EPA Budapesti Negyed 40-41-42. (2003/2-2003/4) Névmutató < > Felszámolt síremlékek alkotói
Az adattárban szereplő síremlékek alkotóinak mutatója
________________

Ágotha Hilda: Ágotha Árpád (51-1-33).

Árkay Bertalan: Sztehlo Róbert (1-1-519/520).

Ambrózy Sándor: saját sírszobra (21/2-1-196), Nánay Valéria (30/3-1-42/43).

Andrási Ignác: Păteanu, Gelu Mario (5-1-421).

Andrássy Kurta János: Molnárné Zajzon Zsuzsa (2-9-107), Bandl Gyula (6. körönd-1-7), Nagy Lászlóné (6/11-1-19), Domokos Pál Péterné (7/8-1-624), Donáth György (10/1-1-1), Boldizsárné Nagy Ilona (27/U-4-86), Zsámboki Miklós (31/1-1-27), Cseh-Szombathy László (33/3-5-5), Kádár Lajos (37/3-1-50), Kémeri Dezső (43-2-7), Nádasdy Györgyné (Hv7-1-32/33).

Asszonyi Tamás: Urbán Ernő (CC-243. fülke).

Bányai Ödön: Fuchsné Révész Józsa (6/9-1-21).

Baráth Lajos: saját síremléke (30/3-1-6).

Beck Ö. Fülöp: Szász Béla (7/6-1-93), Román Vilmosné (7/8-1-814/815), Fenyő Miksáné (33/2-1-11), Dwořak Ferenc Albert (46/49-díszsor-41. sírbolt), Hoffmann Frigyes (Hv24-4-14).

Berán Lajos: Urbach László (EE-783. fülke), Serényi Jenő (44/3-1-11), Hinsenkamp Bernát (Hv13-2-24).

Bieber Károly: Rozsos István (1-1-262).

Bittsánszky-Kopp Judit: Kopp Jenő (19/3-6-18), Bittsánszky Géza (30/2-2-58).

Bocz Gyula: Horváth Zoltán (Hv23/1-4-16).

Boda Gábor: Molnár Elemér (Hv21-2-11) egykori sírszobra.

Bokros Birman Dezső: saját sírszobra (33/3-1-20).

Boldogfai Farkas Sándor: Kabay János (Hv13-1-280) sírszobra, valamint Vajtafy Ottó (15-1-654) egykori sírszobra.

Bolgár Judit: Bilicsi Tivadar (1-2-454/455).

Bóna-Kovács Károly: saját sírszobra (Hv18-9-13).

Borbereki Kovács Zoltán: Szántó Endréné (Hv15-3-1).

Borsodi Bindász Dezső: Tátrallyay Zoltán (36/2-1-42) egykori sírszobra.

Borsos Miklós: Kéry János (5/3-1-62), Ubrizsy Gábor (6/1-1-53), Genthon István (6/7-1-31), Zelk Zoltán (22-1-77/78), Gyurkovics Mária (25-10-11/12),

Ferencsik János (25-10-13/14), Berda József (33/4-1-62), Petényi Géza (49. körönd-2-11/12), Bartók Béla (60/1-főút-9/12), Gulácsy Lajos (Hv20-1-71) sírszobra, valamint saját sírszobra (20/2-1-929/930) és báró Hatvany Károly
(Rav-13. sírbolt) egykori sírszobra.

Bory Jenő: Ambruss Gyula (1/1-1-18), Rados Gusztáv (7/7-1-9/10), Kherndl Antal (8/1-1-35/36).

Bródy-Maróti Dóra: Bródy László (1-1-339).

Budahelyi Tibor: Csiky Tibor (Hv8-2-135).

Búza Barna: Pesthy István (6/3-1-21/22), Takács Imre (6/3-1-115), Kondor Béla (6/9-1-1/2), Bakács Tibor (12/1-1-96), Márkus László (22-1-196), Gobbi Hilda (22/1-1-79), Turcsányi Tibor (23/2-3-7), Bárdos Lajos (25-7-51), Toldy Miklós (26/1-3-72), Istókovits Kálmán (31-2-97), Szili Sándor (44/2-1-10), Erdélyi Gábor (Hv9-1-36), Keréky Anna Mária (Hv15-1-17).

Cser Károly: saját sírszobra (7/8-1-928/929), Tersztyánszky Ödön (33/1-1-1/2).

Csíkszentmihályi Róbert: Végh György (21/2-1-116), Berki Géza (25/1-1-97), Őriné Opauszki Anna (36/1-1-20), Kollányi Ágoston (36/2-1-131).

Csillag István: Szabó Dezső (8/1-1-139).

Csiszér János, zsákodi: Tenk család (28-1-15), Nagyné Kenessey Adél (37/2-1-1), Varga Edit (Hv23/1-1-151).

Csoma Gergely: Domokos Pál Péter (1-2-277).

Csorba Géza: saját sírszobra (B-548. fülke).

Csúcs Ferenc: Huszár Lajos (2-1-126), Zolnay László (2/2-1-29), Sulica Szilárd (7/8-1-229), Bottyán János (60/5-4-12), Montag Béla (Hv15-19-6).

Czinke Imre: Mártha Sándor (27/U-6-21).

Dabóczi Mihály: Gerentsér László (6/8-1-97/98), saját sírszobra (28/2-7-16).

Damkó József: Bacsa András (33/4-1-22), Ács Ferenc (49/7-1-25) sírszobra, valamint Divald Kornél (33/1-1-16) egykori sírszobra.

Dárday Olga, Szendéné: Dárday Sándor (41-1-125).

Deim Pál: Vasilescu Jánosné (22-1-160/161).

Derzsy Gergely: Hayde Gyula (1-2-432/433).

Dittert Erzsébet: Tarczay Jenő (Hv27-3-42).

Domonkos Béla: Tordai József (B-51. fülke).

Dunaiszky Lőrinc: Kálmán Istvánné (21/1-1-67/68).

Duray Tibor: Kovács László (3/1-5-5), Arató Pál (51-8-8).

Eösze András: Jandl Kálmán (10/2-1-29), Korompayné Libál Kornélia (24/6-1-8), Tóth Árpád (42-1-12).

Erdey Dezső: egykori saját sírszobra (30/3-1-9).

Farkas Ádám: Illyés Gyula (46/7-1-53/54), Solti György (60/1-főút-8).

Farkas Aladár: Czóbel Béla (1/4-1-39/40), "Rózsa, Borka" (A-956. fülke).

Farkas Béla, pankotai: Szijj Józsefné (7/8-1-58).

Fekete Géza, G.: Túry Zoltán (43-1-81).

Fekete Géza, ifj.: Csanádi Árpád (1-1-368/1).

Fekete Tamás: Karády Katalin (22/1-1-8), Devecseri Gábor (25-1-1/2).

Finta Sámuel: Mérei Adolf (1-1-355/356).

Fischer Antal: Fuchs János (Érdi-40. falsírbolt), Rónáné Huszka Éva (41-1-28) sírszobra, valamint báró Fejérváry Géza Gyula (33/1-2-13) egykori sírszobra.

Forgács Hann Erzsébet: Hann Arnold (6/7-1-75), Hainiss Elemér (26/1-1-45).

Fritz János: Rideg Sándor (7/7-1-76).

Fülöp Elemér, felsőeőri: Hofmann Andor (7/8-1-793), Ágotai László (11/1-1-89), Csánki Dezső (33/2-1-10), Péter Miklós (34/3-1-126).

Gabay Sándor: Nemes Nagy Ákosné (2-4-110), Zámor Rezső (7/1-1-3/4), Gerlóczy Zsigmond (7/6-1-41), Halusinszky és Rauschmaier család (26/2-8. sírbolt), Illyefalvy-Vitéz Géza (33/1-1-20) Potovszky András (33/1-2-46), Z. Deme Bálint (33/2-2-12), Bánki Ödön (41-1-88/89) sírszobra, valamint Erdélyi Lajos (1-2-139) egykori sírszobra.

Gách György: Haltenberger Béla (6/4-1-6).

Gách István Lipót: Bucsek Henrikné (1/6-1-19), Fényes Kornél (7/4-1-28).

Gáldi Gyula: saját sírszobra (6/16-1-49).

Gárdos Miklós: Zentainé Atlasz Éva (37/3-1-119).

Gecső Sándor: Küry Klára (7/4-1-37), Márffy Ágost (43-1-36/37).

Gémes Gindert Péter: Hajdu István (57-1-12).

Gerenday-cég: Klasz Márton (1-1-310), Haypál Benő (1-1-607/608), Adorján István (6/11-1-41/42), Békássy Ernő (7/10-1-3/4), Zipernovszky Ferenc (8/2-1-7/8), Zachár Gyula (8/3-1-3/4), Klement József (17/2-1-305), Várdai Erzsike (18-1-513), Jendrassik Kornél (26/2-7-41), Farkas Kálmán (27/2-1-118), Fejérváry Géza (29-2-12), Szent-Ivány József (31-1-62), Plotényi Nándor (33/2-1-16/17), Árkay Aladár (33/3-1-13), Kenyeres Elemér (33/3-2-58), Huszár Hugóné (33/3-3-27), Fuchs György (34/1-1-49/50), Belházy Nep. János (Érdi-5. Falsírbolt), Stowasser János (Érdi-54. falsírbolt), Gencsy Miklós (36/1-1-5/6), Fack Lajos (37/1-7-18), Schwab Antal (39/1-1-47/48), Dwořak Ferenc Albert (46/49-díszsor-41. sírbolt), Péter János (46/6-1-14/15), Halász Gyula (49/4-1-1/2), Neszveda Ágoston (52-1-23), Mihálffy Győző (53-3-20), Mengele Antal (54-1-31), Kovalszky Viktor (55-5-7), báró Taxis József (58-1-20), Scheich László (58-1-40), Andorffy Károly (Hv2-7-7/8) síremléke, valamint Fritz József (33/4-1-68/69) egykori síremléke.

Gillár és Klimm cége: Bittermann István (8/3-1-87/88), Breuer József (Érdi-14. falsírbolt).

Grantner Jenő: Pettykó Antal (1-1-587/588), Madarász család (27-22. sírbolt), Bakay Lajos (40-1-61), Tóthné Kulcsár Krisztina (45/2-1-6/7) sírszobra, valamint egykori saját sírszobra (3/1-2-129).

Gregersen Hugó: Losonczy György és Rigó Magda (39/1-1-27/28).

Gulyás Gyula: Timár Béla (2/8-1-169), Ország Lili (19/3-1-41), Vilt Tibor (25-9-15), Hajnóczy Péter (36/2-1-85), Sziveri János (Hv6-2-19).

Gyenes Tamás: saját sírszobra (43/2-1-99).

Győri Dezső: Szilágyi György (2-1-118).

Gyurcsek Ferenc: Gyurcsek család (Hv27-19-9).

Hegenbarth, Ernst: Lang Jakab (15-1-31/32).

Hensch Ignác: Marschalkó János (Hv20-1-12).

Heritesz Gábor: Lajta Kálmán (31-13-26).

Hiesz Géza, szentesi: Urbányi János (33/5-2-7/8).

Holló Barnabás: Radoychich Lajosné (2/2-2-110), Wabrosch Károly (15-1-25/26), Ringer János (19/1-1-57/58).

Holló Kornél: Rusz Kornél (33/6-1-57).

Horváth Béla: Förstner Tivadar (7/10-1-7/8), Csörgey Károly (55-2-6).

Horváth Ferenc: Süss Nándor (6/15-1-161).

Horvay János: Tichler és Waldstein-Wohlstreich család (Rav-35. Sírbolt), Pfisterer Lajos (6/3-1-128), Buzáth János (22-1. sírbolt), Róna Frigyes (22-3-133), Kenessey Albert és Kálmán (37/1-1-87/88), Wolff Károly (49/1-1-1/2), Steiger Gyula (Hv6-1-1/2) sírszobra, valamint az egykori központi kegyeleti hely ("Jó Pásztor").

Hubert József: Halusinszky és Rauschmaier család (26/2-8. sírbolt).

Hüvös László: Hüvösné Vajda Ilona (Hv17/1-8-5).

Ispánki József: Pályi Sándor (2-6-40), Pályi Gyula (6/1-1-23), Kanyuch Györgyné (Hv13-1-105/106).

Istók János: Szávay Gyula (7/6-1-17), Kovács Antal (7/11-11-2), Gammel Ferenc (51-1-13).

Iván István: id. Zsigmond János (F-1558/59. fülke).

Jálics Ernő: Fehér Tivadar (10/4-1-108), Valló Jánosné (37/2-1-74).

Jánosi András: Molnár Imre (34/3-4-12).

Janzer Frigyes: Inke László (25-3-18/1).

Jovánovics György: Nemes Nagy Ágnes (31-2-70).

Juhász Gyula: Bőke Gyula (Érdi-27. Falsírbolt).

Kákonyi István: saját sírszobra (2-4-91), Tátrai József Gyula (35-3-3).

Kallós Ede: Duma Béla (22-1-43/44).

Kallós M. Elek: Simor Erzsi (37/2-1-42) egykori sírszobra.

Kamotsay István: Matolcsy Ferenc (3/2-5-33).

Kampfl József: Timár József (8/3-1-13/14), Borsos Miklós (20/2-1-929/930), Mester Endre (21/1-1-124), Mensáros László (25-5-16/1), Páskándi Géza (31-2-43).

Karácsonyi Géza: Beöthy László (33/1-1-29) egykori sírszobra.

Karl F. József: Stella Gyula (2-12-61).

Karl Sándor: Martinka József (Hv7-1-1/2) sírszobra, valamint Schleicher Ferenc felszámolt sírszobra (az irodaépület előtt).

Kass János: Kovács Margit (25-1-32).

Kerényi Jenő: Bleszkányi Győző (5-1-358), Benedek Sándor (7/2-1-17/18), Dvorzsák Vencel (7/8-1-877), saját sírszobra (25-1-75), Kerényi Andor (Hv6-1-18).

Keviczky Hugó: Szántó Róbert (6/6-1-94/95).

Kisfaludi Strobl Zsigmond: Rózsahegyi Kálmán (1-1-271), Kisfaludi Strobl Zsigmondné (9/1-1-144/145), Takács Győző (18-1-30), Halmay Zoltán (30/2-1-4), Kmety Károly (30/2-1-77), Szüry Dénes (31-3-31), Halász András (46/49-díszsor-10. sírbolt), Bartos Ferenc (Hv12-1-22), Bartosné Blecha Aranka (Hv13-1-33).

Kiss Sándor: Máriássy Félix (26/1-6-88), Sipos Gyula (37/1-7-64).

Kóbor Elek: Tersztyánszky Ödön (33/1-1-1/2).

Koczogh András: Koczogh Ákos (6/15-1-56), Cserés Miklós (36/1-1-9), Koczoghné Veres Margit (Hv17-6-40).

Konrád Sándor: Bálint Lajos (25-2-33).

Konyorcsik János: Takács János (2/3-1-37/38), Pünkösti Andor (19/1-1-20).

Kósa-Huba Pál: Szenczi Sándor (6/3-1-80).

Kovács Ferenc: Székely Mihály (43/1-1-15/16).

Kovács László, Cs.: Csurka Péter (13-1-130), Bélley Pál (35-14-8), Szabó Gábor (Hv23/1-2-17).

Kő Pál: Ráday Imre (25-7-48), Jákó Vera (25/1-1-82) sírszobra, valamint Reich Károly (21/4-2-38) egykori sírszobra.

Kövesházi Kalmár Elza: Kaffka Margit (1-2-238/239), Gyarmati Mária (26/2-8-9/10).

Král Gyula: Saly Károly (Hv1-3-71) sírszobra, valamint Rédey Miklós (Hv16-1-69/70) egykori sírszobra.

Krasznai Krausz Lajos: Hufnágl Imre (3/1-1-98), Gerely Mária (7/11-2-34).

Krisztián Sándor: Doroghy Sámuel (51-1-11).

Krizsán István: Kelemen Béla (35-3-83).

Laborcz Ferenc: Kemény család (Hv24-4-1).

Lajos József: Takácsné Vadai Julianna (26/1-2. Sírbolt).

Lantay Lajos: Czikéné Hoffer Lujza (1/5-1-9/10), Erberné Jerzsabek Irén (Hv10-1-29/30).

Lányi Dezső: Müller Lajosné (Hv11-5-15) sírszobra, valamint Kiss Ferenc (25-1-67) egykori sírszobra.

Lesenyei Márta: Lesenyei József (6/15-1-42), Tar István (11/1-1-353), Berény Róbert (21/1-1-25/26).

Ligeti Miklós: Góthné Kertész Ella (6. Körönd-1-5).

Liipola, Yrjö: Bánki Ödön (41-1-88/89).

Lorenz Károly: saját sírszobra (1-1-22/23).

Lucchetti, Giuseppe: Melocco Lénárd (Érdi-63. falsírbolt).

Lugossy Mária: Kiss Nagy András (25-7-47/1).

Lux Alice, G.: Lux Árpád Lajos (26/2-3-1), Járfás Tamás (33/3-1-9/10), Gregersen Hugó (35-5-73), Losonczy György és Rigó Magda (39/1-1-27/28), Matuschekné Veszelei Franciska (Hv23-3-32).

Lux Elek: Németh Ödön (36/1-1-12), Szent-Istvány Dezső (51-1-9) sírszobra, valamint Góbi Imre (55-5-9) egykori sírszobra.

Madarassy Walter: Gyimesi Gyula (25/1-1-19).

Majoros János: Ascher Oszkár (39-2-12).

Makovecz Imre: központi ravatalozó.

Margó Ede: Held Imre (23/2-3-3).

Markup Béla: saját sírszobra (11/1-1-277), Bangha Gyula (33/1-1-3/4).

Marosits István: Gyurkóczy Miklós Ervin (47/1-1-38/39), Pongrácz Kálmán (47/4-1-51/52).

Marschalkó János: saját sírszobrának mintája (Hv20-1-12).

Marton László: Fodor József (7/2-1-21/22).

Martsa István: saját sírszobra (25-1-35).

Matéka Sándor: Sillayné Szilber Irén (53-2-8).

Máthé Ferenc: Benczédi Domokos (34/2-1-63), Filep Imre (47/2-1-1/2).

Mátrai Lajos, ifj.: Borbíró Ferenc (8/1-2-1), Doby Jenő (8/3-1-149/150).

Mattioni Eszter: Bordás Károly (22-5-95), Szabó Rezső (34/1-1-41/42), Fehér Gyuláné (34/2-3-8).

Matzon Frigyes: Munkácsy család (11/5-1-3/4), akadémiai urnaház (20. körönd), saját sírszobra (24/5-1-18).

Medgyessy Ferenc: Radnai Béla (1-1-103/104), Radnai József (6/8-1-151/152), Török László (6/13-1-14), Lengyel Béla (8/1-1-96/97), Borosnyay Szeréna (28-1-203/204), Borosnyay Károly (33/1-1-5/6) sírszobra, Szőcs Erzsébet (6/6-1-11) egykori sírszobra, valamint Jakobovits Dániel felszámolt sírszobra (az irodaépület előtt).

Megyeri Barna: saját sírszobra (7/5-1-23).

Melocco Miklós: Amerigo Tot (1-1-585/586), Nádasdy Kálmán (25-1-53).

Mester Árpád: Benkhard Ágost (1-1-267).

Mészáros Dezső: Takács László (30/3-1-44), Zomborszky Pál (35-14-9).

Mészáros László: Mallász Gusztáv (1/7-3-6).

Mészáros Mihály: központi kegyeleti hely ("Főnix").

Metky Ödön: Jehn Gyula (5-1-379), Szakmány László (33/3-2-48), saját sírszobra (Hv5-2-79), Teész Katalin (Hv22-2-20).

Mezei Gábor: központi ravatalozó berendezése.

Mikus Sándor: Kunz Ferenc (6/7-1-36), Demjén Attila (16-2-48), Békés György (20/1-1-473).

Mónus Béla: Sinka István (6/7-1-81).

Morell Mihály: Ranódy László (25-9-18) egykori sírszobra.

Nagy Géza: Uray Tivadar (1-1-265).

Nagy István, szilágyi: Mina Alajos (1/4-1-7/8).

Nagy István János: Ruttkai Éva (25-4-41).

Nagy Sándor: Váci Mihály (6/3-1-70).

Nemes Ferenc: Galsai Pongrác (22/1-1-20).

Neri, A.: Schmidt Gyula (44/4-1-11/12), Garancsy Mihály (Hv9-3-94) sírszobra, valamint Derenchénÿ Antal (Hv6-1-35/36) egykori sírszobra.

Nyírő Gyula: Méhes Miklós (7/8-1-472), Hajagos Kornélia (27-3. sírbolt).

Ohmann Béla: Pap Géza (610-134. fülke), Csányi Károly (3/1-9-45), Tulassayné Csoma Eszter (8/2-1-147), Lajtha László (8/3-1-157/158), Gerevich Zoltán (33/2-1-3), Halmi család (39/1-5. sírbolt).

Orbán Antal: saját sírszobra (6/7-1-3/4), Kazatsay család (7/8-1-15).

Pál Ferenc: Kilbertus Vendelné (34/3-1-7).

Pándi Kiss János: Balogh Margit (14-1-127), Jobbágyné Sik Ilona (35-1-281/282), Sinkó Piroska (39/1-1-81/82).

Papp József: Szentiványiné Lukács Rózsa (43/2-1-176).

Pátzay Pál: Lénárt Vilmos (6/5-1-187/188), Gellért Oszkár (8/3-1-21/22), Pinczési Judit (8/3-1-77/78), Kodály Zoltán (20. körönd-1-17/18), Szekfű Gyula (20. körönd-1-31/32), Buzágh Aladár (20. körönd-2-11/12), Bernáth Aurél (21/1-2-16), Árkay Aladár (33/3-1-13), Gellért Endre (41-1-160), Schey Ernő (Hv13-1-231/232), Garay Kálmán (Hv19/1-2-5) sírszobra, Sátor Judit (6/5-1-1/2) egykori sírszobra, valamint Dingfelder Ede felszámolt sírszobra (az irodaépület előtt).

Percz Jenő József: Aba-Novák Vilmos (40-1-60).

Péterfy László: Erdei András (31-2-33).

Petri Lajos: Walch Edit (1-1-100/101) sírszobra, valamint saját sírszobra (43/2-1-67) és Bér Dezső (1/4-1-45/46) egykori sírszobra.

Pusztai Ágoston: Ivánka Csaba (20/2-1-646).

Quittner Márta, F.: Fuchs Richárd (28-1-12).

Rácz Edit: Hauerné Kepes Zsuzsa (27/U-5-74), Felmériné Lovass Ildikó (60/8-1-602).

Radnai Béla: Lord Adolf (39/1-1. sírbolt).

Rajki József: Rozsos István (1-1-262).

Rajki László: Cserkuti Tünde (5-1-63).

Rápolthy Lajos: Zwack Lajos: 5/2-1-74.

Reményi József: Ozoray-Schenker Zoltán (17/1-1-31/32), Nagy Miklós (36/2-11-17), Lencsés Jánosné (60-16-20. fülke), báró Apor Gizella (Hv19-2-23).

Rétfalvi Sándor: Pilinszky János (22-1-94).

Róna József: Marschalkó János (Hv20-1-12) sírszobra, valamint Fenyvesi Emil (44/6-1-24/25) egykori sírszobra.

Rubletzky Géza: saját sírszobra (10/1-1-347).

Salló István: Kovács Gergely (Hv1-4-74), Dankánics Iván (Hv1-4-96).

Sárkány Loránd: Gulácsy Lajos (Hv20-1-71).

Schaár Erzsébet: Turóczi-Trostler József (20. körönd-2-9/10).

Schall József: Uray Tivadar (1-1-265).

Schmidmann László: Hézserné Czékus Márta (Hv11-5-22).

Schmidt Gyula cége: Carl Herramhof (1-1-407/408), Thienemann Ottó (20/2-1-321), Hangl Márk (24/2-1. sírbolt), Michels József (29-1-1. sarok), Frézé és Gyurkovits család (Érdi-9. falsírbolt), Molenda család (Érdi-10. falsírbolt), Országh család (Érdi-44. falsírbolt), Brokés Jenő (Érdi-45. falsírbolt), Rupp Jakab (Érdi-61. falsírbolt), Rakowski Brunó (54-8-10), Illés Gyula (Hv4-1-31), Burger Pál (Hv8-1-54/55).

Seenger-cég: Gehring Ede (34/2-1-33/34).

Seregi József: Tomori család (1-2-410).

Sidló Ferenc: Zaitz Géza (2-15-30), Nagy Géza (6/2-1-28/1), Kaán Károly (6/4-1-150), Winternitz Arnold (9/2-1-5/6).

Siklódy Lőrinc, ditrói: Lévay Béla (33/1-1-68), Vámossy Tibor (45/1-1-6/7), Hanzély Pál (58-1-35) sírszobra, valamint Veress Béla (43-2-48/49), illetve Vajay Endre (Hv13-1-198/199) egykori sírszobra.

Somló Sári: Udvary Géza (27/2-1-74), illetve Lovászy Márton (Hv10-1-45) egykori sírszobra.

Somogyi Árpád: Béres János (1-1-273), Csabai Tibor (30/1-1-21).

Somogyi József: Ungváry László (21/2-1-53).

Somogyi Tamás: Kodolányi János (35-1-67/68).

Somossy Tamás: Somossy László (40-1-42/43).

Soós Vilmos, szamosi: Benedek Hancika (15-1-909).

Stróbl Alajos: Pálfy család (8/3-1-103/104).

Sugár János: Kálnoky László (21/1-2-7)

Sütő Levente: Vályi Nagy Ervin (11/5-1-9/10), Klaniczay Sándor (27/2-1-90).

Szabady Veronika: saját sírszobra (1/9-1-158).

Szablya-Frischauf Ferenc: Beretvás Hugó (37/1-1-59/60).

Szabó István, ifj.: Nagy László (6/1-1-30), Váci András (60-4-332. fülke).

Szabó Iván: Muharay Elemér (2/7-12-16), Bojanoff Nikifor (20/2-1-189), Hont Ferenc (25-1-60), Vásárhelyi Zoltán (25-1-74), Réti József (25-10-9/10), Kittenberger Kálmán (30/1-3-1), Maros Rudolf (35-1-47/48), Hadnagy László (39-1-38) sírszobra, valamint Rudnay Gyula (30/2-1-69) egykori sírszobra.

Szamosi Imre: Fésűsné Suták Erzsébet (19/1-1-135), Rennebaum Auguszta (46/1-2-16) sírszobra, valamint Weisz Ernő (49/3-1-1) egykori sírszobra.

Szántó Gergely: saját sírszobra (48/1-2-10).

Szappanyos Béla: saját sírszobra (21/3-1-43).

Szentgyörgyi István: Salamon Ilonka (27/2-3-21).

Szép Béla: Zuna Vénó (6/7-1-151), Frits Kálmán (7/6-1-75), Szmodits Hildegárdné (7/10-1-49/50), Tarlós György (7/10-1-71/72), Mechelda Antal (10/2-1-88) síremléke, valamint Sebők Imre (1-1-274) egykori síremléke.

Szervátiusz Jenő: Czmor Mihályné (44/6-1-14).

Szervátiusz Tibor: Szervátiusz Jenő (24/3-1-8), Nagy László (25-1-34), Káldy Zoltán (28-1-157/158).

Sződy Szilárd: Némethy Ella (1-1-275), Molnár Kálmán (1/4-3-20), Márher Aladár (6/7-1-199), Mály Béla (26/1-1-36), Kiss Lajosné (37/4-7-15), Bély Mihály (46/7-1-24/25) sírszobra, valamint Révy Kálmán (42-2-19/20) egykori sírszobra.

Szöllősi Endre: saját sírszobra (33/3-2-40).

Szőnyi Endre: Rékassy Csaba (31-2-79).

Sztehlo Lili: Sztehlo Róbert (1-1-519/520).

Telcs Ede: Somorjai Artúr (1/4-1-41/42), Hasakné Glanczkó Gizella (7/7-1-234/235), saját sírszobra (19/1-1-234/235), Hofhauserné Bruckner Irma (Hv2-4-17/18).

Téri Rezső: saját sírszobra (31-3-77).

Tokody Gyula: Komáromy-Hiller Ernő (6/1-1-104), Molnár család (Érdi-3. árkádsírbolt).

Tot, Amerigo: Bozzainé Benedetti Gyöngyi (46/3-1-21/22).

Tóth Erzsébet: Rosta János (1/6-1-39/40).

Tóth Gyula: Klára József (53-3-12).

Törley Mária, R.: Gecser Lujza (21/4-1-119).

Török Richárd: saját sírszobra (20/2-1-931).

Trischler Ferenc: Szécsi Pál (25-3-62).

Turáni-Kovács Imre: saját sírszobra (26/2-6-13).

Turchányi Árpád: Batizfalvy János (17. körönd-1-2).

Turchányi László: Lamberg család (7/8-1-22).

Varga Ferenc: Székely Sári (1-1-399/400), "Ila" (12/2-1-158/159).

Varga Imre: Déry Tibor (22-1-197), Kálmán György (22/1-1-9), Básti Lajos (22/1-1-74), Várkonyi Zoltán (25-1-59), Honthy Hanna (25-1-61), Gábor László (46/7-1-37/38).

Varga Oszkár: Bors Pál (1/4-2-44), Steiner József (15-1-7/8) sírszobra, valamint Tarnai János (42-1-75/76) egykori sírszobra.

Vastagh György, ifj.: Fuchs István (21/2-1-201), Miskolczi László (24/1-1-30).

Vedres Márk: Neumann György (7/4-1-30/31).

Végh Gusztáv: Enyedi Simon (6/7-1-175/176).

Veress Kálmán: Farkas család (1-1-575/576).

Veszprémi Imre: Benkhardné Csiby Éva (21/2-1-122).

Vigh Tamás: Miklós Róbert (N-1469. fülke).

Vilt Tibor: Csinszka (7/4-1-25), Rihmer Béla (7/10-1-1/2), Varga Károly (8/2-1-91/92), Triff család (11/2-1-483), Ország Lili (19/3-1-41), Kassák Lajos (21/1-1-75/76).

Visnyovszky Lajos: Endrédy György (5-1-231), Gyurmán Emil (49/5-1-4), Burkhard Károly (Hv20-6-8).

Völgyesi István: Völgyesi Istvánné (5/2-1-66).

Wälder Gyula: Kherndl Antal (8/1-1-35/36).

Weiss Béla: Kálvin János (35-14-20).

Zágony Sándor: Zágony Albertné (9/1-1-218), Józsa Gyula (30/2-6-14).

Zsigmond János: id. Zsigmond János (F-1558/59. fülke).

EPA Budapesti Negyed 40-41-42. (2003/2-2003/4) Névmutató < > Felszámolt síremlékek alkotói