EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 18/1. parcella < > Bal árkádsor és az út k.

Bal oldali árkádsor

Á.B. 5: Majovszky Vilmos (1848-as honvéd hadnagy; ügyvéd, Zólyom vármegye alispánja, kúriai bíró) 1830-1902. Sírfelirata: „Jaj volna nékem, hogyha nem hihetném: hogy meglátom még jóságát az Urnak az elevenek földjén.” (Zsolt. 27,13.)

Vele: Majovszky Pál (fia; művészeti író, műgyűjtő, publicista, a Magyar Művészet szerkesztője; művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos; adományozó) 1871-1935.

Á.B. 6: Forster Géza (mezőgazdász, a komáromi fogyasztási és a győri tejszövetkezet megalapítója, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület /OMGE/ igazgatója, a Köztelek című lap megindítója; a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, a Hangya és a Gazdák Biztosító Szövetkezete egyik megalapítója; a Tattersall és a lóvásártér vezérigazgatója) 1850-1907 [Hikisch Rezső, 1910]. Sírfelirata: „Imádkozzál érettünk”

Á.B. 8: id. Jungfer Gyula (kovács, műlakatos, iparművész, bronz- és fémműves, a növényeket utánzó naturalista kovácsoltvas-stílus kialakítója; a 19. század végén a nagy hazai középítkezések legtöbbjéhez az ő műhelye készítette a kovácsoltvas munkákat; Jungfer Andrásnak, a Jungfer-műhely megalapítójának dédunokája) 1841-1908 [Gerenday - Jungfer].

Vele: Jungfer Ferenc (id. Jungfer Gyula fia; műlakatos, iparművész) 1869-1946.

Jungfer József (id. Jungfer Gyula fia; műlakatos, iparművész; kormányfőtanácsos) 1880-1934.

Jungfer Gyula Tibor (id. Jungfer Gyula fia; műlakatos, iparművész) 1889-1933.

Jungfer Gyula (id. Jungfer Gyula unokája; műlakatos, iparművész) 1921-1983.

Á.B. 9: Apáti Than Károly (kémikus, gyógyszerész, egyetemi tanár, a budapesti tudományegyetem rektora, oktatási reformer; 1848-as honvéd tüzér; a pesti egyetem európai hírű I. számú Kémiai Intézetének létrehozója, a modern magyar kémiaoktatás, a hazai kémiai kutatások és a magyar kémiai műnyelv egyik megteremtője, a hazai szervetlen kémiai iskola megalapítója, a Magyar Chemiai Folyóirat megindítója; a Természettudományi Társulat alelnöke, elnöke és a kémiai szakosztály megalakításának kezdeményezője; műszertervező, több gázanalizáló módszer kidolgozója; az egyszerű kémiai reakciók törvényszerűségeinek nemzetközileg is az egyik első felismerője; számos külföldi tudományos társaság tagja, az MTA tagja és másodelnöke; Than Mór festőművész öccse) 1834-1908 [Istók János, 1915 előtt].

Vele: ifj. Apáti báró Than Károly (Than Károly fia; altábornagy) 1873-1945.

Apáti báró Than Albin (Than Károly fia; diplomata) 1876-1921.

Apáti báró Than Ervin (Than Károly fia; gépészmérnök) 1881-1976.

Á.B. 11: Vértessi család [Schmidt Gyula, 1915].

Á.B. 12: Omoroviczai Heinrich család [Tóth István, 1915 előtt].

Á.B. 13: Ruster Béla (a Magyar Általános Takarékpénztár ügyvezető igazgatója) 1865-1927 [Damkó József - Kauser].

Á.B. 14: Lingel Károly (nagyiparos, az első magyarországi faáru- és bútorgyár megalapítója, több gyártási eljárás első hazai alkalmazója) 1837-1913 [Lingel Károly - Schmidt Gyula - ifj. Mátrai Lajos].

Á.B. 16: Schmidlechner család [Bory Jenő, 1910].

Á.B. 17: Bayer-Krucsay Dezső (diplomata, adományozó) 1874-1944 [Zala György - Hikisch Rezső].

Á.B. 18: Loser család [Róna József, 1915].

Á.B. 19: Gelléri Szabó család [Bory Jenő; „Jótékonyság”, 1923]. Sírfeliratuk: „A jótékonyság életünk értéke, mit nem emészt a sír...”

Á.B. 20: Hellebrandt Árpád (irodalomtörténész, bibliográfus, az MTA könyvtárosa, a Régi Magyar Könyvtár egyik szerkesztője) 1855-1925.

Á.B. 22: Hirmann Ferenc (fémáru-gyáros, gyáralapító, kereskedelmi főtanácsos; az Országos Iparegyesület alelnöke, a Bádogosok Ipartestülete, valamint a Kis- és Középgyárosok Egyesülete elnöke) 1855-1939 [Lukácsy Lajos]. Sírfelirata: „Ugy szeressétek egymást ahogy én szerettelek titeket.”

Á.B. 23: Rigler József Ede (papír- és írószergyáros, nyomda-, könyvkötészet- és faárugyár-tulajdonos, nagykereskedő, a Rigler Papírneműgyár Rt. vezérigazgatója; a magyar könnyűipar egyik úttörője) 1847-1909 [Kara Jenő; 1911]. Sírfelirata: „Jézusom irgalmazz!”

Á.B. 25: Beliczay Imre (mézeskalácsos, viaszöntő, a pesti mézeskalácsosok főcéhmestere; 1848-as honvéd; a Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a fapadlókhoz használt viaszbeeresztő feltalálója) 1806-1872 [1910 körül].

Á.B. 26: Göröncsér Gundel János (festőművész, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Egyesülete /KÉVE/ egyik megalapítója) 1881-1908 [Gách István Lipót, 1910].

Vele: id. Gundel János (apja; bajor származású vendéglős; vendéglő-alapító, a magyarországi szálloda- és vendéglátóipar, valamint az idegenforgalmi ágazat egyik úttörője, a szállodások és vendéglősök elnöke) 1844-1915

Gundel Károly (id. Gundel János fia; vendéglő- és szállodaigazgató, gasztronómus; a Szakácsszövetség egyik megalapítója és a vendéglátó-ipari főiskola egyik megszervezője; Szablya-Frischauf Ferenc festőművész és Szablya János művészeti író unokafivére, Latinovits Zoltán színművész nagyapja) 1883-1956.

Gundel Ferenc (Gundel Károly fia; vendéglátó-ipari szakember, író) 1917-1984.

Á.B. 27: gróf Natter Vilmos 1865-1933 [Bezerédy Gyula, 1915 előtt].

Á.B. 30: Huszár Pál (miniszteri tanácsos) 1866-1939.

Vele: Décsi Ernő (vezérigazgató-helyettes) 1882-1947.

Á.B. 32: Bäcker József (főorvos, egyetemi tanár) 1863-1924 [Bory Jenő, 1913].

Á.B. 33: Volkmer, Raymond 1842-1913 [Gerenday, 1913].

Á.B. 35: Burg-feistritzi gróf Vetter von der Lilie Zsófia /Aporkai Cserna Károlyné/ (gróf Vetter von der Lilie Ferdinánd altábornagy lánya, gróf Vetter von der Lilie Gusztáv vezérőrnagy unokahúga; az első férje gróf Török József főispán, a második Puskás Tivadar feltaláló volt) 1851-1912 [Schmidt Gyula, 1915].

Á.B. 37: Szivák Imre (politikus, ügyvéd, jogi író; a budapesti Ügyvédi Kamara elnöke; öngyilkos lett) 1849-1912 [Gerenday].

Á.B. 41: Scheuring család [Gerenday, 1914 előtt].

Á.B. 42: báró Kornfeld Mária (báró Kornfeld Zsigmond bankigazgató lánya, báró Kornfeld Móric és báró Kornfeld Pál gyárigazgatók nővére; Domony Móricnak, a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. vezérigazgatójának a felesége) 1881-1939.

Á.B. 44: Daur és Salzer család [Gerenday, 1912-21 között].

Á.B. 47: Melko György 1847-1921 [Faragó Á.; 1912].

Á.B. 48: Illobai Rupp Nep. János (orvos, egyetemi tanár, a pesti tudományegyetem rektora, igazságügyi orvosszakértő; az Országos Közegészségügyi Tanács és a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat elnöke) 1808-1881 [egykori síremléke: Gerenday].

Á.B. 50: Gottermayer család [ifj. Mátrai Lajos - Ohmann Béla, 1929].

Á.B. 51: id. Bernárdt Győző (királyi tanácsos) 1840-1923.

Vele: ifj. Bernárdt Győző (miniszteri tanácsos) 1880-1948.

Á.B. 59: ? [Gerenday].

Á.B. 60: Szabolcsi Polyák Béla 1842-1918 [Gerenday, 1918].

Á.B. szegély: Heincz Albert (mérnök, a Ferenc Csatorna Rt. műszaki igazgatója) 1850-1911.

Á.B. szegély: Hajnos Gyula (gyermekorvos, királyi egészségügyi tanácsos) 1864-1932.

Á.B. szegély: Tillmann Lajos (miniszteri tanácsos) 1842-1917.

Á.B. szegély: Csurgói báró Kétly Károly (belgyógyász, egyetemi tanár, a Rókus Kórház főorvosa, klinikaigazgató, pedagógus; az Országos Orvosszövetség egyik megszervezője és első elnöke, a Halotthamvasztás című lap megindítója, báró Korányi Frigyessel és Bókay Árpáddal A belgyógyászat kézikönyve kiadója; a neurológia és az elektromos kezelés hazai úttörője; udvari tanácsos, az MTA tagja; 1913-tól báró; Szigligeti Ede író és Sperling Franciska énekesnő veje, báró Kétly László belgyógyász apja) 1839-1927.

Vele: Szigligeti Anna (felesége; színművésznő; Szigligeti Ferike színésznő és Szigligeti József színész nővére) 1841-1909.

Á.B. szegély: Czitó Sándor Dávid (tábornok) 1870-1937. Sírfelirata: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája.” (II. Tim. 4,7-8.)

Á.B. szegély: Forster Kálmán (mezőgazdász, miniszteri tanácsos; a hazai mezőgazdasági szakoktatás és kísérletügy egyik megalapítója és vezetője) 1857-1910.

Á.B. szegély: Szabó József (1848-as honvéd huszár) 1826-1915. Sírfelirata: „Régi céhbeli remekelt utolsó asztalosmester.”

Á.B. szegély: Némai Antal (a Budapesti Kávés Ipartársulat elnöke, a Budapesti Polgári Lövészegyesület tiszteletbeli főlövészmestere) 1846-1910.

Á.B. 229. (csontfülke): Hartmann József (gépkovács, mérnök, hajógyáros, a magyar hajóépítő ipar úttörője; több gyár, köztük a Danubius Hajó- és Gépgyár - a későbbi Magyar Hajó- és Darugyár - megalapítója) 1832-1889.

Á.B. 277. (csontfülke): báró Kempelen Mária /Emey Jánosné/ 1830-1882.

Á.B. 297. (csontfülke): báró Kempelen Gizella /Mosch Károlyné/ 1837-1891.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 18/1. parcella < > Bal árkádsor és az út k.