EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 19. parcella < > Batthyány-mauzóleum

19/1. parcella

19/1-külső sziget: Ady Endre (költő; író, publicista, a Nagyváradi Napló szerkesztője, a nagyváradi Holnap-kör tagja, a szabadkőműves Martinovics-páholy tagja, a Vörösmarty Akadémia elnöke) 1877-1919 [Csorba Géza, 1930].

Vele: Ady Lajos (öccse; irodalomtörténész, pedagógiai író, az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny szerkesztője, az Ady Társaság elnöke) 1881-1940.

Ady Lőrincné Pásztor Mária (anyjuk) 1858-1937.

19/1-belső sziget: Malosik Antal és családja mauzóleuma [Wachtel Elemér - Róth Miksa, 1908 körül].

19/1-1-1: Zámory Mária 1869-1910 [Szeifert; 1913].

19/1-1-2: Lánczy Leó /Lazarsfeld/ (közgazdász, politikus, kora egyik legkiválóbb bankára; a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezérigazgatója, majd elnöke, több vállalat és gyár megalapítója, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valóságos belső titkos tanácsos; az első világháború alatt Heinrich Ferenccel a hadigazdálkodás megszervezője; Lánczy Gyula öccse) 1852-1921 [Telcs Ede]. Sírfelirata: „Munkának szentelt alkotás és sikerdús élete szorgalom és munka diadala volt. Áldott emlékét őrzik szeretet és kegyelet.”

19/1-1-3: Lánczy Gyula /Lazarsfeld/ (történész, politikus, egyetemi tanár; Lánczy Leó bátyja) 1850-1911 [Kallós Ede].

19/1-1-4: Hámori Biró Ármin /Brüll/ (a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. kifejlesztője és vezérigazgatója, a vaskartell megszervezője; Lánczy Gyula és Lánczy Leó sógora, Biró Pál politikus apja) 1849-1917 [Telcs Ede - Bánffy Miklós - Seenger Béla, 1921].

19/1-1-5: Detéri Borbás Vince /Deetéri Borbás/ (a 19. század legnagyobb magyar botanikusa; növénygyűjtő, egyetemi tanár, szisztematikus, a magyar flóra- és geobotanikai kutatások korszerűsítője; felfedező, a kolozsvári botanikus kert igazgatója, körülbelül kétezer növényalak első leírója és megnevezője; adományozó) 1844-1905 [Gerenday, 1913 előtt]. Sírfeliratai: „A botanika nesztora. Az örök világosság fényeskedjék neki!” - „Küzdelmes élted után nyugodjál boldogan az örök békében nagy fáradsággal kivivott babéraidon, amelyeket könyűivel öntöz örökké gyászoló hitvesed - s ha majd én sem leszek, emlékedet örökbecsü nagy munkáid, virágaid, növényeid milliói fogják tovább őrizni. Isten veled! Áldás, béke és dicsőség lengjen poraid felett!”

19/1-1-6: Jászói Berczik Árpád (író, költő, publicista, a magyar irodalomtörténeti tárgyú vígjáték megteremtője; a miniszterelnökségi sajtóosztály vezetője, miniszteri tanácsos; az MTA tagja) 1842-1919 [Kisfaludi Strobl Zsigmond]. Sírverse:

„Itt nyugszik Berczik Árpád, sok vidám

Magyar erkölcsű szinjátéknak atyja,

Emlékezésül ő mosolyt kiván -

S ajkunk mosolyg, de a szivünk siratja.”

(Kozma Andor)

Vele: Fésüs György (jogász, közgazdász, író; akadémiai tanár, a pozsonyi jogakadémia igazgatója) 1841-1914.

Jászói Berczik Gyula (művészeti író) 1853-1933.

19/1-1-8: Dávid János (építész) 1850-1934.

19/1-1-10: Haggenmacher Árpád 1865-1914 [Szamosi Imre].

19/1-1-14: Beregszászy Lajos /Beregszászi/ (zongorakészítő, feltaláló) 1817-1891. Sírfelirata: „A zongorakészités legjelentősebb hazai mestere.”

Vele: ifj. Réczey Imre (veje; sebész, egyetemi tanár, klinikaigazgató; az Orvosi Hetilap szerkesztője, a Budapesti Királyi Orvosegyesület elnöke, majd alelnöke, az Egyesület évkönyveinek szerkesztője, a Közkórházi Orvostársulat elnöke, a Német Sebészeti Társaság tagja; id. Réczey Imre orvos fia) 1848-1913.

19/1-1-18: Pártos Gyula /Puntzmann/ (építész, hosszú ideig Lechner Ödön tervezőtársa; a Magyar Mérnök Egylet Magyar Mérnök és Építész Egyletté fejlesztésének kezdeményezője) 1845-1916.

19/1-1-23: Hofbauer Zsófia Mária /Baronek/ (operaénekesnő) 1840-1916. (A 19/1-2-27. számú sírhelyen temették el, sírköve rossz helyen áll.)

19/1-1-36: Lovik Károly (író, publicista, sportújságíró; európai hírű lószakértő, a Vadász és Versenylap szerkesztője; Somló Emma színésznő első férje) 1874-1915.

19/1-2-4: Klein Gyula (botanikus, egyetemi tanár, a Természettudományi Társulat növénytani szakosztálya elnöke; több külföldi tudományos társaság és az MTA tagja) 1844-1915.

19/1-2-20: Jákfai Gömbös Gyula (szélsőjobboldali politikus; vezérkari százados, katonai attasé, a Magyar Országos Véderő Egylet elnöke; 1919-ben a szegedi ellenkormány hadügyi államtitkára; a Magyar Nemzeti Függetlenségi /Fajvédő/ Párt megalapítója, a magyarországi antiszemita mozgalmak egyik vezetője; honvédelmi miniszter, miniszterelnök) 1886-1936 [1970 után].

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 19. parcella < > Batthyány-mauzóleum