EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 27. parcella < > 27/1. parcella

27, MTA-parcella

Babics Antal (sebész, urológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, klinikaigazgató; egészségügyi miniszter; a Központi Állami Kórház megszervezője, az Acta Chirurgica Hungarica főszerkesztője, az International Urology and Nephrology szerkesztő bizottságának elnöke, a nyirokkeringés vesebetegségekben való jelentőségének kimutatója; a Szovjetunió Orvostudományi Akadémiája és az MTA tagja) 1902-1992.

Bálint Péter (fiziológus, főorvos, egyetemi tanár, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetének igazgatója, a vesebetegségek kutatásának nemzetközi hírű szaktekintélye; az Acta Physiologica Hungarica főszerkesztője, az MTA tagja; Bálint Zoltán építész fia, Bálint Rezső belgyógyász unokaöccse, Bálint András színész apja) 1911-1998.

Forgó László (gépészmérnök, az Invert-rostély és a sterilizátor, valamint az apróbordás alumínium hőcserélő és a hőcserélők légtelenítésére szolgáló eljárás feltalálója, a Heller-Forgó-féle légkondenzációs hűtőtorony társfeltalálója; a Hőtechnikai Kutatóintézet igazgatóhelyettese; az MTA tagja) 1907-1985.

Földi Zoltán (vegyészmérnök, szerveskémikus, egyetemi tanár; a Chinoin vezérigazgatója és kutatólaboratóriumának vezetője, számos gyógyszer előállítója, a hazai penicillingyártás megszervezője, az első hazai inzulin előállítója; adományozó, több külföldi tudományos társaság tagja, az MTA tagja) 1895-1987.

Fülöp József (geológus, egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora; a Magyar Földtani Intézet igazgatóhelyettese, majd igazgatója, a Központi Földtani Hivatal elnöke, az Acta Geologica Hungarica főszerkesztője, majd szerkesztő bizottságának elnöke; az MTA Geológiai Tanszéki Kutatócsoportjának vezetője, a Nemzetközi Földtani Kongresszus Mediterrán Bizottsága, a Magyar Rétegtani Bizottság és az MTA Földtani Bizottsága elnöke; az Osztrák Tudományos Akadémia tagja, az MTA tagja, alelnöke, elnökségi tagja) 1927-1994.

Juhász Gyula (történész, egyetemi tanár, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, a Magyarságkutató Intézet igazgatója; a Magyarok Világszövetsége társelnöke, a Magyar-Lengyel Baráti Kör és a Nemzetközi Dokumentációs Szövetség magyar nemzeti bizottsága elnöke; a Történelmi Szemle főszerkesztő-helyettese; az MTA tagja; Juhász Ferenc költő öccse, Szeverényi Erzsébet irodalomtörténész sógora) 1930-1993.

Kónya Albert (fizikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; oktatásügyi miniszter-helyettes, miniszter, majd kormánybiztos; a Tudományos és Felsőoktatási Tanács főtitkára, a Műegyetem Fizikai Intézetének igazgatója, több fontos kutatási irány felvetője; az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának titkára, majd elnöke, a Tudományos Minősítő Bizottság /TMB/ elnöke, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége /MTESZ/ társelnöke, majd alelnöke, a MTESZ Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnöke, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkára, majd elnöke, a Szocialista Országok Műszaki Tudományos Szervezeti Szövetségének /FENTO/ alelnöke; az MTA tagja és főtitkár-helyettese) 1917-1988.

Kovács István (fizikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; az Acta Physica főszerkesztője, az MTA Központi Fizikai Kutatóintézete igazgatója, az MTA Fizikai Bizottsága spektroszkópiai albizottságának elnöke, a Tudományos Minősítő Bizottság fizikai és csillagászati szakbizottsága elnöke, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége /MTESZ/ budapesti szervezetének társelnöke; a New York-i Tudományos Akadémia és az MTA tagja) 1913-1996.

Nagy Lajos (régész, egyetemi tanár, a Fővárosi Régészeti Intézet és az Aquincumi Múzeum igazgatója, az aquincumi orgona feltárója; az MTA tagja) 1897-1946.

Osztrovszki György (vegyészmérnök, miniszteri biztos, miniszter-helyettes, a Magyar Állami Szénbányák vezérigazgatója, az Országos Tervhivatal, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, majd az Országos Atomenergia Bizottság elnökhelyettese, a KGST moszkvai titkárságának helyettes titkára; az MTA tagja, főtitkára) 1914-1988.

Radnót Magda (orvos, szemész, egyetemi tanár; az Állami Szemkórház főorvosa, a Magyar Szemorvosi Társaság főtitkára, majd elnöke, az Európai Szemészeti Tanács elnöke, több hazai és külföldi tudományos társaság és akadémia tagja; a Szemészet főszerkesztője, több más lap szerkesztő bizottságának tagja, az Újabb eredmények a szemészetben című sorozat megalapítója és főszerkesztője, a szemészeti pathológia, histológia és ultrastruktúra úttörője; az MTA tagja) 1911-1989.

Rédei László (matematikus, egyetemi tanár, az MTA tagja) 1900-1980.

Simonovits István (orvos, belgyógyász, hematológus, egyetemi tanár; az egészségügyi miniszter első helyettese, a SOTE Egészségügyi Szervezési Intézete igazgatója, az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet főigazgatója; a magyarországi csecsemőhalandóság leküzdésének egyik vezetője, az izotóplaboratóriumok, valamint a klinikai és kórházi könyvtárak országos hálózatának megszervezője, az első magyar nyelvű társadalomegészségügyi és egészségügyi szervezéstani tankönyv szerzője; az Orvosképzés című lap újraindítója és szerkesztője; több nemzetközi tudományos társaság tagja, az MTA tagja) 1907-1985.

Stark Ervin (orvos, fiziológus, egyetemi tanár; az Acta Medica főszerkesztője, az Acta Physiologica szerkesztő bizottságának tagja; az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete igazgatóhelyettese, majd igazgatója, az MTA Endokrinológiai és Anyagcsere-kutatásokkal foglalkozó Bizottsága elnöke, a Tudományos Minősítő Bizottság orvosi elméleti szakbizottsága elnöke, a Magyar Élettani Társaság vezetőségi tagja; több külföldi tudományos társaság tagja, az MTA tagja) 1922-1995.

Szabolcsi Gertrúd Anna (biokémikus; az Acta Biochimica et Biophysica és a Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztő bizottságának tagja, az MTA Biokémiai Intézetének igazgatóhelyettese; az MTA tagja) 1923-1993.

Szalai Sándor (szociológus, filozófus, egyetemi tanár, könyvtáros; szociáldemokrata politikus, publicista; a Külügyi Akadémia vezetője, az ENSZ Kutatási és Oktatási Intézete /UNITAR/ igazgatóhelyettese, a Magyar Szociológiai Társaság elnöke, a Társadalomtudományi Intézet igazgatója, a nemzetközi időmérleg-kutatások kezdeményezője és megszervezője; a World Academy of Art and Science tagja, az MTA tagja) 1912-1983.

Szendy Károly Lipót (gépészmérnök, energetikus, erőmű-tervező; a hazai villamosenergia-rendszer kialakításának egyik irányítója, a nemzetközi kooperációs összeköttetések tervezője, a korszerű hálózattervezési módszerek magyarországi bevezetője és több új módszer megalkotója; több külföldi tudományos társaság tagja, az MTA tagja) 1911-1981.

Szilárd Leó (fizikus, biofizikus, író, egyetemi tanár; az atomreaktor feltalálója, majd Chicagóban az első működő atomreaktort létrehozó tudóscsoport tagja, a mesterséges radioaktív izotópok elkülöníthetőségét lehetővé tevő Szilárd-Chalmers-reakció társfelfedezője, Enrico Fermivel a rácsreaktor feltalálója; Albert Einstein az ő kezdeményezésére hívta fel Roosevelt elnök figyelmét az uránhasadás katonai alkalmazásának lehetőségére, majd az atombomba veszélyeire; az atomenergia békés felhasználásának egyik fő propagátora; ő javasolta Hruscsovnak a forródrót létrehozását; a termodinamika II. főtétele modern értelmezésének megalkotója) 1898-1964.

Tamássy István (mezőgazdász, kertészmérnök, genetikus, növénynemesítő, egyetemi tanár, tanszékvezető, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem rektora; a Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle magyar kiadásának szerkesztője, az Acta Agronomica főszerkesztője; a Magyar Agrártudományi Egyesület főtitkára, az MTA Agrártudományi Osztálya elnöke, a Nemzetközi Kertészeti Társaság elnökségi tagja, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság alelnöke; a New York-i Tudományos Akadémia és az MTA tagja) 1924-1995.

Tolnai Gábor (irodalomtörténész, esszéíró, kritikus, művelődéstörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető; diplomata, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója; az Irodalomtörténeti Közlemények újraindítója, az Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae szerkesztője, Darvas Józseffel a Kortárs szerkesztője; az MTA Tudományos Minősítő Bizottsága titkára, majd elnöke, az MTA tagja) 1910-1990.

Vele: Berkovits Ilona (felesége; művészettörténész, könyvtáros, a Magyar Könyvszemle szerkesztője) 1904-1986.

Vas Károly (mikrobiológus, vegyészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; az Acta Alimentaria megalapítója; a Hús- és Hűtőipari Kutatóintézet mikrobiológiai osztályának vezetője, a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet igazgatója, az ENSZ Nemzetközi Atomenergia Ügynöksége /IAEA/ Élelmiszertartósítási Osztályának vezetője; Magyarországon az első, aki az élelmiszer-tartósításban a biometriát és a sugárzásos tartósítási eljárásokat alkalmazta; számos hazai és külföldi tudományos társaság tagja, az MTA tagja) 1919-1981.

Világhy Miklós (jogász, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, tudományos rektorhelyettes; miniszteri főtanácsos, a magyar Polgári törvénykönyv megalkotónak egyike; az MTA tagja) 1916-1980.

Weiszfeiler Gyula (orvos, mikrobiológus, immunológus; 1945 előtt a moszkvai Központi Tuberkolózis Intézet mikrobiológiai osztályának vezetője; az Acta Microbiologica szerkesztő bizottságának tagja; a Sabin-féle gyermekbénulás elleni élő vakcina hazai bevezetője, az OKI mikrobiológiai csoportjának megszervezője, a Magyar Mikrobiológiai Társaság főtitkára, az MTA Mikrobiológiai Kutatócsoportjának igazgatója; az MTA tagja) 1902-1984.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 27. parcella < > 27/1. parcella