 126. old.

SZERB Antal: Budapesti kalauz. Marslakók számára. Kolozsváry Sándor rajzaival. Bp., Officina, 1935. 30. old.

TABORI, Cornelius: What interests Englishmen in Budapest? Bp., Hungarian Association of Foreign Traffic, [193?]. 32. old.

TABORI, Kornel: Was interressiert die Deutschen in Budapest? Bp., Verband der. Ungar. Fremdenverkehrs-Interessenten, [193?]. 32. old.

MEGYERY Ella: Budapesti notesz. Bp., Dante, [1937], 415. old. 1. térk.

DR. MARKOS Béla: Budapest és tágabb környéke. (Az Idegenforgalmi Kutató Intézet útikönyvei.) Bp., Népszava, 1946. 168. old. 2. térk.

Budapesti tájékoztató útikalauz. Bp., Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal, 1956. 127. old.

LANNOIS, Philippe: A Budapest et en Hongrie. (Guides bleus.) Parizs, Hachette, 1980. 159. old.

WELLNER István: Budapest. Harmadik, jav. kiad. (Panoráma "mini" útikönyvek.) Bp., Panoráma, 1982. 192. old.

BOLLWEG, Erika: Budapest. (Richtig reisen.) Köln, DuMont, 1983. 264. old.

TÖRÖK András: Nagy Budapest Könyv. 2. jav. kiad. Bp., Corvina, 2000.

Az antológia összeállításához támaszt nyújtott Faragó Éva: Útikönyvek a XIX. századi Budapestről című tanulmánya (In: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 1992-1993. 81-85. old)

EPA Budapesti Negyed 45. (2004/3) Forog az idegen < > utcanevek