EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) Jókai-körönd < > Jobb árkádsor és az út k.

Jobb oldali árkádsor

Á.J. 1: Görgei Artúr /Görgői és Toporci Görgey/ (császári főhadnagy, 1848-as honvéd őrnagy, majd tábornok, a szabadságharc egyik legtehetségesebb hadvezére, az egységes és hatékony magyar hadsereg megszervezésének irányítója; a felső-dunai honvédség vezére; hadseregparancsnok, hadügyminiszter, a honvédség fővezére; emlékíró, a Lánchíd-társulat igazgatója; vegyész, a laurilsav felfedezője; Görgey Ármin honvéd alezredes öccse, Görgey István történetíró bátyja, Görgey Kornél honvéd alezredes unokatestvére) 1818-1916.

Á.J. 6: Magyarzsákodi Hegedüs Sándor (konzervatív politikus, közgazdász, publicista, kereskedelemügyi miniszter; a dunamelléki református egyházkerület főgondnoka; az MTA tagja; Hegedüs Lóránt politikus és Hegedüs Sándor író apja) 1847-1906 [Ligeti Miklós, 1909].

Vele: Ásvai Jókay Jolán (felesége; író- és költőnő, publicista, Jókai Mór bátyjának, Jókay Károlynak lánya) 1849-1922.

Magyarzsákodi Hegedüs Lóránt (fia, író, gazdaságpolitikus, közgazdász, pénzügyminiszter, publicista; a Gyáriparosok Országos Szövetsége igazgatója, alelnöke, a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete /TÉBE/ megszervezője és elnöke, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgatója; a Társadalomtudományi Társaság egyik megalapítója és titkára, Ady Endre egyik első támogatója; az MTA tagja) 1872-1943.

Á.J. 8: Keinz család [Damkó József - Gerster Kálmán - Seenger Béla, 1915]. A sírbolt felirata: „Dicsérjétek az Ő nevét, mert jóságos az Úr, örökké tart irgalmassága: és nemzedékről nemzedékre az ő igazsága.”

Á.J. 9: Kilián Frigyes (könyvkereskedő, könyvkiadó; id. Kilián György könyvkereskedő unokája, ifj. Kilián György könyvkiadó fia) 1833-1907 [Ligeti Miklós - Weisinger György, 1915].

Á.J. 11: Eisele család [Ligeti Miklós - Weisinger György, 1913].

Á.J. 15: László család [Radnai Béla]. A sírbolt felirata: „Én vagyok a feltámadás és az élet.” (János ev. 9,5.)

Ugyanitt: Náray-Szabó Sándor (orvos, gyógypedagógus, közoktatásügyi államtitkár; a gyógypedagógia hazai intézményeinek egyik megszervezője) 1861-1914.

Á.J. 16: Waigand Ferenc 1842-1928 [Gerenday].

Vele: Waigand József (római katolikus teológus, akadémiai tanár) 1912-1993.

Á.J. 17: Wampetich család [Zala György, 1924]. A sírbolt felirata: „Jöjjetek hozzám, vigaszt és nyugalmat találtok...”

Á.J. 18: Belatini Braun József 1824-1903 [Sződy Szilárd].

Á.J. 19: Eigel-Karpf család [Vass Viktor].

Á.J. 20: Spiesz Ágoston 1849-1924 [Bory Jenő, 1913].

Á.J. 21: Sváb György 1843-1915 [Schmidt Gyula].

Vele: Windisch Richárd (veje; agrokémikus, mezőgazdász, akadémiai tanár) 1872-1943.

Á.J. 22: Hoffmann család [Gerenday, 1903-11 között].

Á.J. 23: Szájbely Kálmán /Szájbély/ (a Magyar Államvasutak igazgatója; királyi, majd udvari tanácsos) 1848-1932 [Gerenday, 1911 előtt].

Á.J. 24: Wagner család [Schmidt Gyula].

Á.J. 25: Mauritz család [Schmidt Gyula - Székely Singer Antal].

Á.J. 26: Gerhardt Gusztáv (a Magyar Államvasutak elnök-igazgatója, valamint Nyugdíj- és Segélyalapjának létrehozója; a magyarországi közlekedés egyik jelentős fejlesztője, alapítványtévő, udvari tanácsos) 1847-1910 [Ligeti Miklós, 1915 előtt]. Sírfelirata: „Hazai közlekedésügyünk egyik úttörőjének kegyelete és hálája jeléül emelte az általa megteremtett nyugdíj- és segélyalap.”

Á.J. 27: Láng László (gépészmérnök, a Láng Gépgyár megalapítója, iparfejlesztő; a gőzturbina-gyártás magyarországi bevezetője, a Diesel-motorok gyártásának hazai elindítója) 1837-1914 [Schmidt Gyula, 1915].

Vele: Láng Gusztáv (fia; gépészmérnök, gyárigazgató; motorfejlesztő; Magyarországon az első, aki vasúti vontatásra gyártott Diesel-motorokat) 1873-1960.

Á.J. 31: Nagyjeszeni Jeszenszky Sándor (jogtudós, író, királyi főügyész, miniszterelnökségi államtitkár, valóságos belső titkos tanácsos; Jeszenszky Danó költő fia) 1852-1917.

Á.J. 32: Hudetz János 1854-1930 [Gerenday, 1907 előtt].

Vele: Hudetz Béla (fia; építész) 1897-1949.

Á.J. 33: Hudetz Antal (építész) 1845-1937.

Á.J. 34: Paulheim család [Füredi Richárd].

Ugyanitt: Neiszer Antal (politikus, helyettes államtitkár) 1869-1939.

Á.J. 36: Antony István (kőfaragó) 1848-1920 [Erdey Dezső]. Sírfelirata: „Boldogok a holtak, kik az Úrban halnak meg, már most! Igen, - mondja a 'lélek' - hogy megpihenjenek munkáiktól, mert cselekedeteik követik őket.” (Jel. 14,13.)

Vele: Tolnai gróf Festetics Bennoné Antony Irén (lánya; ifj. gróf Festetics Benno szállodatulajdonos anyja) 1889-1975.

Á.J. 38: Tóth család (nagykereskedők) [Fritz Oszkár - Betlen Gyula, 1907].

Á.J. 40: Schwarz Antal 1805-1886 [Schmidt Gyula].

Á.J. 42: Hulitius család [Gerenday, 1909].

Á.J. 44: Hőgyes Endre (orvos, patológus, bakteriológus, gyógyszerész, egyetemi tanár; a kísérletes kórtan magyarországi kifejlesztője, az egyensúlyérzés reflexívének és a szemmozgás idegmechanizmusainak első leírója, a veszettség elleni védőoltás tökéletesítője és hazai bevezetője, a rendszeres hazai bakteriológiai kutatások egyik elindítója; a budapesti Pasteur Intézet megalapítója, kórházalapító, a Kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulat megalapítója és elnöke, a budapesti Természettudományi Társulat alelnöke, a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat elnöke; húsz éven át az Orvosi Hetilap szerkesztője; minden idők egyik legnagyobb magyar orvos-kutatója; az MTA tagja) 1847-1906 [Kopits János, 1909].

Á.J. 45: id. Tolcsvai báró Korányi Frigyes /Kornfeld/ (belgyógyász, egyetemi tanár, a budapesti tudományegyetem rektora, a magyar orvostudomány egyik megalapozója, a kísérletes belgyógyászat hazai úttörője és klinikai orvostudománnyá fejlesztője; a korszerű klinikai és laboratóriumi kutatások, valamint a vegyi, bakteriológiai és röntgenvizsgálatok hazai bevezetője; a tuberkolózis /tbc/ elleni küzdelem elindítója és egyik vezetője, több betegség első leírója, az elsők egyike, aki relatív szívbillentyű-elégtelenséggel foglalkozott; 1848-as honvéd főhadnagy és helyettes főorvos; az I. Belklinika megszervezője és igazgatója, egészségügyi reformer, a gyakornoki intézmény létesítésének kezdeményezője; az Országos Közegészségügyi Tanács elnöke, kórház-, gyógyfürdő- és szanatórium-fejlesztő, Bókay Árpáddal és báró Kétly Károllyal A belgyógyászat kézikönyve kiadója; 1908-tól báró; az MTA tagja; Korányi Anna festőművésznő apja) 1827-1913 [Ligeti Miklós, 1929].

Vele: Tolcsvai Bónis Sámuel (id. Korányi Frigyes apósa; liberális reformpolitikus, jogász, 1849-es igazságügyi államtitkár és kormánybiztos; 1848-ban ő menekítette Debrecenbe a Koronát) 1810-1879.

Tolcsvai báró Korányi Sándor (id. Korányi Frigyes fia; bel- és ideggyógyász, fiziológus, főiskolai, majd egyetemi tanár; a modern veseélettan és vesekórtan hazai megalapozója, a veseelégtelenség fogalma és számos más, alapvető jelentőségű élettani jelenség megállapítója és leírója, az elsők egyike, aki fizikai-kémiai módszereket alkalmazott az orvostudományban; az István Kórház főorvosa, a benzol leukémia elleni bevezetője; 1908-tól báró; az Academia Leopoldina és az MTA tagja) 1866-1944.

ifj. Tolcsvai báró Korányi Frigyes (id. Korányi Frigyes fia; gazdaságpolitikus, diplomata, három ízben pénzügyminiszter és egyszer kereskedelemügyi miniszter, az Országos Központi Hitelszövetkezet vezérigazgatója, a Pénzintézeti Központ elnöke; író, zeneszerző; 1908-tól báró) 1869-1935.

Á.J. 46: Tarnói Huley-Rakovszky család [Bory Jenő, 1912].

Á.J. 49: Paupera Ferenc (bankigazgató, politikus; a Földhitelbank Rt. egyik megalapítója, vezérigazgatója, majd elnöke, a Magyar-Cseh Kereskedelmi Kamara elnöke, a Nemzetközi Kamarák Szövetsége magyar csoportjának alelnöke; Bajor Gizi színésznő második férje) 1876-1943 [Gerenday].

Á.J. 50: Andréka Károly (Budapest rendőrfőkapitány-helyettese) 1874-1937.

Á.J. 51: Hutter és Dürringer család [Schmidt Gyula - Heinz Müller, 1912].

Á.J. 52: id. Seenger Béla (kőfaragó, a Seenger Béla Márvány- és Kőipari Rt. megalapítója és vezetője, több kőbánya tulajdonosa) 1852-1905 [Damkó József - Seenger-cég, 1914]. Sírverse:

„Töröld le könnyed s nézzed:

Ő is tövistől vérzett!”

(Prohászka Ottokár)

Vele: Seenger Ilona (lánya; Kauser Lipót építész felesége) 1885-1944.

Á.J. 54: id. Unger Antal (vaskereskedő; Pollack Mihály építész veje, Unger /Magyar/ Gyula építész unokatestvére; lány unokatestvérei közül kettő Erkel Ferenc egy-egy öccséhez ment feleségül) 1801-1868.

Vele: legid. Unger Antal (apja; kovácsmester; Wurm /Almay/ József vaskereskedő sógora) 1771-1835.

Unger Ferenc Henrik (id. Unger Antal öccse; jogász, könyvgyűjtő, a főváros egyik leggazdagabb polgára; Pest első központi fűtéses háza, a Múzeum körúti Unger-ház építtetője) 1809-1877.

Unger Emil /Unger Gyula Emil/ (id. Unger Antal fia; építész; ifj. Unger Antal vaskereskedő öccse) 1839-1873.

Unger Leó (id. Unger Antal fia; vaskereskedő; Kismarty-Lechner Jenő építész apósa, Kismarty-Lechner Marianne grafikus nagyapja) 1840-1881.

Hupf Mihály (id. Unger Antal sógora /Unger Klára férje/; városi szenátor) 1789-1838.

Szalazár Károly (id. Unger Antal sógora; ügyvéd; Hupf Mihály özvegyének férje) 1809-1861.

Aigner Ferenc (id. Unger Antal sógora /Unger Borbála férje/; vaskereskedő) 1796-1855.

Ráth Károly (Hupf Mihály veje; jogász, 1848-as honvéd; politikus, a királyi tábla alelnöke; huszonnégy éven át az egyesített Budapest első főpolgármestere; Adler-Rácz Antal sebész nagyapja) 1821-1897.

Ráth Imre (Ráth Károly fia; diplomata) 1855-1884.

Á.J. 55: Bánóczi Végess család [Donáth Gyula].

Ugyanitt: Roskoványi Roskoványi Dezső (császári és királyi kamarás, huszár ezredes) 1868-1940.

Á.J. 56: Knopfer család [Gerenday, 1921 után].

Á.J. 57: ifj. Kirner József (puskaműves; Kirner György bajor puskaműves unokája, id. Kirner József puskaműves fia) 1838-1916.

Á.J. szegély: Mautz Anicét 1847-1909 [Székely Singer Antal].

Á.J. szegély: Szendrői Szende Károly (az Első Magyar Általános Biztosító Társaság vezérigazgató-helyettese) 1852-1911.

Á.J. szegély: Érkenézi és Okányi Szlávy Tibor (az első világháború hősi halottja) 1897-1915 [Gerenday]. Sírfelirata: „A szülők sok szép reménye van eltemetve itt! Áldás volt életed, drága kincsünk. Büszkeségünk veled rombadőlt. A soha el nem múló szeretet virrasszon feletted. Emléked szívünkben örökké élni fog. Ifjú hős! Ártatlan lelked az Ég angyalának nyerte, légy áldott poraidban is.” (Szlávy Kálmán)

Á.J. szegély: Gávai Gaál Jenő (közgazdász, jogász, gazdaságtörténész, szociál- és agrárpolitikus, egyetemi tanár; az aradi Kereskedelmi és Iparkamara titkára, az aradi Gazdasági Egyesület alelnöke, a Magyar Társadalomtudományi Egyesület igazgatója, a kivándorlási tanács elnöke; az MTA tagja) 1846-1934.

Á.J. szegély: Mitterdorfer Gusztáv (nagykereskedő) 1840-1908.

Á.J. szegély: Mitterdorfer Lajos (a Ganz és társa Vasöntő és Gépgyár Rt. igazgatója) 1852-1909.

Á.J. szegély: Garamveszelei báró Kazy József (politikus, földművelésügyi államtitkár, huszár alezredes; valóságos belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás) 1856-1923.

Á.J. 68. (csontfülke): Edvi Illés Pál (író, költő, publicista, pedagógus, mezőgazdász; evangélikus lelkész, esperes, egyházi és nyelvészeti író, az MTA tagja; Edvi Illés László orvos bátyja, Edvi Illés Károly jogtudós nagybátyja) 1793-1871.

Á.J. 74. (csontfülke): Ballagi László (műfordító, egyházi író; Ballagi Mór nyelvész fia, Ballagi Károly pedagógus unokaöccse, Ballagi Géza és Ballagi Aladár történészek bátyja, Ballagi István bőrgyógyász nagybátyja) 1846-1867.

Á.J. 217. (csontfülke): Kern Károly (ellentengernagy) 1828-1876.

Á.J. 222. (csontfülke): Edvi Illés Gyula (Edvi Illés Pál író fia) †1878.

Á.J. 234. (csontfülke): Drexler Nelly /Gerséni és Kisgéseni Gegus Gusztávné/ (az igazságügyminiszter felesége) 1871-1891.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) Jókai-körönd < > Jobb árkádsor és az út k.