EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) „Miniszteri sor” < > 24/1. parcella

24. parcella

24-1-16: Szabó Dezső (író, kritikus, esszéíró, nyelvész, publicista; az Auróra alapító főszerkesztője, majd az első Élet és Irodalom szerkesztője, a Kritikai Füzetek, majd a Ludas Mátyás Füzetek megindítója; a jobboldali falukutató mozgalmak vezető alakja; Szabó Jenő író öccse) 1879-1945.

24-1-47: Hodinka Antal (történész, akadémiai, majd egyetemi tanár, a pécsi tudományegyetem rektora; levéltáros, könyvtáros, az MTA tagja) 1864-1946.

24-1-68: Tóth Potya István (huszonhétszeres válogatott labdarúgó, edző, pályaigazgató; az ellenállási mozgalom résztvevője; nyilasok végezték ki) 1891-1945 [1961].

24-1-69: Kertész Géza (válogatott labdarúgó, edző) 1894-1945.

24-1-72: Basilides Mária (opera- és oratóriuménekesnő) 1886-1946.

Vele: Péterfi István (férje; zenekritikus, publicista, író, jogász; 1919-ben a külügyi népbiztosság elnöki osztályának vezetője; a Budapesti Zenekritikusok Szindikátusának ügyvezetője, 1949 után miniszteri tanácsos, a Zenei Alap igazgatója) 1884-1962.

24-1-73: Szakasits Antalné Boros Izabella (a munkásmozgalom résztvevője, szakszervezeti vezető, könyvkereskedő, publicista) 1898-1946. Sírversei:

„Elszállt a szálló őszi levelekkel,

Búcsút vett mint a tűnő napsugár.”

„Egy asszony ment el a tenger pusztulásban.

Miért fáj oly nagyon, hogy már nincs nekünk?

Talán mert szép volt, csöndes és mosolygó,

S együtt szőtte az álmokat velünk?

Talán mert jobb volt s több mint annyi mások.

Hősen küzdött és némán szenvedett,

S mély sebeit oly hangtalan viselte.”

(Várnai Zseni)

Vele: Szakasits Antal (férje; szociáldemokrata politikus, publicista, a munkásmozgalom résztvevője, szakszervezeti vezető, az első magyarországi ifjúmunkás-sztrájk megszervezője; feleségével a Népszava Könyvkereskedés bécsi fiókjának megalapítója; a szociáldemokrata ifjúsági mozgalmak egyik vezetője, az Ifjúmunkás és a Munkásifjúság szerkesztője; iparügyi államtitkár, az Országos Nyugdíjintézet elnöke; Szakasits Árpád politikus öccse) 1893-1981.

24-1-75: Vándor Sándor /Venetianer/ (zeneszerző, karnagy, korrepetitor; kórusalapító és -szervező, a hazai munkáskórusok megújítója; nyilasok végezték ki) 1901-1945 [Farkas Aladár, 1960]. Sírfelirata: „S élete, ha van élte még egy, a proletár utókoré.”

24-1-76: Gárdonyi Albert (történész, levéltáros, könyvtáros, egyetemi tanár; a Fővárosi Levéltár főlevéltárosa; az ő kutatásai alapján találta meg Bartucz Lajos 1914-ben a magyar jakobinus mozgalom kivégzett vezetőinek sírját) 1874-1946.

24-1-77: Szerb Antal (író, esszéíró, irodalomtörténész, műfordító, költő, rendező; főiskolai és egyetemi tanár, a Magyar Irodalomtudományi Társaság elnöke; Faludi János író unokatestvére; a balfi munkatáborban ölték meg) 1901-1945.

Vele: Bálint Klára (felesége; Bálint Aladár kritikus lánya, Osvát Ernő és Osvát Kálmán szerkesztők unokahúga, Bálint Endre festőművész nővére, Szerb János orientalista anyja, Bálint István rendező nagynénje) 1913-1992.

24-2-7: Vajda Adolf 1846-1914 [Yrjö Liipola].

24-4-35: Sárközi György (író, költő, műfordító, publicista, a Pandora és a Válasz szerkesztője, a Magyarország felfedezése című szociográfiai sorozat elindítója, a Márciusi Front egyik vezetője; a balfi munkatáborban ölték meg) 1899-1945.

Vele: Molnár Márta (felesége; írónő, műfordító, kiadó-alapító, a Válasz szerkesztője; Vészi József író unokája, Molnár Ferenc író és Vészi Margit írónő lánya; első férje Horváth Zoltán publicista) 1907-1966.

24-4-39: Kelen Béla (orvos, röntgenológus, egyetemi tanár, az Egyetemi Központi Röntgenintézet vezetője, a hazai röntgenkészülék-gyártás kezdeményezője) 1870-1946.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) „Miniszteri sor” < > 24/1. parcella