Budapesti Negyed 1. (1993/1) > Seiler T.: Polgármesteri beköszöntő

Beköszöntő

Lap a városról, olvasható a borítón; s a várost, Bábel tornyaként, a teljes emberi kultúra önreprezentációjának fogjuk fel. Az új folyóirat, a Budapesti Negyed sem tehet mást tehát, mint hogy a magyar kultúra önreprezentációjaként tárgyalja - egyébként pozitív és negatív vonásait tekintve egyaránt világszínvonalú teljesítményünket - Budapestet.
      Ha témánk az urbanitás, akkor vállalnunk kell, hogy a városiasság és a városi élet mellett a műveltségről (szintén urbanitás), így a szellemről, de a merészről és a kihívóról (szintén urbanitás), így az erőkről és az akaratokról is beszéljünk. Ha témánk a polisz, akkor vállalnunk kell, hogy a sokrétűt, az összetettet, a bonyolultat vizsgáljuk, mindazt, amit a társadalomtudományok interdiszciplinaritása átfoghat, s az irodalom különböző műfajai ábrázolhatnak. Ha témánk a vár (mint a város szótöve), akkor nem zárkózhatunk el az elől, hogy az urbst óvó-védő erődítménynek is felfogjuk, a szellem, a lélek, a test erődítményeként (bár viszolygunk a nagy szavaktól). A város kimeríthetetlen téma, hi- szen, mondhatnánk fellengzősen, az ember koncentrátuma, s mint pszichikai erődítmény is, az ember biztonságra, szükségletkielégítésre, alkotásra való törekvésének fő színtere.
      De hagyjuk a várost úgy általánosságban - mert akkor megállapításaink nem is lehet nek mások, csak bombasztikusak - és beszéljünk Budapestről és folyóiratáról konkrétabban. A Budapesti Negyedet azért is alapítottuk - a Budapesti Önkormányzat képviselőtestületének nagyvonalú anyagi támogatásával -, hogy újból életre keltsünk egy városi ethoszt, amely a Budapestet világvárossá tevő nemzedéket a múlt század második felében és a századelőn oly markánsan jellemezte. Persze tudjuk, ez a korszak nem az a korszak, s az urbanizáció válságban van manapság - viszont az urbanizáció mindig is válságban volt. Mégis, válság ide, válság oda, fanyalogni amúgy is könnyű, mi azt a pozitivitást - kritikai szellemben - szeretnénk kölcsönvenni, amely nélkül ez a város soha nem jöhetett volna létre.

A szerkesztők


Budapesti Negyed 1. (1993/1) > Seiler T.: Polgármesteri beköszöntő