EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 19/1. parcella < > A mauzóleum hátsó fala

Batthyány-mauzóleum

[Schickedanz Albert, 1874.]

Németújvári gróf Batthyány Lajos (liberális politikus, diplomata; a Vas megyei Iparegyesület egyik megalapítója, a Magyar Cukorgyáregyesület elnöke; 1845-ben az ellenzék központi választmányának elnöke, az Iparegyesület és a Magyar Kereskedelmi Társaság elnöke; 1847-ben az ellenzéki párt elnöke; 1848. március 15-én az Országgyűlés reformköveteléseit tartalmazó feliratot Bécsbe vivő küldöttség tagja; az első független magyar kormány miniszterelnöke és a második, hivatalba nem lépett kormány megalakítója; nemzetőrségi segédkartiszt; 1849. október 6-án kivégezték) 1807-1849. Sírverse:

„Nagy küzdés volt egész élte,

Sokak által félreértve,

Oh de oly szent volt halála,

Életét megmagyarázta.”

(Tóth Kálmán)

Vele: Zichi és Vásonkeői gróf Zichy Antónia (felesége; id. gróf Zichy Ferenc főispán unokája, ifj. gróf Zichy Ferenc főispán unokahúga, gróf Károlyi György főudvarmester sógornője) 1816-1888.

Németújvári gróf Batthyány Ilona /gróf Keglevich Béláné, majd Beniczky Gáborné/ (gróf Batthyány Lajos lánya) 1842-1929.

Németújvári gróf Batthyány Elemér (gróf Batthyány Lajos fia; huszárszázados, a magyar lovassport egyik úttörője; lótenyésztő, utazó, a Magyar Lovaregylet elnöke, a Kerepesi úti lóverseny-pálya tervezője és építtetője) 1846-1932.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 19/1. parcella < > A mauzóleum hátsó fala