EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 35. parcella < > 36/2. parcella

36/1. parcella

36/1-1-3: Bogdánfyné Tutsek Piroska (operaénekesnő, énekpedagógus; Tutsek Ilona operaénekesnő ikertestvére, anyai ágon Henry Purcell angol zeneszerző leszármazottja) 1905-1979 [Horvai János].

36/1-1-10: Kovács Ákos 1858-1934 [Lux Elek].

36/1-1-11: Szentiványi Ivanovits család [Horvai János].

36/1-1-13: Schmidt József (malommérnök, közgazdász; malomtulajdonos, a rendszeres molnárképzés bevezetésének, valamint egy malomipari múzeum és könyvtár létesítésének kezdeményezője, a Magyar Molnárcéh megalapítója) 1874-1934.

36/1-1-21: Matlekovits Sándor (közgazdász, író, jogász, politikus, egyetemi tanár; földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi államtitkár, az iparfelügyelői intézmény, a gyakorlati ipari szakoktatás, a kultúrmérnökség és a selyemhernyó-tenyésztés hazai megszervezésének részese, a Kereskedelmi Múzeum felállításának egyik irányítója, az Országos Iparegyesület, majd a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke; a Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor című sorozat szerkesztője; valóságos belső titkos tanácsos, az MTA tagja) 1842-1925. (A 36-1-21. számú sírhelyen temették el, a sírkő rossz helyen áll.)

Vele: Szuk Róza (felesége; gordonkaművésznő; Szuk Lipót gordonkaművész lánya, Szuk András, Szuk Mátyás és Szuk György zenészek unokahúga) 1844-1921.

36/1-1-26: Gáspár Ferenc (orvos, földrajzi és útirajz-író, kormánybiztos; öngyilkos lett) 1862-1923. (A 36/1-2-26. számú sírhelyen temették el, a sírkő rossz helyen áll.)

36/1-1-40: Lázár István János (író, költő, publicista, forgatókönyvíró, a Magyar Világ szerkesztője) 1881-1936.

36/1-2-37: Zádor György /Stettner/ (jogász, ügyvéd, kúriai bíró, író, esztéta, műfordító, publicista; a Kisfaludy Társaság megalapítóinak egyike; a Tudományos Gyűjtemény segédszerkesztője, Toldy Ferenccel az Ungarische Poesie című autográfia szerkesztője; számos magyar jogtudományi terminus megalkotója; az MTA tagja) 1799-1866.

Vele: Fenyéri Zádor Gyula (fia; jogász, bíró, igazságügyminiszteri tanácsos, író; a Rabsegélyző Egyesület egyik megalapítója és elnöke) 1835-1892.

36/1-2-40: Oprée Rezső (sportvezető, a Magyar Labdarúgók Szövetsége elnöke) 1866-1924 [1925].

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 35. parcella < > 36/2. parcella