EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 46/1. parcella < > 47/1. parcella

47. parcella

47-1-1: Buday Dezső (politikus, az Ébredő Magyarok Egyesületének egyik megalapítója, a magyarországi antiszemita mozgalmak egyik vezetője) 1868-1932 [Sződy Szilárd, 1935].

47-1-36: Rónai Alfréd /Rónay/ (ügyvéd, főhadnagy) 1882-1932 [Sóváry János]. Sírfelirata: „A tettek mezején is Nagymagyarország katonája voltál.”

47-1-46: Sóváradi Szőts Ernő (huszár alezredes, a Magyar Rádió első igazgató-elnöke) 1884-1932 [egykori síremléke: Pátzay Pál; „Távközlés”, 1934].

47-1-54: Brocskó Lajos (pedagógus, a Protestáns Országos Árvaház vezetője; a szlöjdoktatás első hazai képviselője) 1851-1932 [Schmidmann László]. Sírfeliratai: „Árvák atyja.” - „Legyen hála az Istennek az ő kimondhatatlan ajándékaiért.”

47-1-59: Kacziány Ödön (festőművész, grafikus, költő; Kacziány Nándor közgazdász fia, Kacziány Géza író bátyja, Oroszy Vilma írónő sógora, Kacziány Adrienne és Kacziány Aladár festőművészek apja) 1852-1933. Sírverse:

„A létnek végét nem jelenti

E röggel takart sir gödör,

Az élet álma elszakadt bár -

Ott túlnan van az ébredés!”

(Kacziány Ödön)

47-1-75: Fejes Béláné 1889-1933 [Cser Károly].

47-1-80: Szepeshelyi Hutÿra Ferenc (orvos, állatorvos, főiskolai, majd egyetemi tanár, tanszékvezető, az Állatorvosi Akadémia igazgatója, majd az Állatorvosi Főiskola rektora és korszerű tudományos intézménnyé fejlesztője; a sertéspestis kórokozója vírusjellegének kimutatója és az oltóanyag gyakorlati előállítási módszerének kidolgozója, amely eredményei lehetővé tették a sertéspestis elleni védőoltások kidolgozását; udvari tanácsos, az állategészségügyi törvényhozás egyik modernizálója, az állatjárványtan nemzetközi hírű szakembere; az MTA tagja) 1860-1934.

47-1-88: Concha Győző (jogász, politológus, jogfilozófus, egyetemi tanár; politikus, a magyarországi antiszemita mozgalmak egyik vezetője; az MTA tagja és alelnöke; Concha Károly nyomdaigazgató öccse) 1846-1933.

47-1-89: Leveldi Kozma Andor (költő, író, műfordító, publicista, humorista, jogász, politikus; az Első Magyar Általános Biztosító Társaság vezértitkára, a Kisfaludy Társaság másodtitkára, az Írói Segélyegylet titkára, Ady Endre egyik első támogatója; a modern magyar sírvers-költészet egyik legjelentősebb alakja; az MTA tagja; Kozma Sándor jogász fia, Bárd Miklós /Kozma Ferenc/ költő öccse) 1861-1933 [Pátzay Pál, 1935]. Sírverse:

„Mert mind, amit a por s a sírhomály von,

Csak porból épült gyarló földi részünk,

Amelynek veszte túlontúl ne fájjon!

De ami szép, jó: bár a földi lét szűnt,

Az nem vesz el, az szent és halhatatlan,

S lelkünkkel él, míg testileg enyészünk.”

(Kozma Andor)

47-1-93: Speidl Bódog (út- és vasútépítő mérnök, egyetemi tanár; számos hazai pályaudvar tervezője, a Keleti pályaudvar vágányelrendezésének tervezője és kivitelezésének vezetője) 1847-1906.

47-1-103: Agyagfalvi Udvarhelyi Károly (orvos, egyetemi tanár, egészségügyi főtanácsos) †1935.

47-1-105: Gobbi Alajos (itáliai származású hegedűművész, karnagy, zeneszerző, zenepedagógus; a Nemzeti Zenede tanára, karnagya és igazgatója, a Nemzeti Színház zenekarának első hegedűse, az Országos Magyar Daláregyesület országos karnagya, majd igazgatója; Gobbi Henrik zongoraművész öccse, Gobbi Hilda színművésznő nagyapja) 1844-1932.

47-1-126: id. Rubik Ernő (gépészmérnök, pilóta, repülőgép-tervező; 1936-ban Mitter Lajossal az Aero-Ever kft. vitorlázórepülőgép-gyártó üzem megalapítója és vezetője, majd üzemigazgatója; a kétkormányos vitorlázórepülőgép-oktatás hazai megalapozója, a Járművek szerkesztőbizottságának tagja; ifj. Rubik Ernő feltaláló apja) 1910-1997.

47-1-128: Endresz György (pilóta, rekorder, oktató; az Amerika és Magyarország közti első, 1931-es magyar óceánrepülés vezető pilótája; repülőbaleset áldozata) 1893-1932 [1960 után].

47-1-130: Bánhidi Antal (gépészmérnök, repülőgép-tervező, pilóta, a magyar légi közlekedés egyik legkiemelkedőbb személyisége) 1902-1994 [Hajagos Károly, 1995].

47-1-?: Kirchner család [Gáldy Gyula].

47-2-100: Kriszt Ferenc (tábornok) 1860-1935.

47-2-128: Wieser Alfréd 1870-1934 [Medgyessy Ferenc].

47-3-21: Berkes Béla (cigányprímás, zeneszerző, a Nemzeti Zenede cigányprímása) 1861-1935.

47-4-18: Rákossy Gyula (vívómester, a Magyar Vívómesterek Egyesületének elnöke) 1865-1936.

47-4-22: Cserneki és Tarkeői Dessewffy Emma (a fiatalkorú bűnözőket patronáló mozgalom kezdeményezője; Dessewffy Dénes 1848-as honvéd őrnagy lánya) 1858-1936.

47-4-26: Halmi Margit /T. Halmi/ (színművésznő, énekesnő, rendező, a Rákosi Szidi-féle színiiskola tanára; Halmi Ferenc színész és Mindszenty Kornélia operaénekesnő lánya, Tanay Frigyes színész felesége) 1876-1936.

47-7-22: Bernát Ottó (ügyvéd, publicista, politikai és gazdasági író, a Budapesti Napilapok Szindikátusának titkára) 1872-1937.

47-9-21: Rösler Endre (opera- és oratóriuménekes, a Zeneakadémia tanára; Sennyei Vera színésznő második férje) 1904-1963 [Berán Lajos].

47-10-1: Kaszala Károly (sportrepülő, tábori pilóta, kétszer - 1927-ben és 1928-ban - világrekorder; oktató; repülőbaleset áldozata) 1894-1932.

47-10-2: Urbaschek János (mérnök, repülőgép-szerelő) 1898-1932.

47-15-29: ifj. Jankó János (etnográfus, néprajzi és antropológiai gyűjtő, botanikus, földrajztudós, geológus, Herman Ottóval tárgyi néprajz magyarországi kutatásának megalapozója; muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi osztályának igazgatója, a millenniumi kiállítás néprajzi falujának felállítója; Afrika- és Ázsia-utazó, a harmadik Zichy Jenő-féle expedíció résztvevője; grafikus; Jankó János festőművész fia) 1868-1902.

47-17-11: Cerva Frigyes (ornitológus, entomológus, az Állatkert felügyelője) 1855-1935.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 46/1. parcella < > 47/1. parcella