EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 29/3. parcella < > 30. (1848-49-es) parcella

30/2. (munkásmozgalmi) parcella

30/2-1-3: Simon Mózes (ügyvéd, publicista, a munkásmozgalom résztvevője; az Amerikai Magyar Demokratikus Tanács főtitkára) 1890-1957.

30/2-1-6: Pór Bertalan (festőművész, grafikus, illusztrátor; a Nyolcak tagja; 1919-ben a Művészeti Direktórium festő-szakosztályának vezetője; főiskolai tanár) 1880-1964.

30/2-1-7: Orosz Nándor (publicista, a munkásmozgalom résztvevője, szakszervezeti vezető; az Igaz Szó szerkesztője, a Tartós békéért, népi demokráciáért! című folyóirat főszerkesztője; az MDP KV tagja, az MDP Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya vezetője, az MSZMP Párttörténeti Intézete igazgatója) 1886-1966.

30/2-1-8: Dömötör Ferenc (a munkásmozgalom résztvevője, diplomata) 1901-1954.

30/2-1-9: Szilágyi Dezső (a munkásmozgalom résztvevője; diplomata, az MSZMP KB tagja és külügyi osztályvezetője, a Magyar Partizánszövetség elnöke) 1897-1967.

30/2-1-10: Haász Árpád (közgazdász, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a munkásmozgalom résztvevője, 1919-ben az ifjúmunkás és diákszociális ügyek vezetője; a francia ellenállási mozgalom résztvevője) 1896-1967.

30/2-1-11: id. Venéczi János (a munkásmozgalom résztvevője és egyik vezetője; gyárigazgató) 1896-1957.

30/2-1-12: Nyisztor Györgyné (Nyisztor György politikus felesége) 1876-1951.

30/2-1-13: Bólyai-Bettelheim Ernő (műfordító, a munkásmozgalom résztvevője, szakszervezeti vezető; az Állami Ellenőrzési Központ egyik megszervezője) 1889-1959.

30/2-1-14: Vántus Károlyné /Stern Berta/ (a munkásmozgalom résztvevője, publicista, a Vörös Segély egyik szervezője; Vántus /Vantus/ Károly politikus felesége) 1896-1960.

30/2-1-15: Gyetvai János (író, publicista, a munkásmozgalom résztvevője; a Vörös Katona főszerkesztője, a Pécsi Munkás, a Kassai Munkás, majd Amerikában az Új Előre, a Magyar Világ és a Magyar Jövő szerkesztője; politikus, Baranya vármegye főispánja, diplomata, a Lapkiadó Vállalat szerkesztője) 1889-1967.

30/2-1-16: Novobátzky Károly (fizikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; az elektromágnesesség nem-lineáris vektortranszformáció bevezetésével való geometriai értelmezésének kidolgozója, számos más elmélet továbbfejlesztője, a statisztikus szemlélet relativisztikus kvantummechanikában való felhasználásának kidolgozója; a világszínvonalú modern hazai elméleti fizika-oktatás megszervezője; az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke, az MSZMP KB tagja; az MTA tagja, elnökségi tagja, alelnöke) 1884-1967.

30/2-1-17: Czóbel Ernő (publicista, történész, irodalomtörténész, textológus, egyetemi tanár; szociáldemokrata politikus, majd a munkásmozgalom résztvevője; 1919-ben a Vörös Hadsereg egyik parancsnoka; diplomata, a Marx-Engels Gesamtausgabe - Marx és Engels műveinek első tudományosan feldolgozott gyűjteményes kiadása - szerkesztője) 1886-1953.

Vele: Lányi Sarolta (felesége; költőnő, műfordító, publicista; Lányi Ernő zeneszerző lánya, Lányi Viktor Géza műfordító húga) 1891-1975.

30/2-1-18: Komor Imre (történész, publicista, a munkásmozgalom résztvevője, a Pécs-Baranyai Ifjúmunkás Szövetség titkára és lapjának szerkesztője, az Ifjú Proletár, majd a Deutsche Zentralzeitung szerkesztője; a KMP KB tagja és képviselője a Komintern-ben; a Népszava, a Szabad Nép, a Magyar Nemzet és a Társadalmi Szemle szerkesztője) 1902-1966.

30/2-1-19: Szántó Rezső (jogász, publicista, a munkásmozgalom résztvevője; 1918-ban a budapesti népőrség parancsnok-helyettese; a moszkvai magyar klub egyik megalapítója és vezetője, a spanyol polgárháborúban őrnagy, a nemzetközi brigád tüzércsoportjának parancsnoka; szakszervezeti vezető, a Tartós békéért, népi demokráciáért! című folyóirat főszerkesztője; 1945-ben a magyarországi emigráció Szovjetunióból való visszatelepedésének irányítója, majd a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság /MSZMT/ főtitkára; a Szakszervezetek Országos Tanácsa /SZOT/ nemzetközi szakszervezeti iskolájának igazgatója, a Magyar Partizánszövetség alelnöke; Szántó Béla diplomata öccse, Szántó Zoltán politikus bátyja) 1892-1970.

30/2-1-20: Hikádé Aladár (a munkásmozgalom résztvevője; 1919-ben a budapesti forradalmi törvényszék fővádbiztosa, Moszkvában a Nyugdíjintézet igazgatója) 1888-1970.

30/2-1-21: Czett József (a munkásmozgalom résztvevője, szakszervezeti és gazdasági vezető) 1906-1965.

30/2-1-22: Herczeg Ferenc (szakszervezeti vezető, az ellenállási mozgalom résztvevője; a Diósgyőri Lenin Kohászati Művek igazgatója, az Országos Tervhivatal /OTH/ elnökhelyettese, kohó- és gépipari miniszter-helyettes) 1906-1960.

30/2-1-23: Jakab Rudolf (a munkásmozgalom résztvevője, szakszervezeti vezető) 1891-1968.

30/2-1-24: Vajda Imre (közgazdász, egyetemi tanár, tanszékvezető, politikus; a munkásmozgalom résztvevője, az Osztrák Kommunista Párt Központi Bizottsága tagja; 1945 után a Szociáldemokrata Párt országos vezetőségének tagja, kereskedelmi és szövetkezetügyi, majd belkereskedelmi államtitkár, az Országos Tervhivatal /OTH/ elnöke, az MDP PB tagja; a Magyar Közgazdaságtudományi Társaság elnöke, a gazdasági reform egyik előkészítője; az MTA tagja) 1900-1969.

30/2-1-25: Sós György (a munkásmozgalom résztvevője; 1945 után a rendőrség egyik újjászervezője, az államrendészeti csoport vezetője, Budapest rendőrfőkapitány-helyettese; a Melléktermék- és Hulladékhasznosító Tröszt /MÉH/ Iroda igazgatója; jogász, vezérőrnagy, tábornok, Budapest rendőrfőkapitánya, a Magyar Partizánszövetség alelnöke) 1909-1972.

30/2-1-26: Bárd Imre (ügyvéd, műfordító, a munkásmozgalom résztvevője; az amerikai Magyar Szocialista Párt vezetője, az Előre szerkesztője; a két világháború között a kommunista vezetők elleni perek egyik ügyvédje; 1956 után a Budapesti Ügyvédi Kamara vezetője) 1884-1958.

30/2-1-27: Koncsek Ferenc (a munkásmozgalom résztvevője, gazdasági vezető) 1889-1959.

30/2-1-28: Szántóné Krammer Mária (pedagógus, Szántó Béla diplomata felesége) 1883-1949.

30/2-1-31: Csatár György (publicista, gazdasági vezető; a Népszabadság szerkesztő bizottságának tagja) 1923-1957.

30/2-1-32: Papp János (a munkásmozgalom résztvevője, szakszervezeti vezető) 1896-1960.

30/2-1-33: Villám János (szakszervezeti vezető) 1886-1957.

30/2-1-34: Orovecz István (vezérőrnagy, hadosztály-parancsnok politikus; 1956-ban a forradalom elleni karhatalmi szervezkedés egyik irányítója; a Magyar Néphadsereg korszerűsítőinek egyike) 1925-1969.

30/2-1-36: Galló Ernő /Grosz/ (szociáldemokrata, majd kommunista politikus, a munkásmozgalom résztvevője, szakszervezeti vezető; a Typographia szerkesztője, az MDP KV tagja; a Népszava Lapkiadó Vállalat igazgatója, az Országgyűlés jegyzője és ipari bizottságának titkára, az országgyűlési képviselők budapesti csoportjának elnöke; a Hazafias Népfront Országos Tanácsa tagja, a Magyar ENSZ Társaság alelnöke) 1899-1975.

30/2-1-37: Badari László (földmunkás, a munkásmozgalom résztvevője, szakszervezeti vezető; a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége Központi Vezetősége tagja; politikus, az MDP KV tagja, a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége /FÉKOSZ/, majd a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége /DÉFOSZ/ helyettes főtitkára) 1897-1970.

30/2-1-38: Harustyák József (a munkásmozgalom résztvevője, szakszervezeti vezető, szociáldemokrata, majd kommunista politikus, a Szakszervezetek Országos Tanácsa /SZOT/ elnöke és Számvizsgáló Bizottságának elnöke, a Szakszervezeti Világszövetség Főtanácsa tagja; az MDP PB, majd a KV tagja) 1894-1970.

30/2-1-39: Nőhrer Árpád (a munkásmozgalom résztvevője, szakszervezeti vezető, politikus; az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága tagja) 1902-1970.

30/2-1-40: Erdélyi Károly (a munkásmozgalom résztvevője, pedagógus, diplomata; külügyminiszter-helyettes, az MSZMP KB tagja és a KB külügyi osztályának vezetője; öngyilkos lett) 1928-1971.

30/2-1-41: Szamuelyné Szilágyi Jolán (grafikus, festőművész, plakáttervező, karikaturista, író, művészeti író; a munkásmozgalom résztvevője, a Forradalmár Művészek Németországi Szövetsége egyik megalapítója; Szamuely Tibor politikus felesége) 1895-1971.

30/2-1-42: Sándor Pál (filozófus, író, egyetemi tanár, tanszékvezető, politikus; a munkásmozgalom résztvevője, publicista, a Társadalmi Szemle, majd az Európa Könyvtár szerkesztője, a Kommunista szerkesztő bizottságának tagja, a Magyar Történelmi Emlékbizottság tagja; 1945 után a Gazdaság szerkesztője, az Országos Fordító Iroda igazgatója) 1901-1972.

30/2-1-43: Hirossik János (publicista, a munkásmozgalom résztvevője, szakszervezeti vezető, szociáldemokrata, majd kommunista politikus; 1918-ban a KMP titkára, 1919-ben a Budapesti Központi Forradalmi Munkás- és Katonatanács tagja, a felszabadított területek kormányzója, a Szlovák Tanácsköztársaság népbiztosa; a KMP KB tagja, a második világháborúban az ellenállási mozgalom résztvevője) 1887-1950.

30/2-1-44: Landler Jenőné (a politikus felesége) 1885-1952.

30/2-1-45: Schiff Rezső (szociáldemokrata politikus, szakszervezeti vezető; a II. Internacionálé egyik magyar küldöttje, 1919-ben a Budapesti Munkástanács elnöki osztályának vezetője és Budapest alpolgármestere) 1873-1951.

30/2-1-46: Kunfi Zsigmond /Kohn/ (szociáldemokrata politikus, irodalomtörténész, publicista, szociológus, műfordító; a Népszava helyettes szerkesztője, a Szocializmus, az Arbeiter-Zeitung, majd a Világosság szerkesztője, a magyar szociáldemokrata mozgalomban a centrizmus legjelentősebb képviselője; munkaügyi és népjóléti, majd közoktatásügyi miniszter, közoktatásügyi népbiztos; öngyilkos lett) 1879-1929.

30/2-1-47: Orlay-Fürst Károly /Orlai-Fürst; Fürst/ (a munkásmozgalom résztvevője, szakszervezeti vezető, a Vörös Segély egyik megszervezője, politikus; a kivégzett munkásmozgalmi vezető, Fürst Sándor bátyja) 1900-1945.

30/2-1-48: Mód Aladár /Oszkó/ (történész, író, egyetemi tanár, tanszékvezető, publicista; a munkásmozgalom résztvevője, a Szabadon szerkesztője, a második világháborúban az ellenállási mozgalom résztvevője; az MKP Gazdasági Bizottsága titkára, a Társadalmi Szemle felelős szerkesztője, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ főtitkára, a Hazafias Népfront elnökségi tagja) 1908-1973.

30/2-1-49: Rácz Gyula (a munkásmozgalom résztvevője, kisebbségi politikus, az 1934-es gyimesi csángó felkelés egyik vezetője, az erdélyi Magyar Dolgozók Szövetsége titkára; a második világháborúban az ellenállási mozgalom résztvevője; a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége /FÉKOSZ/, majd a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége /DÉFOSZ/ főtitkára, a szövetkezeti mozgalom egyik szervezője) 1900-1974.

30/2-1-50: Spiesz József (szociáldemokrata, majd kommunista politikus, a munkásmozgalom résztvevője, a moszkvai magyar emigráns klub egyik megszervezője; jogász) 1892-1974.

30/2-1-51: Kaszás Ferenc (a munkásmozgalom résztvevője, katonatiszt; az 1956-os forradalom utáni megtorlások egyik vezetője; vezérőrnagy, honvédelmi miniszter-helyettes, a Magyar Néphadsereg egyik átszervezője) 1922-1974.

30/2-1-52: Endrejter József (a munkásmozgalom résztvevője, a szovjet hadsereg főhadnagya; gyárigazgató) 1897-1975.

30/2-1-53: Fodor Gyula (szociáldemokrata, majd kommunista politikus, szakszervezeti vezető; Budapest alpolgármestere, építésügyi államtitkár, miniszter-helyettes, az Országos Nyugdíjfolyósító Intézet és az MSZMP Központi Revíziós Bizottsága elnöke, az MSZMP KB tagja) 1901-1975.

30/2-1-54: Földes Pál (textilmérnök, gyárigazgató, a munkásmozgalom és a második világháborúban a szovjet ellenállási mozgalom résztvevője; a magyarországi gyapjúipar irányítója, a Textilipari Kutató Intézet megszervezője és első igazgatója; diplomata, minisztériumi protokollfőnök) 1900-1975.

30/2-1-55: Riesz József (szociáldemokrata politikus, publicista, szakszervezeti vezető) 1876-1943.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 29/3. parcella < > 30. (1848-49-es) parcella