EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 28. parcella < > 29. parcella

Deák-mauzóleum

[Gerster Kálmán - Kiss György, valamint Santo Barbieri - Giovanni Fumi - Róth Miksa - Stróbl Alajos - Székely Bertalan; 1884-87.]

Kehidai Deák Ferenc (liberális reformpolitikus, jogtudós, publicista; Zala vármegye helyettes alispánja, a Büntető törvénykönyv 1841-42-es tervezetét elkészítő országgyűlési bizottság elnöke; 1848-ban igazságügyminiszter; az abszolutizmus idején a passzív ellenállás politikájának megszemélyesítője; 1861-ben a Felirati Párt vezetője, a kiegyezés legfőbb előkészítője, megszervezője és a tárgyalások vezetője; az MTA tagja; Vörösmarty Mihály gyermekeinek gyámja; Deák Antal József reformpolitikus öccse) 1803-1876.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 28. parcella < > 29. parcella