EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) > Bal oldali falsírboltok

A Kerepesi úti temető 1999-ben

Az adattárat úgy állítottam össze, hogy az a Kerepesi úti temető jelenlegi síremlék-együttesét mutassa be, topografikus sorrendben - parcellánként, illetve területi egységenként, ezen belül pedig általában soronként és sírhelyenként - véve sorra a jelentősebb sírokat. Az adatok összegyűjtése is a temető bejárásával történt: elsődlegesen magukat a síremlékeket, azok jelenlegi elhelyezkedését és állapotát vettem alapul. A temető ma is meglévő neves sírjait - a jelentős itt nyugvókat, illetve a jelentős síremlékeket - tekintve az adattár, bár nem teljes, de megközelíti a teljességet. Terjedelmi okok miatt azonban nem szerepelnek benne sem azok a jelentős személyek, akik egykor itt voltak eltemetve, de sírjukat mára felszámolták vagy más temetőbe telepítették át, sem a ma meglévő sírok korábbi fellelhetőségi helyei, tehát az egyes neves személyek politikai-ideológiai vagy területrendezési okokkal magyarázható szekunder temetéseinek felsorolása.

Az egyes egységekben először a sírhely száma olvasható. Ez egyszerű esetben három számból áll, amelyek feloldása a következő módon történik: parcella száma - sor száma - sírhely száma. Például a 9-1-13 számsor értelme: 9. parcella, 1. sor, 13. sírhely.; a 17/2-2-5 számsoré: 17/2. parcella, 2. sor, 5. sírhely; a 11-1/a-25 számsoré: 11. parcella, 1/a jelű sor, 25. sírhely stb. Ettől eltérő például a falsírboltok, az árkádsorok és a munkásmozgalmi sírok számozási rendszere (B. 266: a kaputól balra induló falsírboltok 266. számú sírhelye; J. 170: a kaputól jobbra induló falsírboltok 170. számú sírhelye; Á.B. 44: a főút bal oldalán lévő árkádsor 44. számú sírboltja; Mm. J. 13: a jobb oldali munkásmozgalmi díszsor 13. sírhelye). Ugyanezt a számozási rendszert használom a mutatókban is, de ott további rövidítések is előfordulhatnak (például Bmm.: a Batthyány-mauzóleum mögötti sírboltok, csf.: csontfülke, ds.: a 28. parcella díszsora, mauz.: mauzóleum, Mm. alsó: a munkásmozgalmi mauzóleum alsó szintje). A sírok döntő többségénél ragaszkodtam a Kerepesi úti temető hivatalos sírhely-számozási rendszeréhez, de néhol, ha a racionalitás úgy kívánta, eltértem attól.

Az adott sírhely számát az ott eltemetett személy neve követi - a praedicatum, illetve bizonyos címek (báró, gróf) vagy megkülönböztető szavak (id., ifj., özv.) feltüntetésével -, majd /ferde zárójelben/ az esetleges eredeti név, férjezett név vagy névvariáció (néhol egy-egy ismert álnév). Mind az adattárban, mind a névmutatóban a fő szempont a legismertebb névalak feltüntetése volt. A nevet az egyes egységek többnyire legterjedelmesebb része követi (kerek zárójelben): az adott személy tevékenységének és az általa viselt tisztségeknek néhány szavas vagy néhány soros bemutatása, valamint nevesebb hozzátartozóinak, rokonainak felsorolása. A születési és a halálozási évszám utáni, [szögletes zárójelbe] tett adatok a síremlékre vonatkoznak: a készítés, illetve a felállítás éve, a készítő szobrász, építész vagy cég neve, valamint néhol bizonyos kiegészítő adatok. Mindez természetesen nem szerepel valamennyi egységnél, de a szobrászati vagy építészeti szempontból jelentős sírok többségénél igen, néhol még akkor is, ha az adott mű mára megcsonkult vagy teljesen eltűnt. Egy-egy esetben ezt követheti - egy újabb kerek zárójelben - a síremlék jelenlegi helyzetének valamely anomáliájáról való tájékoztatás. Ahol egy sírban több neves személy is nyugszik, ott elsőként általában a család - és így a sír vagy sírbolt - „alapítójának” neve szerepel, illetve néhol az elsőként oda temetett személyé, vagy azé, aki a legjelentősebbnek számít (akinek révén maga a sír jelentőssé válik).

A sírvers vagy sírfelirat, amennyiben szerepel az adattárban, mindig az egyes egységek végén található. A textuális elemek tekintetében nem törekedhettem teljességre: csak azok kerültek be, amelyek - valamilyen szempontból - nevezetes síron olvashatók, tehát ha az adott sír már a szövegtől függetlenül is az adattár része volt. Azonban az ilyen sírok ma is meglévő egyedi sírverseinek és érdeklődésre számot tartó feliratainak a többsége bekerült az adattárba. Terjedelmi okok miatt mellőznöm kellett a nem magyar nyelvű, valamint az elterjedt, sokszor ismétlődő, funerális közhelynek számító szövegeket (bár utóbbiak egy-egy jellegzetes példája, egy-egy sír esetében, szintén bekerülhetett). Az egyes szövegek után, zárójelben, azok szerzője vagy származási helye olvasható, amennyiben ez ismert.

A síremléken szereplő évszámok és tisztségek pontatlanságait felülbíráltam, és a neveket is az akadémiai írásmódhoz igazítottam, de a sírfeliratok és sírversek szöveg- és betűhűek (az anomáliákat, vésési hibákat is tartalmazzák).

Az adattár végleges szövegének összeállításakor figyelembe vettem a Kerepesi úti temetővel kapcsolatos korábbi munkákat is, elsősorban természetesen Károsy Pál könyveit. Pótolhatatlan fontosságú forrásaim voltak a temető irodájában található dokumentumok: a főkönyvek, a kartotékok és a különféle nyilvántartások. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Kerepesi úti temető vezetőinek, amiért lehetővé tették és teszik, hogy ezeket hasznosítsam. Az egyes neves személyek működésére vonatkozó adatok elsődleges forrása a négy kötetes Magyar életrajzi lexikon, valamint a Szinnyei-féle Magyar írók élete és munkái tizennégy kötete volt. Ezek mellett azonban számos más szaklexikont, valamint biográfia- és genealógia-gyűjteményt is felhasználtam.

Az intézménynevek írásmódjának tekintetében, az egységes kezelhetőség kedvéért, amennyire csak lehetett, következetes voltam: például a Magyar Tudós Társaság (1825-1858), illetve a Magyar Tudományos Akadémia tagjait egyaránt „az MTA tagja” megnevezés jelöli.

Bal oldali falsírboltok

Jobb oldali falsírboltok

2. parcella

Szovjet katonai parcellák

5. parcella

6. parcella

7. parcella

9. parcella

9/1. parcella

9/2. parcella

10. parcella

10/1. parcella

10/2. parcella

11. parcella

11/1. parcella

12/2. parcella

12. parcella

Bal oldali munkásmozgalmi díszsor

Jobb oldali munkásmozgalmi díszsor

Munkásmozgalmi mauzóleum

Felső szint

Alsó szint

14. parcella

15. parcella

17/1. parcella (1960 előtt is itt lévő sírok)

17/1. parcella (1960 után ide telepített sírok): Budai Pantheon

17/2. parcella

17/3. parcella

18. parcella

18/1. parcella

Bal oldali árkádsor

A bal árkádsor és az út között

Jókai-körönd

Jobb oldali árkádsor

A jobb árkádsor és az út között

19. parcella

19/1. parcella

Batthyány-mauzóleum

A mauzóleum hátsó falának sírboltjai

20. parcella

20-sziget (mártírparcella)

20/1. parcella

20/2. parcella

21. parcella

„57.” (Pofosz-) parcella

Károlyi-mauzóleum

Kossuth-mauzóleum

A „miniszteri sor” (a mauzóleum mögött)

24. parcella

24/1. parcella

25. parcella

25/1. parcella

26. parcella

26/1. parcella

26/2. parcella

27. parcella

27. MTA-parcella

27/1. parcella

27/2. parcella

28. parcella

Deák-mauzóleum

29. parcella

29/1. parcella

29/2. parcella

29/3. parcella

30/2. (munkásmozgalmi) parcella

30. (1848-49-es) parcella

31. (1848-49-es) parcella

31/2. (1848-49-es) parcella

32. parcella

33. parcella

33/34. sziget

33/1. parcella

33/2. parcella

33/3. parcella

33/4. parcella

33/5. parcella

34. parcella

34/1. parcella

34/2. parcella

35. parcella

36/1. parcella

36/2. parcella

37. parcella

37/1. parcella

37/2. parcella

38. parcella

39. parcella

39/1. parcella

40. parcella

41. parcella

41/1. parcella

42. parcella

42/1. parcella

A 42., 42/2. és 42/3. parcella 1994 után létesített sírjai

43. parcella

44. parcella

44/1. parcella

45. parcella

45/1. parcella

46. parcella

46/1. parcella

47. parcella

47/1. parcella

48/56-sziget

48/1. parcella

48/2. parcella

48/3. parcella

48/4. parcella

49. parcella

50. parcella

50/1. parcella

51. parcella

52. parcella

53. parcella

54. parcella

55. parcella

56. parcella

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) > Bal oldali falsírboltok