EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) Alkotók mutatója <

Névmutató

Abafi Lajos: 17/2-12-4.
Abancourt de Franqueville, Charles ď: 31-közép.
Ábel Jenő: 34/2-1-51.
Abonyi Géza: 33-1-26.
Ábrányi Emil, ifj.: 37/2-1-33.
Ábrányi Emil, legifj.: 37/2-1-33.
Ábrányi Emilné: lásd Várnay Róza.
Ábrányi Emilné: lásd Wein Margit.
Ábrányi Kornél, id.: 28-ds.-4.
Ábrányi Kornél, ifj.: 10-1-1.
Ábrányi Kornélné: lásd Katona Clementina.
Ábrányi Lajos: 11-1/a-47.
Ábrányi Eördögh Lajos: lásd Ábrányi Lajos.
Abt Antal: 17/1-1-47.
Aczél Rezső: Á.J. út.
Acsay Antal: B. 155.
Ádám Lajos: 34-4-18.
Adler-Rácz Antal: J. 354.
Adler-Rácz József: J. 354.
Adorján Berta: 34/1-1-2.
Ady Endre: 19/1-sziget.
Ady Lajos: 19/1-sziget.
Ady Lőrincné: 19/1-sziget.
Ághy Erzsébet: 24/1-1-54.
Ágoston Géza: 34-3-17.
Aich Ferenc: 18/1-sziget.
Aich Hubert: 18/1-sziget.
Aigner Ferenc: Á.J. 54.
Aigner Sándor: 18-3-23.
Ajtai Miklós: Mm. B. 21.
Áldásy Antal, id.: 35-1-80.
Áldásy Antal, ifj.: 35-1-80.
Áldásy Antal, legifj.: 35-1-80.
Áldásy József: 35-1-80.
Áldásy Mária: 35-1-80.
Alexy Károly Ede: 18-2-5.
Alkér Gusztáv: 34/1-1-50.
Almády-Amtmann Géza: 9-közép.
Almásy család: 35-1-1.
Almásy László: 34-1-71.
Almásy Pál: B. 332.
Alpár Ignác: Á.J. út.
Alszeghy Irma: 47/1-1-11.
Alszeghy Kálmán: 39-1-118.
Alvinczy Alvin: 31/2-2-35.
Alvinczy József, báró: 17/1-1-40.
Ambrus Ferenc: 11-10-4.
Ambrus Zoltán: 46-1-93.
Andics Erzsébet: 12-1-3.
Andorkó Gyula: 17/2-2-81.
Andrásfi Gyula: 12-1-9.
Andrássy Anna Lidia: 9-1-100.
Andrássy Julianna, gróf: B. 19.
Andrássy Karolina, gróf: B. 19.
Andrássy Katalin, gróf: Károlyi-mauz.
Andrássy Margit, gróf: B. 19.
Andrássy Sándor, gróf: B. 19.
Andrássy Sándorné: lásd Esterházy Mária.
Andreánszky Gáborné: J. 483.
Andréka Károly: Á.J. 50.
Angyal Dávid: 34-3-26.
Angyal Dezső: 34-2-109.
Angyal György: 20-sziget.
Angyal Jánosné: lásd Lőrinczy Erzsébet.
Ángyán Béla: 37-1-19.
Anker Lipót: J. 185.
Antal Géza: 34/2-1-53.
Antal Károly: 42/1.
Antall József, ifj.: 28-közép.
Anthes György: 17/2-1-11.
Antony Irén: Á.J. 36.
Antony István: Á.J. 36.
Antos István: Min.sor 1.
Apáthy István: 34/2-1-49.
Apáthy László: 36/2-1-35.
Appiano József: 9-1-107.
Apt Kamil: B. 23.
Arany János: 14-sziget.
Arany László: 14-sziget.
Arany Piroska: 14-sziget.
Arányi Béla: B. 155.
Arányi Lajos György: 34/2-1-52.
Árkay család: J. 545.
Árkövy József: 25-2-102.
Artusi, Giuseppe: 31/2-1-12.
Árva József: 34-4-4.
Asbóth Jenő: 46-1-83.
Asztalos János: Mm. J. 6.
Asztalos Lajos: 33/3-1-18.
Atzél Béla, báró: 28-ds.-8.
Aujeszky Aladár: J. 477.
Aujeszky Lipót: J. 477.

Babics Antal: 27. MTA.
Babits Mihály: 34-1-30.
Babits Mihályné: lásd Török Sophie.
Bachó István: 33/1-1-9.
Bachter Loránd: 31/2-1-35.
Bacsó Béla: 20-sziget.
Badari László: 30/2-1-37.
Baghy Gyula: 34/1-1-38.
Bajza József: 34/1-1-21.
Bajza József, ifj.: 41-1-7.
Bajza Józsefné: 34/1-1-21.
Bajza Lenke: lásd Beniczkyné Bajza Lenke.
Baka Baitz Irma: 39-8-5.
Bakó László: 35-9-14.
Bakonyi Károly: 39-1-33.
Bakos János: B. 355.
Balás Árpád: 39-3-23.
Balassa János: J. 194/195.
Balázs Árpád: 46-1-2.
Balázs Árpádné: lásd Bánffy Erzsébet Klára.
Balázs Béla: Mm. alsó.
Balázs Kálmán: 28-13-13.
Bálint Klára: lásd Szerb Antalné.
Bálint Péter: 27. MTA.
Bálint Rezső: 55-1-55.
Bálint Zoltán: 41-1-50.
Balla Géza: 25-1-17.
Balla Gézáné: 25-1-17.
Ballagi Aladár: 43-1-71.
Ballagi Géza: 34-1-80.
Ballagi László: Á.J. 74. (csf).
Ballagi Mór: 34/1-1-10.
Balló Ede: 48/4-1-31.
Balogh Kálmán: J. 376.
Balogh Sándor: 30.
Balogh Tihamér: 29/3-3-20.
Bán Tibor: Mm. alsó.
Bánffy Dezső, báró: 29/2-1-2. sarok.
Bánffy Erzsébet Klára, báró: 46-1-2.
Bangha Béla: 55-1-53.
Bánhidi Antal: 47-1-130.
Bánó József: B. 339.
Bányai Elemér: 20-1-40.
Barabás Ilona: 37/1-3-7.
Barabás Miklós: 28-1-5.
Baracsy Tibor: 42-új
Bárány Istvánné: lásd Oberschall Magda.
Baranyai Zsigmond: B. 155.
Baranyay Sándor: 31/2-1-20.
Baráth Mária: lásd Nagy Józsefné.
Barbás család: B. 303.
Barcza Gedeon: 33/3-1-7.
Barcza-Rotter Béla: 42-1-8.
Bárczy Andor: J. 557.
Bárczy Dezső: 33-1-20.
Bárczy Elek: J. 557.
Bárczy Gyula: J. 557.
Bárczy István: 10/1-1-24.
Bárczy István: J. 557.
Bárczy Károly: J. 557.
Barcsay Jenő: 34/2-1-54.
Bárd András: Mm. alsó.
Bárd Imre: 30/2-1-26.
Barinkai Oszkár: 12-3-12.
Baróti József: 34-2-68.
Bársony István: 35-1-76.
Bársony János: 39-1-21.
Barta Ferencné: 34-1-65.
Barta-Delbecq család: 20/1-1-36.
Bartay Ede: 28-ds.-11.
Bártfay László: J. 88.
Bartha Lajos: 24/1-1-8.
Bartha Miklós: 28-ds.-42.
Bartók Lajos: 29/2-1-10.
Bartolfy-Rohrböck család: 26-1-2.
Bartoniek Géza: 35-1-56.
Basch Gyula: J. 533.
Basilides Mária: 24-1-72.
Basky Imre: 34-2-99.
Báthory Elekné: lásd Hoffmann Lujza.
Báthory Giza: 17/3-2-2.
Batizfalvy Sámuel: 29/3-1-10.
Batthyány Elemér, gróf: Batthyány-mauz.
Batthyány Ferencné: lásd Trefort Edit.
Batthyány Ilona, gróf: Batthyány-mauz.
Batthyány Lajos, gróf: Batthyány-mauz.
Batthyány Lajosné: lásd Zichy Antónia.
Batthyány Mária, gróf: J. 550.
Batthyány Tivadar, gróf: 35-1-44.
Bauer Mihály: B. 166.
Bauer Rudolf: B. 166.
Baumgarten Ferenc Ferdinánd: 26/1-1/a-33.
Baumgarten Sándor: 48/1-2-51.
Bauss Edina: lásd Strache Gáborné.
Bayer Antal, id.: J. 174.
Bayer Antal, ifj.: J. 174.
Bayer-Krucsay Dezső: Á.B. 17.
Bäcker József: Á.B. 32.
Bebrits Lajos: Mm. J. 9.
Beer József Konstantin: 46-3-49.
Békefy Károly: B. 155.
Beketow Mátyás: 43-3-43.
Békey Béla: B. 168.
Békey Imre: 34/1-1-49.
Békey István: 34/1-1-49.
Békey Máté: 34/1-1-49.
Beksics Gusztáv: 29/3-1-39.
Beksics Gusztávné: lásd Bogdanovics Krisztina.
Belányi Ferenc: 31/2-1-4.
Beliczay Gyula: 34/1-3-8.
Beliczay Imre: Á.B. 25.
Bene Ferenc, id.: B. 23.
Bene Ferenc, ifj.: B. 23.
Benedek Béla: 28-1-39.
Benedek János: 37/1-2-9.
Benedek Jenő: 34/2-1-42.
Benedek Lajos: 34/1-2-26.
Benedikt Ottó: 12-1-1.
Beniczky Gáborné: lásd Batthyány Ilona.
Beniczky Lajos, ifj.: 31/2-2-27.
Beniczky Ödön: 46-1-10.
Beniczkyné Bajza Lenke: 29/3-1-75.
Benke Judit Róza: lásd Laborfalvi Róza.
Benke Tibor: 34-9-9.
Benkő Dániel: J. 485.
Benkő Lajos: J. 485.
Benza Ida: 34/1-2-21.
Beöthy Ákos: 28-ds.-41.
Beöthy Algernon: 10/1-1-10.
Beöthy László: 29/1-1-3.
Beöthy Pál: 10/1-1-10.
Beöthy Zsigmond: 28-2-?.
Beöthy Zsolt: 36/2-1-38.
Berán Lajos: J. 372.
Berczik Árpád: 19/1-1-6.
Berczik Gyula: 19/1-1-6.
Bercsényi Béla: 28-2-160.
Beregi Oszkár: 34/1-1-36.
Beregszászy Lajos: 19/1-1-14.
Berei Andor: 12-1-3.
Beretvás Emília: J. 550.
Berkes Béla: 47-3-21.
Berkes Lajos: 51-1-14.
Berkovits Ilona: 27. MTA.
Berky Lili: 34/2-1-36.
Bernárdt Győző, id.: Á.B. 51.
Bernárdt Győző, ifj.: Á.B. 51.
Bernát Gáspár: 29/1-2-5.
Bernát Ottó: 47-7-22.
Bernátsky Antal: 30.
Berrár Mihály: 55-1-56.
Bertrand, François Xavier, de: 31/2-2-8.
Beszédes János László: 17/2-1-13.
Bethlen István, gróf: 12/2-közép.
Bethlen János, gróf: 17/1-1/a-3.
Bethlen Miklós, gróf: 28-1-?.
Betlen Oszkár: Mm. alsó.
Bezerédi Gyula: 34-7-28.
Bezerédj Viktor: 18-1-12.
Bibel János: 34-1-12.
Bibó Antónia: lásd Szász Károlyné.
Bihari Sándor: 33/2-1-3.
Biliñska, Domicella: lásd Schweidel Józsefné.
Birck Gyuláné: lásd Vay Márta.
Birkás Imre: Mm. alsó.
Birly Ede Flórián: J. 11.
Birly István: J. 11.
Biró Ármin: 19/1-1-4.
Bíró Dezső: 46-2-10.
Bíró Ferenc: 55-1-53.
Biró Károlyné: lásd Ratkó Anna.
Bíró Lajos: 56-2-20.
Bíró Mihály: 33/2-8-8.
Bitter Illés: 34-1-41.
Blaha Lujza: 18/1-sziget.
Blaskovics László: 18/1-2-13.
Blasovich Károly: J. 467.
Bláthy Ottó Titusz: 34-1-45.
Blúm Gyula: 34-11-9.
Bochkor Károly: 34-6-8.
Boczkó Dániel: J. 302.
Boda Dezső: 10/1-1-19.
Bodenburg Lina: 9-4-57.
Bódi Ferenc: 34-15-26.
Bodoky Lajos: 34/1-3-4.
Bódy Tivadar: 20-1-29.
Bogdanovics Krisztina: 29/2-1-13.
Bohn József: 46-2-5.
Bojti János: 12-2-1.
Bókay Árpád: J. 490.
Bókay János, legid.: J. 490.
Bókay János, id: J. 490.
Bókay János, ifj.: J. 490.
Bókay János, legifj.: J. 490.
Bókay Zoltán: J. 490.
Bokelberg Ernő: 34/1-2-5.
Bolla Mihály: 20/1-1-86.
Bólyai-Bettelheim Ernő: 30/2-1-13.
Bonácsny Ádám: 19-1-12.
Boncz Ödön: B. 10.
Bondi Miksa: 34-7-13.
Bondor József: Min.sor 7.
Bónis Lajos: 34-5-41.
Bónis Lajosné: lásd Pákey Margit.
Bónis Sámuel: Á.J. 45.
Borbás Tibor: 42-új
Borbás Vince: 19/1-1-5.
Bornemisza Boldizsár: 29/3-1-64.
Boros Izabella: lásd Szakasits Antalné.
Boross Endre: 37/1-2-17.
Boross Jenő: 11-1/a-29.
Borovszky Samu: 18-5-13.
Borsody Endre: B. 60.
Borszéky Károly: J. 424.
Bortnyik Sándor: 34/2-1-30.
Bortstieber Gertrúd, Jánossyné: Mm. J. 13.
Borvendég Ferenc: 34-1-90.
Bossányi-Havass Tibor: B. 219.
Bottlik család: B. 124.
Bozda, Naum: 5-közép.
Bozzay Dezső: 34-2-19.
Bozzay Margit: 34-2-19.
Böckh Hugó: 46/1-1-11.
Böckh János: 29/3-1-36.
Böhm Alajos: J. 167.
Bölöni György: 42/1.
Bölöni Györgyné: lásd Márkus Ottilia.
Böszörményi László: 26/1-1/a-25.
Braun Éva: Mm. alsó.
Braun József: Á.J. 18.
Brázay Kálmán: B. 288.
Brázay Zoltán: B. 288.
Brein Ferenc: J. 16.
Brein Ignác: J. 16.
Breuer Gyula: 33/3-1-6.
Breuer Szilárd József: 46-1-106.
Brocskó Lajos: 47-1-54.
Brodszky Sándor: 28-11-22.
Bruck Miksa: 34-5-34.
Brutyó János: Mm. J. 22.
Brükler család: 20/2-1-7.
Brüll Adél: lásd Léda.
Buchböck Gusztáv: 34-1-91.
Buchwald Franciska: lásd Maderspach Károlyné.
Bucsánszky Alajos: J. 31.
Bucsi János: 31/2-1-15.
Bud János: 33/3-3-41.
Buday Aladár: 27/1-1/a-31.
Buday Barna: 48/4-1-2.
Buday Dezső: 47-1-1.
Buday László: 45-1-110.
Budenz József: 34/2-1-44.
Budó Jusztin: 44/1-1-85.
Bugár Jánosné: lásd Végh Katalin.
Bugarin-Horváth Géza: lásd Horváth Géza.
Bugarszky István: 50/1-1-18.
Bugát Pál: J. 169.
Bulyovszky Gyula: B. 302.
Bulyovszky Gyuláné: lásd Szilágyi Lilla.
Bura Károly: 11-1/a-19.
Bura László: 34-6-16.
Bura Sándor: 33-1-8.
Burdina, Alois: 31/2-2-40.
Burián János: 39/1-2-26.
Buttinger Antal: J. 278.
Buttler Elemérné: lásd Andrássy Margit.
Buzay Károly: 48/1-1-2.
Buzlay-Varju Tivadar: 24/1-1-43.

Caradja György, herceg: 18-1-6.
Cebrián Róza, gróf: 25/1-1-26.
Cerva Frigyes: 47-17-11.
Charousek Rezső: 33/3-1-5.
Cherny József: B. 372.
Chmel család: B. 216.
Cholnoky Jenő: 33-2-31.
Cholnoky Viktor: 18-6-8.
Chorin Ferenc, id.: 26/1-1-14.
Clair Gyula: J. 338.
Clair Ignác: J. 338.
Clark Ádám: 35-1-80.
Clark Ádámné: lásd Áldásy Mária.
Concha Győző: 47-1-88.
Corzan Avendano Gábor: 29/1-4-7.
Csajághy Julianna: lásd Bajza Józsefné.
Csajághy Károly: J. 409.
Csajághy Laura, Vörösmartyné: B. 316.
Csajthay Ferenc: 41/1-1-37.
Csákány Éva: lásd Dálnoki Miklós Béláné.
Csáktornyai Zoltán: 25-1-107.
Csáky István, gróf: 18/1-4-1.
Csalog Zsolt: 42-új
Csanádi György: Min.sor 13.
Csány László: 29/1-2-11.
Csaplár Benedek: B. 155.
Csapodi István: 35-2-24.
Császár Imre: 47/1-1-11.
Császár Imréné: lásd Alszeghy Irma.
Csatádi Artúr: 41/1-1-16.
Csatár György: 30/2-1-31.
Csatáry Frigyes: 29/3-2-77.
Csatáry Lajos: 29/3-2-77.
Csathó Ferenc: 43-1-26.
Csausz Márton: B. 42.
Csávossy Alice, báró: J. 532.
Csávossy Béláné: lásd Kralovánszky Gizella.
Csécsy András: 43-16-?.
Cseley József: 27/2-1-8.
Csemegi Károly: 28-ds.-1.
Cseney Istvánné: lásd Mikszáth Edit.
Csengery Antal: 24/1-körönd.
Csengery Lóránt: 45-1-99.
Csepreghy Ferenc: 34/1-1-29.
Csergő János: Mm. alsó.
Csermanek Borbála: 24/1-2-46.
Csermanek Jenő: 24/1-1-47.
Cserna Károlyné: lásd Vetter von der Lilie Zsófia.
Csernátony Lajos: 28-2-1.
Csernovics Emília: lásd Damjanich Jánosné.
Csernyus Emánuel: 31-közép.
Cseterki Lajos: 12-2-8.
Csicsery László: 41/1-1-65.
Csikász János: 31/2-1-19.
Csikesz Józsefné: lásd Sebestyén Irén.
Csiky Gergely: 34/1-1-12.
Csiky József: 39/1-1-31.
Csiky Kálmán, id.: 34-7-12.
Csiky Kálmánné: lásd Gönczy Etelka.
Csiky Zoltán: 51-2-121.
Csillag Gyula: J. 563.
Csillag Teréz: 39-1-7.
Csók István: 35-1-74.
Csontváry Kosztka Tivadar: 34/2-1-14.
Csortos Gyula: 10-7-32.
Csuk Jenő: 39-2-120.
Csukás Teréz: B. 105.
Csukássi József: 34/1-1-14.
Csukássi Józsefné: lásd Zmeskáll Aranka.
Czabán Samuné: 34/2-1-39.
Czakó Adolf: 11-5-9.
Czakó Zsigmond: 9-4-62.
Czech János: J. 214.
Czett József: 30/2-1-21.
Czigány János: 17/1-1/b-18.
Czigler Győző: 28-ds.-10.
Czillich Ede: 31/2-2-43.
Czipauer János: 48/3-1-35.
Czirbusz Géza: B. 155.
Czitó Károly: J. 445.
Czitó Sándor Dávid: Á.B. szegély.
Czóbel Ernő: 30/2-1-17.
Czobor Béla: 29/2-1-32.
Czorda Bódog: 29/2-3-20.
Czottner Sándor: Mm. alsó.
Czuczor Gergely István: 29/1-2-10.

Dabrónaki Gyula: 12-2-12.
Dalmady Győző: 20/1-1-80.
Dálnoki Miklós Béla: 24/1-1-72.
Dálnoki Miklós Béláné: 43-1-3.
Damjanich Jánosné: 30.
Dáni Balázs: 44/1-1-82.
Dániel Ernő, báró: B. 296.
Dános Árpád: 35-19-17.
Darabos Iván: 12-2-5.
Darbay György: 31/2-2-48.
Daruváry Laura: lásd Kassay Péterné.
Darvas József: 34/2-1-23.
Daur család: Á.B. 44.
Dávid Alajos: J. 186.
Dávid János: 19/1-1-8.
Davida Jenő: J. 390.
Deák Ferenc: Deák-mauz.
Deák Imre: 34-1-3.
Deák-Ébner Lajos: 34-2-36.
Déchy Mór: 20-4-38.
Décsi Ernő: Á.B. 30.
Deér Endre: 42-1-25.
Degen Árpád: J. 405.
Dégen Gusztáv: J. 405.
Dégen János: J. 405.
Dégen Jenő: J. 405.
Dégen Titusz: J. 405.
Degré Alajos: 34/1-3-25.
Degré Alajos, ifj.: 34/1-3-25.
Demtsa Pál: 34-6-19.
Derkovits Gyula: Mm. felső.
Déry Ferenc: 24/1-1-50.
Déry Mihály: 34/1-2-9.
Dési Huber István: Mm. felső.
Dessewffy Dénes: 31/2-1-27.
Dessewffy Emma: 47-4-22.
Désy Zoltán: 10/1-1-3.
Devecis del Vecchio Ferenc: B. 186.
Devecis del Vecchio Gyuláné: lásd Harmath Ilona.
Dezséri Gyula: 51-2-125.
Dezső József: 26/1-4-9.
Dienzl Oszkár: 39-1-18.
Diescher János: Á.J. út.
Dió Gábriel: 17/1-1-50.
Diósy Ödönné: lásd Léda.
Diósy Sándor: 11/1-1-30.
Diószeghy János: 34-5-16.
Dirner Gusztáv Adolf: 18-1-17.
Dischka Győző: 11-1-38.
Dittrich Károly: 19-1-7.
Dlauchy Guidó: 9/1-1-17.
Dobál Margit: lásd Szterényi Sándorné.
Dobay Aurélné: lásd Madarassy-Beck Margit.
Dobi István: Mm. felső.
Dobos József: 31.
Dobozy Imre: 12-2-2.
Dóczy József: 18/1-1-46.
Dóczy Lajos, báró: 28-1-?.
Doleschall Alfréd: 20/2-2-8.
Doleschall Frigyes: Min.sor 4.
Doleschall Sándor Eduard: 20/2-2-8.
Dollinger Gyula: 27-1-48.
Domanovszky Endre: 34/2-1-25.
Domokos József: 34/2-1-31.
Donáth Leó: 34-1-61.
Donogány Zakariás: 34-15-11.
Dorner József: 9-4-70.
Döbrentei Gábor: 17/1-1-43.
Dömötör Ferenc: 30/2-1-8.
Drahos Lajos: 12-2-9.
Drexler Nelly: lásd Gegus Gusztávné.
Drucker Jenő: J. 361.
Dubez Péter: B. 38.
Dubravszky Róbert: 50-1-?.
Duczynska Ilona: 42/1.
Dulitzky Vilmos: 17/1-1-54.
Dunaiszky László Gyula: J. 188.
Dürringer család: Á.J. 51.

Eberling Gusztáv: B. 321.
Ebner Ede: B. 65.
Eckensberger György: 10/1-körönd.
Eckensberger Nándor: 10/1-körönd.
Eckstein Frigyes: J. 337.
Éder Róbertné: 34-2-38.
Edvi Illés Aladár: 11-1-28.
Edvi Illés Gyula: Á.J. 222. (csf).
Edvi Illés Pál: Á.J. 68. (csf).
Egerváry Gyula: 18-1-16.
Egerváry János: 31/2-2-2.
Egerváry Jenő: 34/2-2-10.
Eggenberger Ferdinánd: J. 98.
Eggenberger József: J. 98.
Egressy Ákos: 29/1-2-9.
Egressy Béni: 34/1-1-26.
Egressy Etelka: 29/1-2-9.
Egressy Gábor: 29/1-2-9.
Egressy Gáborné: lásd Szentpétery Zsuzsanna.
Egry család: 11-1-54.
Egyed Zoltán: 33-3-47.
Egyessy Vince: 31/2-2-46.
Eigel-Karpf család: Á.J. 19.
Eisele család: Á.J. 11.
Eisele család: J. 218.
Eisler, Franz: 31/2-1-17.
Ék Sándor: 34/2-1-26.
Elek Pál: 11-1-4.
Elischer Boldizsár: 35-1-97.
Elischer Gyula, id.: 17/1-1-9.
Elischer Gyula, ifj.: 35-1-97.
Előd József: 34-9-34.
Emey Jánosné: lásd Kempelen Mária.
Emich Gusztáv, id.: J. 156.
Emich Gusztáv, ifj.: J. 156.
Endrejter József: 30/2-1-52.
Endresz György: 47-1-128.
Endrődi Sándor: 26-1-14.
Endrődy László: 31/2-2-36.
Énekes István: 34-9-13.
Engeszer Mátyás: B. 64.
Entz Géza, id.: 34-12-2.
Eötvös Loránd, báró: 10/1-1-9.
Eötvös Lorándné: lásd Horváth Gizella.
Erba-Odescalchi Ince, herceg: J. 347.
Ercsey Julianna: 14-sziget.
Erdei László: 12-3-6.
Erdei Lászlóné: 12-3-6.
Erdély Zsigmond: 34-1-58.
Erdélyi család: 26/1-1-4.
Erdélyi Károly: 30/2-1-40.
Erdey Róza: lásd Grúz Albertné.
Erdey-Grúz László: 48/2-1-19.
Erdőssy Béla: 51-2-122.
Érdy János: B. 242.
Erkel Elek: 34/1-3-7.
Erkel Ferenc: 29-1-6.
Erkel Gyula: 17/2-1-82.
Erkel Ilona: 34-7-40.
Erkel Lajos: 29/3-1-28.
Erkel Sándor: 28-ds.-9.
Erney József: 37/2-1-5.
Erney Károly: 37/2-1-5.
Erney Móric: 34-11-8.
Ernszt Sándor: 34-1-49.
Ernyey József: 34-1-87.
Erődi Béla: 11/1-1-28.
Erődi-Harrach Béla, ifj.: 11/1-1-28.
Erős Vilmos: 51-1-116.
Esterházy Antal, herceg: 18-2-11.
Esterházy Mária, gróf: B. 19.
Etelváry Alajos: 39-4-53.
Evva Lajos: 18-1-47.
FabínÍ Teofilné: lásd Beretvás Emília.

Fabinyi Rudolf: 38-5-57.
Fabró Henrik: 45-2-124.
Fábry Pál, ifj.: 17/1-1/b-19.
Fackh Gedő Ottó: 31/2-1-21.
Fadgyas Gyula: 31.
Fadrusz János: 28-ds.-30.
Failoni Nelly: lásd Klier Nelly.
Failoni, Sergio: 24/1-1-55.
Faliczky Mihály: 17/1-1/b-16.
Falk Miksa: 29/3-1-13.
Faludi Miklós: 17/2-1-16.
Falussy Árpád, id.: J. 34.
Fáncsy Ilka: 34/1-2-32
Fáncsy Lajos: 29/1-1-12.
Faragó Géza: 34-11-21.
Faragó György: 11-5-11.
Farkas Aladár: 42/1.
Farkas Antal: 34/2-1-38.
Farkas Emőd: 37-5-40.
Farkas Géza: 48/1-1-76.
Farkas Gyula: 42/1.
Farkas László: 9-1-68.
Farkas László: 37-2-84.
Farkas Lujza: 34/1-2-24.
Farkas Mihály: 9/2-1-11/12.
Farkasházy Zsigmond: 43-1-64.
Farkasinszky Lajos: 12-3-13.
Fauser Antal: J. 6.
Fauser János, id.: 17/1-1-52.
Fáy Szeréna: 48/1-1-13.
Fazekas István: 31/2-1-39.
Fehér Lajos: Mm. B. 20.
Fehér Mihály: 34-3-9.
Fehérváry György: 31/2-2-29.
Fejér Lipót: 34/2-1-5.
Fejérpataky László, ifj.: 29/1-1-54.
Fejérváry Gábor: J. 30.
Fejes Béláné: 47-1-75.
Fekete Endre: B. 155.
Fekete Jenő: 55-1-78.
Fekete József: 37/1-3-2.
Fél László: 24/1-2-81.
Feleky Miklós: 29/1-1-14.
Feleky Miklósné: lásd Munkácsi Flóra.
Félix Antal: 31/2-2-41.
Fellner Frigyes: 41/1-1-62.
Fellner Henrik: 34-1-1.
Ferenczi Zoltán: 39-1-121.
Ferenczy Béni: 34/2-1-16.
Ferenczy Károly: 34/2-1-15.
Ferenczy Károlyné: lásd Juhászovits Ilona.
Ferenczy Noémi: 34/2-2-8.
Ferenczy Valér: 34/2-1-37.
Ferentzy József: B. 376.
Ferschin Imre: 31.
Festetics Bennoné: lásd Antony Irén.
Festetics Géza, gróf: 10/1-1-8.
Festetics Gyula, gróf: B. 580.
Festetics Leó, gróf: 43-22-24.
Fésüs György: 19/1-1-6.
Feszl Frigyes: 34/1-2-1.
Feszty Árpádné: lásd Jókai Róza.
Feszty Masa: 34/2-1-3.
Fieber Henrik: 34-5-32.
Finkey József: 50/1-1-28.
Fischer Aladár: 33-2-40.
Fischer Aladár: 34-2-27.
Fischer Ignác: 39-2-108.
Fischer Ilona: 34/2-1-22.
Fischl Ignác: 26-1-36.
Fleischer Antal: 34-1-81.
Fleischer József: B. 257.
Fleissig Endre: 47/1-1-13.
Flór Ferenc: J. 116.
Fock Ede: 37/2-1-18.
Fodor Ernő: 11-4-22.
Fodor Gyula: 30/2-1-53.
Fodor József: 34/1-1-44.
Fodor Zoltán: 12-2-7.
Fogarasi Béla: Mm. J. 14.
Fogarasi János: J. 216.
Fogel József: 50-1-45.
Fonyó János: 41/1-1-17.
Forgách Antal: 11-1/a-31.
Forgó István, Cs.: 28-1/a-47.
Forgó László: 27. MTA.
Forinyák Géza: B. 4.
Forinyák Gyula: B. 4.
Fóris család: 11-1-25.
Forster Géza: Á.B. 6.
Forster Kálmán: Á.B. szegély.
Földes Pál: 30/2-1-54.
Földes Szabó János: 39-3-11.
Földi Júlia: 11-10-4/a.
Földi Mihály: 34-14-19.
Földi Zoltán: 27. MTA.
Földvári Aladár: 12-3-11.
Földváry György, ifj.: J. 539.
Földváry Mihály: 29-1-9.
Földváry-Boér Elemér: J. 9.
Förster Jenő: 34-6-12.
Fraknói Vilmos: 45-1-96.
Francsek Imre, id.: 34-1-54.
Frank Ferenc: B. 155.
Frankel Leó: Mm. felső.
Frankenburg Adolf: 34/1-3-11.
Fricsay Richárd, id.: 34-6-1.
Friedreich Endre: J. 511/a-b.
Friedrich László: J. 571.
Frigyesi József: 18-1-1.
Friss István: Mm. J. 17.
Friss Istvánné: Mm. J. 17.
Frivaldszky János: J. 546.
Fromm Pál: J. 526.
Fröhlich Izidor: 46-1-9.
Fuchs Emil: 10-1-59.
Fülepp József, ifj.: 31/2-1-2.
Fülepp Kálmán: 10/1-1-15.
Fülepp Lipót: 37/2-1-26.
Fülöp József: 27. MTA.
Fülöpp Béla: 34-7-29.
Fürst Károly: lásd Orlay-Fürst Károly.
Fürst Sándor: Mm. felső.
Füstér Géza: 34-8-38.
Füzesséry Géza: 18-1-4.

Gaál Jenő: Á.J. szegély.
Gaál József: 9-4-69.
Gaál Mózes, id.: 32-4-41.
Gaál Mózes, ifj.: 32-4-41.
Gaár Vilmos: 34-1-66.
Gabay Sándor: 41-3-6.
Gabler Ede: 31.
Gábor Andor: 34-15-17.
Gábor Andorné: lásd Halpern Olga.
Gábor Endre: B. 562.
Gáborjáni Szabó Klára: 34-5-43/44.
Gábos Árpádné: lásd Schuller Margit.
Gács László: Mm. alsó.
Gaizler Géza, báró: 18/1-2-?.
Gajzágó Salamon: 30.
Gál Irén: lásd Kun Béláné.
Galgóczy Károly: 20/2-1-28.
Gallé Tibor, id.: 34-7-8.
Gallé Tibor, ifj.: 34-7-8.
Galló Ernő: 30/2-1-36.
Gallowich Tibor: 33/4-1-14.
Gálos Kálmán: 51-1-1.
Ganz Ábrahám: J. 191-193.
Garami Ernő: 46-13-17.
Garasin Rudolf: Mm. J. 11.
Garay János: 29/1-1-38.
Gárdonyi Albert: 24-1-76.
Gárdos Mariska: Mm. alsó.
Garibaldi Leóné: lásd Péchy Erzsi.
Garzsik Lajos: 29/3-1-18.
Gáspár Endre: 34/2-1-4.
Gáspár Ferenc: 36/1-1-26.
Gáspár Kornél: 11-6-3.
Gáspár Zoltán: 27/2-3-1.
Gebhardt Lajos: B. 81.
Gebhardt Xavér Ferenc: B. 81.
Gecső Ignác: 17/2-2-11.
Geduly Gyula: 34-15-3.
Gegus Gusztávné: Á.J. 234. (csf).
Gehring Miksa: 28-14-17.
Gelléri Szabó család: lásd Szabó család.
Gellért Hugó: 42/1.
Gelley Kornél: 42/1.
Gémes Gindert Péter: 36/2-2-36.
Geramb Gábor, báró: B. 289.
Gerbeaud Emil: 26-1-4.
Gérecz Attila: 21.
Gerenday Béla: 26/2-sziget.
Gerenday József, id.: 26/2-sziget.
Gerenday József, ifj.: B. 52.
Gerenday László: 25-1-51.
Gergely István: Min.sor 8.
Gergely István: 41/1-1-11.
Gerhardt Gusztáv: Á.J. 26.
Gerle György: 43-1-18.
Gerle Lajos: 10-1-68.
Gerlei Lajos: 34-3-25.
Gerliczy Vince, báró: 21-sarok.
Gerlóczy Imre: 34/1-3-5.
Gerlóczy Károly: 28-ds.-35.
Gerster Béla: B. 299.
Gerster Jolán: B. 299.
Gerster Kálmán: 39-2-124.
Gerster Károly, ifj.: 41/1-1-71.
Gerster Miklós: B. 299.
Geyer József, id.: B. 271.
Ghyczy Béla: B. 69.
Ghyczy István: 31/2-2-38.
Gillemot Ferenc: 20-1-32.
Giron, Peter: 31-közép.
Glatz Matild: lásd Andreánszky Gáborné.
Glosius Dániel: J. 345.
Glósz család: B. 87.
Glück Frigyes: B. 174.
Gmehling Hermann: 10-1-76.
Gobbi Alajos: 47-1-105.
Gobbi Henrik: 38-4-25.
Goda Gábor: 34/1-1-41.
Gombaszögi Ella: 33-1-51/a.
Gombaszögi Frida: 34-közép.
Gombaszögi Margit: 33-1-51/a.
Gombocz Endre: 34-1-88.
Gombocz Zoltán: 34-1-88.
Gombocz Zoltán, ifj.: 42-új
Gombos Ferenc: Mm. alsó.
Gombos Ferenc Albin: 41-1-1.
Gombos Ferenc Albinné: lásd Miklósy Ilona.
Gonda Béla: 47/1-1-5.
Gorove Antal: 31/2-2-13.
Gorzó Bertalan: 34-3-8.
Gothard Zsigmond: 50.
Gottermayer család: Á.B. 50.
Goudsmidt Gerard Alfonz: 34-7-41.
Gózon Gyuláné: lásd Berky Lili.
Gozsdu Emánuel: B. 136.
Gödrösy Fülöp: 31/2-1-37.
Gömbös Gyula: 19/1-2-20.
Gömbös Gyuláné: 10/1-1-6/a.
Gönczy Etelka: 34-7-12.
Gönczy Ilona: B. 295.
Gönczy Pál: B. 295.
Görgei Artúr: Á.J. 1.
Göröncsér Gundel János: Á.B. 26.
Graef Ede: 34/1-1-18.
Graenzenstein Gusztáv: 17/1-1/a-13.
Grammont Adél, báró: 43-1-14.
Gregersen Guildbrand: J. 455.
Greguss Ágost: 34/1-1-23.
Greguss Gyula: 18-2-4.
Greguss Imre: 17/1-1-25.
Gribov, Vladimir: 42-új
Grigely József: 17/1-1/b-11.
Gróh István: 48/3-1-25.
Grosschmid Béni: 41-1-36.
Grosschmid Lajos: 41-1-36.
Grundt család: B. 25.
Grúz Albert: 20-1-8.
Grúz Albertné: 20-1-8.
Gschwindt Ernő: J. 290.
Gundel Ferenc: Á.B. 26.
Gundel János, id.: Á.B. 26.
Gundel János, ifj.: lásd Göröncsér Gundel János.
Gundel Károly: Á.B. 26.
Guttmann Emil: 34/1-1. sarok.
Guttmann Oszkárné: lásd Tornyay-Schossberger Renée.
Guyon Edgár, gróf: 34-8-28.
Günther Antal: 10/1-1-21.
Gyagyovszky Emil: 34/2-2-11.
Gyáros László: Mm. alsó.
Gyenes Lajos, ifj.: 11-2-30.
Gyenes László: 45-1-97.
Gyetvai János: 30/2-1-15.
Gyimessy Gyémánt Imre: 26/2-1/a-6.
Gyöngyösi János: 33/3-1-1/2.
Györffy István: 41-1-69.
Győrffy-Bengyel Sándor: 18/1-2-37.
György Aladár: 29/1-2-26.
György József: 47/1-1-3.
Györgyi Alajos: J. 98.
Győri Farkas Fidél: 31.
Győri Imre: 12-3-8.
Györök Leó György: 28-16-14.
Győry Elek: 48/1-1-27.
Győry Tibor: 34-1-6.
Gyulai Pál: B. 558.
Gyulai Pálné: lásd Szendrey Mária.

Haász Árpád: 30/2-1-10.
Haberern György Pál: 11-1/a-58.
Haberern Jonatán Pál: 11-1/a-58.
Hadnagy Domonkos: 34-1-68.
Hadnagy Lajos: 42-új
Hagelmayer István: 42-új
Haggenmacher Árpád: 19/1-1-10.
Haggenmacher Henrik, id.: B. 312.
Haggenmacher Henrik, ifj.: 18-1-1.
Haggenmacher Oszkár: 26/1-sziget.
Hahn József: 41-2-68.
Hahóthy Sándor: 40-1-1.
Haidekker Sándor: 26/2-1-1.
Hajnik Imre: 29/2-1-5.
Hajnik Károly: 17/1-1/b-2.
Hajnik Pál, ifj.: 29/1-1-7.
Hajnóczy József: 11/1-sziget.
Hajnóczy Rózsa, G.: 34-7-10.
Hajnos Gyula: Á.B. szegély.
Hajós Antal: 56-1-92.
Halasi-Kun Tibor: 34-11-2.
Halász Ferenc: 24/1-1-1.
Halaváts Gyula: 45/1-1-63.
Halmágyi Sándor: 31.
Halmai Semjén: B. 176.
Halmi Ferenc: 43-22-27.
Halmi Ferencné: lásd Mindszenty Kornélia.
Halmi Margit, T.: 47-4-26.
Halmos János: 10-1-99.
Halpern Olga: 34-15-17.
Haltenberger Samu: 42-1-sarok.
Hám Antal: B. 155.
Hámán Kató: Mm. felső.
Hamar István: 47/1-1-10.
Hampel József: J. 30.
Hankó Vilmos: 34-5-37.
Hantken Miksa: 34/2-1-50.
Hantos Elemér: 11-2-62.
Hanvai Sándor: 35-1-2.
Haraszthy Hermin, V.: 25-1-111.
Haraszti Gyula: 37/2-2-24.
Harkányi Béla, báró: 29/1-1-24.
Harkányi Béláné: lásd Hieronymi Blanka.
Harkányi Károly, báró: 28-1/a-44.
Harmath Ida: B. 302.
Harmath Ilona: B. 186.
Harmos Ilona: lásd Kosztolányi Dezsőné.
Harrach József: 28-2-14.
Hartl Alajos: B. 568.
Hartmann János: B. 241.
Hartmann József: Á.B. 229. (csf).
Harustyák József: 30/2-1-38.
Hasenfeld Artúr: 34-1-63.
Hatvany-Deutsch Janka, báró: 36/2-sziget.
Hauer Gyula: 34-9-28.
Hausmann Ferenc: J. 336.
Hauszmann Alajos: 10/1-1-4.
Havas Gyöngyi, Menczerné: 49-1-?.
Háy László: Mm. B. 16.
Házi Árpád: Mm. alsó.
Házi Károly: Mm. alsó.
Házmán Ferenc: J. 228.
Hänsler Ignác: J. 419.
Heckenast Róbert: 20/2-1-33.
Hegedűs család: B. 103.
Hegedűs Ferenc: 55-1-62.
Hegedüs Imre: 34-2-78.
Hegedűs István: 17/3-2-32.
Hegedűs Kálmán: J. 17.
Hegedűs Károly: 45-1-108.
Hegedüs Lajos: 9-4-57.
Hegedűs László: 10-1-39.
Hegedüs Lóránt: Á.J. 6.
Hegedüs Sándor: Á.J. 6.
Hegyeshalmy Lajos: J. 209.
Hegyesi Mari: 36/2-2-9.
Hegyi Aranka: 29/3-1-80.
Hegyi Emánuel: Á.B. út.
Heim Pál: 36/2-1-26.
Heincz Albert: Á.B. szegély.
Heinlein István: 34-1-43.
Heinrich család: Á.B. 12.
Heinrich Dezső: 25/1-sarok.
Heinrich Ferenc: 17/1-1/b-3.
Heinrich Ferenc: 20-1-46.
Heinrich Gusztáv: 20/1-1-35.
Hekler Antal: 41/1-1-8.
Hekler Károly: 29/1-1-26.
Helfy Ignác: 29-1-7.
Hell István: 34-10-15.
Hellebrandt Árpád: Á.B. 20.
Heltai Jenő: 34/1-3. sarok.
Helvey Laura: 46-1-12.
Helvey Tivadar: 35-1-98.
Hénap Tamás: J. 511/a-b.
Henneberg Károly: 24/1-körönd.
Henriquez János: 11-1-7.
Henszlmann Imre: 34/2-1-47.
Hentaller Lajos: 10-1-97.
Herczeg Ferenc: 18-1-5.
Herczeg Ferenc: 30/2-1-22.
Herczeg Károly: Mm. alsó.
Herczegh Mihály: 39-1-28.
Herczog Ferenc Józsefné: lásd Hoffmann Lujza.
Herich Károly: B. 270.
Herman József: 48/2-1-52.
Hermann Béláné: 25/1-1-65.
Herzfeld Viktor: 41/1-2-?.
Herzog Mór Lipót, báró: 36/2-sziget.
Herzog Mór Lipótné: lásd Hatvany-Deutsch Janka.
Hevesi Gyula: Mm. B. 12.
Hevesi Ödön: Á.J. út.
Hevesi Sándor: 41/1-1-23.
Hevesy Lajos Károlyné: lásd Tornyay-Schossberger Eugénia.
Heyer, Arthur: 46-1-45.
Hidas Antal: 42/1.
Hidas Antalné: lásd Kun Ágnes.
Hidegh Dezső: 34-2-57.
Hieronymi Blanka: 29/1-1-24.
Hieronymi Károly: 29/2-1-1. sarok.
Hikádé Aladár: 30/2-1-20.
Hikisch Rezső: 20/1-1-73.
Hincz Gyula: 42/1.
Hindi Szabó Sándor: 41-1-22.
Hirmann Ferenc: Á.B. 22.
Hirossik János: 30/2-1-43.
Hirschler Ágoston: 18-2-10.
Hirschler Ignác: 18-2-9.
Hivatal Anikó: 34/1-2-22.
Hochhalt Károly: J. 526.
Hock János: 48/4-1-35.
Hodinka Antal: 24-1-47.
Hoepfner Pál: 33/4-2-6.
Hofbauer Zsófia Mária: 19/1-1-23.
Hoffmann család: Á.J. 22.
Hoffmann család: 48/4-1-1.
Hoffmann Aladár: 35-4-33.
Hoffmann Lujza: 34-1-52.
Hoffmann Ottó: Mm. alsó.
Hofmann Károly: 34/2-1-48.
Hoitsy Pál: 26/1-1-15.
Holics Janka: 34-9-35.
Holló Lajos: 17/1-1-60.
Hollósy Béla: 46-13-1.
Hollósy Géza: 34-7-17.
Holubán Ferenc: 44/1-1-72.
Holzschuher Lajosné: 45-1-29.
Holzwarth Jenő: 11/1-1-26.
Hoór Károly: 39-5-70.
Hopp Ferenc: 38-1-118.
Horánszky Dezső: 37/2-1-9.
Horánszky Lajos: 9/2-1-35/36.
Horánszky Nándor: 28-ds.-38.
Horányi Mihály: 34-10-12.
Horányi Tibor: 34-10-12.
Horger Antal: 34-3-22.
Hornyánszky Lily: lásd Holzschuher Lajosné.
Hornyánszky Viktor, ifj.: 45-1-29.
Horti Pál: 17/3-1-24.
Horusitzky Henrik: 34-7-6.
Horusitzky Zoltán: 34-7-6.
Horvai János: 26-sziget.
Horvát Árpád: 36/2-3-14.
Horvát Boldizsár: J. 414.
Horvát István: 29/1-2-2.
Horváth Béla: 11/1-1-31.
Horváth Bianca: 11-4-26.
Horváth Cyrill József: B. 155.
Horváth Emília: B. 330.
Horváth Ernő: 49-2-53.
Horváth Ferenc: B. 568.
Horváth Ferenc: 31/2-1-23.
Horváth Ferenc: 31/2-2-33.
Horváth Géza: 34-2-28.
Horváth Gizella: J. 414.
Horváth György: J. 79.
Horváth Gyula: 29-1-14.
Horváth Gyuláné: lásd Splényi Berta.
Horváth H. Endre: 11-1/a-5.
Horváth Henrik: 34/1-1-35.
Horváth Henrik: 50/1-1-13.
Horváth Ignác: J. 26.
Horváth Imre: Mm. J. 7.
Horváth Imre: 48/4-1-5.
Horváth Irma: J. 414.
Horváth Janka: 34-7-27.
Horváth János: 10-1-10.
Horváth János: 30.
Horváth János: 34-2-5.
Horváth Jenő: lásd Rónai Horváth Jenő.
Horváth Mihály: B. 286.
Horváth Sámuel: 31/2-2-7.
Horváth Sándor Piusz: B. 155.
Horváth Tibor: 34-2-24.
Hőgyes Endre: Á.J. 44.
Hrabovszky János: 17/1-1/a-6.
Hrabovszky Jánosné: lásd Klobusiczky Izabella.
Hrúz Mária: 17/1-1-1.
Huba Ferenc: 42-új
Hubay Jenő: 25/1-1-26.
Hubay Jenőné: lásd Cebrián Róza.
Hubay Károly: lásd Huber Károly.
Huber Károly: 25/1-1-26.
Hubert István: 31/2-1-34.
Hudetz Antal: Á.J. 33.
Hudetz Béla: Á.J. 32.
Hudetz János: Á.J. 32.
Hudovernig Károly: 43-1-74.
Hufnagel család: 20/2-1-4.
Hugonnai Vilma, gróf: 34-11-12.
Huley-Rakovszky család: Á.J. 46.
Hulitius család: Á.J. 42.
Hunfalvy János: 9/2-1-25/26.
Hunfalvy Pál: B. 36.
Hunyady Sándor: 34-2-56.
Hupf Mihály: Á.J. 54.
Huszár Adolf: 34/1-2-42.
Huszár Béla: 48/2-1-53.
Huszár Károly: 34-1-51.
Huszár Pál: Á.B. 30.
Huszka Nelly: 51-1-81.
Hutter család: Á.J. 51.
HutÍra Ferenc: 47-1-80.
Hübner Jenő: 43-1-17.
Hübner Lipót: J. 225.
Hübner Lipót: 31/2-1-36.
Hültl Dezső: Bmm. 2.
Hültl Hümér: Bmm. 2.
Hüttl család: B. 333.
Hüvös Róbert: 46-9-19.

Ignotus: 24/1-2-72.
Iharos Sándor: 42-új
Ihász Miklós: 34-6-39.
Ildényi Károly: J. 132.
Ilku Pál: Mm. alsó.
Illés Béla: 34/2-1-24.
Illyefalvi I. Lajos: 34-14-23.
Ilosvay Lajos: 48/2-1-5.
Ilsemann Keresztély: 10-1-58.
Imrédy család: 27/1-1-13.
Imrédy Béla: 27/1-1-13.
Incze József: 34-10-19.
Indali Gyula: 38-3-75.
Irányi Dániel: 29-1-8.
Irk Károly: 27/1-2-20.
Irsay Artúr: 40-1-48.
Issekutz Zsigmond: 31/2-1-28.
Istóczy Győző: J. 548.
Iszer Károly: 43-16-16.
Iszlay József: 29/2-1-19.
Ivánfi Jenő: 36/2-1-34.
Ivanovits család: 36/1-1-11.
Iványi-Grünwald Béla: 41/1-1-73.
Izsó László: 37/2-1-29.
Izsó Miklós: 34/1-3-10.

Jablonczay László: 31/2-1-29.
Jakab Ödön: 46-1-13.
Jakab Rudolf: 30/2-1-23.
Jakabházy Zsigmond: 10-1-31.
Jakubovich Emil: 46-2-48.
Jalics család: J. 218.
Jálics Ferenc András: J. 104.
Jallosics Endre: 17/1-1/a-12.
Jámbor József: 41-1-43.
Jancsa Lászlóné: 34-2-24.
Janitsáry Iván: B. 119.
Janitsáry Miklós: B. 119.
Janitsáry Sándor: B. 119.
Janitsáry Szilárd: B. 119.
Jankó Elek: 30.
Jankó János, id.: 11-1/a-25.
Jankó János, ifj.: 47-15-29.
Jánosi Béla: 36/2-1-46.
Jánossy Lajos: 34/2-1-32.
Janny Gyula: 20/1-1(2)-53.
Járitz család: 26/1-1-4.
Jaritz András: 11-1-26.
Járitz Józsa: 11-1-26.
Járossy Jenő: 37/2-1-30.
Jász Dezső: Mm. alsó.
Jász Dezső: 48/2-1-14.
Jász Géza: 48/2-3-6.
Jászai Mari: 28-ds.-18.
Jávor Pál: 34-9-17.
Jäger Ágoston: B. 155.
Jekelfalussy Lajos: 31/2-2-26.
Jékey István: 45/1-1-57.
Jendrassik Ernő: J. 268.
Jendrassik Jenő: J. 268.
Jerney János, id.: J. 34.
Jeszenszky Sándor: Á.J. 31.
Jezertsek Lukács: 31/2-1-9.
Jóború Magda: Mm. B. 21.
Jókai Mór: Jókai-körönd.
Jókai Mórné: lásd Laborfalvi Róza.
Jókai Róza, Fesztyné: 34/2-1-3.
Jókay Jolán: Á.J. 6.
Jónás Károly: 18/1-2-12.
Jónás Zsigmond: 34-1-76.
Jordán Ernesztina: B. 52.
Jordán Károly: B. 24.
Jósika Miklós, báró, ifj.: 28-1/a-38.
Josipovich Géza: B. 568.
Jovitza György: B. 130.
József Áronné: 35-2-59.
József Attila: 35-2-59.
József Jolán: 35-2-59.
Jubál Károly: 31-közép.
Juhász Andor: 34-1-31.
Juhász Gyula: 27. MTA.
Juhász István: 46-12-18.
Juhászovits Ilona: 39-4-82.
Jungfer Ferenc: Á.B. 8.
Jungfer Gyula, id.: Á.B. 8.
Jungfer Gyula, ifj.: Á.B. 8.
Jungfer Gyula Tibor: Á.B. 8.
Jungfer József: Á.B. 8.
Jurányi Lajos: 46-2-11.
Justh Gyula: 10/1-1-18.
Jutassy Ödön: 34-2-84.

Kaas Ivor, báró: 28-ds.-27.
Kabdebó Gyula: 39-1-40.
Kacziány Ödön: 47-1-59.
Kacsóh Karola: lásd Vidor Pálné.
Kacsóh Pongrác: 10-1-61.
Kada Mihály: J. 272.
Kádár János: 12-közép.
Kadosa Pál: 42/1.
Kaffka László: 36/2-2-9.
Kaffka Lászlóné: lásd Hegyesi Mari.
Kahána Mózes: Mm. alsó.
Kaiser Károly: 35-1-86.
Kajdacsy István: B. 229.
Kajlinger Mihály: 20/1-1-20.
Kalamár József: Mm. J. 2.
Káldor Antal: J. 419.
Káldy Elly: 46-2-43.
Kalivoda Katalin: lásd Mayer Ferencné.
Kállai Éva: lásd Szántó Miklósné.
Kállai Gyula: 42-új
Kallina Mór: 34-3-6.
Kallós Ede: 33/5-5-1.
Kalmár Endre: B. 155.
Kalmár Gizella: lásd Novák Mihályné.
Kalmár Tibor: 33-3-1.
Kálnay Béla: 34-1-70.
Kalocsay Alán: B. 599.
Kamermayer Károly: 28-ds.-36.
Kammer Sándor: 34-1-85.
Kammer Szigfrid: 26-1-sarok.
Kammermayer Antal: lásd Káldor Antal.
Kammermayer Ede: J. 419.
Kammermayer József: J. 419.
Kammermayer Miklós: J. 419.
Kandó Kálmán, id.: 29-1-3.
Kandó Kálmán, ifj.: 46-1-6.
Kandó László: 46-1-6.
Kanitz Artúr: 37-1-3.
Kapeller Antal: 31/2-2-20.
Káplány Géza: 51-9-4.
Karácsony Sándor: 33/1-1-22.
Karakas László: 12-3-17.
Karátsonyi Jenőné: lásd Andrássy Karolina.
Karay Lajos: 55-1-90.
Karch Kristóf: 11-1-40.
Karg Vilma, báró: J. 185.
Karinthy Ferenc: 41-1-35.
Karinthy Frigyes: 41-1-35.
Karinthy Gábor: 41-1-35.
Karl János: 34/2-2-5.
Karlovszky Bertalan: 34-1-47.
Károli János: lásd Karl János.
Károly Rezső: 39-3-23.
Károlyi Ádám, gróf: Károlyi-mauz.
Károlyi Árpád: 34-7-5.
Károlyi István: J. 37.
Károlyi János: J. 511/a-b.
Károlyi Mihály, gróf: Károlyi-mauz.
Károlyi Mihályné: lásd Andrássy Katalin.
Kárpáti Béla: 37-4-18.
Kárpy Sándor: 31/2-1-5.
Karsa Ferenc: 30.
Kary Béla: B. 288.
Kasenczky József: 29/3-2-12.
Kassai Géza: szovjet parc.
Kassai Gézáné: 34/1-2. sarok.
Kassay Péterné: 20/2-1-8.
Kasselik Ferenc: 20/1-1-1.
Kasselik Jenő: 20/1-1-1.
Kaszala Károly: 47-10-1.
Kaszás Ferenc: 30/2-1-51.
Katona család: 42-1-7.
Katona Clementina: 28-ds.-4.
Katona Lajos: 17/1-1-33.
Kaudelka János: 20/2-1-5.
Kauser Gyula: 37/1-1-14.
Kauser József: 36/2-1-37.
Kauser Lipótné: lásd Seenger Ilona.
Kautz Gyula: 28-1-?.
Kazaliczky Antal: 32-4-33.
Kazy József, báró: Á.J. szegély.
Keglevich Artúrné: lásd Lázár Róza.
Keglevich Béláné: lásd Batthyány Ilona.
Keinz család: Á.J. 8.
Kelen Béla: 24-4-39.
Kelen Jolán: Mm. alsó.
Kéler Elemér: 26/2-1-13.
Kéler Napoleon: J. 6.
Kelety Gusztáv: 29/1-1-50.
Keller Lajos: 17/1-1/a-9.
Kellner Jenő: 34-20-18.
Kéméndy Jenő: 37/1-2-16.
Kemény Dénes, báró: 17/1-1-65.
Kemény Gábor: 24/1-1-49.
Kempelen Béla: 34/1-1-5.
Kempelen Gizella, báró: Á.B. 297. (csf).
Kempelen Mária, báró: Á.B. 277. (csf).
Kenyeres Balázs: 34-1-55.
Kenyeres Júlia: Mm. alsó.
Kerekes Árpád: Mm. alsó.
Kerékgyártó Árpád Alajos: 29/2-4-2.
Keresztes Mihály: 12-2-13.
Keresztessy József: 46-3-39.
Kerkapoly Károly: 29-1-11.
Kern Aurél: J. 30.
Kern Károly: Á.J. 217. (csf).
Kern S. Ferenc: 11-1/a-63.
Kerner István: 55-1-64.
Kernstock Károly Alajos: 29/3-1-37.
Kerstinger István: B. 320.
Kertész Elemér: 34-1-52.
Kertész Géza: 24-1-69.
Kertész Ignác: 31.
Kétly Károly, báró: Á.B. szegély.
Kétly Károlyné: lásd Szigligeti Anna.
Kétly Károlyné: lásd Tichtl Leona.
Kilián Frigyes: Á.J. 9.
Kimmel Emil: 12-1-5.
Kimmerling Róza: lásd Jancsa Lászlóné.
Kinsky Jenőné: lásd Pálmay Ilka.
KintzlÍ Gyula: 55-2-1.
Király György: 36/2-1-29.
Király János: 35-1-58.
Király Kálmán: 15-1-22.
Királyfi család: 20/2-1-17.
Királyi Pál József: 17/2-2-10.
Kirchner család: 47-1-?.
Kirner József, ifj.: Á.J. 57.
Kis Ödön: 45/1-1-66.
Kisfaludi Strobl Zsigmond: 34/2-1-27.
Kisfaludy Árpád Béla: 29/2-1-17.
Kisfaludy Károly: 29/2-1-1.
Kisházi Ödön: Mm. J. 16.
Kismarty-Lechner Jenő: 11/1-1-27.
Kiss Árpád: Mm. J. 12.
Kiss Ferenc: 17/1-1/b-1.
Kiss György: 27/1-1-36.
Kiss Irén: 10-1-21.
Kiss István: 42/1.
Kiss János: 56-1-38.
Kiss József: 11/1-1-8.
Kiss Károly: Mm. J. 20.
Kiss Károly: 30.
Kiss László: 37-1-76.
Kiss Péter: J. 494.
Kiss Veron: 9/2-1-39/40.
Kisutzky Edith: lásd Erdei Lászlóné.
Klapka György: 29-1-4.
Kléh István: J. 484.
Klein Gyula: 19/1-2-4.
Klemm Károly: 34-3-21.
Klenovits Antal: J. 174.
Klenovits Antalné: J. 174.
Klette Károly: 17/1-1-61.
Klier Nelly: 24/1-1-55.
Klimkovics Ferenc: 34/1-2-13.
Klobusiczky Izabella: 17/1-1/a-8.
Klösz György: 18-1-37.
Klug Nándor: 36/2-2-11.
Klupathy Jenő: 35-2-46.
Kmetty János: 34/2-1-28.
Knahl Antal: 17/1-1/a-19.
Knopfer család: Á.J. 56.
Knopp Imre: 34-15-5.
Knopp Lipótné: 29/2-3-9.
Koch Ferdinánd: 31/2-2-16.
Kóczé Antal, id.: 11-10-5.
Kóczé Antal, ifj.: 11-10-5.
Kóka Ferenc: 42-új
Kolbenheyer Gyula: 34-1-89.
Kollár József: 35-13-6.
Kolossváry Dezső: B. 303.
Kolossy György: 31-közép.
Kolta Ervin: 27/1-1-7.
Koltai Virgil Antal: 34-2-105.
Koltói Anna: 20-sziget.
Komáromi János: 11-4-40.
Komját Aladár: Mm. felső.
Komját Irén: Mm. felső.
Komjáthy Jenő: 34/1-3-23.
Komjáthy Jenőné: 34/1-3-23.
Komlós Zoltán: 24/1-4-?.
Komlóssy Ida: 34/1-2-23.
Komócsin Zoltán: Mm. B. 15.
Komócsy József: 34/1-1-25.
Komor Imre: 30/2-1-18.
Koncsek Ferenc: 30/2-1-27.
Kondor Gyula Gusztáv: J. 171.
Kondor Rezső: 34-10-18.
Konek Sándor: B. 317.
Konkoly-Thege Gyula: 37/2-sziget.
Kónya Albert: 27. MTA.
Kónyi Gyula: Min.sor 10.
Koós Aurél: 34/2-2-2.
Koós Margit: 46-1-28.
Kopits János: 26/1-1/a-14.
Kopits Jenő: 26/2-1-4.
Kopp Lajos: 34-2-105.
Korach Mór: 34/2-1-29.
Korányi Frigyes, báró, id.: Á.J. 45.
Korányi Frigyes, báró, ifj.: Á.J. 45.
Korányi Sándor, báró: Á.J. 45.
Korb Erzsébet: 51-1-2.
Korb Flóris Nándor: 51-1-2.
Korbuly Imre: 17/1-1-45.
Korizmics László: 37/1-1-8.
Kornfeld Mária, báró: Á.B. 42.
Kornfeld Pálné: 34-11-18.
Koroda Miklós: 47/1-1-22.
Koroda Pál: 47/1-1-22.
Kóródy Béla: 11-4-21.
Koroknyai Ottó: 34/1-2-14.
Koronghy Gyuláné: lásd Csávossy Alice.
Korvin Ottó: Mm. felső.
Kossa István: Mm. B. 10.
Kossuth Ferenc: Kossuth-mauz.
Kossuth Lajos: Kossuth-mauz.
Kossuth Lajos Tivadar: Kossuth-mauz.
Kossuth Lajosné: lásd Meszlény Terézia.
Kossuth Lujza: Kossuth-mauz.
Kossuth Vilma: Kossuth-mauz.
Kossuth Vilmos: 48/2-1-9.
Kostyán Ferenc: B. 238.
Kostyán Ferencné: B. 238.
Koszkol Jenő: 46-13-4.
Koszta József: 35-4-1.
Kosztka József: 31/2-2-44.
Kosztolányi Ádám: 42-1-98.
Kosztolányi Dezső: 42-1-98.
Kosztolányi Dezsőné: 42-1-98.
Kosztolnyik Kálmán: 34-2-77.
Kotányi Zsigmond: 35-5-18.
Kovách Aladár: 36/2-1-39.
Kovács Ákos: 36/1-1-10.
Kovács Albert: 33/5-3-5.
Kovács Béla: 30.
Kovács György: 31/2-2-24.
Kovács István: 24/1-1-35.
Kovács István: 27. MTA.
Kovács József: 29-1-13.
Kovács József: 39/1-6-10.
Kovács Sebestény Aladár: B. 279.
Kovács Sebestény Endre, id.: B. 279.
Kovács Sebestény Endre, ifj.: 35-1-92.
Kovácsy Sándor: 25-1-52.
Kováts Gyula: 39/1-1-31.
Kozma Andor: 47-1-89.
Kozma Lajos: 34/2-2-1.
Kozma Sándor: 29/2-1-34.
Köllő Miklós: 28-1-?.
Kőnig Boriska: lásd Barta Ferencné.
Kőnig Dénes: 10/1-1-12.
Kőnig Gyula: 10/1-1-12.
Köpesdy Elemér: 34-1-72.
Köpesdy Sándor: 37/1-2-19.
Környey Béla: 45-1-115.
Kőrösi Albin: J. 511/a-b.
Kőrösi Sándor: 35-12-9.
Köteles Jenő: Min.sor 5.
Kővágó József: 27/2-sziget.
Kövér Lajos: 29/1-1-9.
Kövesligethy Radó: 48/1-1-72.
Kövess Hermann, báró: 26/1-1-29.
Kövessy Albert: 45-1-104.
Krail Irma: lásd Strallendorff Brúnóné.
Krajcsovits Jánosné: 45-7-20.
Kralovánszky Alán: B. 40.
Kralovánszky Gizella: J. 150.
Krammer Mária: 30/2-1-28.
Krammer Sándor: Mm. alsó.
Krátky család: 20/2-1-4.
Krausz Paula: lásd Petényi Vendelné.
Krausz Simon: 51-közép.
Kray Borbála, báró: B. 580.
Krcsméry Miklós: 34-1-14.
Krecsányi Flóra: lásd Krecsányi Sarolta.
Krecsányi Ignác: 9/2-1-39/40.
Krecsányi Kálmán: 9/2-1-39/40.
Krecsányi Katalin: 9/2-1-39/40.
Krecsányi Sarolta: 9/2-1-39/40.
Krecsányi Veron: 9/2-1-39/40.
Krenner József Sándor: 38-4-9.
Krenner Viktor: lásd Tardos-Krenner Viktor.
Krepuska Géza: 24/1-1-74.
Kresz Géza: J. 212.
Kresz Károly: J. 212.
Kreutz Róbert: Mm. alsó.
Kreybig Lajos: 37/1-1-10.
Kriegler Miksa: 17/2-1-14.
Kriesch János: 17/1-1/a-7.
Kristóf István: 12-1-4.
Kristóffy József: B. 286.
Kriszt Ferenc: 47-2-100.
Krisztinkovich Béla, id.: 37/1-3-13.
Krivácsy József: 31/2-1-1.
Krivácsyné, Abbati Marescotti, gróf: 31/2-1-1.
Krolopp Hugó: 51-1-108.
Krúdy Gyula: 34/2-1-17.
Krúdy Gyuláné: 34/2-1-17.
Kruspér István: 29/3-1-76.
Kruzslák Béla: Mm. alsó.
Kruzsovszky-Morzsányi Jenő Sándor: 31/2-1-42.
Kubesch István: 31/2-1-40.
Kubinyi Géza: 37/1-1-6.
Kugler Antal: B. 345.
Kugler Henrik: B. 345.
Kuhinka Gyula: 48/4-1-11.
Kulcsár Nagyiday Menyhért: lásd Nagyiday Menyhért.
Kulin Sándor: 37/1-2-15.
Kun Ágnes: 42/1.
Kun Béla: 11-1-21.
Kun Béláné: Mm. J. 15.
Kun János: 34-2-12.
Kún Judit: lásd Kostyán Ferencné.
Kuncz Aladár: 46-1-42.
Kuncz Jenő: J. 160.
Kund Ede: B. 83.
Kunfi Zsigmond: 30/2-1-46.
Kunst Ottó: 35-1-7.
Kurbel József: 9-1-53.
Kutassy Ágoston: 46-4-9.
Kuzsinszky Bálint: 41-1-34.
Küpry Kálmán Tibor: 35-10-18.
Kürthy Sándor: 30.
Kürti József: 41-1-77.
Kürti Menyhért Géza: B. 599.

Lábass Juci: 35-1-49.
Laborfalvi Róza: 34/2-1-3.
Laczkó Pál: B. 366.
Laczkovics János: 11/1-sziget.
Ladányi Ferenc: 31/2-2-3.
Lakatos Miklós: 31.
Lakits Vendel: 29/1-1-56.
Laky Adolf: B. 105.
Laky Adolfné: lásd Csukás Teréz.
Lampel Róbert: J. 404.
Lampérth Géza: 46-2-114.
Lánczy Gyula: 19/1-1-3.
Lánczy Ilka: 17/1-3-6.
Lánczy Leó: 19/1-1-2.
Landler Jenőné: 30/2-1-44.
Lándor Béla: Mm. alsó.
Láng Gusztáv: Á.J. 27.
Láng Kornél: 26/2-1-11.
Láng Lajos, báró: B. 330.
Láng László: Á.J. 27.
Láng Margit: 34-18-1.
Lángh Ignác: J. 138.
Langheinrich család: J. 177.
Lányi Sarolta: 30/2-1-17.
Lassú István: 17/1-1/a-5.
László család: Á.J. 15.
László Aladár: 12-1-8.
László Jenő: Mm. felső.
László Márton: 11-1-18.
Latzin Rajmond: 55-1-61.
Laufenauer Károly: 28-1/a-39.
Laurisin Miklós: 24/1-1-75.
Layer Károly: J. 397.
Lázár István János: 36/1-1-40.
Lázár László: 34-8-16.
Lázár Róza: J. 546.
Lázár Vilmos: 34/2-1-21.
Lázár Vilmosné: 30.
Lebó István: 31.
Lechner Ágoston: 28-1/a-3.
Lechner Gedeon: Bmm. 11.
Lechner Gyula, ifj.: J. 129.
Lechner Irma: J. 410.
Lechner János Ödön: J. 410.
Lechner Jenő: lásd Kismarty-Lechner Jenő.
Lechner József: 17/1-1/b-5.
Lechner Károly: Bmm. 11.
Lechner Nep. János, id.: J. 129.
Lechner Nep. János, ifj.: J. 129.
Lechner Ödön: 28-ds.-19.
Lechner Ödönné: J. 410.
Léda: 35-1-51.
Légmán Izidor: 31/2-2-15.
Légrády Imre: B. 380.
Légrády Károly: B. 380.
Légrády Ottó: B. 380.
Lehr Albert: 34-4-8.
Lehr József: 34-4-8.
Leithner Antal, báró: 31/2-2-12.
Leitner Sarolta: Mm. alsó.
Lékai János: Mm. felső.
Lénárd Imre: 38-1-38.
Lendvay Márton, id.: 34/1-2-19.
Lendvay Márton, ifj.: 34/1-2-19.
Lendvay Mártonné: lásd Hivatal Anikó.
Lendvay Mártonné: lásd Fáncsy Ilka.
Lengyel Árpád: 41-13-41.
Lengyel Aurél: 34-1-8.
Lengyel Aurélné: 34-1-8.
Lengyel Ervinné: lásd Nógrády Magda.
Lenhossék József: 34-3-16.
Lenhossék Mihály: 34-4-14.
Lenz család: B. 213.
Lers Pál: 9/2-1-21/22.
Lers Vilmos, báró: 9/2-1-21/22.
Lesznai Anna: 20/1-1-78.
Lévai Oszkár: Mm. alsó.
Lévay Imre: B. 155.
Lévay István, báró: Á.J. út.
Lévay József, báró: Á.J. út.
Liber Endre: 34-1-26.
Lichtenstein Ferenc Lajos: 31/2-2-11.
Liebermann Leó, id.: 39-1-36.
Liebermann Leó, ifj.: 48/2-2-16.
Ligeti Antal: 34/2-1-41.
Ligeti Juliska: 26/1-4-9.
Ligeti Miklós: 18/1-1-sarok.
Lindwurm Nándor: 37/2-1-10.
Lingel Károly: Á.B. 14.
Linzbauer István: B. 310.
Lipták Pál: 27/2-sziget.
Lipták Pál: 33/4-3-52.
Lipthay Béla, báró: 28-ds.-46.
Lipthay Béláné: lásd Mack Amália.
Liszkay József: 34/1-2-17.
Lisznyai Damó Kálmán: 29/1-1-4.
Lisznyai Damó Tihamér: 35-1-16.
Litschauer Lajos, id.: 17/1-1/a-14.
Lohr Antal: B. 193.
Londesz Elek: 34-9-32.
Loser család: Á.B. 18.
Losonczy Dezső: 34-18-24.
Lotz Károly: 28-ds.-40.
Lotz Kornélia: 28-ds.-40.
Lovass Gyula: 34-2-118.
Lovik Károly: 19/1-1-36.
Lovrich Sándor: 15-1-38.
Lőcsey Ferenc: 31/2-1-7.
Lőrenthey Imre: B. 191.
Lőrinczy Erzsébet: 46-2-109.
Lőwy Sándor: Mm. B. 7.
Lubrich Ágoston: 28-1/a-27.
Ludig János: 31/2-2-9.
Ludvig József: J. 465.
Ludvigh Gyula: 34-4-34.
Lugossy Ignác: 27/2-1-7.
Lukács Antal: 19-1-1.
Lukács Béla: 29/2-1-3.
Lukács Gusztáv Jenő: 46-13-29.
Lukács György: Mm. J. 13.
Lukács Ignác: 36/2-1-27.
Lukács László: 46-1-99.
Lumniczer Sándor: 31/2-1-18.
Lung György: 28-ds.-29.
Lux Elek: 50/1-1-15.
Lux Endre: 34-14-16.
Lyka Anasztáz: B. 121/122.
Lyka Károly: 34/2-1-13.
Lyka Károlyné: lásd Minich Ida.

Maár István: 30.
Mack Amália, von: 28-ds.-46.
Madarassy-Beck Ilona, báró: 11/1-1-13.
Madarassy-Beck Marcell, báró: 11-1-51.
Madarassy-Beck Margit, báró: 11-1-50.
Madarassy-Beck Sarolta, báró: 11-1-50.
Madarász Gyula: B. 102.
Madarász József, id.: 28-ds.-22.
Madarász Viktor: 19-1-34.
Máder Rezső: 41/1-1-75.
Maderspach Károlyné: 31.
Madzsar Gusztáv: 43-2-31.
Magassy Dénesné: lásd Lotz Kornélia.
Magdics Gáspár István: B. 599.
Magyar Elek: 34/1-1-45.
Magyar Gábor: B. 155.
Magyar Gyula: B. 61.
Magyar Irma: B. 61.
Magyari Imre, ifj.: 11-4-12.
Magyari Lajos: 25-2-107.
Magyary Géza: 55-1-12.
Magyary-Kossa Gyula: 34-2-20.
Mahunka Imre: 26-1-1.
Majláth Ferenc: 31/2-1-14.
Major Frigyes: 20-sziget.
Major Tamás: 42/1.
Majovszky Pál: Á.B. 5.
Majovszky Vilmos: Á.B. 5.
Majthényi Auguszt, báró: J. 41.
Majthényi János: 34-2-3.
Makai Ödönné: lásd József Jolán.
Makai Péter: 35-2-59.
Makkai László: 33/4-2-13.
Makkai Sándor: 33/4-2-13.
Maleczky Vilmos: 17/1-1/a-2.
Malonyay Dezső: 20-1-19.
Malosik Antal: 19/1-sziget.
Máltás Hugó: 36/2-1-28.
Mambriny Gyula: 51-1-99.
Mándy család: 27/2-1-17.
Mándy Iván: 34/1-1-39.
Mándy Lajos: 46-1-36.
Manno Miltiadesz: 46-2-28.
Marastoni Jakab: 29/1-1-5.
Marchenke Vilmos: J. 170.
Márffy József: 31/2-2-5.
Margitay Tihamér: 36/2-1-41.
Margó Célia: 50/1-1-21.
Margó Tivadar: B. 582.
Marik Miklós: 42-új
Márkfi Sámuel: 29/1-1-8.
Markó Géza: 34-17-26.
Markó Miklós: J. 392.
Markovich Ince: 37/1-3-1.
Markovits Iván: 9/2-1-23/24.
Márkus Emília: 33-1-18.
Márkus Gizella: lásd Komjáthy Jenőné.
Márkus Gyula: 34/1-2-16.
Márkus József: 9-1-36.
Márkus Lajos: 37/1-2-33.
Márkus László: 24/1-1-45.
Márkus Ottilia: 42/1.
Maróczy Géza: 33/3-1-3/4.
Maróti Géza: 32-1-3.
Maróti Károly: Mm. alsó.
Marschall család: Á.J. út.
Martinovics család: 18-1-11.
Martinovics Ignác József: 11/1-sziget.
Márton Ferenc: 41/1-1-38.
Marton Imre: 42-új
Marzer Kálmán: 37/2-1-7.
Maszák Hugó: lásd Szegedy-Maszák Hugó.
Mátéffy Béla: 31/2-2-42.
Máthé Dénes: 35-19-15.
Matkovics Pál: 34/1-3-12.
Matlekovits Sándor: 36/1-1-21.
Matolay Elek: 43-18-1.
Mátrai Lajos György: 29/3-3-47.
Mátray Elemér: 43-9-20.
Mátray Gábor: 34/1-1-27.
Mattyasovszky Miklós: 17/2-1-18.
Máttyus Ugor: 31.
Maurer Vilmos: J. 245.
Mauritz család: Á.J. 25.
Mauritz Béla: 27-1-5.
Mauritz Béla: 43-17-7.
Mautz Anicét: Á.J. szegély.
Mayer Béláné: 11-1-36.
Mayer Emil: 46-17-22.
Mayer Ernő: 40-5-90.
Mayer Ferenc: 17/1-1-41.
Mayer Ferencné: 39/1-3-38.
Mayer, Franz: 17/1-sziget.
Mayer Károly: B. 366.
Mayerffy Alajos: 31/2-2-32.
Mayerffy Ferenc: 31/2-2-31.
Maywald Kal. József: J. 511/a-b.
Mechwart András: J. 560.
Mederer József: 31/2-2-10.
Medgyaszay Vilma: 34/1-1-35.
Medgyessy Ferenc: 34/2-1-9.
Mednyánszky László, báró: 34/2-1-43.
Medveczky Frigyes: 17/1-1-51.
Megyeri Izidor: 37/1-1-7.
Megyeri Károly: 10-1-16.
Megyery István: 34-4-43.
Megyery Sári: 34-4-43.
Meinig Artúr: 48/4-1-19.
Meinig Artúrné: lásd Schwartzer Angéla.
Mekis József: 12-2-11.
Melczer Lajos: 31/2-1-38.
Melha Kálmán: 20/1-1(2)-67.
Melko György: Á.B. 47.
Melles Béla: 9/2-1-29/30.
Melly Béla: 38-2-13.
Melly Géza: 38-2-13.
Mende Bódog: 39-1-122.
Mende Valér: 39-1-122.
Mendl család: B. 165.
Mérey Gyula: B. 331.
Merschoch András: 31/2-1-33.
Meskó Pál: 56-1-29.
Mesterházi Lajos: 34/2-1-34.
Mesterházy Kálmán: 34/2-2-7.
Mészáros Alajos: 37-5-12.
Mészáros Ferenc: 9/2-1-41/42.
Mészáros Imre: 18-2-24.
Mészáros János: B. 203.
Mészáros János: 9/2-1. sarok.
Meszéna Miklós: 43-1-3.
Meszlény Terézia: Kossuth-mauz.
Meszlényi Adrienne: 27/1-1-3.
Mészöly Géza: 34/1-1-15.
Mező Ferenc: 34/1-1-34.
Mező Imre: Mm. J. 3.
Mihalkovics Géza: 28-ds.-5.
Mihalovich Ödön: 34-9-23.
Mihály József: 34-16-17.
Mihályfi Ákos: B. 599.
Mihályfi Ernő: 34/2-1-22.
Mihályfi Ernőné: lásd Fischer Ilona.
Mihályfi Károly: 48/3-1-42.
Mihályi Ferenc: 34-13-15.
Mihalyik Szidor: 28-2-?.
Mika Sándor: 10-1-94.
Mikár Zsigmond: 31/2-1-30.
Mikes János, gróf: 29-1-2.
Mikes Klára: lásd Szabó Lőrincné.
Mikes Lajos: 34-3-45.
Miklós Andor: 34-közép.
Miklós Béla: lásd Dálnoki Miklós Béla.
Miklós László: 34-1-78.
Miklós Tibor: 9/2-sziget.
Miklósy Ilona, G.: 41-1-1.
Mikszáth Albert: 10/1-közép.
Mikszáth Edit: 10/1-közép.
Mikszáth János: 10/1-közép.
Mikszáth Kálmán: 10/1-közép.
Mikus Sándor: 42/1.
Milleker Rezső: 44/1-6-11.
Mindszenty Kornélia: 43-22-27.
Minich Ida: 34/2-1-13.
Minich József: 19-1-14.
Minich Károly: B. 12.
Miskolczy István: J. 511/a-b.
Miskolczy István: 17/1-1/b-13.
Mitterdorfer Gusztáv: Á.J. szegély.
Mitterdorfer Lajos: Á.J. szegély.
Mocsáry Sándor: 29/1-1-28.
Mód Aladár: 30/2-1-48.
Moering Anna: lásd Krajcsovits Jánosné.
Mogyoródy Adolf: 30.
Mogyoróssy Aladár: 34-7-31.
Moiret Lajos: Bmm. 7.
Molnár Béla: 34-9-11.
Molnár Béla: 34-9-16.
Molnár Erik: Mm. B. 11.
Molnár György: 34/1-3-17.
Molnár János: lásd Pentelei Molnár János.
Molnár Lajos: 31/2-2-23.
Molnár László: 45-1-105.
Molnár László, Z.: 17/3-2-2.
Molnár M. Domokos: 11-1/a-11.
Molnár Márta: lásd Sárközi Györgyné.
Molnár Viktor: 29/3-1-69.
Montágh Imre: 34-2-6.
Morascher Hugó: 55-2-57.
Moravcsik Ernő Emil: 37/1-2-1.
Moravcsik Géza: 37/1-3-14.
Morbitzer Andor: J. 23.
Morelli Gusztáv: 17/2-2-5.
Morelli Károly: 17/2-2-5.
Móricz Gyöngyi: 34-9-35.
Móricz Zsigmond: 34-1-28.
Móricz Zsigmondné: lásd Holics Janka.
Móry Ferdinánd: 31/2-2-6.
Morzsányi Károly: J. 568.
Mosch Károlyné: lásd Kempelen Gizella.
Moskovitz Iván: 20/1-1-78.
Mosonyi Mihály: 29/2-3-1.
Mosshammer Ottó: 34-18-27.
Mózes Viktor: 12-1-2.
Mukits Ernő: J. 85.
Mukits Simeon: J. 85.
Mulató János: 12-2-6.
Munkácsi Flóra: 29/1-1-14.
Munkácsy Mihály: 33/34. sziget.
Müller család: B. 348.
Müller család: 35-1-18.
Münnich Ferenc: Mm. felső.

Náday Béla: 34-5-11.
Náday Ferenc: 28-ds.-43.
Nádosy György: B. 76.
Nagel Emil: 34/2-2-3.
Nagy Árpád: B. 321.
Nagy Béla: 45-1-90.
Nagy Béla, S.: 34-4-32.
Nagy Endre: 11-1-8.
Nagy Endre, ifj.: 11-1-8.
Nagy Géza: 18/1-2-5.
Nagy Győző: 20/1-1-24.
Nagy Ignác: 28-10-8.
Nagy Imre: 34/1-2-21.
Nagy Imre, A.: 34/1-3-3.
Nagy Jenő: 34-1-56.
Nagy Józsefné: 34-13-5.
Nagy Lajos: 27. MTA.
Nagy Lajos: 31.
Nagy Lajos: 34/2-1-2.
Nagy László: 34-9-33.
Nagy Lászlóné: 29/2-3-19.
Nagy Mihály: 27/2-1-15.
Nagy Miklós: Min.sor 12.
Nagy Miklós: 35-1-77.
Nagy Pál: 39-1-131.
Nagy Sándorné: lásd Székely Ilona.
Nagy Zoltán: 10-1-38.
Nagy Zsigmond: 46-2-18.
Nagy Balogh János: 34/2-1-11.
Nagyiday Menyhért: 30.
Nánási László: Min.sor 6.
Náray-Szabó Sándor: Á.J. 15.
Nászai Mór: B. 58.
Natter Vilmos, gróf: Á.B. 27.
Návay Pál: 17/1-1/a-1.
Navratil Ákos: B. 104.
Navratil Imre: B. 104.
Neiszer Antal: Á.J. 34.
Némai Antal: Á.B. szegély.
Neményi Imre: 43-1-16.
Nemes Dezső: Mm. J. 21.
Nemes Marcell: 56-1-56.
Nemeslaki Tivadar: Min.sor 9.
Nemessányi Sámuel Félix: 34/1-2-7.
Németh Aladár: Bmm. 7.
Németh János: lásd Szentirmay Elemér.
Némethy Géza: 34-6-5.
Nendtvich Károly: 34/2-1-46.
Neruda Nándor: 20/1-1-72.
Nessi Gyula: B. 195.
Neuber Ede: 38-7-29.
Neuhold János: 37/1-1-31.
Neumann Károly: 34-11-18.
Neumann Olga: lásd Kornfeld Pálné.
Névy László: 43-2-59.
Ney Béla: 26/1-1-20.
Ney Ferenc: 34/1-3-9.
Nezvál Ferenc: 12-3-10.
Nogáll Janka: 53-1-105.
Nógrádi Sándor: Mm. B. 13.
Nógrády Magda: 51-1-3.
Noszlopy Gáspár: 31-közép.
Nóti András: 33-1-37.
Novák, Georg: 31/2-1-26.
Novák Mihályné: 34-5-29.
Novelly Antal: 31.
Novitzky N. László: 37/1-3-6.
Novobátzky Károly: 30/2-1-16.
Nőhrer Árpád: 30/2-1-39.
Nyeviczkey József: 34/1-1-17.
Nyeviczkey Zoltán: 41/1-1-?.
Nyisztor György: Mm. felső.
Nyisztor Györgyné: 30/2-1-12.

Oberbauer Alajos: B. 357.
Obernyik Károly: 29/1-2-1.
Oberschall Magda: 11/1-1-15.
Oberschall Pál: 48/1-1-71.
Obrincsák József: J. 534.
Ódry Árpád: 42-1-64.
Ódry Attila: 42-1-55.
Oeffner Xav. Ferenc: 43-1-72.
Oherolli Károly: J. 385.
Oláh Böske, T.: 34-3-33.
Oláh Gyula: 34-15-10.
Oláh István: 12-2-17.
Oláh Kálmán: 42-új
Olcsai-Kiss Zoltán: 42/1.
Olgyay Ferenc: 41-1-28.
Olt Károly: Mm. alsó.
Oprée Rezső: 36/1-2-40.
Orbán László: Mm. J. 18.
Orczán László: 34-9-22.
Orlai Petrich Soma: 34/1-1-16.
Orlay-Fürst Károly: 30/2-1-47.
Ormándy Miklós: B. 155.
Orosz Nándor: 30/2-1-7.
Oroszy Géza: Bmm. 1.
Orovecz István: 30/2-1-34.
Orphanides Gusztáv: 41-1-48.
Ország család: 37/1-1-4.
Ortutay Gyula: 34/2-1-33.
Ortutay Zsuzsa: 34/2-1-33.
Osvald István: 11-4-44.
Osztrovszki György: 27. MTA.
Osztrovszky Antal: 44/1-1-81.
Óváry Lipót: 30.
Ötvös József, ifj.: 56-16-15.
Őz Pál: 11/1-sziget.

Paizs Goebel Jenő: 34/2-2-14.
Pajor Sándor: 35-11-6.
Pákey Margit: 34-5-41.
Pákh Albert: J. 239.
Pakots József: 47/1-1-39.
Palágyi Lajos: 34-2-55.
Pálffy Albert: lásd Pálfi Albert.
Pálffy György: Mm. B. 6.
Pálfi Albert: 46-16-27.
Palik Frigyesné: lásd Szabó Lujza.
Páll Gábor: J. 103.
Pállik Béla: 10/1-1-7.
Pálmay Ilka: 44/1-1-75.
Palócz László: 55-22-23.
Palócz Sándorné: 35-14-23.
Palóczy Antal: J. 424.
Pálos Á. László: 34-1-86.
Palotás Imre: Mm. alsó.
Pálvölgyi Ignác: 55-1-78.
Pályi Ede: 34-9-26.
Pap Géza Ernő, báró: 42-1-24.
Pápay István: J. 521.
Papp Árpád: 12-1-10.
Papp Dániel: B. 352.
Papp János: 30/2-1-32.
Papp Lajos: Mm. alsó.
Papp Zoltán: 20-1-78.
Papp-Váry Elemér: 28-ds.-37.
Papp-Váry Elemérné: lásd Sziklay Szeréna.
Pártos Gyula: 19/1-1-18.
Pasteiner Gyula: 17/2-2-6.
Pásztor János: 33-1-1.
Pásztor Mária: lásd Ady Lőrincné.
Pataki István: Mm. B. 3.
Pataky Kálmán: 31/2-2-37.
Pataky Kálmán: 34/1-1-37.
Pataky Miklós: 33-1-40.
Patterson Artúr János: 34-3-15.
Patzner Lajos: 31/2-1-32.
Paulay Ede: 34/1-1-2.
Paulay Edéné: lásd Adorján Berta.
Pauler Tivadar: 34/1-1-48.
Paulheim család: Á.J. 34.
Paulheim család: 26-1-2.
Paulheim Ferenc: 26-1-3.
Paulheim Ferenc, ifj.: 26-1-3.
Paulik Béla: 33-1-33.
Paupera Ferenc: Á.J. 49.
Pázmándy Dénes, ifj.: 48/2-1-39.
Péch József: 34-1-39.
Péchy Blanka: 42/1.
Péchy Erzsi: 46-2-129.
Pecz Ármin, id.: B. 567.
Pecz Ármin, ifj.: B. 77.
Pecz Kornél: 55-1-74.
Pecz Samu: B. 567.
Pecz Vilmos: 48/3-1-31.
Péczely József: 34-7-9.
Peidl Gyula: 34-2-82.
Pekár Gyula: 48/3-1-37.
Pekáry Ferenc: 45-1-109.
Pekáry István: B. 40.
Péli Tamás: 42/1.
Pentelei Molnár János: 45-1-101.
Perczel Béla: B. 262.
Peregriny Elek: 26/1-1-20.
Peregriny János: 34-13-11.
Perényi József: J. 511/a-b.
Perényi Zsigmond, báró: J. 325.
Perényi Zsigmond, báró, ifj.: J. 325.
Peres Sándor: 29/3-2-85.
Persenszky Lajos: 18/1-1-4.
Pertik Ottó: 10-1-82.
Pesti Barnabás: Mm. alsó.
Pete Lajos: 34-12-11.
Petényi Vendelné: J. 533.
Peterdi Andor: 34/2-1-8.
Peterdi Mária: 34/2-1-8.
Peterdy Lajos: 18/1-1-23.
Péterfi István: 24-1-72.
Péterfy Jenő: 28-1/a-15.
Péterfy Sándor: 9-1-14.
Petheő Attila: 49-1-47.
Pethes Imre: 45-1-100.
Pethes István: 48/4-1-29.
Pethő Gyula: 29/2-2-5.
Pethő Sándor: 34-1-59.
Petlanovics Alajos: B. 155.
Pető Imre: 34-5-36.
Petőfi család: 17/1-1-1.
Petőfi István, ifj.: 17/1-1-1.
Petőfi Sándorné: lásd Szendrey Júlia.
Petőfi Zoltán: 17/1-1-1.
Petrasovits Imre: 42-új
Petri Mór: 26/1-3-13.
Petrik Lajos: 46-1-46.
Petrovics Elek: 34-2-46.
Petrovics István: 17/1-1-1.
Petschacher Gusztáv: 46-2-28.
Pewny Adolf Albert: 34-20-17.
Pflaumer Henrik: 41-1-48.
Pintér család: 35-1-1.
Pintér Györgyné: lásd Gárdos Mariska.
Pintér Gyula: 20/2-1-13.
Pintér Jenő: 34-1-62.
Piry Czirjék: B. 176.
Piskovich Nep. János: B. 581.
Piszter Imre János: B. 599.
Pivár Ignác: B. 155.
Pláner család: B. 365.
Pláner Miksa: 34-4-17.
Plány Ervin: 10-1-81.
Plósz Pál: 29/2-2-2.
Podmaniczky Jenő: 54-1-94.
Pogány Jakab Ferenc: 34-9-25.
Polák Ede József: B. 155.
Polák Vilmos: 31/2-1-10.
Polányi Károly: 42/1.
Polányi Károlyné: lásd Duczynska Ilona.
Polgár Lajos: 28-1/a-28.
Polónyi Dezső: 10/1-1-20.
Polónyi Géza: 10/1-1-20.
Pólya József: J. 383.
Polyák Béla: Á.B. 60.
Polyák Lajos: 39-1-19.
Pompéry Aurél: J. 486.
Pompéry Elemér: J. 486.
Pompéry János: J. 486.
Pongrácz Szigfrid: 43-7-39.
Poór Ferenc: J. 539.
Poór Imre: J. 539.
Popovics Sándor: 34-1-96.
Popp Nándor: 31/2-1-25.
Pór Bertalan: 30/2-1-6.
Porzsolt Kálmán: 41/1-1-50.
Pósa Károly: 48/56-sziget-1.
Pósa Lajos: 9-1-100.
Pothornik József: Mm. J. 19.
Pőcze Borbála: lásd József Áronné.
Pörge Gergely: 56-1-27.
Preisich Gábor: 43-1-18.
Preisich Kornél: 43-1-18.
Prém József: 18-2-21.
Preuszner József, ifj.: B. 192.
Preysz Gusztáv: J. 159.
Preysz Móric: J. 159.
Prieszol József: Mm. J. 10.
Primajer Irma: lásd Lechner Ödönné.
Prónai Antal: B. 155.
Psota Mór: 31/2-2-17.
Pucher István: 20-1-10.
Pulszky Ágost: 29/3-1-16.
Pulszky Ferenc: J. 30.
Pulszky Garibaldi: J. 30.
Pulszky Polixénia: J. 30.
Pulszky Terézia: J. 30.
Purt Ernő: 34-1-10.
Puskás Ferenc: B. 339.
Puskás Tivadar: 34/1-2-2.
Pusztai Gábor: B. 176.
Püspöky család: B. 574.
Pyber Károly: 31/2-2-47.

Quittner Zsigmondné: 42-1-16.

Rács Ernő: 34-14-7.
Rácz Gyula: 30/2-1-49.
Rácz Pál: 12-3-2.
Rácz Pál, id.: 43-22-25.
Radákovits József: lásd Vas Gereben.
Ráday Eszter, gróf: 10/1-1-8.
Ráday Iván: 28-1-55.
Radics Béla: 11-2-17.
Radisics Jenő: 32-1-76.
Radisics Jenőné: lásd Horváth Irma.
Radnai Miklós: 48/3-1-17.
Radnay Alice: 34-12-12.
Radnót Magda: 27. MTA.
Radnóti Miklós: 41-2-41.
Radó Richárd: 34-3-23.
Raffay Béla: 34-9-1.
Raffay Sándor: 34-9-1.
Rainer Zsigmond: 31/2-1-41.
Raitsits Emil: 46-5-14.
Rajk László: 11-10-4/a.
Rajkovich család: B. 124.
Rajna Ferenc: 46-4-14.
Rakodczay Pál: B. 41.
Rákos Ferenc: Mm. J. 8.
Rákos István: 41/1-1-83.
Rákosi György: 34-1-4.
Rákosi Ida: 34/1-1-29.
Rákosi Jenő: 10-1-66.
Rákosi Szidi: 48/2-1-35.
Rákossy Gyula: 47-4-18.
Rákosy Gyula: 10-1-66.
Ráth György: 10/1-1-1.
Ráth Imre: Á.J. 54.
Ráth János: 37/2-1-4.
Ráth Károly: Á.J. 54.
Ráth Károly: 29/1-1-22.
Ráth Mór: 29/1-1-29.
Ráth-Végh István: 29/1-1-29.
Rátkai Márton: 33-1-56.
Ratkó Anna: Mm. alsó.
Rátz István: 9/2-1-35/36.
Réczey Imre, ifj.: 19/1-1-14.
Rédei László: 27. MTA.
Reguly Antal: 29/1-1-2.
Reichenhaller Kálmán: 37-3-74.
Reichl Kálmán: 39-1-44.
Reiner Mihály: 34-1-23.
Reiner Zsigmond: 29/3-1-5.
Reisenleitner Antal: 34-12-10.
Reisenleitner Lajos: 43-1-4.
Reisenleitner Rezső: J. 570.
Reitter Ferenc: 17/1-1/b-14.
RemellaÍ Gusztáv: 29/1-2-6.
Reményi Antal: 9/2-1-33/34.
Reményi Ede, ifj.: 9/2-1-33/34.
Rémy Gyula: 34-1-20.
Repiczky János: 18-2-1.
Rerrich Béla: 46-1-97.
Réthy Laura: 9-1-21.
Réthy Mihály: 34/1-2-31.
Réti István: 34-2-29.
Reuter Ágoston: J. 132.
Révai József: Mm. felső.
Révay Bódog: 33-1-65.
Révay Mór János: 26/1-1-26.
Révay Ödön: 26/1-1-26.
Révész Anikó: 39-2-111.
Révész Ferenc: 12-2-15.
Révész Géza: Mm. B. 17.
Révész Tivadar: 10-1-93.
Reviczky Gyula: 34/1-1-13.
Reviczky Mária, báró: lásd Lázár Vilmosné.
Reviczky Szevér: 9-4-55.
Rezi Károly: Mm. B. 2.
Richter Aladár: 34-13-16.
Richtmann Sándor: Mm. alsó.
Riedl Frigyes: 17/2-1-15.
Riedl Szende: 17/2-1-15.
Ries István: 20-sziget.
Riesz Frigyes: 34/2-1-6.
Riesz József: 30/2-1-55.
Rigler Gusztáv: 35-12-15.
Rigler József Ede: Á.B. 23.
Rivasz Tóth János: 45-4-7.
Rochlitz Gyula: 48/1-2-15.
Rohonyi Kálmánné: lásd Vécsey Blanka.
Róka Gedeon: 45-1-45.
Róka Pál: 45-1-45.
Romann János: 11-1-15.
Róna Miklós: 34-1-67.
Rónai Alfréd: 47-1-36.
Rónai Ferenc: 20/2-1-30.
Rónai Sándor: 20/2-1-30.
Rónai Horváth Jenő: 9/1-1-13.
Rósa Lajos: B. 205.
Roskoványi Dezső: Á.J. 55.
Roskovics Ignác: 20-1-52.
Róth Jakab János: 31/2-1-6.
Rothermundt Gyuláné: 28-1/a-42.
Rothmeyer Imre: 50/1-2-2.
Rotschild Klára: 34-12-16.
Rottenbiller Lipót: J. 196/197.
Rozlozsnik Pál: 41/1-1-72.
Rózsa Ferenc: Mm. felső.
Rózsa Kálmán: J. 31.
Rózsa Péter: 34/1-1-4.
Rózsahegyi Pál: 31/2-2-14.
Rózsavölgyi Gyula: 10/1-1-17.
Rozsváry Lajos Ferenc: 31/2-2-18.
Röck István: B. 36.
Röck István, ifj.: B. 36.
Röck István János: B. 36.
Rökk Szilárd: 34/1-1-19.
Rösler Endre: 47-9-21.
Rötth László: B. 581.
Rubik Ernő, id.: 47-1-126.
Rubinek Gyula: 36/2-1-1.
Rudán Amadé: J. 134.
Rudas László: Mm. felső.
Rudnyánszky Gyula: 9-1-21.
Ruffy Pál: 46-2-115.
Rupp család: J. 149.
Rupp Imre: B. 219.
Rupp Nep. János: Á.B. 48.
Rust József: 34-1-82.
Ruster Béla: Á.B. 13.
Ruttkay Józsefné: lásd Kossuth Lujza.

Sacelláry Mihály: B. 129.
Sacelláry Pál: B. 129.
Safrankó Emánuel: Mm. alsó.
Sághy Gyula: 20/1-1(2)-61.
Ságvári Endre: Mm. felső.
Sajó János: B. 94.
Sajó Sándor: 46-2-20.
Sala Domonkos: 41/1-5-3.
Salamon Ferenc: 29-1-12.
Salga család: 34-1-18.
Salkovich Károly: B. 240.
Sallai Imre: Mm. felső.
Salusinszky Imre: 34-2-58.
Salzer család: Á.B. 44.
Samarjay Lajos: 34-1-53.
Sámi Lajos: 34/1-3-14.
Sándor Pál: 30/2-1-42.
Santelli, Italo: 11-1/a-4.
Santho Flórián: 31/2-1-3.
Sarbó Artúr: 20/2-1-6.
Sarkadi Imre: 34/2-1-45.
Sárközi György: 24-4-35.
Sárközi Györgyné: 24-4-35.
Sárközy László: 21 (57).
Sárközy Sándor: 31-közép.
Sárossy Szüle Mihály: 34-3-30.
Sárosy Gyula Lajos: 29/1-1-6.
Sas Ede: 43-1-61.
Sashegyi Gyula: 33-1-48.
Sáska István: 34/1-2-8.
Sauer Ignác: B. 94.
Schafarzik Xav. Ferenc: 39-1-119.
Schaffer Károly: B. 586.
Schedius Lajos: J. 317.
Schedius Lajos, legifj.: J. 317.
Schédy Sándor: 28-4-23.
Scheich Károly: 31/2-2-4.
Scheiter György: lásd Darbay György.
Scheitz Pál: 18-5-7.
Schelling család: 37/1-1-2.
Scheuring család: Á.B. 41.
Schickedanz Albert: 20-1-18.
Schiff Rezső: 30/2-1-45.
Schiffer Mihály: 11-1-33.
Schiffner Emília: B. 94.
Schiller család: B. 39.
Schirkhuber Móric: B. 155.
Schittenhelm Ede: 31/2-2-25.
Schlick Ignác: B. 158.
Schmall Lajos: 9-2-16.
Schmidlechner család: Á.B. 16.
Schmidt Ágoston: B. 155.
Schmidt József: 36/1-1-13.
Schmidt Miksa: 48/2-1-30.
Schmidt Sándor: 29/2-3-8.
Schnierer Aladár: J. 102.
Schnierer Alajos: J. 102.
Schnierer Gyula: J. 102.
Scholz Rezső: B. 577.
Schöffmann Ignác: 31/2-1-22.
Schöndorfer Lajos: 34-2-92.
Schönherz Zoltán: Mm. felső.
Schöpfer Aladárné: 34-1-19.
Schöpflin Aladár: 33-2-42.
Schranz család: B. 269.
Schranz János: 29/3-4-12.
Schulek Vilmos: 29/2-4-20.
Schuler István: 27-1-33.
Schuller Alajos: 34-14-3.
Schuller Margit: 34-14-3.
Schunda Vencel József: 19-1-10.
Schütz Antal: J. 511/a-b.
Schvarcz Gyula: 29/1-2-20.
Schwartzer Angéla: 9/2-1-35/36.
Schwartzer Ferenc: 9/2-1-35/36.
Schwartzer Ottó, báró: 9/2-1-35/36.
Schwarz Antal: Á.J. 40.
Schweidel Béla: 30.
Schweidel Józsefné: 30.
Schwendtner Mihály: B. 66.
Schwimmer Ernő Lajos: 28-1-1.
Scipiades Elemér: 11-8-3.
Scserbovszky Szaniszló: 46-1-8.
Sebastiani család: B. 52.
Sebes Ferenc: J. 511/a-b.
Sebes Imre: Mm. alsó.
Sebes István: Mm. alsó.
Sebess Emil: lásd Zilahi Sebess Emil.
Sebestyén Irén: 12-2-4.
Sebestyén Károly: 34-5-2.
Sebők Zsigmond: 20/1-1(2)-39.
Seenger Béla, id.: Á.J. 52.
Seenger Ilona: Á.J. 52.
Seffer László: 56-1-126.
Sélley Sándor, id.: 31.
Sélley Sándor, ifj.: 37/1-1-37.
Semmelweis család: J. 109.
Semmelweis Ignác: 34/2-1-1.
Senger János: B. 173.
Senyei Károly: 34-6-9.
Serbán János: 27/1-sziget.
Sereghy Elemér: 51-2-79.
Sértő Kálmán: 50/1-3-23.
Seyderhelm Ernő: J. 128.
Sidó Zoltán: 55-1-106.
Sigray Jakab, gróf: 11/1-sziget.
Sík Endre: Mm. felső.
Sík Sándor: J. 511/a-b.
Sikabonyi Antal: 34-15-4.
Siklódy Lőrinc: 34-2-120.
Siklós Albert: 35-9-20.
Siklóssy Gyula, id.: 17/2-1-1.
Simai Gyuláné: lásd Fáy Szeréna.
Simon Andor: 34-9-35.
Simon Andorné: lásd Móricz Gyöngyi.
Simon Ferenc: 34/1-2-10.
Simon Ferenc: 43-1-12.
Simon Mózes: 30/2-1-3.
Simonovits István: 27. MTA.
Simonyi Ernő: 34/1-3-2.
Simonyi József, báró: 18/1-1-6.
Simonyi Lajos, báró: 18/1-1-6.
Simonyi Zsigmond: 34-6-14.
Simsay Ildikó: 42-új
Singhoffer Vilma: 26/1-1-36.
Sipőcz Jenő: 34-1-25.
Sipőcz László: 28-ds.-23.
Siraky Béla: 18/1-2-16.
Sizmarovits Mária: 31.
Sollner József: Mm. alsó.
Sóltz Gyula: 18-1-36.
Sóltz Vilmos: 28-8-21.
Solymosi Elek: 9-2-55.
Solymossy Sándor: 24/1-2-43.
Sólyom Albert: 34-11-14.
Somhegyi Ferenc: B. 155.
Somlay Artúr: 33-1-50/a.
Somló Emma, Királyné: 51-1-62.
Somló Jakab: 52-1-42.
Somló Sándor: 20/1-1(2)-58.
Somlyay György: 30.
Somogyi Béla: 20-sziget.
Somogyi Imre: 33-4-41.
Somogyi Manó: 26/2-1-9.
Somogyi Miklós: Mm. B. 19.
Somoskői Gábor: Mm. alsó.
Sorg Antal: 27/2-1-14.
Sós György: 30/2-1-25.
Spányi Béla: 9-1-60.
Spányik Kornél: 20-1-65.
Speidl Bódog: 47-1-93.
Sperling Franciska: lásd Szigligeti Edéné.
Spiesz Ágoston: Á.J. 20.
Spiesz József: 30/2-1-50.
Spira Ferenc: 34-9-19.
Splényi Berta, báró: 29-1-14.
Splényi György, báró: 34-7-23.
Springer Ferenc, id.: 41-1-30.
Springer Ferenc, ifj.: 41-1-30.
Srányi János: 19-1-11.
Sréter Lajos: 31/2-2-34.
Sretvizer Lajos: 39-1-133.
Staffenberger István: J. 15.
Stark Béla: 35-1-84.
Stark Ervin: 27. MTA.
Steffanits István: 9/2-1. sarok.
Steindl Imre: B. 221.
Steinfeld Nándor Endre: 34-2-41.
Steinmetz Miklós: szovjet parc.
Stephanides Károly, id.: 11/1-1-30.
Stephanides Károly, ifj.: 11/1-1-30.
Stern Berta: lásd Vántus Károlyné.
Sternádt János: 31/2-1-13.
Stetka Gyula: 39-1-11.
Stiasny Ferenc: 34-11-6.
Stoczek József: 34/2-2-6.
Stollár Béla: 11-2-46.
Stomm Marcel, gróf: 48/56-sziget-3.
Storer család: 37/2-1-8.
Strache Gáborné: 34-1-93.
Strallendorff Brúnóné: 20-1-4.
Streith Miklós: 31-közép.
Strobentz Frigyes: J. 117.
Stróbl Alajos: 26/1-1-35.
Strohmayer Károly: 31/2-2-19.
Stromfeld Aurél: Mm. B. 9.
Stuhlmüller Sámuel: 17/1-1/b-20.
Stühmer Frigyes, id.: 19-1-2.
Stühmer Frigyes, ifj.: 19-1-2.
Stühmer Géza: 19-1-2.
Stühmer Jenő: 19-1-2.
Sugár Károly: 46-2-99.
Suhajda József: 12-3-14.
Surányi Miklós: 48/3-1-41.
Sváb család: 11-3-36.
Sváb György: Á.J. 21.

Szabados Béla: 34/1-1-8.
Szabados Károly: 34/1-1-8.
Szabó család, Gelléri: Á.B. 19.
Szabó Antal: 45-3-103.
Szabó Dezső: 24-1-16.
Szabó Endre: 53-1-105.
Szabó Endréné: lásd Nogáll Janka.
Szabó Ervin: Mm. felső.
Szabó Ferenc: 34/2-1-19.
Szabó Imre: 39/1-1-22.
Szabó Imre: 43-1-22.
Szabó István: Min.sor 11.
Szabó István: 31.
Szabó János: Mm. alsó.
Szabó József: Á.B. szegély.
Szabó József: 34-15-16.
Szabó József: 48/1-3-35.
Szabó Józsefné: lásd Káldy Elly.
Szabó Klára: lásd Gáborjáni Szabó Klára.
Szabó Lőrinc: 34-5-43/44.
Szabó Lőrinc, ifj.: 34-5-43/44.
Szabó Lőrincné: 34-5-43/44.
Szabó Lujza: 48/1-1-68.
Szabó Richárd: 34/1-3-15.
Szabó Zoltán: 34-3-43.
Szabóky Adolf: 7-1-1.
Szabóky Alajos, id.: B. 188.
Szabóky Alajos, ifj.: B. 188.
Szabóky Ernő: B. 188.
Szabolcsi Gertrúd Anna: 27. MTA.
Szabolcska Mihály: 47/1-1-2.
Szabó-Patay József: 11-1/a-48.
Szacsvay Imre: 31-közép.
Szacsvay Imre: 41/1-1-4.
Szádeczky-Kardoss Lajos: 48/3-1-6.
Szaiff Ev. János: B. 155.
Szájbely Kálmán: Á.J. 23.
Szakasits Antal: 24-1-73.
Szakasits Antalné: 24-1-73.
Szakváry Emil: B. 366.
Szalai András: Mm. B. 5.
Szalai Lajos: 48/2-1-44.
Szalai Sándor: 27. MTA.
Szalay Ágoston: 10/1-1-16.
Szalay Imre, báró: 10/1-1-16.
Szalay József: 18-2-12.
Szalay László: J. 134.
Szalay Péter: J. 134.
Szalazár Károly: Á.J. 54.
Szalvay Mihály: Mm. felső.
Szamovolszky Ödön: 18/1-1-36.
Szamuely Tiborné: lásd Szilágyi Jolán.
Szana Tamás: J. 294.
Szántó Béla: Mm. felső.
Szántó Béláné: lásd Krammer Mária.
Szántó Judit: Mm. B. 1.
Szántó Miklósné: Mm. J. 4.
Szántó Rezső: 30/2-1-19.
Szántó Zoltán: Mm. alsó.
Szapáry Antal, gróf: B. 255.
Szarvas Gábor: 26-1-74.
Szász Farkas: 35-2-37.
Szász Károly, id.: 28-ds.-13.
Szász Károly, ifj.: 48/3-1-3.
Szász Károly, legifj.: 48/3-1-3.
Szász Károlyné: 28-ds.-13.
Szász Mihály: 31/2-1-24.
Szász Vilmos: 37/2-3-2.
Szász Vilmosné: 37/2-3-2.
Szaszovszky József, legifj.: J. 376.
Szaszovszky László: J. 376.
Szászy-Schwarz Gusztáv: 17/2-1-1.
Szathmáry Árpád, id.: 28-8-1.
Szathmáry Dánielné: lásd Farkas Lujza.
Szathmáry György: 28-1-3.
Szathmáry Károly, P.: 34/1-1-11.
Szaton Rezső: Mm. alsó.
Száva János: 25-1-23.
Szebellédy László: 44/1-2-4.
Széchy Endréné: 34-1-37.
Szederkényi Nándor: 20/1-1-21.
Szege Sándor: 34-15-9.
Szegedi Boris: 34/2-1-2.
Szegedy-Maszák Hugó: 20-2-61.
Székács Elemér: 41-1-27.
Székács József: 34/1-2-18.
Székács Pál: 17/1-4-22.
Székely Ágoston: J. 524.
Székely Ferenc: 35-1-80.
Székely Ferencné: lásd Áldásy Mária.
Székely Ilona: 34/1-1-7.
Székely Imre: 34/1-1-7.
Székely István: 39-1-130.
Székely József: 31.
Székely Károly: 11-3-32.
Székely Körmöczy Sándor: 17/2-2-21.
Szél család: 48/4-1-12.
Szelky Ottó: 43-13-31.
Széll Farkas: 17/2-1-140.
Széll Jenő: 34/2-1-51.
Széll Kálmánné: lásd Vörösmarty Ilona.
Széll Kristóf: 34/1-3-1.
Szemlér Mihály: 34/1-3-28.
Szénássy Sándor: 9/2-1-29/30.
Szénásy Béla: J. 119.
Szende Károly: Á.J. szegély.
Szendrei János: 51-1-71.
Szendrey Ignác: B. 558.
Szendrey Júlia: 17/1-1-1.
Szendrey Mária, Gyulainé: B. 558.
Szendy Árpád: 52-1-22.
Szendy Károly Lipót: 27. MTA.
Szenger Ede: 29/2-3-24.
Szentgyörgyi Ferenc: 34-16-12.
Szentgyörgyi István: 41-1-91.
Szentgyörgyi Márta: 26/2-1-8.
Szenthe István: 34-9-27.
Szentirmay Elemér: 17/1-4-9.
Szentkeresztessy Henrik: 48/56-sziget-3.
Szentkereszty Béla, báró: 51-1-5.
Szentmarjay Ferenc: 11/1-sziget.
Szentpétery Imre: 34-13-25.
Szentpétery Zsigmond: 9-4-56.
Szentpétery Zsuzsanna: 29/1-2-9.
Szepesi Imre: B. 155.
Szepessy Ferenc: B. 56.
Szerb Antal: 24-1-77.
Szerb Antalné: 24-1-77.
Szerdahelyi József: 9-1-66.
Szerdahelyi Kálmán: 9-1-67.
Szerelmey Miklós: J. 22.
Szibenliszt Mihály: 17/1-1/b-17.
Szigeth Gábor: 34-1-27.
Szigeti Imre: 34/1-3-21.
Szigeti Jolán: 34/1-3-20.
Szigeti József: 34/1-3-21.
Szigligeti Anna: Á.B. szegély.
Szigligeti Ede: 34/1-1-30.
Szigligeti Edéné: 34/1-1-30.
Szikla Adolf: 34-13-21.
Sziklai Lajos: 33-4-3.
Sziklai Sándor: Mm. J. 5.
Sziklay Szeréna: 28-ds.-37.
Szilágyi Artúr Károly: 46-1-40.
Szilágyi Béla, ifj.: 34/1-2-30.
Szilágyi Dezső: 29-1-1.
Szilágyi Dezső: 30/2-1-9.
Szilágyi Erzsébet: lásd Gömbös Gyuláné.
Szilágyi István: 24/1-sziget.
Szilágyi Jolán: 30/2-1-41.
Szilágyi László: 34-2-44.
Szilágyi Lilla: B. 302.
Szilágyi Pál: B. 302.
Szilágyi Sándor: 28-ds.-3.
Szilágyi Sándor: 34/1-3-12.
Szilárd Leó: 27. MTA.
Szilvássy József: 34-9-10.
Szilvássy Márton: 31/2-2-21.
Szily Aurél: 34-2-14.
Szily József: 25-1-10.
Szily Kálmán, id.: 17/2-1-21.
Szini Gyula: 34-5-35.
Szinnyei József, id.: 34-2-72.
Szirmai István: Mm. felső.
Szivák Imre: Á.B. 37.
Szkalnitzky Antal: 17/1-1-46.
Szlávik Gyula: J. 406.
Szlávik Lajos: 42-új
Szlávy Tibor: Á.J. szegély.
Szmrecsányi István: J. 550.
Szmrecsányi Ödönné: lásd Lechner Irma.
Szobek András: 12-3-7.
Szolártsik Sándor: 11/1-sziget.
Szontágh Félix: 35-2-111.
Szontágh Gusztáv Adolf: 29/1-1-11.
Szontágh Kálmán: J. 348.
Szöllősy Oszkár: 48/4-1-27.
Szőnyi Márton: Mm. alsó.
Szőnyi Tibor: Mm. B. 8.
Szörényi Imre: 34/2-1-10.
Szőts Ernő: 47-1-46.
Szterényi József, báró: 11-1-35.
Szterényi Sándor, báró: 11-1-35.
Szterényi Sándorné: 48/3-1-12.
Szuborits Antal, id.: 27-1-1/a.
Szuborits Antal, ifj.: 27-1-1/a.
Szuk Róza: 36/1-1-21.
Szurday Róbert: 42-1-15.
Szurdi István: 12-3-9.
Szurmay Blanka, báró: 48/56-sziget-3.
Szurmay Sándor, báró: 48/56-sziget-3.
Szutsits Lajos: J. 73.
Szüle Mihály: lásd Sárossy Szüle Mihály.
Szüle Péter: 34-3-30.

Tábori Piroska, Z.: 33-4-13.
Tagányi Károly: 34-5-38.
Tahi Antal: 17/1-1-55.
Takács József: J. 149.
Takáts Lajos: Bmm. 9.
Takáts Mihály: 9-1-13.
Takáts Sándor: J. 511/a-b.
Tállyai-Róth Miklós: 51-1-6.
Tamássy István: 27. MTA.
Tamássy József: 34/1-2-20.
Tamássy Péter Pál: 43-1-10.
Tanay Frigyes: 45-1-113.
Tanay Frigyesné: lásd Halmi Margit.
Táncsics Mihály: 34/1-1-46.
Tangl Károly: 41/1-1-34.
Tanner Ilona: lásd Török Sophie.
Tápay-Szabó László: 50-10-14.
Tapolczai Dezső: 45-1-114.
Tapolczai Dezsőné: lásd Vízváry Mariska.
Tapolczay Gyula: 34/1-3-20.
Tarcsay Vilmos: Á.B. út.
Tardos-Krenner Viktor: 51-1-78.
Tarnay Ernő: 34-3-33.
Tarnay Ernőné: lásd Oláh Böske.
Tasnády László: 42/1.
Tasner Antal: 9-4-65.
Tass Antal: 34-12-9.
Tass József: 34-1-40.
Tatay István: 30.
Tatits Arkád: B. 137.
Tauffer Emil: 34/1-1-9.
Tauffer Vilmos: J. 471.
Tavaszy Endre: 34/1-3-29.
Teasdale, James: 17/1-1-53.
Teghze Gyula: 34-6-4.
Telegdi József: 20/1-1(2)-62.
Telegdi-Róth Jenőné: 51-1-113.
Telegdi-Róth Lajos: 43-1-27.
Telepy Károly: 29/3-3-45.
Teleszky István: 28-ds.-6.
Teleszky Istvánné: 17/1-1-11.
Teleszky János: 17/1-1-11.
Télfy Iván: 28-1-27.
Tellyesniczky János: 48/2-1-42.
Tellyesniczky Kálmán: 46/1-1-38.
Terczy Szilárd: B. 130.
Terényi László: Mm. alsó.
Terstyánszky Margit: lásd Balla Gézáné.
Tersztyánszky Dániel: 17/1-1/a-21.
Tersztyánszky Kálmán: B. 564.
Téry Ödön: 9/2-1-41/42.
Teszár család: Bmm. 4.
Teszársz Károly: 20/1-1-31.
Thaisz András: 34/1-2-6.
Thaisz Elek: 34/1-2-6.
Thallóczy Lajos: 10/1-1-14.
Thalmayer család: J. 450-454.
Thaly Emil: 29/3-1-41.
Than Albin, báró: Á.B. 9.
Than Ervin, báró: Á.B. 9.
Than Károly: Á.B. 9.
Than Károly, báró, ifj.: Á.B. 9.
Thanhoffer Lajos: J. 406.
Thinsz Béla: 34-4-27.
Thomán István: 42/1.
Thomán Mária: 42/1.
Tibold Lajos: 44/1-1-17.
Tichtl család: J. 481.
Tichtl Leona: 9/2-1-47/48.
Tiffinger Julianna: 50-12-20.
Tihanyi Béla: 25-1-53.
Tihanyi Kálmán: 34-6-40.
Tihanyi Miklós, ifj.: 19-2-7.
Tihanyi Vilma: 33/2-1-9.
Tillmann Lajos: Á.B. szegély.
Timár László: J. 44.
Timár Pál: 47/1-2-18.
Tisza József: 12-1-7.
Titz Antal: B. 155.
Todoreszku Gyula: 20-1-6.
Toldy Ferenc: B. 266.
Toldy István: B. 266.
Toldy József: 28-ds.-34.
Toldy László: B. 266.
Tolnai Gábor: 27. MTA.
Tolnai Lajos: 28-6-43.
Tolnay Kornél: 34-19-16.
Tolnay Lajos: 45-7-20.
Tombor Jenő: 19-1-25.
Tomcsányi Árpád: 25-1-1.
Tomcsányi Lajos: 55-1-53.
Tomcsányi Mór, id.: 25-1-1.
Tomcsányi Móric, ifj.: 25-1-1.
Tomcsányi Vilmos Pál: 25-1-1.
Tomek Vince: J. 511/a-b.
Tompa Ferenc: 34-2-13.
Toperczer Ilka, Kühnelné: 28-1-?.
Torday Árpád: 35-7-21.
Tornyay-Schossberger Eugénia, báró: 26-1-33.
Tornyay-Schossberger Lajos, báró: J. 572.
Tornyay-Schossberger Renée, báró: 34-1-74.
Tóth család: Á.J. 38.
Tóth Aurél: 46-1-88.
Tóth Béla: 29/1-1-45.
Tóth Béla: 46-1-88.
Tóth Ede: 34/1-1-28.
Tóth Imre: 43-1-81.
Tóth István: 48/1-1-43.
Tóth János: B. 313.
Tóth János: 34-18-26.
Tóth József: 29/1-2-4.
Tóth Kálmán: 34/1-1-47.
Tóth Lajos: 39-1-45.
Tóth László: 39-1-126.
Tóth Lőrinc: 28-ds.-39.
Tóth Nep. János: J. 151.
Tóth Sándor: 29/1-1-10.
Tóth Tihamér: 34-1-29.
Tóth Zoltán: 34-2-30.
Tóth Potya István: 24-1-68.
Tóvölgyi Titusz: 34-3-14.
Tőkés Lajos: J. 511/a-b.
Tölgyessy Artúr: 20/2-1-31.
Tömpe András: Mm. alsó.
Tömpe István: 12-3-15.
Tömpe Károly: 34-8-27.
Török Béla: 39-1-17.
Török Pál: 34/1-1-20.
Török Sophie: 34-1-30.
Törs Kálmán: 34/1-2-11.
Tőry Gusztáv: 37/1-1-9.
Törzs Jenő: 34-2-121.
Tőtössy Béla: 53-1-50.
Trattner János Tamás, ifj.: J. 37.
Trattner Mátyás: J. 37.
Trattner-Károlyi István: lásd Károlyi István.
Trautmann Henrik: 46/1-1-16.
Trautsch Károly: 17/1-1-38.
Trautwein Nep. János: B. 155.
Trefort Ágoston: 29-1-5.
Trefort Edit: 29-1-5.
Treitz Péter: 34-13-13.
Tscheuke Emil Károly: 20/2-1-9.
Tuba Károly: 34/2-2-9.
Turchányi Endre: 51-1-118.
Turnovszky Frigyes: B. 82.
Túri Ferenc: 36/2-1-3.
Tutsek Piroska, Bogdánfyné: 36/1-1-3.
Türr István: 28-ds.-28.

Udvardy József: 31/2-1-31.
Udvarhelyi Károly: 47-1-103.
Udvarhelyi Miklós: 18-2-2.
Udvarhelyi Sándor: 34/1-2-27.
Uitz Béla: 34/2-1-20.
Újházi Ede: 28-ds.-20.
Ujházy Ferenc: 34-6-11.
Ujj József: 34/2-1-40.
Ullrich Ágoston: 31.
Unger Antal, legid.: Á.J. 54.
Unger Antal, id.: Á.J. 54.
Unger Emil: Á.J. 54.
Unger Emil, id.: B. 61.
Unger Ferenc, id.: B. 61.
Unger Ferenc, ifj.: B. 61.
Unger Ferenc Henrik: Á.J. 54.
Unger Leó: Á.J. 54.
Unger Mária: lásd Klenovits Antalné.
Uray Tivadarné: lásd Ághy Erzsébet.
Urbaschek János: 47-10-2.
Urváry Lajos: 46-1-12.
Urváry Lajosné: lásd Helvey Laura.
Uzonyi Géza: 41-1-47.

Vachott Sándor: 29/1-1-1.
Vadász Miklós: 51-1-55.
Vadnai Károly: 29/1-1-16.
Vadnay Andor: 17/2-1-1.
Vadnay Vilma: 20/1-1(2)-58.
Vágó család: 34-1-11.
Vágvölgyi Tibor: 12-2-10.
Vahot Imre: 34/1-1-24.
Vajda Adolf: 24-2-7.
Vajda Imre: 30/2-1-24.
Vajda János: 34/1-1-32.
Vajna István: 48/2-1-60.
Válya Miklós: 10-3-10.
Vályi Péter: Mm. B. 14.
Vámbéry Ármin: 18/1-1-13.
Vanczák János: 46-2-12.
Vándor Sándor: 24-1-75.
Vangel Mihály: 31/2-2-22.
Vántus Károlyné: 30/2-1-14.
Váradi Hédi: 42-új
Várady Zsigmond: 18-1-28.
Várady Zsuzsa: lásd Krúdy Gyuláné.
Varásdy Lipót: 9/2-1-19/20.
Varga Andrásné: lásd Sizmarovits Mária.
Varga Gyula András: Mm. alsó.
Vargay Mihály: 31/2-2-1.
Vargha Gyula: 37/2-1-23.
Vargha Imre: 29/3-1-17.
Várnai Zseni: 34/2-1-8.
Várnay Róza: 37/2-1-33.
Vas Károly: 27. MTA.
Vásárhelyi Pál: 10/2-sziget.
Vasas Károly: 42/1.
Vas Gereben: 34/1-1-22.
Vass Istvánné: 12-1-6.
Vass-Wiblinger Jakab: 43-1-44.
Vastagh Éva: 37/1-1-32.
Vastagh Géza: Bmm. 12.
Vastagh György, id.: 37/1-1-32.
Vastagh György, ifj.: 37/1-1-32.
Vastagh László: 37/1-1-32.
Vaszilievits János: 10/1-1-11.
Vavrik Béla: 32-1-17.
Vay Lászlóné: lásd Andrássy Margit.
Vay Márta, gróf: B. 19.
Vécsey Blanka, báró: 39-1-44.
Vécsey János: B. 350.
Vécsey Marcellné: lásd Haraszthy Hermin.
Vedres Márk: 34/1-1-33.
Végess család: Á.J. 55.
Végh család: 11/1-1-4.
Végh Katalin: 12-2-3.
Veigelsberg Hugó: lásd Ignotus.
Venczell Béla: 34-1-84.
Venéczi János, id.: 30/2-1-11.
Venéczi János, ifj.: 12-1-11.
VerebélÍ László: B. 367.
Verédy Károly: 29/3-1-79.
Veres Mária: lásd Nagy Lászlóné.
Veres Péter: 34/2-1-18.
Verő György: 50/1-1-21.
Verő Györgyné: lásd Margó Célia.
Vértes György: Mm. alsó.
Vértesi Arnold: 10-1-43.
Vértessi család: Á.B. 11.
Vértessy Kornél: 34-4-16.
Vértesy Jenő: 20-2-55.
Verzár Béla: 41-1-63.
Vetter Antal: 24/1-körönd.
Vetter von der Lilie Zsófia, gróf: Á.B. 35.
Vickoviæ Mátyás: 31/2-2-30.
Vida család: 11-1-10.
Vidéky János: 11-5-5.
Vidor Pál: 48/2-1-75.
Vidor Pálné: 48/2-1-75.
Világhy Miklós: 27. MTA.
Villám János: 30/2-1-33.
Villani József, báró: B. 555.
Villani Lajos, báró: B. 555.
Vincze Zsigmond: 46-8-26.
Virág Benedek: 34/2-2-13.
Virosztek A. Győző: 45-1-111.
Virter Antal: 9-2-12.
Virter Ferenc: 55-1-104.
Visi Imre: 34/1-1-45.
Viszota Gyula: 48/56-sziget-4.
Vitár Rezső: 36/2-4-16.
Vízvári Gyula: 34/1-3-19.
Vízvári Gyuláné: lásd Szigeti Jolán.
Vízváry Mariska: 34/1-3-19.
Voigt Ede: 31/2-2-45.
Voinovich Géza: 33/5-1-24.
Volf György: 34/1-2-3.
Volkmann Róbert: 34/1-1-31.
Volkmer, Raymond: Á.B. 33.
Vögerl Ignác: J. 518.
Vörös János: Min.sor 2.
Vörös László: 39-1-12.
Vörösmarty Béla: B. 316.
Vörösmarty Ilona: B. 316.
Vörösmarty Mihály: J. 82.
Vörösmarty Mihályné: lásd Csajághy Laura.
Vuk Gyula: Á.B. út.
Vuk Mihály: Á.B. út.

Wagner család: Á.J. 24.
Wagner Károly: 33/3-4-2.
Waigand Ferenc: Á.J. 16.
Waigand József: Á.J. 16.
Waldbauer József: 34/1-1-43.
Walder Gyula: 37/2-1-11.
Walla Ferenc: J. 292.
Wallentiny László: 51-15-7.
Walthier család: J. 109.
Wampetich család: Á.J. 17.
Wartha Vince: 34-11-12.
Wälder Gyula: 35-1-7.
Weber Rudolf: 9-1-77.
Weil Emil: Mm. J. 1.
Wein Margit: 37/2-1-33.
Weiner Leó: 34/2-1-12.
Weiser Rózsi: lásd Friss Istvánné.
Weiss Fülöp: 11-1-37.
Weiss Minka Anna: lásd Quittner Zsigmondné.
Weiszfeiler Gyula: 27. MTA.
Wekerle László: J. 285.
Wekerle Sándor: 10/1-1-5.
Wellner Kálmán: 35-1-99.
Wensky család: 11/1-1-10.
Wenzel Gusztáv: B. 182.
Wenzel Gusztáv, ifj.: B. 182.
Werzár Emánuel Nep. János: 31/2-1-8.
Wessely Ferenc: 42/1.
Weszely István: 28-7-1.
Weyde, Wilhelm: 17/1-1-56.
Widmár Katalin: 28-ds.-43.
Wierzbicki, Longin: 31/2-2-49.
Wieser Alfréd: 47-2-128.
Wieser Ferenc: J. 122.
Wildner Károly, id.: 34-2-39.
Wildner Károly, ifj.: 34-2-39.
Wildner Ödön: 34-2-39.
Windisch Richárd: Á.J. 21.
Winkler Lajos: J. 569.
Winter család: J. 571.
Wlassics Gyula, báró: 34-1-22.
Wodianer Béla: B. 575.
Wodianer Hugó: 11/1-1-3.
Wohl Janka: 28-2-103.
Wohl Stefánia: 28-2-103.
Woronieczki-Korybut, Mieczys³aw, herceg: 30-közép.
Wotzasik család: J. 278.
Würtzler Arisztid: 42-új

Xantus János: 29-1-10.
Xantus Zoltán: 42-új

Ybl Ervin: 35-10-7.
Ybl Lajos: 35-10-7.
Ybl Miklós: 34/1-1-1.

Zádor Gyöngyi: 11-1-12.
Zádor György: 36/1-2-37.
Zádor Gyula: 36/1-2-37.
Zágon István: 50/1-1-21.
Zaka Lajos: 38-1-121.
Zala György: 34-1-48.
Zalka Máté: Mm. B. 18.
Zalka Ödön: 33-1-50.
Zambelly Lajos: 30.
Zámory Mária: 19/1-1-1.
Zboray Miklós: 50/1-1-4.
Zempléni Árpád: 39-2-111.
Zempléni Árpádné: lásd Révész Anikó.
Zemplényi Tivadar: 32-1-97.
Zengő-Sztankovits Mihály: 42-új
Zerkovitz Béla: 24/1-1-68.
Zichy Antónia, gróf: Batthyány-mauz.
Zichy Gyula, gróf: 46-1-89.
Zichy Jenő, gróf: 28-ds.-15.
Zichy Mihály: 28-ds.-14.
Ziegler Nándor: 39-2-115.
Zielinski Szilárd: 10/1-1-2.
Zigány Árpád: 48/1-3-63.
Zilahi Sebess Emil: 30.
Zilahy Gyula: 26/1-1-36.
Zilahy-Kiss Imre: 9-4-3.
Zilahy-Kiss Károly: 9-4-66.
Zimányi Gyula: J. 511/a-b.
Zimay László: 34/1-3-16.
Zimmermann Frigyes: 25-1-24.
Zimmermann Sándor: 39-1-124.
Zirzen Janka: 29/1-1-39.
Zlamál Vilmos: 34/2-2-4.
Zmeskáll Aranka: 34/1-1-14.
Zoltán Béla: J. 12.
Zoltán Dénes: J. 12.
Zoltán Elek: J. 12.
Zoltán János: J. 12.
Zoltán János, ifj.: J. 12.
Zoltán Miklós: J. 12.
Zombory Vilmos: 34-9-12.
Zöld Sándor: 20-sziget.
Zöldi Márton: 27/1-1-37.
Zrumeczky Dezső: 20/2-2-13.
Zulawsky Simon: 31/2-1-11.

Zsák család: 11-1-31.
Zsedényi Béla: B. 577.
Zsigmondy Béla: Bmm. 12.
Zsigmondy Gábor: Bmm. 12.
Zsigmondy Géza: 56-1-111.
Zsigmondy Jenő: 55-1-2.
Zsigmondy Vilmos: 18-1-18.
Zsilinszky Tibor: 35-1-9.
Zsinka Ferenc: 34-9-21.
Zsiskó Ferenc: 31.
Zsitvay József: 41-1-62.
Zsivora György: J. 42.
Zsofinyecz Mihály: 12-3-3.
Zsoldos Sándor: Min.sor 3.
Zsögöd Benő: lásd Grosschmid Béni.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) Alkotók mutatója <