EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 44. parcella < > 45. parcella

44/1. parcella

44/1-1-17: Tibold Lajos (vendéglős) 1895-1943.

44/1-1-72: Holubán Ferenc (birkózó, Európa- és világbajnok) 1886-1945 [fotográfiával].

44/1-1-75: Pálmay Ilka /Petráss Ilona; Pálmai/ (színművésznő, író- és költőnő, színiiskola-vezető; Blaha Lujza és Hegyi Aranka mellett a Népszínház harmadik nagy művésznője, a századvég legünnepeltebb magyar operettprimadonnája; Szigligeti Ede író menye, Szigligeti József színész, majd gróf Kinsky Jenő felesége) 1859-1945.

44/1-1-81: Osztrovszky Antal (vegyészmérnök, konzerválási szakember, egyetemi tanár; a budapesti Erjedéstani Állomás helyettes vezetője, az ipari és mezőgazdasági szeszgyárak műszaki tanácsadója) 1888-1944.

44/1-1-82: Dáni Balázs /Hauhinger/ (első világháborús vezérőrnagy, majd gyalogsági tábornok, vezérezredes, politikus; hadászati író, a honvédtiszti tanfolyam tanára; öngyilkos lett) 1864-1944. Sírfeliratai: „A katonai erények mintaképe” - „Földi pihenő a testének, égi dicsőség a lelkének.”

44/1-1-85: Budó Jusztin (történész, a Fővárosi Levéltár főlevéltárosa; a Tanulmányok Budapest múltjából és a Budapest történetének okleveles emlékei szerkesztője) 1884-1943.

44/1-2-4: Szebellédy László (kémikus, egyetemi tanár; az ultramikroanalitika európai hírű művelője, több módszer hazai bevezetője; a coulombmetriás analitikai eljárás kidolgozója) 1901-1944.

44/1-6-11: Milleker Rezső (földrajztudós, utazó, egyetemi tanár, tudományszervező; a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke, a Földrajzi Közlemények szerkesztője, a Földgömb című folyóirat, a Gea és az Ismeretlen világok című sorozatok, valamint Hankiss Jánossal a Debreceni Szemle megindítója, a turizmus-földrajz első hazai kutatója; a néprajz egyetemi oktatásának első hazai bevezetője, az ország első nyári egyetemének megszervezője, a debreceni egyetem földrajzi tanszékének, meteorológiai szolgálatának, nyomdájának, internátusának és menzájának létrehozója, az egyetemi testnevelés megszervezője) 1887-1945.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 44. parcella < > 45. parcella