EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 45. parcella < > 46. parcella

45/1. parcella

45/1-1-57: Bulyi és Jékei Jékey István 1877-1926 [Sződy Szilárd].

45/1-1-63: Halaváts Gyula (bányamérnök, geológus, paleontológus; a Földtani Intézet főgeológusa, főbányatanácsos; az Alföld földtani viszonyainak első összefoglaló ismertetője) 1853-1926.

45/1-1-66: Kis Ödön (református lelkész, Ravasz László püspök titkára) 1872-1926. Sírfelirata: „De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel.” (Ap.Csel. 20,24.)

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 45. parcella < > 46. parcella