EPA Budapesti Negyed 38-39. (2002/4-2003/1)
 

Bibliográfia

 

HELTAI JENŐ MAGYAR NYELVEN MEGJELENT KÖTETEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA

A bibliográfia önálló címként csak az új vagy újraszerkesztett köteteket közli, a változatlan újrakiadásokat az adott mű első kiadásánál tünteti fel. Az újraszerkesztett vagy új egységbe illesztett művek egyrészt szerepelnek az első kiadásoknál, másrészt külön címként is, az időrendnek megfelelően. A sorozatokat a bibliográfia egy tételben tárgyalja, a sorozat közben, de nem a sorozat tagjaként kiadott műveket a sorozat előtt gyűjti. Az ilyen kivételektől eltekintve időrendben halad végig Heltai kötetein. Csak az önálló Heltai-köteteket tartalmazza, a különféle antológiák felsorolására, amelyekben Heltai is szerepelt, nem vállalkozik. A könyvészeti adatok közül a megjelenés helyét csak akkor tünteti fel, ha az nem Budapest.
A bibliográfiát 2002. decemberében zártam le.

 

Két monológ (Az omnibusz költészete; Egy ablak alatt) (monológok), Singer és Wolfner, "Víg és komoly magánjelenetek" 3. sz., [1892. előtt]

Bakfis álmok (monológ), Singer és Wolfner, "Víg és komoly magánjelenetek", 49. sz., 1892.

Modern dalok (v), szerző, 1892.
A kötet rövidített változatban ott szerepel a Heltai Jenő versei (1911) és a Versek (1923) gyűjteményes kötetek elején.

Miután letörtem... (monológ), a Magyar Hírlap karácsonyi melléklete, 1893.

Kató (v), Lampel, 1894.
A szerző kiadásában megjelent kötet rövidített változatban ott szerepel a Heltai Jenő versei (1911) és a Versek (1923) gyűjteményes kötetek elején.

Hoffmanné meséi (r), Magyar Hírlap, 1895.
Új kiadása: A titokzatos hercegnő címen: (A tűzbogár című elbeszéléssel bővítve): Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1905;
Hoffmanné meséi és más elbeszélések címen (több elbeszéléssel bővítve) 1998-ban, az Unikornis "A magyar próza klasszikusai" sorozatának köteteként, HEGYI Katalin szerkesztésében.

Hét sovány esztendő (r), Kunosy Vilmos és Fia Műintézetéből, 1897.
Új kiadásai: A hét sovány esztendő és más elbeszélések címen: Athenaeum, 1912.;
A hét sovány esztendő és más elbeszélések címen: Athenaeum, 1913.;
A hét sovány esztendő és más elbeszélések címen: Athenaeum, 1914.;
Hét sovány esztendő címen: Athenaeum, "Olcsó Regény" 16. sz., 1918.;
Az utolsó bohém és a Jaguár című regényekkel együtt In: Tollforgatók, Szépirodalmi, 1957.
Az utolsó bohém és a Jaguár című regényekkel együtt In: Tollforgatók, Szépirodalmi, "Magyar Elbeszélők", 1968. (Utószó: HEGEDÜS Géza)

Kalandos történetek (elb), Kunosy Vilmos és Fia Műintézetéből, 1898.

A száműzöttek (r), Magyar Hírlap, 1900.
Új kiadásai: Singer és Wolfner, "Egyetemes Regénytár", XIX. 9. sz., [1903.]
Singer és Wolfner, [192?]

Lou és egyéb elbeszélések (elb), Kunosy Vilmos és Fia Műintézetéből 1900.

Gertie és egyéb történetek (elb), Lampel, "Magyar Könyvtár", 248. sz., 1901.

Liftben (monológ), Singer és Wolfner, "Monológok", 105. sz., 1901.

Az obsitos (verses r) Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Újságvállalata, 1903. (Ill.: GARAY Ákos)

Ha férfi volnék!... (monológ), Singer és Wolfner, "Monológok", 133. sz., [1904.]
A címlapon a szerző fordítóként feltüntetve.

A Vénusz bűnügy és egyéb elbeszélések (elb), Lampel, "Magyar Könyvtár", 423. sz., 1905.
Új kiadásai: Lampel, "Magyar Könyvtár", 1005. sz., [1927.]
A Vénusz lakók címen (az elbeszélések nélkül): Bembo, 1991. (Ill.: MOLNÁR István)

Madmazel (elb), Singer és Wolfner, "Vidám könyvek", 1905.

A titokzatos hercegnő (r), Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1905.
A Hoffmanné meséi kötetnek A tűzbogár című elbeszéléssel bővített változata.

Karácsonyi vers (dr), Singer és Wolfner, "Műkedvelők színháza", 36., 1906.
Új kiadásai: In: Arcok és álarcok, Athenaeum, 1925.
In.: Színdarabok, Athenaeum, "Heltai Jenő munkái", VI., (két kiadás: 1927, 1929)
In: Menazséria, Szépirodalmi, 1962

A király mulat (elb), Gelléri és Székely, "Mozgó Könyvtár", 1. sz., [1907.]

Nyári rege (r), Singer és Wolfner, "Egyetemes Regénytár", XXIV. 8. sz., [1907.]
Új kiadásai: Singer és Wolfner, "Modern Magyar Könyvtár", [1909?]
Singer és Wolfner, "Koronás regények", 31. sz., 1921.
Singer és Wolfner, [1922.] - ez a kiadás az 1921-es, füzetes formátumban megjelent változatot nem veszi figyelembe, ezért 3. kiadásként szerepel

Az asszony körül (elb) Grill Károly kiadóvállalata, "Magyar írók arany könyvtára", XV. sz.,, 1908.
Új kiadásai: Grill Károly kiadóvállalata, 1910.
Grill Károly kiadóvállalata, [1926]
Athenaeum, "Heltai Jenő munkái", II., 1927. (összesen három kiadásban; az Athenaeum az 1910-es és 1926-os kiadást nem veszi figyelembe, ezért ezek a kiadások 2., 3. és 4. kiadásként szerepelnek)

A ferencvárosi angyal (- MOLNÁR Ferenc), (dr), Lampel, "Fővárosi Színházak Műsora", 276. sz., 1908.
Új kiadása: A masamód - Elfelejtett drámák, Európa, 2001.

Naftalin (dr), Mozgó Könyvtár Vállalat, "Mozgó Könyvtár", 14. sz., 1908.
Új kiadásai: Lampel, "Fővárosi Színházak Műsora", 327-328. sz., [1914.]
In: A masamód - Elfelejtett drámák, Európa, 2001.

A nagy nő (dr), Singer és Wolfner, "Műkedvelők Színháza", 42. sz., [1909?]
A kiadás a kor szokásainak megfelelően nemigen előzhette meg, de alighanem hamar követhette a színpadi bemutatót, amit a Magyar Színház tartott 1909. május 19-én.
Új kiadásai: In: Arcok és álarcok, Athenaeum, 1925.
In.: Színdarabok, Athenaeum, "Heltai Jenő munkái", VI., (két kiadás: 1927, 1929)
In: Menazséria, Szépirodalmi, 1962.
In: Osztriga pezsgővel, Népművelési Propaganda Iroda, 1972.


Írók, színésznők és más csirkefogók (elb), Nyugat, 1910.
Új kiadásai: Nyugat, 1913.
Athenaeum, "Heltai Jenő munkái", III., [1926.] (3-4-5. kiadás)

Bábjáték (monológ), Singer és Wolfner, "Monológok", 191. sz., [1910?]

A szivar (monológ), Singer és Wolfner, "Monológok", 197. sz., [1910?]

Scherzo (elb), Singer és Wolfner, "Modern Magyar Könyvtár", 1911.

Az utolsó bohém (r), Nyugat, 1911.
Új kiadásai: Athenaeum, "Olcsó Regény", 1. sz., 1917.
Athenaeum, "Heltai Jenő munkái", VII., [1927] (3-4-5. kiadás)
A Hét sovány esztendő és a Jaguár című regényekkel együtt In: Tollforgatók, Szépirodalmi, 1957.
A Hét sovány esztendő és a Jaguár című regényekkel együtt In: Tollforgatók, Szépirodalmi, "Magyar Elbeszélők", 1968. (Utószó: HEGEDÜS Géza)
A Family Hotel és a VII. Emánuel és kora című regényekkel együtt In: Három kisregény (r), Unikornis, "A magyar próza klasszikusai", 25. sz., 1995. (Sajtó alá rendezte: HEGYI Katalin)


Kis meséskönyv (mesék), Nyugat, 1911.
Új kiadása: Athenaeum, 1920. (Ill.: PÓLYA Tibor)

Színes kövek (elb), Singer és Wolfner, "Modern Magyar Könyvtár", [1911.]
Új kiadásai: Athenaeum, "Heltai Jenő munkái", V., [1927.] (2-3-4. kiadás)

Versei (v), Nyugat, 1911.
A válogatásban a Modern dalok és a Kató megszűrt anyaga mellett Azóta címen új ciklus jelenik meg.

A hét sovány esztendő és más elbeszélések (r + elb), Athenaeum, 1912.

Az én második feleségem (r), Singer és Wolfner, 1912.
Új kiadásai: Második feleségem címen: Singer és Wolfner, "Milliók Könyve", 43. sz., [1917.]
Második feleségem címen In: Második feleségem - Életke, Szépirodalmi, 1963.

Bernát (elb), Nyugat, 1913.

Kis komédiák (jelenetek), Lampel, "magyar Könyvtár", 702-703. sz., [1913]
Új kiadásai: In: Egy operette törénete - Kis komédiák, Lampel, "Magyar Könyvtár" 724-725. sz., [1914]
Lampel, "Magyar Könyvtár", [192?]

Family Hotel (r), Singer és Wolfner, "Modern Magyar Könyvtár", 1913.
Új kiadásai: Singer és Wolfner, "Milliók könyve", 7. sz., 1916.
A VII. Emánuel és kora című regénnyel együtt In: Kis királyok, Révai, 1949.
A VII. Emánuel és kora című regénnyel együtt In: Kis királyok, Szépirodalmi, 1952.
A VII. Emánuel és kora című regénnyel együtt In: Kis királyok, Szépirodalmi, 1954.
A VII. Emánuel és kora című regénnyel együtt In: Kis királyok, Szépirodalmi, 1955.
A VII. Emánuel és kora című regénnyel együtt In: Kis királyok, Szépirodalmi, 1961.
A VII. Emánuel és kora című regénnyel együtt In: Kis királyok, Szépirodalmi, "Olcsó Könyvtár", 1964. (Utószó: HORVÁTH Zsigmond; Ill.: RÉBER László)
A VII. Emánuel és kora című regénnyel együtt In: Kis királyok, Szépirodalmi, "Olcsó Könyvtár", 1970. (Utószó: HORVÁTH Zsigmond)
A VII. Emánuel és kora című regénnyel együtt In: Kis királyok, Héttorony, [1994.] (Ill.: ZÓRÁD Ernő)
Az utolsó bohém és a VII. Emánuel és kora című regényekkel együtt In: Három kisregény (r), Unikornis, "A magyar próza klasszikusai", 25. sz., 1995. (Sajtó alá rendezte: HEGYI Katalin)
A VII. Emánuel és kora című regénnyel együtt In: Kis királyok (szerkesztette és az utószót írta: HEGYI Katalin), Osiris, "Millenniumi Könyvtár", 62., 2000.
A kisregény a VII. Emánuel és korával egy kötetben jelent meg képregényként is: Family Hotel - VII. Emánuel és kora, Heltai Jenő műve alapján írta és rajzolta ZÓRÁD Ernő, Lapkiadó Vállalat, [1987.]


A masamód (dr), Lampel, "Fővárosi Színházak Műsora" 314-315. sz., 1913.
Új kiadásai: In: Színházi Élet 1924/46., drámamelléklet
In: A masamód, Európa, 2000.

Fűzfasíp (v), Nyugat, 1913.
Újabb, javított kiadása: Athenaeum, [1929].
E gyűjteményben Heltai alkalmi verseit rendezte egybe: kabarédalainak szövegét, a napihírekre reflektáló verses publicisztikáit és a korabeli polgári hétköznapokat, a házasélet apró viadalait gúnyoló szatirikus versezeteit. E kötet darabjait 1923-ban nem illesztette be verseinek gyűjteményes kiadásába, ellenben kibővítve és ciklusokba rendezve újra megjelentette őket.

VII. Emmánuel és kora (r), Singer és Wolfner, 1913.
Új kiadása: A Family Hotel című regénnyel együtt In: Kis királyok, Révai, 1949.
A Family Hotel című regénnyel együtt In: Kis királyok, Szépirodalmi, 1952.
A Family Hotel című regénnyel együtt In: Kis királyok, Szépirodalmi, 1954.
A Family Hotel című regénnyel együtt In: Kis királyok, Szépirodalmi, 1955.
A Family Hotel című regénnyel együtt In: Kis királyok, Szépirodalmi, 1961.
A Family Hotel című regénnyel együtt In: Kis királyok, Szépirodalmi, "Olcsó Könyvtár", 1964. (Utószó: HORVÁTH Zsigmond; Ill.: RÉBER László)
A Family Hotel című regénnyel együtt In: Kis királyok, Szépirodalmi, "Olcsó Könyvtár", 1970. (Utószó: HORVÁTH Zsigmond)
A Family Hotel című regénnyel együtt In: Kis királyok, Héttorony, [1994.] (Ill.: ZÓRÁD Ernő)
Az utolsó bohém és a Family Hotel című regényekkel együtt In: Három kisregény (r), Unikornis, "A magyar próza klasszikusai", 25. sz., 1995. (Sajtó alá rendezte: HEGYI Katalin)
A Family Hotel című regénnyel együtt In: Kis királyok (szerkesztette és az utószót írta: HEGYI Katalin), Osiris, "Millenniumi Könyvtár", 62., 2000.
A kisregény a Family Hotel-lel egy kötetben jelent meg képregényként is: Family Hotel - VII. Emánuel és kora, Heltai Jenő műve alapján írta és rajzolta ZÓRÁD Ernő, Lapkiadó Vállalat, [1987.]


Egy operette története - Kis komédiák (elb), Lampel, "Magyar Könyvtár", 724-725. sz., 1914.

A Tündérlaki lányok (elb.), Franklin, "Fehér Könyvek", 1914.
Új kiadása: Franklin, [1924]
A Millenniumi Könyvtár 128. köteteként megjelent, azonos című Heltai-novelláskötet nem e kötetnek újrakiadása, hanem HEGYI Katalin válogatása a kisprózai életműből.

A Tündérlaki lányok (dr), Singer és Wolfner, 1914.
Új, átdolgozott kiadása: Athenaeum, "Színházi Könyvtár", 10. sz., 1921.
In: Színdarabok, Athenaeum, "Heltai Jenő munkái", VI, 1927.
Színházi Élet, 1934/36. sz., drámamelléklet
In: A néma levente és más színművek, Szépirodalmi, 1960.
In: Nagy színházi siker volt, Bp., Unikornis, "A magyar dráma gyöngyszemei", 1. sz., 1994.

Jaguár (r), Franklin, 1914.
Új kiadásai: Athenaeum, "Heltai Jenő munkái", VIII., [1927] (2-3-4. kiadás)
In: Jaguár és más történetek, Athenaeum, [1949.]
Szépirodalmi, "Olcsó Könyvtár", 1954.
A Hét sovány esztendő és Az utolsó bohém című regényekkel együtt In: Tollforgatók, Szépirodalmi, 1957.
Szépirodalmi, "Olcsó Könyvtár", 1961. (Utószó: ILLÉS Jenő; Ill.: RÉBER László)
Szépirodalmi, "Olcsó Könyvtár", 1967. (Utószó: ILLÉS Jenő)
A Hét sovány esztendő és Az utolsó bohém című regényekkel együtt In: Tollforgatók, Szépirodalmi, "Magyar Elbeszélők", 1968. (Utószó: HEGEDÜS Géza)
In: Jaguár - A 111-es, Unikornis, "A magyar próza klasszikusai", 35. sz., 1996. (A szöveget gondozta és utószó: HEGYI Katalin)

Lim-lom (elb), Lampel, "Magyar Könyvtár", 762-763. sz., [1915.]
Új kiadásai: Lampel, "Magyar Könyvtár", [1926.]
Lampel, "Magyar Könyvtár", 1047-1048, [1929.]

A királyné apródja - Akik itthon maradtak, Lampel, "Magyar Könyvtár", 814. sz., (dr) 1916.

Végeladás (elb), Lampel, "Magyar Könyvtár", 825-826. sz., 1916.
Új kiadása: Lampel, "Magyar Könyvtár", 825-826. sz. (új lenyomat), 1921.

A 111-es (r), Athenaeum, 1920.
Új kiadásai: Athenaeum, "Kalandos regények", [1925.]
Athenaeum, "Heltai Jenő munkái", IX., [1927.] (3-4-5. kiadás]
Athenaeum, 1938.
Szépirodalmi - Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Budapest-Bukarest, 1957.
Szépirodalmi, "Olcsó Könyvtár", 1959. (Utószó: CZIBOR János)
Szépirodalmi, "Olcsó Könyvtár", 1966. (Utószó: CZIBOR János; Ill.: LORÁNT Lilla)
Móra, 1993. (Ill.: ifj. SZOBOSZLAY Péter)
In: Jaguár - A 111-es, Unikornis, "A magyar próza klasszikusai", 35. sz., 1996. (A szöveget gondozta és utószó: HEGYI Katalin)
Osiris, "Millenniumi Könyvtár", 4. sz., 1999. (Utószó: TARJÁN Tamás)

Magyar humoristák (elb), Athenaeum, "Korunk Mesterei", 1920.
Noha a kötet gerincén szerzőként van feltüntetve, Heltai csupán szerkesztője és a kilencből egyik szerzője ennek az antológiának, amelyhez előszót is ír. Saját írásai közül egyébként A halál és az orvos és a Piroska és a farkas cíművel szerepel.

A vörös pillangó (elb), Lampel, "Magyar Könyvtár", 958-962., 1921.

Mese az ördögről (elb), Singer és Wolfner, 1922.

Versek 1892-1923 (v), Athenaeum, [1923.]
Bibliofil kiadás, a szerző kézjegyével

A kis cukrászda, (dr), Athenaeum, 1923. (Színpadi kiadás)

Arcok és álarcok - hat kis vígjáték (dr), Athenaeum, [1925.]
A kötetben a Karácsonyi vers, A nagy nő, Az asszonyok ravaszságának krónikája, az Amerikai párbaj, Az orvos és a halál, valamint a Menazséria című egyfelvonásosok kaptak helyet.

HELTAI JENŐ MUNKÁI, I-X., Athenaeum, 1923-1927.
A VI. kötet kivételével mindegyik három változatlan kiadást ért meg a sorozatban. Újdonságnak mindössze a X. kötet számítható. A többit ld. az első megjelenésnél is!

I. Versei. 1892-1923. (v) [1923.]:
A kötet közli a Modern dalok és a Kató válogatott anyagát, az 1911-es Azóta című ciklus Tíz év címen szerepel benne, újdonságként pedig egy újabb ciklust hoz, ezúttal ennek a címe Azóta.

II. Az asszony körül (elb), új kiadás, [1927.]

III. Írók, színésznők és más csirkefogók, (elb), új kiadás, [1926.]

IV. Family Hotel (r), új kiadás, [1927.]

V. Színes kövek (elb), új kiadás, [1927.]

VI. Színdarabok (dr), új kiadás, [1927.]
A kis cukrászda
Arcok és álarcok (ugyanaz a hat egyfelvonásos, amely ugyanezen a gyűjtőcímen külön kötetben is megjelent)
Tündérlaki lányok (csak e kötet első kiadásában, a másodikból már hiányzik!)

VII. Az utolsó bohém (r), új kiadás, [1927.]

VIII.. Jaguár (r), új kiadás, [1927.]

IX. A 111-es (r), új kiadás, [1927.]

X. Papírkosár (elb), [1927.]


Fűzfasíp (v), Athenaeum, [1929.] (Második, átdolgozott kiadás)
Az aktuális versek új kiadásában Heltai nemcsak jelentősen frissíti az anyagot, de ciklusokba is rendezi a verseket.

Álmokháza (r), Athenaeum, "Athenaeum Könyvtár" I. 4. sz., 1929.
Új kiadásai: Új Idők, 1945.
Szépirodalmi - Madách, Budapest-Bratislava, 1969. [Bevezető: GYERGYAI Albert; Ill.: BORSOS Miklós)
Papirusz Book, "Heltai Jenő összegyűjtött művei", 1999. (Sorozatszerkesztő, előszó: FRÁTER Zoltán)

Életke (r), Athenaeum, [1930.]
Új kiadása: In: Második feleségem - Életke, Szépirodalmi, 1963.

Ifjabb (r), Athenaeum, [1934.]
Új kiadása: Papirusz Book, "Heltai Jenő összegyűjtött művei", 1999. (Sorozatszerkesztő, előszó: FRÁTER Zoltán)

Utazás enmagam körül (elb), Athenaeum, "Magyar novellák", 2. sz., 1935.
Új kiadása: Akadémiai, "Egyéniség és alkotás", 1991.
In: Utazás enmagam körül és más vallomások, Papirusz Book, "Heltai Jenő összegyűjtött művei", [1999.] (Sorozatszerkesztő, előszó: FRÁTER Zoltán)
Az új kiadás az Irodalmi hajlamaim cikluscím alá rendezett, válogatott elbeszélések és a Kis Pantheon című emlékezésgyűjtemény közé illesztve hiánytalanul és változatlan címen közli az 1935-ös elbeszéléskötet anyagát.


A néma levente (dr), Athenaeum, 1936., (FÁY Dezső fametszeteivel), (1-4. kiadás)
Új kiadásai: In: Színházi Élet, 1937/35., drámamelléklet
Széchenyi Rt., 1940.
Szépirodalmi, "Öt mesejáték", 1., 1955. (Ill: HINCZ Gyula)
Bibliothéka, "Játékszín", 6. sz., l958. (Rendezői utószó: SZENDRŐ József)
In: A néma levente és más színművek, Szépirodalmi, 1960.
Bukarest, Irodalmi Kiadó, 1963. (Utószó: PÁLL Árpád)
Szépirodalmi, 1968. (Ill: HINCZ Gyula)
In: A néma levente - Egy fillér, Szépirodalmi, "Kiskönyvtár", 1972.
Zrínyi, 1979. (Az első kiadás reprintje, szerk.: GRASELLY István)
In: MÉSZÖLY Dezső: Századok színháza: Verses játékok - átdolgozott változat, Bp., 1982.
In: A néma levente - Az ezerkettedik éjszaka, Szépirodalmi, "Kiskönyvtár", 1985.
In: A néma levente és más verses játékok, Unikornis, "A magyar dráma gyöngyszemei", 8.sz., 1997. (Utószó: PETRÁNYI Ilona)
In: A néma levente. Öt magyar dráma, Európa, "Diákkönyvtár", 1999. (Utószó: GYŐREI Zsolt)

Hol hibáztam el? (elb), Athenaeum, [1936.]

Az ezerkettedik éjszaka (dr), Athenaeum, 1939. (FÁY Dezső illusztrációival)
Új kiadásai: Szépirodalmi, "Öt mesejáték", 2., 1955. (Ill: HINCZ Gyula)
Magyar Helikon, 1958. (Ill: KONDOR Lajos)
In: A néma levente és más színművek, Szépirodalmi, 1960.
In: A néma levente - Az ezerkettedik éjszaka, Szépirodalmi, "Kiskönyvtár", 1985.

A gyilkos is ember (elb), Athenaeum, [1939.]

Egy fillér (dr), Széchenyi Rt., 1940.
Új kiadásai: Színházi Élet 1941/9-11., drámamelléklet
In: A néma levente és más színművek, Szépirodalmi, 1960.
In: A néma levente - Egy fillér, Szépirodalmi, "Kiskönyvtár", 1972.

Ismeretlen ismerősök (elb.), Új Idők, [1943.]

Lumpáciusz Vagabundusz (dr), Szerző, 1943.
Új kiadásai: In: Lumpáciusz Vagabundusz - A Szarvaskirály, Szépirodalmi, "Öt mesejáték", 3., 1955. (Ill.: Hincz Gyula)
In: Menazséria, Szépirodalmi, 1962.

Elfelejtett versek (v) 1946.
A kötet Heltai kötetben eddig ki nem adott verseit, valamint külön ciklusba rendezve Idegen költők cím alatt műfordításainak zömét közli.
A kötet anyaga - csekély módosításokkal - megjelent a Dr. GÁBOR György szerkesztette Heltai Jenő versei című kötet mindahány kiadásában (Szépirodalmi, 1959., 1962., 1967., 1971., 1983.; Papirusz Book, 1997.)

Ötven elbeszélés (elb), Új Idők, 1946.
A gyűjteménynek nem anyaga, csak összeállítása újdonság: tematikus ciklusokban közli Heltai ötven válogatott novelláját.

Szerelem és vidéke (elb), Cserépfalvi, "Cserépfalvi kiskönyvtára", 6. sz., [1947.]
A kötet Heltai novelláinak és főleg meséinek új válogatása.

Jaguár és más történetek (r+elb), Athenaeum, [1949.]

Kiskirályok (r), Révai, 1949.
A kötet a Family Hotel és a VII. Emmánuel és kora című Heltai regényeknek az író új, a két művet együtt tárgyaló előszavával megjelentetett kiadása, amely azután így egyberendezve ért meg több további kiadást.
Új kiadásai: Szépirodalmi, 1952.
Szépirodalmi, 1954.
Szépirodalmi, 1955.
Szépirodalmi, 1961.
Szépirodalmi, "Olcsó Könyvtár", 1964. (Utószó: HORVÁTH Zsigmond; Ill.: RÉBER László)
Szépirodalmi, "Olcsó Könyvtár", 1970. (Utószó: HORVÁTH Zsigmond)
Héttorony, [1994.] (Ill.: ZÓRÁD Ernő)
Osiris, "Millenniumi Könyvtár", 62., 2000. (szerkesztette és az utószót írta: HEGYI Katalin)
A két kisregény, nem ezen a gyűjtőcímen, de egy kötetben jelent meg képregényként is: Family Hotel - VII. Emánuel és kora, Heltai Jenő műve alapján írta és rajzolta ZÓRÁD Ernő, Lapkiadó Vállalat, [1987.]

Talált pénz (elb), Szépirodalmi, 1951.
A kötet válogatás Heltai elbeszéléseiből.

ÖT MESEJÁTÉK (dr), Szépirodalmi, I-IV., 1955. (Ill.: HINCZ Gyula)
A gyűjtemény négy kötetben Heltai öt színművét tartalmazza. Újdonságnak a harmadik kötetben szereplő A szarvaskirály, Gozzi mesejátékának átdolgozása, és a negyedik kötetben közölt Hamupipőke-történet, a megjelenés évében bemutatott Szépek Szépe számít.

I. A néma levente

II. Az ezerkettedik éjszaka

III. Lumpáciusz Vagabundusz - A Szarvaskirály
A szarvaskirály új kiadása: A néma levente és más színművek, Szépirodalmi, 1960.

IV. Szépek Szépe
Új kiadása: A néma levente és más színművek, Szépirodalmi, 1960.

HELTAI JENŐ ÖSSZEGYŰJTÖTT MŰVEI, Szépirodalmi, 1957-1963.
A nem mindig nevesített szerkesztők sajtó alá rendezte, nem számozott darabokból összeálló sorozat gazdag áttekintését adja a Kossuth-díjas író immár befejezett életművének. A verseket - velük a műfordítások javát - és az elbeszéléseket Dr. Gábor György rostálja meg és rendezi sajtó alá.

Színes kövek (elb), 1-2., 1957. (kiadja: Dr. GÁBOR György)
A gyűjtemény Heltai elbeszélésköteteiből válogat; a szerkesztő a forrásul használt művek listáját nem adta meg.

Tollforgatók (r), 1957.
A kötetben három bohémregény: Az utolsó bohém, a Jaguár és a Hét sovány esztendő új kiadása kapott helyet.
Új kiadása: Szépirodalmi, "Magyar Elbeszélők", 1968. (Utószó: HEGEDÜS Géza)

Pesti madarak (karcolatok), 1958. (kiadja: Dr. GÁBOR György; Utószó: BÉLLEY Pál)
A rövid elbeszélések, karcolatok gyűjteménye a Kis komédiák, Lim-lom, Papírkosár, Utazás enmagam körül, Hol hibáztam el?, A gyilkos is ember, Ismeretlen ismerősök című Heltai- kötetek anyagára épül, ezt gazdagítja a Magyar Hírlap 1892-es, valamint a Pesti Hírlap 1934-1940-es folyamaiban, illetve a kéziratos hagyatékban talált írásokkal.

A bölcsek köve (mesék), 1959. (Kiadta és utószó: BÉLLEY Pál)
A szerkesztő a Kis meséskönyv, Kalandos történetek, Gertie és egyéb történetek, Madmazel, Az asszony körül, A Tündérlaki lányok (elb), A vörös pillangó, Mese az ördögről című Heltai-kötetekből, valamint A Hét-ben, a Politikai Heti Szemlé-ben, a Pesti Napló-ban, a Pesti Hírlap-ban megjelent mesékből, azonfelül a hagyatékból válogat.

Versei (v), 1959. (kiad: Gábor György)
A bő válogatás a Modern dalok és a Kató anyagát az 1923-as kiadáshoz képest gazdagítja, de nem hozza vissza az első kiadások teljességét. Beemeli a gyűjteménybe a Fűzfasíp - folyóiratokban publikált versekkel bővített - anyagát. Régi és új versek összefoglaló cím alatt közli a Tíz év és az Azóta ciklust, az Elfelejtett versek-ben apró módosításokat eszközöl. Utolsó versek illetve Morzsák és töredékek címen a lírai életmű hátrahagyott részét, Idegen költők címmel a műfordítások nagy részét közli.

Új kiadásai: Szépirodalmi, 1962. (Bővítésként szerepel benne a János vitéz két betétdala)
Szépirodalmi, 1967. (Bővítésként egy harmadik János vitéz-betétdal szövegével)
Szépirodalmi, 1971.
Szépirodalmi, 1983.
Papirusz Book, 1997. (FRÁTER Zoltán előszavával)

A néma levente és más színművek (dr), 1960.
Tartalmazza a Tündérlaki lányok 1921-es változatát, A néma leventé-t, Az ezerkettedik éjszaká-t, az Egy fillér-t, és a Szépek Szépé-t.

Menazséria (dr), 1962.
A kötetbe egyrészt egyfelvonásos színművek: Úri jog; A nagy nő; Az orvos és a halál; Karácsonyi vers; Menazséria; A fehér rózsás úr; Interju, másrészt a két mesejáték-átdolgozás, a Lumpáciusz Vagabundusz és A szarvaskirály kerültek.

Második feleségem - Életke (r), 1963.

Veri-e nagyságod a feleségét? (elb), Magvető, "Vidám Könyvek", 10. sz., 1963. (Vál.: V. DÁNIEL Erzsébet; Ill.: KÁLMÁNCHEY Zoltán)
Újabb válogatás az elbeszélésekből.

Osztriga pezsgővel (vál), Népművelési Propaganda Iroda, "Színjátszók Kiskönyvtára", 150. sz., 1972. (Szerk.: NY. FAZEKAS Zsuzsa)
A kötet az életmű műfaji sokszínűségére koncentrál: helyet kapnak benne versek, elbeszélések, mesék és anekdoták, kis komédiák, valamint A nagy nő és az Amerikai párbaj című egyfelvonásos.

Abu Majub bolhája (elb), Szépirodalmi, "Olcsó Könyvtár", 1981. (Válogatta és utószó: MÁRVÁNYI Judit)
Újabb válogatás a kisprózai életműből.

Family Hotel - VII. Emánuel és kora (képregény), Heltai Jenő műve nyomán írta és rajzolta ZÓRÁD Ernő, Lapkiadó Vállalat, [1987.]

A könyv-ember (elb), Borda Antikvárium, 1992. (Bibliofil kiadás)
Az azonos című elbeszélés bibliofil kiadása.

Századelő, Officina Nuova, 1994. (Válogatta és előszó: URBÁN V. László)
A kötet nagyrészt eddig kötetben nem szerepelt verseket, novellákat, meséket, jeleneteket tartalmaz

Három kisregény (r), Unikornis, "A magyar próza klasszikusai", 25. sz., 1995. (Sajtó alá rendezte: HEGYI Katalin)
A kötet Az utolsó bohém, a Family Hotel és a VII. Emánuel és kora című regényeket foglalja magába.

Kaland és más elbeszélések (elb), Unikornis, "A magyar próza klasszikusai", 80. sz., 2000.

A Tündérlaki lányok (elb), Osiris, "Millenniumi Könyvtár", 128. sz., 2001. (Válogatta és utószó: HEGYI Katalin)
A kötet nem az 1914-es elbeszéléskötet újrakiadása, hanem újabb tallózás a kisprózai életműből.

A masamód - Elfelejtett drámák, Európa, 2001. (Szerk. GYŐREI Zsolt)
A gyűjteményben a drámai életmű régen vagy éppenséggel soha ki nem adott darabjai kaptak helyet, keletkezési időrendben: a MAKAI Emillel közösen írt A királyné apródja (1899), a MOLNÁR Ferenccel együtt írt A ferencvárosi angyal (1907), a Bernát (1907), a Naftalin (1908), Az édes teher (1909), A masamód (1910), az Akik itthon maradtak (1914), A kis cukrászda (1922) és a Jó üzlet (1935). A jegyzetek a darabok kiadási és színpadi történetének ismertetésén kívül a velük foglalkozó kritikákat is számba veszik.

HELTAI JENŐ ÖSSZEGYŰJTÖTT MŰVEI, Papirusz Book, 1997-2002. (Sorozatszerkesztő: FRÁTER Zoltán)
A sorozat változatlan formában hozza a Dr. GÁBOR György 1959-ben összeállította verseskötetet, illetve a regényeket, míg az elbeszéléseket, emlékezéseket és humoreszkeket új a sorozatszerkesztő újra válogatja. Mindegyik kötet az ő előszavával jelent meg.

Versei (v) 1997.
Utazás enmagam körül és más emlékezések (elb), 1999.
A gyűjteményben az azonos című, 1935-ös kötet anyagát két további ciklus egészíti ki.

Ifjabb (r), 1999.

Álmokháza (r), 2000.

Humoreszkek, I-II., 2000-2001. 

EPA Budapesti Negyed 38-39. (2002/4-2003/1)