EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 37/1. parcella < > 38. parcella

37/2. parcella

37/2-sziget: Konkoly-Thege Gyula (agrárstatisztikus, egyetemi tanár; a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, a Magyar Gazdaságkutató Intézet alelnöke; az MTA tagja) 1876-1942 [Sidló Ferenc, 1932]. Sírfelirata: „Rám ezer virággal szórtad a tavaszt...” (Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez).

37/2-1-4: Ráth János 1840-1922 [Moiret Ödön].

37/2-1-5: Nagyernyei Erney József (zeneszerző, zenepedagógus, zongora- és orgonaművész, a Nemzeti Zenede tanára és igazgatója; Aggházy Károllyal a Harmónia szerkesztője; Engeszer Mátyás zeneszerző fia) 1846-1929 [Horvai János].

Vele: Nagyernyei Erney Károly (fia; bankigazgató, közgazdász, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület vezérigazgatója, elnöke; a Hazai Bank igazgatósági tagja és elnöke, a Magyar Külkereskedelmi Intézet elnöke, a Magyar Nemzeti Bank főtanácsosa, az Első Magyar Gazdasági Gépgyár és a Hangya szövetkezet igazgatósági tagja; számos bank, vállalat és szövetkezet vezető személyisége) 1874-1951.

37/2-1-7: Marzer Kálmán /Zandegiacomo Marzer/ (tábornok, hadbíró) 1861-1921.

37/2-1-8: Storer család [Vass Viktor].

37/2-1-9: Hórai Horánszky Dezső (agrárpolitikus, közgazdász, jogász, udvari tanácsos; az Altruista Bank igazgatója, az Országos Központi Hitelszövetkezet ügyvezető, majd vezérigazgatója, alelnöke, a Mezőgazdasági Termelők Egyesült Szövetkezete igazgatóságának elnöke, több szövetkezet és a Pénzintézeti Központ igazgatóságának tagja, a Képviselőház közgazdasági bizottsága elnöke) 1869-1927 [Horvai János, 1923].

37/2-1-10: Lindwurm Nándor 1870-1938 [Kalotai Kreipel Ottó].

37/2-1-11: Walder Gyula /Wälder/ (közgazdász, bankár, publicista; a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület vezérigazgatója, elnöke) 1872-1924 [Horvai János].

37/2-1-18: Fock Ede (Budapest főmérnöke, kormányfőtanácsos) 1862-1925 [Horvai János, 1926].

37/2-1-23: Görzsönyi Vargha Gyula (statisztikus, költő, műfordító, politikus; a Központi Statisztikai Hivatal aligazgatója, a Statisztikai Hivatal igazgatója; Jekelfalussy Józseffel a Közgazdasági és Statisztikai Évkönyv szerkesztője; kereskedelemügyi államtitkár; a Kisfaludy Társaság titkára, majd másodelnöke; az MTA tagja és másodelnöke; Szász Polixéna /Póla/ írónő férje, Szász Károly költő, református püspök veje, Szász Károly író és Szász Béla költő sógora; Podmaniczkyné Vargha Ilona költőnő és Vargha Tamás író apja, Magay Mária írónő apósa, Vargha Balázs irodalomtörténész és Varga Domokos író nagyapja) 1853-1929 [1931]. Sírfelirata: „Itt tükör által homályosan látunk, ott pedig szinről-szinre.” (I.Kor. 13,12.) Sírverse:

„Az útat most már megfutottam

Lerázhatom porát nyugodtan

Új ég és új föld tűn elé...

Megyek örök fényed felé.”

(Vargha Gyula: Napszálltakor)

37/2-1-26: Fülepp Lipót (ügyvéd, politikus, 1848-49-es kormánybiztos és jegyző, Kossuth Lajos kormányzói irodájának tanácsosa; feltehetően ő volt Világos után, 1849 augusztusában, Orsovánál, Szemere Bertalannal a Korona egyik elrejtője; in contumaciam halálra ítélték; 1869-től a Pesti Királyi Ítélőtábla tanácselnöke, Fülepp József bányajogász fia, ifj. Fülepp József 1848-as százados bátyja, Fülepp Kálmán főpolgármester apja) 1809-1875.

37/2-1-29: Izsó László (publicista) 1887-1920 [Gerenday]. Sírfeliratai: „Izsó László hirlapiró ki a harctéren szerzett betegségben 33 éves korában 1920 január 30án elaludt.” - „E rideg kőoszlophoz, mely alatt Te alszod örök álmodat, drága fiam, élte utolsó perczében is elhozza fájdalomtól megtört szivét sirató édes anyád.”

37/2-1-30: Járossy Jenő (ügyvéd, nótaköltő) 1887-1975. Sírfelirata: „Valamikor úgy szerettem a virágot.”

37/2-1-33: ifj. Ábrányi Emil (költő, író, műfordító, kritikus, publicista, politikus; a Petőfi Társaság másodtitkára; a Figyelő, majd a Koszorú szerkesztője; id. Ábrányi Kornél zeneszerző és Katona Clementina írónő fia, Ábrányi Alajos politikus, illetve Kölcsey Antónia írónő unokája, id. Ábrányi Emil publicista unokaöccse, ifj. Ábrányi Kornél író öccse, Ábrányi Lajos festő unokatestvére, legifj. Ábrányi Kornél író apja, Csíkos Antónia festőművésznő nagybátyja) 1850-1920 [fotográfiákkal]. Sírfeliratai:

„Éltem és daloltam.

Magasba ragadták

Lelkemet a vágyak

S hordtalak szívemben

Isteni szabadság”

(Ábrányi Emil: Megnyugvás)

Vele: Wein Margit (felesége; operaénekesnő, akadémiai tanár) 1861-1948.

legifj. Ábrányi Emil (fia; zeneszerző, karnagy, zongoraművész, kritikus; az Operaház, majd a Szegedi Városi Színház karnagya; a debreceni színház, a budapesti Operaház és a Városi Színház igazgatója, főiskolai tanár, a Zeneakadémia tanára) 1882-1970.

Várnay Róza (ifj. Ábrányi Emil menye, legifj. Ábrányi Emil felesége; operaénekesnő) 1880-1962.

37/2-2-24: Haraszti Gyula /Krumpholtz; Hantz/ (irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár, az MTA tagja; Récsi Emil jogász veje, Récsi Jolán írónő férje, Haraszti Emil zenetörténész apja) 1858-1921.

37/2-3-2: Szász Vilmos /Sommer/ (szobrász- és iparművész, keramikus) 1884-1923.

Vele: Szász Vilmosné (festőművésznő) 1885-1921.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 37/1. parcella < > 38. parcella