EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 27/1. parcella < > 28. parcella

27/2. parcella

27/2-sziget-1: Lipták Pál (kereskedelemügyi államtitkár) 1874-1926.

27/2-sziget-2: Kővágó József (kisgazdapárti politikus, katonatiszt, gépészmérnök; a második világháborúban az ellenállási mozgalom résztvevője, a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága tagja; Budapest alpolgármestere, majd polgármestere; az 1956-os forradalom idején a Független Kisgazdapárt egyik újjászervezője és újra Budapest polgármestere; az amerikai Magyar Bizottság alelnöke, egyetemi tanár) 1913-1996 [1997]. Sírfelirata: „Egész életében a magyar haza szabadságáért küzdött.”

27/2-1-7: Lugossy Ignác 1855-1926 [Gerenday].

Vele: Lugossy Géza (fia; részvénytársasági igazgató) 1889-1981.

27/2-1-8: Márialigeti Cseley József (orvos, a Ferencvárosi Torna Club futballosztályának elnöke) 1862-1925.

27/2-1-14: Sorg Antal (építési vállalkozó, építőanyag-gyáros) 1868-1948 [Ligeti Miklós - Fischer Antal, 1928].

27/2-1-15: Nagy Mihály (főispán) 1860-1918. Sírfeliratai: „A Szentháromság Egy Isten Szent Nevében.” - „Sirba szállt Veled Mindenünk!” - „A jó Isten jutalmazzon meg, édes drága jó Apánk!”

27/2-1-17: Kántorjánosi Mándy család [Vass Viktor, 1926].

27/2-3-1: Gáspár Zoltán (jogász, író, publicista, műfordító, szociográfus, kritikus, történész; a Szép Szó főszerkesztője, a Delta-almanach szerkesztője; József Attila Budapestre való 1942-es áttemetésének egyik lebonyolítója, a Vándor Kórus József Attila-estjeinek bevezetője; németek lőtték le) 1901-1945. Sírfelirata: „...mert a szabadságot oktattam e tájon.” (József Attila)

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 27/1. parcella < > 28. parcella